[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Marcel Škarohlíd

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

marcel.skarohlid (at) fs.cvut.cz

(22 435) 1827
420246003706
420778712341

room: 306, Roztoky, Přílepská
room: 316, Juliska

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, 2018(1), ISSN 1214-0821.

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2012, 2012(01), 1-11. ISSN 0148-7191.

2011

 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 91-96. ISSN 1801-1217.
 • Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru – Škarohlíd, M., Paliva. 2011, 4(9), 111-118. ISSN 1804-2058.
 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.
 • Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas – Škarohlíd, M. - Doleček, V. - Macek, J., - Hořenín, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-10. ISSN 1337-8996.
 • Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 36-43. ISSN 1214-0821.
 • Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(2), 28-44. ISSN 1214-0821.
 • The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(1), 26-31. ISSN 1214-0821.

2010

 • The Iterative Model Of The Heat Release Pattern Utilizing Multi-Parametric Linear Regression – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 2010(1), 6-10. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2019

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: WCX SAE World Congress Experience. Warrendale, PA: SAE International, 2019. ISSN 0148-7191.

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 88-96. ISBN 978-80-552-1880-9.

2009

 • New Methods of Determination of Effect Factors for the Cumulative Combustion Rate – Škarohlíd, M., In: Advances in Automotive Engineering Volume I, II Selected Papers. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2009, pp. 46-53. ISBN 978-80-552-0255-6.

1998

 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998, pp. 148-153. ISBN 80-227-1102-0.
 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model of Reciprocating Engine Focused on Pollutant Formation – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 533-534.

1997

 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model to Reciprocating Engine Modeling – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 23-28. ISBN 80-85960-04-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Způsob zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308432. 2020-07-08.
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308433. 2020-07-08.

2019

 • Zařízení pro zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32704. 2019-03-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32703. 2019-03-26.

2017

 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku a/nebo zvyšování výkonu a/nebo zvyšování celkové účinnosti spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 31313. 2017-12-18.

2015

 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305302. 2015-06-10.
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305301. 2015-06-10.
 • Palivový systém motoru a/nebo sací systém motoru a/nebo válec spalovacího motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305218. 2015-05-06.

2014

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26867. 2014-04-28.
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26866. 2014-04-28.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Doleček, V., - Macek, J., Czechia. Patent CZ 304888. 2014-11-19.

2013

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 25132. 2013-03-25.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model CZ 25786. 2013-08-20.
 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu. – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013

2012

 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303090. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303091. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303092. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303093. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303089. 2012-02-15.
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 23411. 2012-02-20.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích mo – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2012
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 22500. 2011-07-21.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Macek, J. - Doleček, V., - Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., Czechia. Utility Model Application., 2011

2010

 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21125. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21124. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21123. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21122. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21121. 2010-07-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21251. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2015

 • Prototyp nezávislého topení spalujícího obnovitelná alternativní paliva s nulovými emisemi – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.
 • Prototyp hořáku a spalovací komory pro nezávislé topení na paliva z obnovitelných zdrojů – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.

2011

 • Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M., - Hnilička, B., [Functional Sample] 2011.

Software

2017

 • Software pro modelování spalování různých plyny – Škarohlíd, M., [Software] 2017.

2015

 • Software for Modeling the Combustion of Biogases and Pyrolysis Gases with Different Hydrogen Content – Škarohlíd, M., [Software] 2015.

2013

 • Software pro simulaci vznětového motoru a katalyzátorů DOC a SCR. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Software] 2013.
 • Simulační nástroj pro modelování spalování nekvalitních plynů různého složení. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.
 • Software pro simulaci plynového motoru. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2011.

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2010.
 • User Heat Transfer Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.
 • User Combustion Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.

Report

2017

 • Měření a porovnání emisí z kontinuálního spalování konvenčního a alternativního paliva – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Vehicle Centre of Sustainable Mobility, 2017. Report no. Z17-17.

2015

 • Směrnice pro plynové motory využívající bioplynů a pyrolýzních plynů s různým obsahem vodíku – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-10.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2015 – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-24.

2014

 • Úprava metodiky a směrnic zahrnující rozšířený rozsah podílu vodíku v palivu – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-15.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2014 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-30.

2013

 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2013 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z14-29.
 • Směrnice pro plynové motory využívající nekvalitní plyny. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-20.
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-13.

