[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Jan Kalivoda

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

jan.kalivoda (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • GP101/08/P174  
  Aktivní řízení dvounápravových podvozků kolejových vozidel s volnými koly – Kalivoda, J. (2008-2009)

Journal papers

2022

 • Running Dynamics of Rail Vehicles – Kalivoda, J. ed. - Neduzha, L. ed., MDPI Energies. 2022, 15(16), ISSN 1996-1073.

2021

 • FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF STRENGTHENING THE SUBGRADE ON THE BASIS OF BORING AND MIXING TECHNOLOGY – Tiutkin, O. - Neduzha, L., - Kalivoda, J., TRANSPORT PROBLEMS. 2021, 16(2), 189-197. ISSN 2300-861X.
 • Assessment of active wheelset steering system using computer simulations and roller rig tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., Applied Sciences. 2021, 11(24), ISSN 2076-3417.

2018

 • Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Вісник сертифікації залізничного транспорту. 2018, 4(50), 82-91.
 • Research of Locomotive Mechanics Behavior – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2018, 77(5), 104-114. ISSN 2307-6666.

2017

 • Stabilization of a Two-Axle Railway Bogie: Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., International Journal of Railway Technology. 2017, 6(4), 51-68. ISSN 2049-5358.
 • Enhancing the Scientific Level of Engineering Training of Railway Transport Professionals – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017,(6 (72)), 128-137. ISSN 2307-6666.
 • ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Vagonnyj park. 2017, 2017(3-4), 28-30. ISSN 1994-4756.
 • Testing of Railway Vehicles Using Roller Rigs – Myamlin, S. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Procedia Engineering. 2017, 2017(187), 688-695. ISSN 1877-7058.

2016

 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016, 14(4(64)), ISSN 2307-6666.

2014

 • Roller Rig Experiments with Mechatronic Railway Bogie – Kalivoda, J., Simpack News. 2014, 2014(2014), 12-15.

2011

 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., Lectures on Modelling an Simulation. 2011, 11(2), 51-60. ISSN 1961-5086.

2006

 • Experimentální výzkum na kladkovém zkušebním stavu ČVUT – Bauer, P. - Kalivoda, J., Nová železniční technika. 2006, 14(2), 15-19. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity – Kalivoda, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 237-245. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Reduction of Guiding Forces in Curves by Means of Active Wheelset Steering – Simulations Results – Kalivoda, J., In: TRANSPORT MEANS 2023 Sustainability: Research and Solutions PROCEEDINGS OF THE 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART II. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2023. p. 868-873. ISSN 1822-296X. ISBN 9781713879534.
 • Study of the Operation of the Current Collector as an Element of the Rolling Stock – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: ABSTRACTS of the 82 International Scientific and Practical Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT. Dnipro: Ukrainian State University of Science and Technologies, 2023. p. 72-73.

2022

 • Simulating the Operation of the Pantograph-type Current Collector – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Transport Means 2022. Proceedings of the 26th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2022. p. 453-458. ISSN 1822-296X.
 • Simulation of Active Wheelset Steering for an Electric Locomotive – Kalivoda, J., In: 25th Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020). Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Faculty of Mechatronics, 2022. MATEC Web of Conferences. vol. 357. ISBN 978-2-7598-9119-1.

2021

 • Reduction of Guiding Forces in Curves - Comparison of Fundamental Solutions – Kalivoda, J., In: Proceedings of the “Transport Means 2021”. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021. p. 158-162. ISSN 1822-296X.
 • Snižování vodících sil v obloucích trati pomocí aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 107-114. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Changing the stress state of the track superstructure while strengthening the subgrade – Tiutkin, O. - Nrduzha, L., - Kalivoda, J., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 533-539. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Experimental Assessment of Active Wheelset Steering System Using Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 179-188. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Influence of Parameters of Electric Locomotive on its Critical Speed – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSBALTICA XI:Transportation Science and Technology, Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA, May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. Wien: Springer, 2020. p. 531-540. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. ISSN 2523-3440. ISBN 978-3-030-38665-8.
 • Scaled Roller Rig to Assess the Influence of Active Wheelset Steering on Wheel-Rail Contact Forces – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Advances in Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Proceedings of the 26th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2019, August 12–16, 2019, Gothenburg, Sweden. Wien: Springer, 2020. p. 82-89. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-38076-2.

