[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Radek Tichánek

Ing. Radek Tichánek, Ph.D.

radek.tichanek (at) fs.cvut.cz

420246003739
(22 435) 2507

room: 339, Roztoky, Přílepská
room: B1-723, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG20_321/0024938  
  Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Tichánek, R. (2021-2024)
 • EG15_019/0004687  
  Vývoj pokročilé motorové brzdy pro vznětové motory nákladních vozidel – Tichánek, R. (2016-2019)

Journal papers

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of ICE Mechanisms – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 33-40. ISSN 1214-0821.
 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2013

 • Design Assistance System applications for simulation of IC Engine Dynamics – Tichánek, R. - Bogomolov, S., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(3), 20-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 47-52. ISSN 1214-0821.

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 43-48. ISSN 1210-2709.

2004

 • Diesel Engine Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2004, 2(2), 9-17. ISSN 1214-0821.

2003

 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(2), 34-40. ISSN 1214-0821.
 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(3), 34-41. ISSN 1214-0821.
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., Acta Polytechnica. 2003, 42(5), 34-39. ISSN 1210-2709.

Proceeding papers

2021

 • Development of Advanced Engine Brake for Heavy-Duty Vehicles – Bolehovský, O. - Tichánek, R. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2020

 • Predicting Turbomachinery Performance by Detailed 3-D CFD Modelling – Vítek, O. - Macek, J. - Tichánek, R., - Doleček, V., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 172-185. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • DEVELOPMENT OF 2-STROKE ENGINE BRAKE USING THERMODYNAMIC AND MECHANICAL SIMULATION MODELS – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 16-28. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Development of 4-stroke Engine Brake Using Thermodynamic and Mechanical Simulation Models – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 79-88. ISBN 978-80-552-1880-9.

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

2007

 • Analýza dynamického chování rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Steinbauer, P., In: KOKA '07 - XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencie pracovníkov katedier a pracovísk spalovacích motorov vysokých škol na Slovensku a v Čechách. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 20. ISBN 978-80-227-2714-3.

2006

 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: SIMPACK User meeting 2006. Wessling: INTEC Gmbh, 2006, pp. 25-34.
 • Měření zdvihu ventilu – Tichánek, R. - Vávra, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Provozní namáhání hlavy válce stacionárního vznětového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2005. pp. 115-122. ISBN 80-7043-419-8.
 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2005, pp. 259-266. ISBN 80-01-03293-0.
 • Engine Cylinder Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. p. 265-266. ISBN 978-1-60423-573-9.

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 650-651. ISBN 80-01-02945-X.
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-85918-88-9.
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 15-24. ISBN 80-86059-41-3.
 • Thermal Loading of Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-01-02958-1.

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 87. ISBN 80-86059-35-9.
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 125-132. ISBN 80-214-2489-3.
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 341-342. ISBN 80-01-02739-2.
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 133-140. ISBN 80-214-2489-3.
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 146-155. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 136-145. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 74-75. ISBN 963-9058-20-3.

2001

 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 80-89. ISBN 80-01-02382-6.
 • Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů – Tichánek, R., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 137-142. ISBN 80-85960-27-3.

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2022

 • Prototyp pokročilého ventilového rozvodu – Tomiška, L. - Tichánek, R., [Prototype] 2022.

2013

 • Skořepinová nosná struktura vozu Formula Student – Tichánek, R. - Zavadil, F., [Prototype] 2013.

2012

 • Konstrukce vozu kategorie Formula Student Electric – Tichánek, R. - Fric, O., [Prototype] 2012.
 • Celková dispozice a konstrukce podvozku vozu kategórie Formula Student CTU CarTech FS.03 – Tichánek, R. - Karniš, T., [Prototype] 2012.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., [Functional Sample] 2011.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2021

 • The Dynamic Model of Variable Valve Lift Actuation – Tichánek, R., [Software] 2021.

2020

 • Valve Train for Cylinder Deactivation – Bolehovský, O. - Pacoň, L. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2020.

2019

 • Computational Model for Transient Behaviour of 2-stroke Engine Brake – Bolehovský, O. - Tichánek, R., [Software] 2019.

2018

 • Computational Models for Two Stroke Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2018.

2017

 • Computational Models for Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 2 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 1 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

2014

 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2014.

2013

 • 2-stroke Engine Brake for Heavy-duty CI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.
 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.