2012

 • Směrnice pro motory využívající pyrolyzní plyn různého složení. – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. Z12-17.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-08.

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. D.B0.10..
 • Základní návrh oběhu, přeplňování a směšovače pro motor provozovaný na plynné palivo s vysokým obsahem dusíku. – Doleček, V. - Škarohlíd, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z 11-13.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 12105/09/24.

1998

 • Výpočet vybraných mechanických veličin vyjadřujících zatížení motoru JIKOV 1511 – Jukl, L. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98 - 03.
 • Měření a výpočet tepelných oběhů motorů Kawasaki, Yamaha, Kubota – Jukl, L. - Baumruk, P. - Škarohlíd, M., - Pipal, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-08.

1997

 • Analýza možností zvýšení výkonu motoru JIKOV 1580 – Jukl, L. - Baumruk, P., - Škarohlíd, M., [Technical Report] 1997.

Qualification report

2014

 • Modelování vlivu složení paliva na vlastnosti plynového zážehového motoru – Škarohlíd, M., Praha: Defense date 2013-05-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní., 2014

Book chapters

2010

 • The Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., In: Silniki Gazowe - wybrane zagadnienia. Czestochowa: Wydawnictvo Politechniki Czenstochowskiej, 2010. p. 514-522. ISBN 978-83-7193-461-2.
 • Modeling of Influence of Biogas Fuel Composition on Parameters of Automotive Engines – Škarohlíd, M., In: Modeling of SI and Diesel Engines. Warrendale, PA: SAE International, 2010. p. 301-330. ISBN 978-0-7680-3418-9.

Invited unpublished lecture

1998

 • Intake Manifold Layout and its Impact on Gas Engine Properties – Škarohlíd, M. - Vlášek, K., [Invited unpublished scientific lecture] Paris, FISITA Youth Congress: S.I.A. France. 1998-09-27.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Marcel Škarohlíd

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

marcel.skarohlid (at) fs.cvut.cz

(22 435) 1827
420246003706
420778712341

room: 306, Roztoky, Přílepská
room: 316, Juliska

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, 2018(1), ISSN 1214-0821.

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2012, 2012(01), 1-11. ISSN 0148-7191.

2011

 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 91-96. ISSN 1801-1217.
 • Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru – Škarohlíd, M., Paliva. 2011, 4(9), 111-118. ISSN 1804-2058.
 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.
 • Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas – Škarohlíd, M. - Doleček, V. - Macek, J., - Hořenín, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-10. ISSN 1337-8996.
 • Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 36-43. ISSN 1214-0821.
 • Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(2), 28-44. ISSN 1214-0821.
 • The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(1), 26-31. ISSN 1214-0821.

2010

 • The Iterative Model Of The Heat Release Pattern Utilizing Multi-Parametric Linear Regression – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 2010(1), 6-10. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2019

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: WCX SAE World Congress Experience. Warrendale, PA: SAE International, 2019. ISSN 0148-7191.

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 88-96. ISBN 978-80-552-1880-9.

2009

 • New Methods of Determination of Effect Factors for the Cumulative Combustion Rate – Škarohlíd, M., In: Advances in Automotive Engineering Volume I, II Selected Papers. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2009, pp. 46-53. ISBN 978-80-552-0255-6.

1998

 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998, pp. 148-153. ISBN 80-227-1102-0.
 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model of Reciprocating Engine Focused on Pollutant Formation – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 533-534.

1997

 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model to Reciprocating Engine Modeling – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 23-28. ISBN 80-85960-04-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Způsob zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308432. 2020-07-08.
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308433. 2020-07-08.

2019

 • Zařízení pro zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32704. 2019-03-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32703. 2019-03-26.

2017

 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku a/nebo zvyšování výkonu a/nebo zvyšování celkové účinnosti spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 31313. 2017-12-18.

2015

 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305302. 2015-06-10.
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305301. 2015-06-10.
 • Palivový systém motoru a/nebo sací systém motoru a/nebo válec spalovacího motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305218. 2015-05-06.

2014

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26867. 2014-04-28.
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26866. 2014-04-28.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Doleček, V., - Macek, J., Czechia. Patent CZ 304888. 2014-11-19.