2019

 • VYUŽITÍ MODELOVÉHO KLADKOVÉHO STAVU PŘI VÝVOJI INOVATIVNÍCH POJEZDŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 299-308. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Measurement of Wheel-Rail Contact Forces at the Experimental Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 194-201. ISBN 9788021457669.
 • Simulation of safety against derailment tests of an electric locomotive – Kalivoda, J. - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 177-180. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.

2018

 • Parameter optimization of the locomotive running gear – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1095-1098. ISSN 1822-296X.
 • Roller rig for simulation of a curved track – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Дослідження різних методів щодо можливості визначення сходу колісної пари з рейок – Kostritsa, S.A. - Kalivoda, J. - Kuzyshyn, A.Ya., - Batih, A.V., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 75-78.
 • Використання автоматизованих систем при проектуванні та випробуванні рухомого складу – Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Оchkasov, O., - Chernyaev, D., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 17-19.
 • Utilization of the Roller Rig in the Development of Innovative Rolling Stock – Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ Міжнародної конференції "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ", Abstracts of the international conference "Scientific and Technical Support of the Railroading Development in the International Traffic". Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 19-20.
 • System of Axle-Box Force Measurement for Experimental Railway Bogie – Bauer, P. - Kalivoda, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 9-16. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels – Kyryl'chuk, O. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 473-476. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.

2017

 • Vývoj kladkového stavu a experimentálního podvozku pro výzkum jízdních vlastností aktivně řízených pojezdů kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 181-188. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Student Exchanges between CTU and DNURT – Myamlin, S. - Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 339.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ВІЗКІВ РЕЙКОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ – Myamlin, S. V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L. O., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 34-36.
 • Simulation of a Sharp Curved Track on a Roller Rig – Kalivoda, J., In: Proceedings of the EUROMECH Colloquium578 in Rolling Contact Mechanics for Multibody System Dynamics. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2017.

2016

 • Roller Rig Tests with Active Stabilization of a Two-Axle Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.
 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: XIV Международная научно-техническая конференция ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2016. pp. 54-55.

2015

 • Design of Experimental Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: STECH 2015 - Proceedings of the STECH2015, 7th International Symposium on Speed-up and Sustainable Technology for Railway and Maglev Systems, November the 10th to the 12th, 2015, Chiba, Japan. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2015.
 • Aktivně řízené vedení dvojkolí - simulace a experimenty na kladkovém stavu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 241-250. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Mechatronic Bogie for Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD 2015 - 24th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Graz, Austria. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9781138028852.

2014

 • Scaled Roller Rig Experiments with a Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2014. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-59-1.
 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., In: Computer Science & Information Technology. Chennai, Tamil Nadu: AIRCC Publishing Corporation, 2014. p. 327-339. ISSN 2231-5403.

2013

 • Curving Behaviour of 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD - Proceedings of 23rd International Symposium of Vehicles on Roads and Tracks. Xi´an: Xi´an Jiaotong University, 2013. p. 1-7.
 • Experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel na kladkových stavech – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 49-60. ISBN 978-80-7395-676-9.
 • Active Controlled 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2013. pp. 83-85.

2012

 • Active Controlled Wheelset Steering for Improved Curving Performance – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 13th International Conference Problems of the Railway Transport Mechanics Safety of Motion, Dynamics, Strength of Rolling Stock and Energy Saving, Abstracts. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2012.
 • Roller Rig Implementation of Active Wheelset Steering – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the First International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. p. 1-13. ISBN 978-1-905088-52-2.

2011

 • Railway Bogie with Active Wheelset Guidance - Computer Simulations and Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD Proceedings Manchester Metropolitan University 14-19 August 2011. Manchester: Manchester University Press, 2011. p. 1-6. ISBN 978-1-905476-59-6.
 • Simulace oblouku na kladkovém stendu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. pp. 101-107. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Curve Simulation on a Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: VII. Meždunarodnaja nayčno-techničeskaja konferencija "Podvižnoj sostav XXI věka: ideji, trebovanija, projekty" - tezii dokladov. St. Petersburg: Saint-Petersburg State Technical University, 2011. pp. 10-12.