2010

 • Software řídící jednotky motoru. – Tichánek, R., [Software] 2010.
 • Metodika návrhu koncepce pohonu vozidla s elektrickým pohonem – Tichánek, R., [Software] 2010.

2009

 • Detailed 1D Thermodynamic Model of 8 Different Engines in GT-power to Calculate Engine Complete Charkteristics – Vítek, O. - Tichánek, R. - Pohořelský, L., - Doleček, V., [Software] 2009.
 • Detailed 1D Thermodynamic Model of Unconventional Crank Train in GT-power – Vítek, O. - Macek, J., - Tichánek, R., [Software] 2009.

2007

 • Zdvihová funkce ventilu – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Optimalizátor rozvodových dat – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Načtení a FFT okamžité úhlové rychlosti – Tichánek, R., [Software] 2007.

2006

 • QCOUNT.TST v.1.0 – Vávra, J. - Tichánek, R., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

Report

2014

 • Design of CTU CarTech car 2014 – Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-38.

2013

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z-13-31.

2012

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012. Report no. Z12-20.

2010

 • Pevnostní výpočet dílů klikového mechanismu stroje kogenerační jednotky – Tichánek, R., [Technical Report] 2010. Report no. Zpráva U 12241 Z 10 - 02.

2005

 • Výzkum a vývoj vysoce výkonného , víceúčelového, šestiválcového motoru na kapalná a plynná paliva – Polášek, M. - Tichánek, R. - Španiel, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05-10.

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/19.
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/18.
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 11-03.

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/27.

2001

 • Studie proměnlivého ovládání ventilů – Tichánek, R. - Macek, J., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2001. Report no. Z 01-12.

Qualification report

2007

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: Defense date 2007-06-27. PhD Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

2006

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: 2006. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Radek Tichánek

Ing. Radek Tichánek, Ph.D.

radek.tichanek (at) fs.cvut.cz

420246003739
(22 435) 2507

room: 339, Roztoky, Přílepská
room: B1-723, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG20_321/0024938  
  Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Tichánek, R. (2021-2024)
 • EG15_019/0004687  
  Vývoj pokročilé motorové brzdy pro vznětové motory nákladních vozidel – Tichánek, R. (2016-2019)

Journal papers

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of ICE Mechanisms – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 33-40. ISSN 1214-0821.
 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2013

 • Design Assistance System applications for simulation of IC Engine Dynamics – Tichánek, R. - Bogomolov, S., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(3), 20-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 47-52. ISSN 1214-0821.

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 43-48. ISSN 1210-2709.

2004

 • Diesel Engine Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2004, 2(2), 9-17. ISSN 1214-0821.

2003

 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(2), 34-40. ISSN 1214-0821.
 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(3), 34-41. ISSN 1214-0821.
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., Acta Polytechnica. 2003, 42(5), 34-39. ISSN 1210-2709.

Proceeding papers

2021

 • Development of Advanced Engine Brake for Heavy-Duty Vehicles – Bolehovský, O. - Tichánek, R. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2020

 • Predicting Turbomachinery Performance by Detailed 3-D CFD Modelling – Vítek, O. - Macek, J. - Tichánek, R., - Doleček, V., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 172-185. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • DEVELOPMENT OF 2-STROKE ENGINE BRAKE USING THERMODYNAMIC AND MECHANICAL SIMULATION MODELS – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 16-28. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Development of 4-stroke Engine Brake Using Thermodynamic and Mechanical Simulation Models – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 79-88. ISBN 978-80-552-1880-9.

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

2007

 • Analýza dynamického chování rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Steinbauer, P., In: KOKA '07 - XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencie pracovníkov katedier a pracovísk spalovacích motorov vysokých škol na Slovensku a v Čechách. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 20. ISBN 978-80-227-2714-3.

2006

 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: SIMPACK User meeting 2006. Wessling: INTEC Gmbh, 2006, pp. 25-34.
 • Měření zdvihu ventilu – Tichánek, R. - Vávra, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Provozní namáhání hlavy válce stacionárního vznětového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2005. pp. 115-122. ISBN 80-7043-419-8.
 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2005, pp. 259-266. ISBN 80-01-03293-0.
 • Engine Cylinder Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. p. 265-266. ISBN 978-1-60423-573-9.