2013

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 25132. 2013-03-25.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model CZ 25786. 2013-08-20.
 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu. – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013

2012

 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303090. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303091. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303092. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303093. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303089. 2012-02-15.
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 23411. 2012-02-20.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích mo – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2012
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 22500. 2011-07-21.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Macek, J. - Doleček, V., - Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., Czechia. Utility Model Application., 2011

2010

 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21125. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21124. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21123. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21122. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21121. 2010-07-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21251. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2015

 • Prototyp nezávislého topení spalujícího obnovitelná alternativní paliva s nulovými emisemi – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.
 • Prototyp hořáku a spalovací komory pro nezávislé topení na paliva z obnovitelných zdrojů – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.

2011

 • Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M., - Hnilička, B., [Functional Sample] 2011.

Software

2017

 • Software pro modelování spalování různých plyny – Škarohlíd, M., [Software] 2017.

2015

 • Software for Modeling the Combustion of Biogases and Pyrolysis Gases with Different Hydrogen Content – Škarohlíd, M., [Software] 2015.

2013

 • Software pro simulaci vznětového motoru a katalyzátorů DOC a SCR. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Software] 2013.
 • Simulační nástroj pro modelování spalování nekvalitních plynů různého složení. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.
 • Software pro simulaci plynového motoru. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2011.

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2010.
 • User Heat Transfer Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.
 • User Combustion Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.

Report

2017

 • Měření a porovnání emisí z kontinuálního spalování konvenčního a alternativního paliva – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Vehicle Centre of Sustainable Mobility, 2017. Report no. Z17-17.

2015

 • Směrnice pro plynové motory využívající bioplynů a pyrolýzních plynů s různým obsahem vodíku – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-10.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2015 – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-24.

2014

 • Úprava metodiky a směrnic zahrnující rozšířený rozsah podílu vodíku v palivu – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-15.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2014 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-30.

2013

 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2013 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z14-29.
 • Směrnice pro plynové motory využívající nekvalitní plyny. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-20.
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-13.

2012

 • Směrnice pro motory využívající pyrolyzní plyn různého složení. – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. Z12-17.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-08.

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. D.B0.10..
 • Základní návrh oběhu, přeplňování a směšovače pro motor provozovaný na plynné palivo s vysokým obsahem dusíku. – Doleček, V. - Škarohlíd, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z 11-13.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 12105/09/24.

1998

 • Výpočet vybraných mechanických veličin vyjadřujících zatížení motoru JIKOV 1511 – Jukl, L. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98 - 03.
 • Měření a výpočet tepelných oběhů motorů Kawasaki, Yamaha, Kubota – Jukl, L. - Baumruk, P. - Škarohlíd, M., - Pipal, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-08.

1997

 • Analýza možností zvýšení výkonu motoru JIKOV 1580 – Jukl, L. - Baumruk, P., - Škarohlíd, M., [Technical Report] 1997.

Qualification report

2014

 • Modelování vlivu složení paliva na vlastnosti plynového zážehového motoru – Škarohlíd, M., Praha: Defense date 2013-05-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní., 2014

Book chapters

2010

 • The Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., In: Silniki Gazowe - wybrane zagadnienia. Czestochowa: Wydawnictvo Politechniki Czenstochowskiej, 2010. p. 514-522. ISBN 978-83-7193-461-2.
 • Modeling of Influence of Biogas Fuel Composition on Parameters of Automotive Engines – Škarohlíd, M., In: Modeling of SI and Diesel Engines. Warrendale, PA: SAE International, 2010. p. 301-330. ISBN 978-0-7680-3418-9.

Invited unpublished lecture

1998

 • Intake Manifold Layout and its Impact on Gas Engine Properties – Škarohlíd, M. - Vlášek, K., [Invited unpublished scientific lecture] Paris, FISITA Youth Congress: S.I.A. France. 1998-09-27.

Doctoral students

Marcel Škarohlíd

Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D.

marcel.skarohlid (at) fs.cvut.cz

(22 435) 1827
420246003706
420778712341

room: 306, Roztoky, Přílepská
room: 316, Juliska

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2018

 • Turbocharging of high performance compressed natural gas SI engine for light duty vehicle – Škarohlíd, M. - Vávra, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, 2018(1), ISSN 1214-0821.

2012

 • Influence of Natural Gas Composition on Turbocharged Stoichiometric SI Engine Performance – Vávra, J. - Takáts, M. - Klír, V., - Škarohlíd, M., Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2012, 2012(01), 1-11. ISSN 0148-7191.