2010

 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: Proceedings of 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 323-330. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 103-105. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 217-221. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Audiovisual Support of the Experimental Measurement for the Lesson Learning – Mikula, V. - Bauer, P. - Phamová, L., - Kalivoda, J., In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 226-227. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Stabilizace vlnivého pohybu dvounápravového podvozku pomocí aktivních prvků ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 103-110. ISBN 978-80-7395-199-3.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 51. ISBN 978-80-7080-733-0.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-80-7080-733-0.

2008

 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008 - Sborník příspěvků 16. ročníku konference 16th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft, 2008. pp. 54. HUMUSOFT s.r.o.. ISBN 978-80-7080-692-0.
 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-7080-692-0.

2007

 • Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. p. 45-51. ISBN 978-80-89276-06-6.

2003

 • Modelování dvounápravového podvozku s volnými koly – Kalivoda, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 281-286. ISBN 80-968823-6-8.

2002

 • Využití systému Matlab při řešení příčné dynamiky pojezdu kolejového vozidla s volnými koly – Kalivoda, J., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002. p. 240-247. ISBN 80-7080-500-5.

2000

 • Analysis of Dynamical Properties of Tramcar Bogies with Unconventional Wheelsets – Kalivoda, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 276. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Prototype, samples

2020

 • Model dvounápravového podvozku pro ověření funkčnosti systému aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.

2017

 • Kladkový stav pro výzkum vlastností dvounápravového kolejového vozidla – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Functional Sample] 2017.

Software

2022

 • Loco Wheelset Hydraulic Connection – Kalivoda, J., [Software] 2022.
 • Software for active wheelset steering system – Kalivoda, J. - Špalek, P., [Software] 2022.

Report

2023

 • Vyhodnocení dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky – Kalivoda, J., [Technical Report] 2023.

2022

 • Research results of rail vehicle with active elements in the vehicle running gear – Kalivoda, J. - Šplaek, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. KV-Z22-05_(2-WP01-014).

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2018

 • Experimentální výzkum aktivních prvků ve vedení dvojkolí s využitím modelového kladkového stavu – Kalivoda, J., [Research Report] 2018. Report no. U12120-Z17-22.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.

2015

 • Pojezd kolejového vozidla s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-22.

2014

 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.

2013

 • Aktivní natáčení náprav dvounápravového podvozku s nezávisle otočnými koly – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-16.
 • Individuální pohon nezávisle otočných kol experimentálního podvozku – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-17.

2012

 • Studie zpřístupnění tramvajové dopravy přepravě cyklistů a kol – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-10.
 • Modelová zařízení pro experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Technical Report] 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-11.

2009

 • Rekonstrukce měřícího systému pro prostředí intenzivního elektromagnetického rušení. – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-15.

2008

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2008. Report no. Z08-12.

1998

 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

Qualification report

2006

 • Vliv dvojkolí s volnými koly na chování dvounápravových podvozků kolejových vozidel v přímé trati – Kalivoda, J., Praha: Defense date 2006-01-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2018

 • Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування – Kapitsa, M. - Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Ochkasov, O., - Chernaev, D., Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018.

Invited unpublished lecture

2017

 • Modelling of Friction in Freight Car Bogies – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017-12-07.

2016

 • Laboratory testing of railway vehicles dynamics, CTU roller rig, Competence centre of railway vehicles – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016-12-08.

2015

 • Experimentální ověřování vlastností dvounápravových podvozků s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] hotel Clarion, Ostrava: Czech Raildays Ostrava. 2015-06-17.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Jan Kalivoda

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

jan.kalivoda (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • GP101/08/P174  
  Aktivní řízení dvounápravových podvozků kolejových vozidel s volnými koly – Kalivoda, J. (2008-2009)

Journal papers

2022

 • Running Dynamics of Rail Vehicles – Kalivoda, J. ed. - Neduzha, L. ed., MDPI Energies. 2022, 15(16), ISSN 1996-1073.

