[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

Master's

Magisterské

 • Studie proveditelnosti dvounápravového pojezdu pro tramvajové vozidlo - více
  N071TKVO - Kolejová vozidla, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Model šestinápravového nákladního vozu pro výpočtové simulace - více
  N071TKVO - Kolejová vozidla, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Torque vectoring pomocí hydrostatického mechanismu - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Multibody simulace převodu čelními ozubenými koly - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Autonomní jízda zmenšeného modelu SMALL - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Hydrostatický agregát - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Simulační model stejnoběžného kloubu - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Návrh součásti řazení s využitím technologie 3D tisku - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Lukáš Kazda, téma k dispozici
 • Modelování degradace tuhosti kompozitního hřídele vlivem cyklického zatěžování - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Lukáš Kazda, téma k dispozici
 • Ovládací program zkušebního stavu řazení pro testování synchronizačních spojek v laboratořích na Julisce - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Jiří Pakosta, téma k dispozici
 • Hybridní motorgenerátor - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Branko Remek, rezervované téma
 • Zatěžování zubů při záběru soukolí - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Václav Tajzich, téma k dispozici
 • Kvantifikace vlivu technologických procesů na díly karoserie pod zatížení nárazem - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vašíček, téma k dispozici
 • Vývoj nástroje pro posouzení mechanických parametrů typických stavebních prvků karoserie - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vašíček, téma k dispozici
 • Výroba, skladování a rozvod vodíku na zkušebně pohonů - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi (rámcové téma) - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Detekce emulátorů SCR u vozidel v provozu - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Ověření účinnosti filtru částic na stanicích měření emisí - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Zkušební stanoviště pro dynamické měření otěrů z brzd - více
  N071TMVO - Motorová vozidla, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Kontrola chlazení experimentálního motoru - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Jindřich Hořenín, téma k dispozici
 • Pokročilý zapalovací systém pro plynový zážehový motor - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Michal Takáts, téma k dispozici
 • Využití kyslíku z elektrolytické výroby vodíku - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Michal Takáts, téma k dispozici
 • Výroba, skladování a rozvod vodíku na zkušebně pohonů - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Plynový zážehový motor s vyplachovanou předkomůrkou - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Plynový vícepalivový zážehový motor s pokročilým spalovacím systémem - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Řídicí jednotka pro plynový zážehový motor s pokročilým spalováním - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Snižování výfukových emisí z lodní dopravy v Praze - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Ověření účinnosti filtru částic na stanicích měření emisí - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi (rámcové téma) - více
  N071TSPM - Spalovací motory, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Měření a analýza vibrací automobilové převodovky - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Objímka synchronizační spojky pro výrobu ze spékaných kovů - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Gabriela Achtenová, rezervované téma
 • Optimalizace jízdy kombinovaného hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • Optimalizace jízdy sériového hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • Optimalizace jízdy paralelního hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • Simulace a optimalizace pohonu elektrického vozidla - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Rastislav Toman, téma k dispozici
 • Simulace a optimalizace pohonu paralelního hybridního vozidla - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Rastislav Toman, téma k dispozici
 • Calibration of industrial FTIR analyzer for measurement of greenhouse gases and reactive nitrogen species in engine exhaust - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Využití termoelektrických článků k výrobě elektrické energie v užitkových vozidlech - více
  3907T002 - Energetika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/temata_ZP