[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Bohumil Mareš

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

bohumil.mares (at) cvut.cz

Head / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Deputy head / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

420246003700
420603507194
(22 435) 3226

room: 305, Roztoky, Přílepská
room: B1-721, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG15_019/0000990  
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 • ED2.1.00/19.0408  
  Snižování emisí škodlivin v dopravě. – Mareš, B. (2015)
 • LO1311  
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2010-2013)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2011-2013)

Journal papers

2023

 • Dynamic cylinder deactivation: Thermodynamic mapping for the case of stoichiometric SI ICE – Bolehovský, O. - Vítek, O., - Mareš, B., International Journal of Engine Research. 2023, 24(4), 1724-1743. ISSN 1468-0874.

2003

 • Intake and Exhaust Manifold Simulation - Comparison with Experiment – Mareš, B. - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 1(4), 8-13. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2023

 • TWO-STAGE TURBOCHARGED LARGE-BORE SI ICE - TRANSIENT OPERATION UNDER DIFFERENT CONDITIONS – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.

2021

 • CFD Analysis of Natural Gas SI ICE Equipped with Scavenged Pre-Chamber – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2011

 • Les Simulation of Motored Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011. pp. 25-30. ISSN 1337-8996.

2010

 • Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Mareš, B., - Macek, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2010 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 35-36. ISBN 978-80-87012-27-7.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.

2004

 • Proudění ve spalovacím motoru během vysokotlaké části oběhu – Vítek, O. - Polášek, M., - Mareš, B., In: Sborník přednášek XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. pp. 138-143. ISBN 80-7157-776-6.

2003

 • Matematické modelování proudění v sacích a výfukových potrubích – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 35-38. ISBN 80-85918-82-X.
 • Porovnání numerické simulace proudění v sacích a výfukových potrubích s experimentem – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003. pp. 110-115. ISBN 80-7083-742-X.

2002

 • Verification of Boundary Conditions and Closures for Internal Combustion Engine Simulation – Vítek, O. - Mareš, B., - Vlášek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 674-675. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine – Mareš, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 290. ISBN 80-01-02229-3.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.

Software

2011

 • Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2011.

2010

 • Detailed 3-D CFD Model OF Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2010.

Report

2023

 • Report on Milestones - Large turbochargers - status 2023 – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2023. Report no. 3-WP06-003.

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-39.
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-38.
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-34.

2005

 • Aerodynamické zkoušky sacích kanálů hlav válců motoru ZETOR UŘ III – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 02.
 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových kanálů motoru JAWA – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-10.
 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., [Annual Report] 2001. Report no. Z 01-15.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

Proceedings

2005

 • TRANSIENTS 2005 – Mareš, B. ed., ČVUT Praha, 2005-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Bohumil Mareš

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

bohumil.mares (at) cvut.cz

Head / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Deputy head / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

420246003700
420603507194
(22 435) 3226

room: 305, Roztoky, Přílepská
room: B1-721, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG15_019/0000990  
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 • ED2.1.00/19.0408  
  Snižování emisí škodlivin v dopravě. – Mareš, B. (2015)
 • LO1311  
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2010-2013)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2011-2013)

Journal papers

2023

 • Dynamic cylinder deactivation: Thermodynamic mapping for the case of stoichiometric SI ICE – Bolehovský, O. - Vítek, O., - Mareš, B., International Journal of Engine Research. 2023, 24(4), 1724-1743. ISSN 1468-0874.

2003

 • Intake and Exhaust Manifold Simulation - Comparison with Experiment – Mareš, B. - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 1(4), 8-13. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2023

 • TWO-STAGE TURBOCHARGED LARGE-BORE SI ICE - TRANSIENT OPERATION UNDER DIFFERENT CONDITIONS – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.

2021

 • CFD Analysis of Natural Gas SI ICE Equipped with Scavenged Pre-Chamber – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2011

 • Les Simulation of Motored Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011. pp. 25-30. ISSN 1337-8996.

2010

 • Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Mareš, B., - Macek, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2010 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 35-36. ISBN 978-80-87012-27-7.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.

2004

 • Proudění ve spalovacím motoru během vysokotlaké části oběhu – Vítek, O. - Polášek, M., - Mareš, B., In: Sborník přednášek XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. pp. 138-143. ISBN 80-7157-776-6.

2003

 • Matematické modelování proudění v sacích a výfukových potrubích – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 35-38. ISBN 80-85918-82-X.
 • Porovnání numerické simulace proudění v sacích a výfukových potrubích s experimentem – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003. pp. 110-115. ISBN 80-7083-742-X.

2002

 • Verification of Boundary Conditions and Closures for Internal Combustion Engine Simulation – Vítek, O. - Mareš, B., - Vlášek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 674-675. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine – Mareš, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 290. ISBN 80-01-02229-3.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.

Software

2011

 • Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2011.

2010

 • Detailed 3-D CFD Model OF Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2010.