2021

 • FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF STRENGTHENING THE SUBGRADE ON THE BASIS OF BORING AND MIXING TECHNOLOGY – Tiutkin, O. - Neduzha, L., - Kalivoda, J., TRANSPORT PROBLEMS. 2021, 16(2), 189-197. ISSN 2300-861X.
 • Assessment of active wheelset steering system using computer simulations and roller rig tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., Applied Sciences. 2021, 11(24), ISSN 2076-3417.

2018

 • Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Вісник сертифікації залізничного транспорту. 2018, 4(50), 82-91.
 • Research of Locomotive Mechanics Behavior – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2018, 77(5), 104-114. ISSN 2307-6666.

2017

 • Stabilization of a Two-Axle Railway Bogie: Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., International Journal of Railway Technology. 2017, 6(4), 51-68. ISSN 2049-5358.
 • Enhancing the Scientific Level of Engineering Training of Railway Transport Professionals – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017,(6 (72)), 128-137. ISSN 2307-6666.
 • ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Vagonnyj park. 2017, 2017(3-4), 28-30. ISSN 1994-4756.
 • Testing of Railway Vehicles Using Roller Rigs – Myamlin, S. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Procedia Engineering. 2017, 2017(187), 688-695. ISSN 1877-7058.

2016

 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016, 14(4(64)), ISSN 2307-6666.

2014

 • Roller Rig Experiments with Mechatronic Railway Bogie – Kalivoda, J., Simpack News. 2014, 2014(2014), 12-15.

2011

 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., Lectures on Modelling an Simulation. 2011, 11(2), 51-60. ISSN 1961-5086.

2006

 • Experimentální výzkum na kladkovém zkušebním stavu ČVUT – Bauer, P. - Kalivoda, J., Nová železniční technika. 2006, 14(2), 15-19. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity – Kalivoda, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 237-245. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Reduction of Guiding Forces in Curves by Means of Active Wheelset Steering – Simulations Results – Kalivoda, J., In: TRANSPORT MEANS 2023 Sustainability: Research and Solutions PROCEEDINGS OF THE 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART II. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2023. p. 868-873. ISSN 1822-296X. ISBN 9781713879534.
 • Study of the Operation of the Current Collector as an Element of the Rolling Stock – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: ABSTRACTS of the 82 International Scientific and Practical Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT. Dnipro: Ukrainian State University of Science and Technologies, 2023. p. 72-73.

2022

 • Simulating the Operation of the Pantograph-type Current Collector – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Transport Means 2022. Proceedings of the 26th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2022. p. 453-458. ISSN 1822-296X.
 • Simulation of Active Wheelset Steering for an Electric Locomotive – Kalivoda, J., In: 25th Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020). Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Faculty of Mechatronics, 2022. MATEC Web of Conferences. vol. 357. ISBN 978-2-7598-9119-1.

2021

 • Reduction of Guiding Forces in Curves - Comparison of Fundamental Solutions – Kalivoda, J., In: Proceedings of the “Transport Means 2021”. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021. p. 158-162. ISSN 1822-296X.
 • Snižování vodících sil v obloucích trati pomocí aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 107-114. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Changing the stress state of the track superstructure while strengthening the subgrade – Tiutkin, O. - Nrduzha, L., - Kalivoda, J., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 533-539. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Experimental Assessment of Active Wheelset Steering System Using Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 179-188. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Influence of Parameters of Electric Locomotive on its Critical Speed – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSBALTICA XI:Transportation Science and Technology, Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA, May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. Wien: Springer, 2020. p. 531-540. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. ISSN 2523-3440. ISBN 978-3-030-38665-8.
 • Scaled Roller Rig to Assess the Influence of Active Wheelset Steering on Wheel-Rail Contact Forces – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Advances in Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Proceedings of the 26th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2019, August 12–16, 2019, Gothenburg, Sweden. Wien: Springer, 2020. p. 82-89. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-38076-2.

