[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Tomáš Fridrichovský

Ing. Tomáš Fridrichovský, Ph.D.

tomas.fridrichovsky (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493
723 545 446

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS17/077/OHK2/1T/12  
  Analýza elektrických a mecahnických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. (2017)

Journal papers

2022

 • Vadám hnacích dvojkolí je možné předcházet – Fridrichovský, T., Strojárstvo. 2022, 26(12), 36-37. ISSN 1335-2938.

2021

 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 252-261. ISSN 1109-2777.

2015

 • ANALÝZA VÝSKYTU TORZNÍCH KMITŮ V POHONECH MODERNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Fridrichovský, T., Železničná doprava a logistika. 2015, 11 34-37. ISSN 1336-7943.

Proceeding papers

2023

 • Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT – Fridrichovský, T. - Zíka, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 121-128. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • Vztah mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 55-62. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • BOGIE FOR FREIGHT WAGON – Fridrichovský, T. - Bauer, P. - Čapek, J. - Krulich, P. - Malkovský, Z. - Musil, J., - Získal, T., In: PROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2020. ISBN 978-963-9058-42-2.

2019

 • Dynamické vlastnosti částečně a zcela odpružených pohonů moderních lokomotiv – Fridrichovský, T., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 139-146. ISBN 978-80-89276-58-5.

2017

 • Dynamické jevy v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 85-94. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Analysis of Occurrence of Torsion Oscillations in Wheel-set Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Proceedings of the 10th international conference on railway bogies and running gears. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2017. p. 101-108. ISBN 978-963-9058-38-5.
 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 35-44. ISBN 978-80-248-4040-6.
 • Dynamics of the Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Analysis of occurrence of torsion oscillations in wheelset drives used in modern railway vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.

2015

 • Optimization of Construction of Wheelset Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-05727-8.
 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 135-141. ISBN 978-80-89276-48-6.

Report

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2017

 • Ovlivnění mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] 2017. Report no. Z16 - 17.

2015

 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2015. Report no. Z15 - 25.

2013

 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kraus, V. opon. - Voltr, P. opon., - Kolář, J. supervisor, Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Tomáš Fridrichovský

Ing. Tomáš Fridrichovský, Ph.D.

tomas.fridrichovsky (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493
723 545 446

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS17/077/OHK2/1T/12  
  Analýza elektrických a mecahnických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. (2017)

Journal papers

2022

 • Vadám hnacích dvojkolí je možné předcházet – Fridrichovský, T., Strojárstvo. 2022, 26(12), 36-37. ISSN 1335-2938.

2021

 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 252-261. ISSN 1109-2777.

2015

 • ANALÝZA VÝSKYTU TORZNÍCH KMITŮ V POHONECH MODERNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Fridrichovský, T., Železničná doprava a logistika. 2015, 11 34-37. ISSN 1336-7943.

Proceeding papers

2023

 • Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT – Fridrichovský, T. - Zíka, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 121-128. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • Vztah mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 55-62. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • BOGIE FOR FREIGHT WAGON – Fridrichovský, T. - Bauer, P. - Čapek, J. - Krulich, P. - Malkovský, Z. - Musil, J., - Získal, T., In: PROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2020. ISBN 978-963-9058-42-2.

2019

 • Dynamické vlastnosti částečně a zcela odpružených pohonů moderních lokomotiv – Fridrichovský, T., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 139-146. ISBN 978-80-89276-58-5.

2017

 • Dynamické jevy v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 85-94. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Analysis of Occurrence of Torsion Oscillations in Wheel-set Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Proceedings of the 10th international conference on railway bogies and running gears. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2017. p. 101-108. ISBN 978-963-9058-38-5.
 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 35-44. ISBN 978-80-248-4040-6.
 • Dynamics of the Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Analysis of occurrence of torsion oscillations in wheelset drives used in modern railway vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.

2015

 • Optimization of Construction of Wheelset Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-05727-8.
 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 135-141. ISBN 978-80-89276-48-6.

Report

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2017

 • Ovlivnění mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] 2017. Report no. Z16 - 17.

2015

 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2015. Report no. Z15 - 25.

2013

 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kraus, V. opon. - Voltr, P. opon., - Kolář, J. supervisor, Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

Doctoral students

Tomáš Fridrichovský

Ing. Tomáš Fridrichovský, Ph.D.

tomas.fridrichovsky (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493
723 545 446

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS17/077/OHK2/1T/12  
  Analýza elektrických a mecahnických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. (2017)

Journal papers

2022

 • Vadám hnacích dvojkolí je možné předcházet – Fridrichovský, T., Strojárstvo. 2022, 26(12), 36-37. ISSN 1335-2938.

2021

 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 252-261. ISSN 1109-2777.

2015

 • ANALÝZA VÝSKYTU TORZNÍCH KMITŮ V POHONECH MODERNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Fridrichovský, T., Železničná doprava a logistika. 2015, 11 34-37. ISSN 1336-7943.

Proceeding papers

2023

 • Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT – Fridrichovský, T. - Zíka, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 121-128. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • Vztah mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 55-62. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • BOGIE FOR FREIGHT WAGON – Fridrichovský, T. - Bauer, P. - Čapek, J. - Krulich, P. - Malkovský, Z. - Musil, J., - Získal, T., In: PROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2020. ISBN 978-963-9058-42-2.

2019

 • Dynamické vlastnosti částečně a zcela odpružených pohonů moderních lokomotiv – Fridrichovský, T., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 139-146. ISBN 978-80-89276-58-5.

2017

 • Dynamické jevy v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 85-94. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Analysis of Occurrence of Torsion Oscillations in Wheel-set Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Proceedings of the 10th international conference on railway bogies and running gears. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2017. p. 101-108. ISBN 978-963-9058-38-5.
 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 35-44. ISBN 978-80-248-4040-6.
 • Dynamics of the Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Analysis of occurrence of torsion oscillations in wheelset drives used in modern railway vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., In: MATEC Web of Conferences. Athens: WSEAS, 2016. 76. ISSN 2261-236X.

2015

 • Optimization of Construction of Wheelset Drives Used in Modern Railway Vehicles – Fridrichovský, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-05727-8.
 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 135-141. ISBN 978-80-89276-48-6.

Report

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2017

 • Ovlivnění mechanických a elektrických veličin v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] 2017. Report no. Z16 - 17.

2015

 • Analýza výskytu torzních kmitů v pohonech moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2015. Report no. Z15 - 25.

2013

 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kraus, V. opon. - Voltr, P. opon., - Kolář, J. supervisor, Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.