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 650-651. ISBN 80-01-02945-X.
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-85918-88-9.
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 15-24. ISBN 80-86059-41-3.
 • Thermal Loading of Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-01-02958-1.

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 87. ISBN 80-86059-35-9.
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 125-132. ISBN 80-214-2489-3.
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 341-342. ISBN 80-01-02739-2.
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 133-140. ISBN 80-214-2489-3.
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 146-155. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 136-145. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 74-75. ISBN 963-9058-20-3.

2001

 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 80-89. ISBN 80-01-02382-6.
 • Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů – Tichánek, R., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 137-142. ISBN 80-85960-27-3.

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2022

 • Prototyp pokročilého ventilového rozvodu – Tomiška, L. - Tichánek, R., [Prototype] 2022.

2013

 • Skořepinová nosná struktura vozu Formula Student – Tichánek, R. - Zavadil, F., [Prototype] 2013.

2012

 • Konstrukce vozu kategorie Formula Student Electric – Tichánek, R. - Fric, O., [Prototype] 2012.
 • Celková dispozice a konstrukce podvozku vozu kategórie Formula Student CTU CarTech FS.03 – Tichánek, R. - Karniš, T., [Prototype] 2012.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., [Functional Sample] 2011.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2021

 • The Dynamic Model of Variable Valve Lift Actuation – Tichánek, R., [Software] 2021.

2020

 • Valve Train for Cylinder Deactivation – Bolehovský, O. - Pacoň, L. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2020.

2019

 • Computational Model for Transient Behaviour of 2-stroke Engine Brake – Bolehovský, O. - Tichánek, R., [Software] 2019.

2018

 • Computational Models for Two Stroke Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2018.

2017

 • Computational Models for Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 2 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 1 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

2014

 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2014.

2013

 • 2-stroke Engine Brake for Heavy-duty CI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.
 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.

2010

 • Software řídící jednotky motoru. – Tichánek, R., [Software] 2010.
 • Metodika návrhu koncepce pohonu vozidla s elektrickým pohonem – Tichánek, R., [Software] 2010.

2009

 • Detailed 1D Thermodynamic Model of 8 Different Engines in GT-power to Calculate Engine Complete Charkteristics – Vítek, O. - Tichánek, R. - Pohořelský, L., - Doleček, V., [Software] 2009.
 • Detailed 1D Thermodynamic Model of Unconventional Crank Train in GT-power – Vítek, O. - Macek, J., - Tichánek, R., [Software] 2009.

2007

 • Zdvihová funkce ventilu – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Optimalizátor rozvodových dat – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Načtení a FFT okamžité úhlové rychlosti – Tichánek, R., [Software] 2007.

2006

 • QCOUNT.TST v.1.0 – Vávra, J. - Tichánek, R., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

Report

2014

 • Design of CTU CarTech car 2014 – Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-38.

2013

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z-13-31.

2012

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012. Report no. Z12-20.

2010

 • Pevnostní výpočet dílů klikového mechanismu stroje kogenerační jednotky – Tichánek, R., [Technical Report] 2010. Report no. Zpráva U 12241 Z 10 - 02.

2005

 • Výzkum a vývoj vysoce výkonného , víceúčelového, šestiválcového motoru na kapalná a plynná paliva – Polášek, M. - Tichánek, R. - Španiel, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05-10.

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/19.
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/18.
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 11-03.

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/27.

2001

 • Studie proměnlivého ovládání ventilů – Tichánek, R. - Macek, J., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2001. Report no. Z 01-12.

Qualification report

2007

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: Defense date 2007-06-27. PhD Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

2006

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: 2006. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

Doctoral students

Radek Tichánek

Ing. Radek Tichánek, Ph.D.

radek.tichanek (at) fs.cvut.cz

420246003739
(22 435) 2507

room: 339, Roztoky, Přílepská
room: B1-723, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG20_321/0024938  
  Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Tichánek, R. (2021-2024)
 • EG15_019/0004687  
  Vývoj pokročilé motorové brzdy pro vznětové motory nákladních vozidel – Tichánek, R. (2016-2019)

Journal papers

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of ICE Mechanisms – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 33-40. ISSN 1214-0821.
 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2013

 • Design Assistance System applications for simulation of IC Engine Dynamics – Tichánek, R. - Bogomolov, S., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2013, 11(3), 20-30. ISSN 1214-0821.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 47-52. ISSN 1214-0821.

