[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Vojtěch Dybala

Ing. Vojtěch Dybala, Ph.D.

vojtech.dybala (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS20/120/OHK2/2T/12  
  Modifikace a modernizace kladkového stavu a modelového rámu podvozku – Dybala, V. (2020-2021)
 • SGS18/130/OHK2/2T/12  
  Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Dybala, V. (2018-2019)

Journal papers

2023

 • THE MEASUREMENT OF THE INFLUENCE OF THE ADHESION LOSS ON THE DYNAMIC LOAD OF THE DRIVE REACTION ROD ON THE ROLLER RIG – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2023, 43 6-12. ISSN 2336-5382.

2022

 • KALKER’S COEFFICIENT c11 AND ITS INFLUENCE ON THE DAMPING AND THE RETUNING OF A MECHANICAL DRIVE TORSION SYSTEM OF A RAILWAY VEHICLE – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022, 2021(35), 1-7. ISSN 2336-5382.

2021

 • VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Dybala, V., Nová železniční technika. 2021, 2021(4), 16-21. ISSN 1210-3942.
 • RESEARCH TOOLS APLICABLE IN DESIGNING OF HIGH-SPEED AND HIGH-POWER RAIL VEHICLES – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2021, 2021(31), 10-17. ISSN 2336-5382.
 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • ANALÝZA CITLIVOSTI BUZENÍ REZONANCE V TORZNÍ SOUSTAVĚ ZÁVISLÉ NA FREKVENCI BUZENÍ A RYCHLOSTI PRŮJEZDU REZONANCÍ – Dybala, V., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 109-117. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • ELEKTROMAGNETICKY VYBUZENÉ REZONANČNÍ STAVY MEMBRÁNOVÉ SPOJKY A PASTORKU ZCELA ODPRUŽENÉHO POHONU LOKOMOTIVY A JEJICH CITLIVOST NA TORZNÍ TUHOSTI – Dybala, V., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 45-54. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • THE INFLUENCE OF A CONTROL ON A FREQUENCY COMPOSITION OF PHASE CURRENTS AND AN ELECTROMAGNETICAL TORQUE IN SIMULATIONS OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR POWERED FROM AN INVERTER – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 99-108. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Simulace zvlnění elektromagnetického momentu asynchronního trakčního motoru lokomotivy napájeného ze střídače – Dybala, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.
 • Vliv regulace na frekvenční složení fázových proudů a elektromagnetického momentu při simulování napájení asynchronního motoru ze střídače – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 1-416. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 91-92. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.

Report

2018

 • Vlivy přechodových jevů v napájení asynchronního motoru na torzní kmitání mechanické části pohonu kolejových vozidel – Dybala, V., [Research Report] 2018. Report no. Z18-19.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Vojtěch Dybala

Ing. Vojtěch Dybala, Ph.D.

vojtech.dybala (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS20/120/OHK2/2T/12  
  Modifikace a modernizace kladkového stavu a modelového rámu podvozku – Dybala, V. (2020-2021)
 • SGS18/130/OHK2/2T/12  
  Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Dybala, V. (2018-2019)

Journal papers

2023

 • THE MEASUREMENT OF THE INFLUENCE OF THE ADHESION LOSS ON THE DYNAMIC LOAD OF THE DRIVE REACTION ROD ON THE ROLLER RIG – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2023, 43 6-12. ISSN 2336-5382.

2022

 • KALKER’S COEFFICIENT c11 AND ITS INFLUENCE ON THE DAMPING AND THE RETUNING OF A MECHANICAL DRIVE TORSION SYSTEM OF A RAILWAY VEHICLE – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022, 2021(35), 1-7. ISSN 2336-5382.