Report

2023

 • Report on Milestones - Large turbochargers - status 2023 – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2023. Report no. 3-WP06-003.

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-39.
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-38.
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-34.

2005

 • Aerodynamické zkoušky sacích kanálů hlav válců motoru ZETOR UŘ III – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 02.
 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových kanálů motoru JAWA – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-10.
 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., [Annual Report] 2001. Report no. Z 01-15.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

Proceedings

2005

 • TRANSIENTS 2005 – Mareš, B. ed., ČVUT Praha, 2005-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005.

Doctoral students

Bohumil Mareš

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.

bohumil.mares (at) cvut.cz

Head / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Deputy head / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Vehicle Centre of Sustainable Mobility / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

420246003700
420603507194
(22 435) 3226

room: 305, Roztoky, Přílepská
room: B1-721, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • EG15_019/0000990  
  Výzkum a vývoj vývojové řady dieselových leteckých motorů – Mareš, B. (2015-2019)
 • ED2.1.00/19.0408  
  Snižování emisí škodlivin v dopravě. – Mareš, B. (2015)
 • LO1311  
  Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2014-2019)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2010-2013)
 • ED2.1.00/03.0125  
  Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility – Mareš, B. (2011-2013)

Journal papers

2023

 • Dynamic cylinder deactivation: Thermodynamic mapping for the case of stoichiometric SI ICE – Bolehovský, O. - Vítek, O., - Mareš, B., International Journal of Engine Research. 2023, 24(4), 1724-1743. ISSN 1468-0874.

2003

 • Intake and Exhaust Manifold Simulation - Comparison with Experiment – Mareš, B. - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2003, 1(4), 8-13. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2023

 • TWO-STAGE TURBOCHARGED LARGE-BORE SI ICE - TRANSIENT OPERATION UNDER DIFFERENT CONDITIONS – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., In: KOKA 2023 SCIENTIFIC PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. ISBN 978-80-214-6164-2.

2021

 • CFD Analysis of Natural Gas SI ICE Equipped with Scavenged Pre-Chamber – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Vávra, J. - Takáts, M., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Progress in Performance Modelling of ICE Turbomachinery – Application of Predictive CFD Models – Vítek, O. - Macek, J. - Žák, Z. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Mareš, B., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. p. 1-13. ISBN 978-1-9160259-2-9.

2011

 • Les Simulation of Motored Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., In: KOKA 2011. Žilinská univerzita v Žilině, 2011. pp. 25-30. ISSN 1337-8996.

2010

 • Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine – Vítek, O. - Mareš, B., - Macek, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2010 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 35-36. ISBN 978-80-87012-27-7.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.

2004

 • Proudění ve spalovacím motoru během vysokotlaké části oběhu – Vítek, O. - Polášek, M., - Mareš, B., In: Sborník přednášek XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. pp. 138-143. ISBN 80-7157-776-6.

2003

 • Matematické modelování proudění v sacích a výfukových potrubích – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 35-38. ISBN 80-85918-82-X.
 • Porovnání numerické simulace proudění v sacích a výfukových potrubích s experimentem – Mareš, B. - Baumruk, P., - Chaloupka, S., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003. pp. 110-115. ISBN 80-7083-742-X.

2002

 • Verification of Boundary Conditions and Closures for Internal Combustion Engine Simulation – Vítek, O. - Mareš, B., - Vlášek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 674-675. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine – Mareš, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 290. ISBN 80-01-02229-3.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.

Software

2011

 • Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2011.

2010

 • Detailed 3-D CFD Model OF Small SI Engine – Vítek, O. - Macek, J., - Mareš, B., [Software] 2010.

Report

2023

 • Report on Milestones - Large turbochargers - status 2023 – Vítek, O. - Macek, J. - Mareš, B. - Klima, J., - Vacek, M., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2023. Report no. 3-WP06-003.

2013

 • Emulace reálného provozu motoru na brzdovém stanovišti – Emrich, M. - Mareš, B. - Vávra, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z13-39.
 • Metodika zjišťování spotřeby oleje a těsnosti pístních kroužků – Emrich, M. - Mareš, B. - Bortel, I., - Beránek, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-38.
 • Funkční zkoušky dvoupalivového motoru – Emrich, M. - Mareš, B. - Takáts, M., - Vávra, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-34.

2005

 • Aerodynamické zkoušky sacích kanálů hlav válců motoru ZETOR UŘ III – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 02.
 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových kanálů motoru JAWA – Baumruk, P. - Mareš, B., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-10.
 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2001

 • Modelování termodynamiky a aerodynamiky motorů: Simulace a vyhodnocení složitých experimentů – Macek, J. - Takáts, M. - Polášek, M. - Vítek, O., - Mareš, B., [Annual Report] 2001. Report no. Z 01-15.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

Proceedings

2005

 • TRANSIENTS 2005 – Mareš, B. ed., ČVUT Praha, 2005-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005.