2005

 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., Acta Polytechnica. 2005, 45(3), 43-48. ISSN 1210-2709.

2004

 • Diesel Engine Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2004, 2(2), 9-17. ISSN 1214-0821.

2003

 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(2), 34-40. ISSN 1214-0821.
 • Diesel Engine Head Steady State Analysis – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 2(3), 34-41. ISSN 1214-0821.
 • Heat Transfer Analysis of a Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., Acta Polytechnica. 2003, 42(5), 34-39. ISSN 1210-2709.

Proceeding papers

2021

 • Development of Advanced Engine Brake for Heavy-Duty Vehicles – Bolehovský, O. - Tichánek, R. - Takáts, M., - Syrovátka, Z., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2020

 • Predicting Turbomachinery Performance by Detailed 3-D CFD Modelling – Vítek, O. - Macek, J. - Tichánek, R., - Doleček, V., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 172-185. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • DEVELOPMENT OF 2-STROKE ENGINE BRAKE USING THERMODYNAMIC AND MECHANICAL SIMULATION MODELS – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 16-28. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Development of 4-stroke Engine Brake Using Thermodynamic and Mechanical Simulation Models – Bolehovský, O. - Tichánek, R., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 79-88. ISBN 978-80-552-1880-9.

2008

 • Simulace chlazení tepelného stroje RGZ 1 – Španiel, M. - Moravec, L. - Červenka, L., - Tichánek, R., In: Výpočty 2008. Plzeň: KME ZČU v Plzni, 2008. pp. 109-118. ISBN 978-80-7043-735-3.

2007

 • Analýza dynamického chování rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Steinbauer, P., In: KOKA '07 - XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencie pracovníkov katedier a pracovísk spalovacích motorov vysokých škol na Slovensku a v Čechách. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 20. ISBN 978-80-227-2714-3.

2006

 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: SIMPACK User meeting 2006. Wessling: INTEC Gmbh, 2006, pp. 25-34.
 • Měření zdvihu ventilu – Tichánek, R. - Vávra, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Provozní namáhání hlavy válce stacionárního vznětového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2005. pp. 115-122. ISBN 80-7043-419-8.
 • The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model – Tichánek, R. - Fremut, D., - Čihák, R., In: XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2005, pp. 259-266. ISBN 80-01-03293-0.
 • Engine Cylinder Head Thermal and Structural Stress Analysis – Tichánek, R. - Španiel, M., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. p. 265-266. ISBN 978-1-60423-573-9.

2004

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane Dutiny Emergency Landing According to FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 650-651. ISBN 80-01-02945-X.
 • Thermal Loading of Stationary Engine Cylinder Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-85918-88-9.
 • Structural Stress Analysis of an Engine Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., - Diviš, M., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 15-24. ISBN 80-86059-41-3.
 • Thermal Loading of Cylinder Head – Tichánek, R. - Španiel, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 290-296. ISBN 80-01-02958-1.

2003

 • Passenger's Seat of Small Transport Airplane; Emergency Landing – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 87. ISBN 80-86059-35-9.
 • Sedačka pasažéra malého dopravního letounu; simulace nouzového přistání dle FAR 23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 125-132. ISBN 80-214-2489-3.
 • Dynamická analýza sedačky malého dopravního letounu v případě nouzového přistání – Španiel, M. - Tichánek, R. - Diviš, M., - Šimek, D., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 341-342. ISBN 80-01-02739-2.
 • Heat Transfer Analysis of an Engine Head – Španiel, M. - Macek, J. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003, pp. 133-140. ISBN 80-214-2489-3.
 • Heat Transfer Analysis of Diesel Engine Head – Diviš, M. - Tichánek, R., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Variable Valve Train Simulation – Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 146-155. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Macek, J. - Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 136-145. ISBN 80-02-01561-4.
 • Steady State Heat Analysis of Engine Head – Španiel, M. - Diviš, M., - Tichánek, R., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 74-75. ISBN 963-9058-20-3.

2001

 • Optimalizace naplnění válce spalovacího motoru – Tichánek, R. - Diviš, M., - Vítek, O., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 80-89. ISBN 80-01-02382-6.
 • Kinematika a dynamika rozvodových mechanismů – Tichánek, R., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 137-142. ISBN 80-85960-27-3.