2011

 • Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M. - Valášek, M. - Hnilička, B., - Lánský, L., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 91-96. ISSN 1801-1217.
 • Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru – Škarohlíd, M., Paliva. 2011, 4(9), 111-118. ISSN 1804-2058.
 • Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Paliva. 2011, 3(8), 88-96. ISSN 1804-2058.
 • Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-12. ISSN 1337-8996.
 • Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas – Škarohlíd, M. - Doleček, V. - Macek, J., - Hořenín, J., Technolog. 2011, 3(3), 1-10. ISSN 1337-8996.
 • Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 36-43. ISSN 1214-0821.
 • Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(2), 28-44. ISSN 1214-0821.
 • The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(1), 26-31. ISSN 1214-0821.

2010

 • The Iterative Model Of The Heat Release Pattern Utilizing Multi-Parametric Linear Regression – Škarohlíd, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2010, 2010(1), 6-10. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2019

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control for a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: WCX SAE World Congress Experience. Warrendale, PA: SAE International, 2019. ISSN 0148-7191.

2018

 • Optimized Driving Cycle Oriented Control of a Highly Turbocharged Gas Engine – Doleček, V. - Vávra, J., - Škarohlíd, M., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 88-96. ISBN 978-80-552-1880-9.

2009

 • New Methods of Determination of Effect Factors for the Cumulative Combustion Rate – Škarohlíd, M., In: Advances in Automotive Engineering Volume I, II Selected Papers. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2009, pp. 46-53. ISBN 978-80-552-0255-6.

1998

 • Plynový motor pro malou kogenerační jednotku – Takáts, M. - Škarohlíd, M., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998, pp. 148-153. ISBN 80-227-1102-0.
 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model of Reciprocating Engine Focused on Pollutant Formation – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 533-534.

1997

 • Application of Advanced Eulerian Multizone Model to Reciprocating Engine Modeling – Polášek, M. - Macek, J., - Škarohlíd, M., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 23-28. ISBN 80-85960-04-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Způsob zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308432. 2020-07-08.
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 308433. 2020-07-08.

2019

 • Zařízení pro zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32704. 2019-03-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 32703. 2019-03-26.

2017

 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku a/nebo zvyšování výkonu a/nebo zvyšování celkové účinnosti spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 31313. 2017-12-18.

2015

 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305302. 2015-06-10.
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305301. 2015-06-10.
 • Palivový systém motoru a/nebo sací systém motoru a/nebo válec spalovacího motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 305218. 2015-05-06.

2014

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26867. 2014-04-28.
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 26866. 2014-04-28.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Doleček, V., - Macek, J., Czechia. Patent CZ 304888. 2014-11-19.

2013

 • Zařízení pro diagnostiku znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro diagnostiku tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla. – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2013
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 25132. 2013-03-25.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model CZ 25786. 2013-08-20.
 • Způsob diagnostiky znečištění ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu, spalovací komory a hořáku topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu. – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013
 • Způsob diagnostiky tlakové ztráty ústrojí pro přívod spalovacího vzduchu do spalovací komory topení pro motorová vozidla a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2013

2012

 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303090. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303091. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303092. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303093. 2012-02-15.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent CZ 303089. 2012-02-15.
 • Zařízení pro výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 23411. 2012-02-20.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích mo – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva IV. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2012
 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2012

2011

 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Utility Model CZ 22500. 2011-07-21.
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva III. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva II. – Škarohlíd, M. - Macek, J., - Doleček, V., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zapojení sacího, výfukového a palivového systému přeplňovaných spalovacích motorů s požadavkem na vyšší provozní tlak plynného paliva – Macek, J. - Doleček, V., - Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu II. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Způsob výroby směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu I. – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Vávra, J., Czechia. Patent Application., 2011
 • Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. – Škarohlíd, M. - Vávra, J., - Takáts, M., Czechia. Utility Model Application., 2011

2010

 • Způsob snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21125. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21124. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21123. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21122. 2010-07-26.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21121. 2010-07-26.
 • Zařízení pro snižování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování výkonu spalovacích motorů při zachování emisí oxidů dusíku ze spalovacích motorů a/nebo zvyšování celkové účinnosti motoru – Škarohlíd, M., Czechia. Utility Model CZ 21251. 2010-09-03.
 • Zařízení pro odvod kondenzátu z výfukových plynů spalovacích motorů – Škarohlíd, M., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2015

 • Prototyp nezávislého topení spalujícího obnovitelná alternativní paliva s nulovými emisemi – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.
 • Prototyp hořáku a spalovací komory pro nezávislé topení na paliva z obnovitelných zdrojů – Havrda, M. - Škarohlíd, M., [Prototype] 2015.