2019

 • VYUŽITÍ MODELOVÉHO KLADKOVÉHO STAVU PŘI VÝVOJI INOVATIVNÍCH POJEZDŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 299-308. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Measurement of Wheel-Rail Contact Forces at the Experimental Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 194-201. ISBN 9788021457669.
 • Simulation of safety against derailment tests of an electric locomotive – Kalivoda, J. - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 177-180. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.

2018

 • Parameter optimization of the locomotive running gear – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1095-1098. ISSN 1822-296X.
 • Roller rig for simulation of a curved track – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Дослідження різних методів щодо можливості визначення сходу колісної пари з рейок – Kostritsa, S.A. - Kalivoda, J. - Kuzyshyn, A.Ya., - Batih, A.V., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 75-78.
 • Використання автоматизованих систем при проектуванні та випробуванні рухомого складу – Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Оchkasov, O., - Chernyaev, D., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 17-19.
 • Utilization of the Roller Rig in the Development of Innovative Rolling Stock – Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ Міжнародної конференції "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ", Abstracts of the international conference "Scientific and Technical Support of the Railroading Development in the International Traffic". Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 19-20.
 • System of Axle-Box Force Measurement for Experimental Railway Bogie – Bauer, P. - Kalivoda, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 9-16. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels – Kyryl'chuk, O. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 473-476. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.

2017

 • Vývoj kladkového stavu a experimentálního podvozku pro výzkum jízdních vlastností aktivně řízených pojezdů kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 181-188. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Student Exchanges between CTU and DNURT – Myamlin, S. - Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 339.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ВІЗКІВ РЕЙКОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ – Myamlin, S. V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L. O., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 34-36.
 • Simulation of a Sharp Curved Track on a Roller Rig – Kalivoda, J., In: Proceedings of the EUROMECH Colloquium578 in Rolling Contact Mechanics for Multibody System Dynamics. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2017.

2016

 • Roller Rig Tests with Active Stabilization of a Two-Axle Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.
 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: XIV Международная научно-техническая конференция ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2016. pp. 54-55.

2015

 • Design of Experimental Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: STECH 2015 - Proceedings of the STECH2015, 7th International Symposium on Speed-up and Sustainable Technology for Railway and Maglev Systems, November the 10th to the 12th, 2015, Chiba, Japan. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2015.
 • Aktivně řízené vedení dvojkolí - simulace a experimenty na kladkovém stavu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 241-250. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Mechatronic Bogie for Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD 2015 - 24th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Graz, Austria. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9781138028852.

2014

 • Scaled Roller Rig Experiments with a Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2014. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-59-1.
 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., In: Computer Science & Information Technology. Chennai, Tamil Nadu: AIRCC Publishing Corporation, 2014. p. 327-339. ISSN 2231-5403.

2013

 • Curving Behaviour of 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD - Proceedings of 23rd International Symposium of Vehicles on Roads and Tracks. Xi´an: Xi´an Jiaotong University, 2013. p. 1-7.
 • Experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel na kladkových stavech – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 49-60. ISBN 978-80-7395-676-9.
 • Active Controlled 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2013. pp. 83-85.

2012

 • Active Controlled Wheelset Steering for Improved Curving Performance – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 13th International Conference Problems of the Railway Transport Mechanics Safety of Motion, Dynamics, Strength of Rolling Stock and Energy Saving, Abstracts. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2012.
 • Roller Rig Implementation of Active Wheelset Steering – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the First International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. p. 1-13. ISBN 978-1-905088-52-2.

2011

 • Railway Bogie with Active Wheelset Guidance - Computer Simulations and Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD Proceedings Manchester Metropolitan University 14-19 August 2011. Manchester: Manchester University Press, 2011. p. 1-6. ISBN 978-1-905476-59-6.
 • Simulace oblouku na kladkovém stendu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. pp. 101-107. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Curve Simulation on a Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: VII. Meždunarodnaja nayčno-techničeskaja konferencija "Podvižnoj sostav XXI věka: ideji, trebovanija, projekty" - tezii dokladov. St. Petersburg: Saint-Petersburg State Technical University, 2011. pp. 10-12.