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2022

 • Prototyp pokročilého ventilového rozvodu – Tomiška, L. - Tichánek, R., [Prototype] 2022.

2013

 • Skořepinová nosná struktura vozu Formula Student – Tichánek, R. - Zavadil, F., [Prototype] 2013.

2012

 • Konstrukce vozu kategorie Formula Student Electric – Tichánek, R. - Fric, O., [Prototype] 2012.
 • Celková dispozice a konstrukce podvozku vozu kategórie Formula Student CTU CarTech FS.03 – Tichánek, R. - Karniš, T., [Prototype] 2012.

2011

 • Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform – Tichánek, R. - Strapko, M., [Functional Sample] 2011.

Software

2023

 • PFI Simulation Model of Hydrogen ICE – Bolehovský, O. - Červenka, L., - Tichánek, R., [Software] 2023.

2021

 • The Dynamic Model of Variable Valve Lift Actuation – Tichánek, R., [Software] 2021.

2020

 • Valve Train for Cylinder Deactivation – Bolehovský, O. - Pacoň, L. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2020.

2019

 • Computational Model for Transient Behaviour of 2-stroke Engine Brake – Bolehovský, O. - Tichánek, R., [Software] 2019.

2018

 • Computational Models for Two Stroke Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2018.

2017

 • Computational Models for Engine Brake Simulations – Tichánek, R. - Bolehovský, O., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 2 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • DASY Based Tool for the Design of a ICE Mechanism 1 – Tichánek, R., [Software] 2015.
 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

2014

 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2014.

2013

 • 2-stroke Engine Brake for Heavy-duty CI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.
 • Detailed 3-D/1-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Macek, J., [Software] 2013.

2010

 • Software řídící jednotky motoru. – Tichánek, R., [Software] 2010.
 • Metodika návrhu koncepce pohonu vozidla s elektrickým pohonem – Tichánek, R., [Software] 2010.

2009

 • Detailed 1D Thermodynamic Model of 8 Different Engines in GT-power to Calculate Engine Complete Charkteristics – Vítek, O. - Tichánek, R. - Pohořelský, L., - Doleček, V., [Software] 2009.
 • Detailed 1D Thermodynamic Model of Unconventional Crank Train in GT-power – Vítek, O. - Macek, J., - Tichánek, R., [Software] 2009.

2007

 • Zdvihová funkce ventilu – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Optimalizátor rozvodových dat – Tichánek, R., [Software] 2007.
 • Načtení a FFT okamžité úhlové rychlosti – Tichánek, R., [Software] 2007.

2006

 • QCOUNT.TST v.1.0 – Vávra, J. - Tichánek, R., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

Report

2014

 • Design of CTU CarTech car 2014 – Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z14-38.

2013

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z-13-31.

2012

 • 2-stroke Engine Brake – Vítek, O. - Tichánek, R., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2012. Report no. Z12-20.

2010

 • Pevnostní výpočet dílů klikového mechanismu stroje kogenerační jednotky – Tichánek, R., [Technical Report] 2010. Report no. Zpráva U 12241 Z 10 - 02.

2005

 • Výzkum a vývoj vysoce výkonného , víceúčelového, šestiválcového motoru na kapalná a plynná paliva – Polášek, M. - Tichánek, R. - Španiel, M., - Macek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05-10.

2003

 • DYNAMICKÝ VÝPOČET SEDACKY CESTUJÍCÍHO MALÉHO DOPRAVNÍHO LETADLA DLE FAR~23. Katalog výsledků vertikálního a horizontálního případu – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/19.
 • VÝPOČET SEDACKY PASAŽÉRA MALÉHO DOPRAVNÍHO LETOUNU V REŽIMU NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ DLE FAR~23 – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2051/03/18.
 • Termodynamická analýza pracovního oběhu. Výpočet zatížení klikového a rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 11-03.

2002

 • Teplotní analýza hlavy válce velkého naftového motoru – Španiel, M. - Tichánek, R., - Diviš, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/27.

2001

 • Studie proměnlivého ovládání ventilů – Tichánek, R. - Macek, J., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2001. Report no. Z 01-12.

Qualification report

2007

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: Defense date 2007-06-27. PhD Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

2006

 • Optimalizace zdvihové funkce ventilu – Tichánek, R., Praha: 2006. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.