2011

 • Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením – Florián, M. - Šika, Z. - Škarohlíd, M., - Hnilička, B., [Functional Sample] 2011.

Software

2017

 • Software pro modelování spalování různých plyny – Škarohlíd, M., [Software] 2017.

2015

 • Software for Modeling the Combustion of Biogases and Pyrolysis Gases with Different Hydrogen Content – Škarohlíd, M., [Software] 2015.

2013

 • Software pro simulaci vznětového motoru a katalyzátorů DOC a SCR. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Software] 2013.
 • Simulační nástroj pro modelování spalování nekvalitních plynů různého složení. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.
 • Software pro simulaci plynového motoru. – Škarohlíd, M., [Software] 2013.

2011

 • User Combustion, Heat Transfer and Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2011.

2010

 • User Knock Model – Škarohlíd, M. - Klír, V., [Software] 2010.
 • User Heat Transfer Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.
 • User Combustion Model – Škarohlíd, M., [Software] 2010.

Report

2017

 • Měření a porovnání emisí z kontinuálního spalování konvenčního a alternativního paliva – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Vehicle Centre of Sustainable Mobility, 2017. Report no. Z17-17.

2015

 • Směrnice pro plynové motory využívající bioplynů a pyrolýzních plynů s různým obsahem vodíku – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-10.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2015 – Miklánek, Ĺ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-24.

2014

 • Úprava metodiky a směrnic zahrnující rozšířený rozsah podílu vodíku v palivu – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-15.
 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2014 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-30.

2013

 • Měření sériového stavu vzorku topení BREEZE III, za rok 2013 – Miklánek, Ľ. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z14-29.
 • Směrnice pro plynové motory využívající nekvalitní plyny. – Škarohlíd, M. - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-20.
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-13.

2012

 • Směrnice pro motory využívající pyrolyzní plyn různého složení. – Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. Z12-17.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M., - Doleček, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. Z 12-08.

2011

 • InGas - D.B0.10.Report Stating Range of Possible Fuel Feature Compensation – Takáts, M. - Škarohlíd, M., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. D.B0.10..
 • Základní návrh oběhu, přeplňování a směšovače pro motor provozovaný na plynné palivo s vysokým obsahem dusíku. – Doleček, V. - Škarohlíd, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.
 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z 11-13.

2010

 • Návrh koncepce tepelného motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. – Škarohlíd, M. - Červenka, L., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-21.

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 12105/09/24.

1998

 • Výpočet vybraných mechanických veličin vyjadřujících zatížení motoru JIKOV 1511 – Jukl, L. - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98 - 03.
 • Měření a výpočet tepelných oběhů motorů Kawasaki, Yamaha, Kubota – Jukl, L. - Baumruk, P. - Škarohlíd, M., - Pipal, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-08.

1997

 • Analýza možností zvýšení výkonu motoru JIKOV 1580 – Jukl, L. - Baumruk, P., - Škarohlíd, M., [Technical Report] 1997.

Qualification report

2014

 • Modelování vlivu složení paliva na vlastnosti plynového zážehového motoru – Škarohlíd, M., Praha: Defense date 2013-05-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní., 2014

Book chapters

2010

 • The Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters – Škarohlíd, M., In: Silniki Gazowe - wybrane zagadnienia. Czestochowa: Wydawnictvo Politechniki Czenstochowskiej, 2010. p. 514-522. ISBN 978-83-7193-461-2.
 • Modeling of Influence of Biogas Fuel Composition on Parameters of Automotive Engines – Škarohlíd, M., In: Modeling of SI and Diesel Engines. Warrendale, PA: SAE International, 2010. p. 301-330. ISBN 978-0-7680-3418-9.

Invited unpublished lecture

1998

 • Intake Manifold Layout and its Impact on Gas Engine Properties – Škarohlíd, M. - Vlášek, K., [Invited unpublished scientific lecture] Paris, FISITA Youth Congress: S.I.A. France. 1998-09-27.