2010

 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: Proceedings of 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 323-330. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 103-105. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 217-221. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Audiovisual Support of the Experimental Measurement for the Lesson Learning – Mikula, V. - Bauer, P. - Phamová, L., - Kalivoda, J., In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 226-227. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Stabilizace vlnivého pohybu dvounápravového podvozku pomocí aktivních prvků ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 103-110. ISBN 978-80-7395-199-3.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 51. ISBN 978-80-7080-733-0.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-80-7080-733-0.

2008

 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008 - Sborník příspěvků 16. ročníku konference 16th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft, 2008. pp. 54. HUMUSOFT s.r.o.. ISBN 978-80-7080-692-0.
 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-7080-692-0.

2007

 • Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. p. 45-51. ISBN 978-80-89276-06-6.

2003

 • Modelování dvounápravového podvozku s volnými koly – Kalivoda, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 281-286. ISBN 80-968823-6-8.

2002

 • Využití systému Matlab při řešení příčné dynamiky pojezdu kolejového vozidla s volnými koly – Kalivoda, J., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002. p. 240-247. ISBN 80-7080-500-5.

2000

 • Analysis of Dynamical Properties of Tramcar Bogies with Unconventional Wheelsets – Kalivoda, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 276. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Prototype, samples

2020

 • Model dvounápravového podvozku pro ověření funkčnosti systému aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.

2017

 • Kladkový stav pro výzkum vlastností dvounápravového kolejového vozidla – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Functional Sample] 2017.

Software

2022

 • Loco Wheelset Hydraulic Connection – Kalivoda, J., [Software] 2022.
 • Software for active wheelset steering system – Kalivoda, J. - Špalek, P., [Software] 2022.

Report

2023

 • Vyhodnocení dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky – Kalivoda, J., [Technical Report] 2023.

2022

 • Research results of rail vehicle with active elements in the vehicle running gear – Kalivoda, J. - Šplaek, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. KV-Z22-05_(2-WP01-014).

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2018

 • Experimentální výzkum aktivních prvků ve vedení dvojkolí s využitím modelového kladkového stavu – Kalivoda, J., [Research Report] 2018. Report no. U12120-Z17-22.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.

2015

 • Pojezd kolejového vozidla s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-22.

2014

 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.

2013

 • Aktivní natáčení náprav dvounápravového podvozku s nezávisle otočnými koly – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-16.
 • Individuální pohon nezávisle otočných kol experimentálního podvozku – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-17.

2012

 • Studie zpřístupnění tramvajové dopravy přepravě cyklistů a kol – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-10.
 • Modelová zařízení pro experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Technical Report] 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-11.

2009

 • Rekonstrukce měřícího systému pro prostředí intenzivního elektromagnetického rušení. – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-15.

2008

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2008. Report no. Z08-12.

1998

 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

Qualification report

2006

 • Vliv dvojkolí s volnými koly na chování dvounápravových podvozků kolejových vozidel v přímé trati – Kalivoda, J., Praha: Defense date 2006-01-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2018

 • Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування – Kapitsa, M. - Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Ochkasov, O., - Chernaev, D., Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018.

Invited unpublished lecture

2017

 • Modelling of Friction in Freight Car Bogies – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017-12-07.

2016

 • Laboratory testing of railway vehicles dynamics, CTU roller rig, Competence centre of railway vehicles – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016-12-08.

2015

 • Experimentální ověřování vlastností dvounápravových podvozků s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] hotel Clarion, Ostrava: Czech Raildays Ostrava. 2015-06-17.

Doctoral students

Jan Kalivoda

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

jan.kalivoda (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • GP101/08/P174  
  Aktivní řízení dvounápravových podvozků kolejových vozidel s volnými koly – Kalivoda, J. (2008-2009)

Journal papers

2022

 • Running Dynamics of Rail Vehicles – Kalivoda, J. ed. - Neduzha, L. ed., MDPI Energies. 2022, 15(16), ISSN 1996-1073.

2021

 • FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF STRENGTHENING THE SUBGRADE ON THE BASIS OF BORING AND MIXING TECHNOLOGY – Tiutkin, O. - Neduzha, L., - Kalivoda, J., TRANSPORT PROBLEMS. 2021, 16(2), 189-197. ISSN 2300-861X.
 • Assessment of active wheelset steering system using computer simulations and roller rig tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., Applied Sciences. 2021, 11(24), ISSN 2076-3417.

