[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Jakub Seidl

Ing. Jakub Seidl, Ph.D.

jakub.seidl (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS22/052/OHK2/1T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J. (2022)
 • SGS19/161/OHK2/3T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel – Seidl, J. (2019-2021)

Journal papers

2021

 • Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze – Seidl, J. - Kocourek, J., - Vávra, R., Silniční obzor. 2021, 82(6-7), 168-173. ISSN 0322-7154.

Proceeding papers

2023

 • Analýza parametrů deformačních prvků tramvají na následky nehod s auty – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 74-82. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty – Seidl, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 235-242. ISBN 978-80-89276-62-2.

2022

 • Vliv konstrukce čela tramvaje na následky nehod s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 76-87. ISBN 978-80-01-07046-8.
 • ACCIDENT RATE OF REGIONAL RAILWAY VEHICLES AT RAILWAY CROSSINGS FOR THE YEARS 2014 TO 2018 – Seidl, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 37-41. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Kompatibilita tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2021. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 62-69. ISBN 978-80-01-06881-6.
 • Výzkum zvýšení partnerské ochrany tramvajových vozidel při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 295-302. ISBN 978-80-7560-377-7.
 • Nehodovost tramvají s osobními automobily v Praze za roky 2016 až 2018 – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2021. p. 60-65. ISBN 978-80-214-5963-2.

2019

 • Statistika nehodovosti tramvajových vozidel – Seidl, J. - Zelený, V., In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 124-131. ISBN 978-80-01-06622-5.
 • Vliv statistiky nehodovosti na konstrukční prvky čel tramvajových a železničních vozidel – Zelený, V. - Seidl, J., In: Zborník prednášok II. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 339-348. ISBN 978-80-89276-59-2.

Report

2022

 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2020

 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.

2019

 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019. Report no. Z 19-14.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019.
 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Zelený, V. - Seidl, J., - Vincik, O., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-14.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Jakub Seidl

Ing. Jakub Seidl, Ph.D.

jakub.seidl (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS22/052/OHK2/1T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J. (2022)
 • SGS19/161/OHK2/3T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel – Seidl, J. (2019-2021)

Journal papers

2021

 • Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze – Seidl, J. - Kocourek, J., - Vávra, R., Silniční obzor. 2021, 82(6-7), 168-173. ISSN 0322-7154.

Proceeding papers

2023

 • Analýza parametrů deformačních prvků tramvají na následky nehod s auty – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 74-82. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty – Seidl, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 235-242. ISBN 978-80-89276-62-2.

2022

 • Vliv konstrukce čela tramvaje na následky nehod s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 76-87. ISBN 978-80-01-07046-8.
 • ACCIDENT RATE OF REGIONAL RAILWAY VEHICLES AT RAILWAY CROSSINGS FOR THE YEARS 2014 TO 2018 – Seidl, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 37-41. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Kompatibilita tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2021. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 62-69. ISBN 978-80-01-06881-6.
 • Výzkum zvýšení partnerské ochrany tramvajových vozidel při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 295-302. ISBN 978-80-7560-377-7.
 • Nehodovost tramvají s osobními automobily v Praze za roky 2016 až 2018 – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2021. p. 60-65. ISBN 978-80-214-5963-2.

2019

 • Statistika nehodovosti tramvajových vozidel – Seidl, J. - Zelený, V., In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 124-131. ISBN 978-80-01-06622-5.
 • Vliv statistiky nehodovosti na konstrukční prvky čel tramvajových a železničních vozidel – Zelený, V. - Seidl, J., In: Zborník prednášok II. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 339-348. ISBN 978-80-89276-59-2.

Report

2022

 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2020

 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.

2019

 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019. Report no. Z 19-14.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019.
 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Zelený, V. - Seidl, J., - Vincik, O., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-14.

Doctoral students

Jakub Seidl

Ing. Jakub Seidl, Ph.D.

jakub.seidl (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS22/052/OHK2/1T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J. (2022)
 • SGS19/161/OHK2/3T/12  
  Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel – Seidl, J. (2019-2021)

Journal papers

2021

 • Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze – Seidl, J. - Kocourek, J., - Vávra, R., Silniční obzor. 2021, 82(6-7), 168-173. ISSN 0322-7154.

Proceeding papers

2023

 • Analýza parametrů deformačních prvků tramvají na následky nehod s auty – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference ŽELVA 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023. p. 74-82. ISBN 978-80-01-07244-8.
 • Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty – Seidl, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 235-242. ISBN 978-80-89276-62-2.

2022

 • Vliv konstrukce čela tramvaje na následky nehod s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2022. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 76-87. ISBN 978-80-01-07046-8.
 • ACCIDENT RATE OF REGIONAL RAILWAY VEHICLES AT RAILWAY CROSSINGS FOR THE YEARS 2014 TO 2018 – Seidl, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 37-41. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Kompatibilita tramvají při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Želva 2021. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 62-69. ISBN 978-80-01-06881-6.
 • Výzkum zvýšení partnerské ochrany tramvajových vozidel při nehodě s osobními automobily – Seidl, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 295-302. ISBN 978-80-7560-377-7.
 • Nehodovost tramvají s osobními automobily v Praze za roky 2016 až 2018 – Seidl, J., In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2021. p. 60-65. ISBN 978-80-214-5963-2.

2019

 • Statistika nehodovosti tramvajových vozidel – Seidl, J. - Zelený, V., In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 124-131. ISBN 978-80-01-06622-5.
 • Vliv statistiky nehodovosti na konstrukční prvky čel tramvajových a železničních vozidel – Zelený, V. - Seidl, J., In: Zborník prednášok II. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 339-348. ISBN 978-80-89276-59-2.

Report

2022

 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2020

 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.

2019

 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019. Report no. Z 19-14.
 • Pasivní bezpečnost tramvajových vozidel při srážce s motorovými vozidly – Seidl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2019.
 • Zpráva o trendech a budoucích požadavcích na prvky pasivní bezpečnosti – Zelený, V. - Seidl, J., - Vincik, O., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-14.