2021

 • VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Dybala, V., Nová železniční technika. 2021, 2021(4), 16-21. ISSN 1210-3942.
 • RESEARCH TOOLS APLICABLE IN DESIGNING OF HIGH-SPEED AND HIGH-POWER RAIL VEHICLES – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2021, 2021(31), 10-17. ISSN 2336-5382.
 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • ANALÝZA CITLIVOSTI BUZENÍ REZONANCE V TORZNÍ SOUSTAVĚ ZÁVISLÉ NA FREKVENCI BUZENÍ A RYCHLOSTI PRŮJEZDU REZONANCÍ – Dybala, V., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 109-117. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • ELEKTROMAGNETICKY VYBUZENÉ REZONANČNÍ STAVY MEMBRÁNOVÉ SPOJKY A PASTORKU ZCELA ODPRUŽENÉHO POHONU LOKOMOTIVY A JEJICH CITLIVOST NA TORZNÍ TUHOSTI – Dybala, V., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 45-54. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • THE INFLUENCE OF A CONTROL ON A FREQUENCY COMPOSITION OF PHASE CURRENTS AND AN ELECTROMAGNETICAL TORQUE IN SIMULATIONS OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR POWERED FROM AN INVERTER – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 99-108. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Simulace zvlnění elektromagnetického momentu asynchronního trakčního motoru lokomotivy napájeného ze střídače – Dybala, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.
 • Vliv regulace na frekvenční složení fázových proudů a elektromagnetického momentu při simulování napájení asynchronního motoru ze střídače – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 1-416. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 91-92. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.

Report

2018

 • Vlivy přechodových jevů v napájení asynchronního motoru na torzní kmitání mechanické části pohonu kolejových vozidel – Dybala, V., [Research Report] 2018. Report no. Z18-19.

Doctoral students

Vojtěch Dybala

Ing. Vojtěch Dybala, Ph.D.

vojtech.dybala (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS20/120/OHK2/2T/12  
  Modifikace a modernizace kladkového stavu a modelového rámu podvozku – Dybala, V. (2020-2021)
 • SGS18/130/OHK2/2T/12  
  Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech moderních kolejových vozidel – Dybala, V. (2018-2019)

Journal papers

2023

 • THE MEASUREMENT OF THE INFLUENCE OF THE ADHESION LOSS ON THE DYNAMIC LOAD OF THE DRIVE REACTION ROD ON THE ROLLER RIG – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2023, 43 6-12. ISSN 2336-5382.

2022

 • KALKER’S COEFFICIENT c11 AND ITS INFLUENCE ON THE DAMPING AND THE RETUNING OF A MECHANICAL DRIVE TORSION SYSTEM OF A RAILWAY VEHICLE – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022, 2021(35), 1-7. ISSN 2336-5382.

2021

 • VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Dybala, V., Nová železniční technika. 2021, 2021(4), 16-21. ISSN 1210-3942.
 • RESEARCH TOOLS APLICABLE IN DESIGNING OF HIGH-SPEED AND HIGH-POWER RAIL VEHICLES – Dybala, V., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2021, 2021(31), 10-17. ISSN 2336-5382.
 • VYUŽITÍ TENZOMETRIE PRO MĚŘENÍ SOUČINITELE ADHEZE NA KLADKOVÉM STAVU ČVUT – Dybala, V. - Bauer, P., - Fridrichovský, T., Nová železniční technika. 2021,(1), 26-29. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • ANALÝZA CITLIVOSTI BUZENÍ REZONANCE V TORZNÍ SOUSTAVĚ ZÁVISLÉ NA FREKVENCI BUZENÍ A RYCHLOSTI PRŮJEZDU REZONANCÍ – Dybala, V., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 109-117. ISBN 978-80-89276-61-5.

2021

 • ELEKTROMAGNETICKY VYBUZENÉ REZONANČNÍ STAVY MEMBRÁNOVÉ SPOJKY A PASTORKU ZCELA ODPRUŽENÉHO POHONU LOKOMOTIVY A JEJICH CITLIVOST NA TORZNÍ TUHOSTI – Dybala, V., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 45-54. ISBN 978-80-7560-377-7.

2019

 • THE INFLUENCE OF A CONTROL ON A FREQUENCY COMPOSITION OF PHASE CURRENTS AND AN ELECTROMAGNETICAL TORQUE IN SIMULATIONS OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR POWERED FROM AN INVERTER – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 99-108. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Simulace zvlnění elektromagnetického momentu asynchronního trakčního motoru lokomotivy napájeného ze střídače – Dybala, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • SIMULACE VLIVU PŘÍČNÉHO POHYBU DVOJKOLÍ NA TORZNÍ KMITÁNÍ – Dybala, V. - Šulc, B., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 1-47.
 • Vliv regulace na frekvenční složení fázových proudů a elektromagnetického momentu při simulování napájení asynchronního motoru ze střídače – Dybala, V., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 1-416. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 91-92. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.

Report

2018

 • Vlivy přechodových jevů v napájení asynchronního motoru na torzní kmitání mechanické části pohonu kolejových vozidel – Dybala, V., [Research Report] 2018. Report no. Z18-19.