2018

 • Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Вісник сертифікації залізничного транспорту. 2018, 4(50), 82-91.
 • Research of Locomotive Mechanics Behavior – Tatarinova, V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2018, 77(5), 104-114. ISSN 2307-6666.

2017

 • Stabilization of a Two-Axle Railway Bogie: Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., International Journal of Railway Technology. 2017, 6(4), 51-68. ISSN 2049-5358.
 • Enhancing the Scientific Level of Engineering Training of Railway Transport Professionals – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017,(6 (72)), 128-137. ISSN 2307-6666.
 • ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ – Kalivoda, J. - Neduzha, L., Vagonnyj park. 2017, 2017(3-4), 28-30. ISSN 1994-4756.
 • Testing of Railway Vehicles Using Roller Rigs – Myamlin, S. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., Procedia Engineering. 2017, 2017(187), 688-695. ISSN 1877-7058.

2016

 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016, 14(4(64)), ISSN 2307-6666.

2014

 • Roller Rig Experiments with Mechatronic Railway Bogie – Kalivoda, J., Simpack News. 2014, 2014(2014), 12-15.

2011

 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., Lectures on Modelling an Simulation. 2011, 11(2), 51-60. ISSN 1961-5086.

2006

 • Experimentální výzkum na kladkovém zkušebním stavu ČVUT – Bauer, P. - Kalivoda, J., Nová železniční technika. 2006, 14(2), 15-19. ISSN 1210-3942.

Proceeding papers

2023

 • Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity – Kalivoda, J., In: XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2023. p. 237-245. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Reduction of Guiding Forces in Curves by Means of Active Wheelset Steering – Simulations Results – Kalivoda, J., In: TRANSPORT MEANS 2023 Sustainability: Research and Solutions PROCEEDINGS OF THE 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART II. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2023. p. 868-873. ISSN 1822-296X. ISBN 9781713879534.
 • Study of the Operation of the Current Collector as an Element of the Rolling Stock – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: ABSTRACTS of the 82 International Scientific and Practical Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT. Dnipro: Ukrainian State University of Science and Technologies, 2023. p. 72-73.

2022

 • Simulating the Operation of the Pantograph-type Current Collector – Babyak, M. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Transport Means 2022. Proceedings of the 26th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2022. p. 453-458. ISSN 1822-296X.
 • Simulation of Active Wheelset Steering for an Electric Locomotive – Kalivoda, J., In: 25th Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020). Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Faculty of Mechatronics, 2022. MATEC Web of Conferences. vol. 357. ISBN 978-2-7598-9119-1.

2021

 • Reduction of Guiding Forces in Curves - Comparison of Fundamental Solutions – Kalivoda, J., In: Proceedings of the “Transport Means 2021”. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021. p. 158-162. ISSN 1822-296X.
 • Snižování vodících sil v obloucích trati pomocí aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 107-114. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Changing the stress state of the track superstructure while strengthening the subgrade – Tiutkin, O. - Nrduzha, L., - Kalivoda, J., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 533-539. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Experimental Assessment of Active Wheelset Steering System Using Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 179-188. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Influence of Parameters of Electric Locomotive on its Critical Speed – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSBALTICA XI:Transportation Science and Technology, Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA, May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. Wien: Springer, 2020. p. 531-540. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. ISSN 2523-3440. ISBN 978-3-030-38665-8.
 • Scaled Roller Rig to Assess the Influence of Active Wheelset Steering on Wheel-Rail Contact Forces – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Advances in Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Proceedings of the 26th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2019, August 12–16, 2019, Gothenburg, Sweden. Wien: Springer, 2020. p. 82-89. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-38076-2.

2019

 • VYUŽITÍ MODELOVÉHO KLADKOVÉHO STAVU PŘI VÝVOJI INOVATIVNÍCH POJEZDŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 299-308. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • Measurement of Wheel-Rail Contact Forces at the Experimental Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 194-201. ISBN 9788021457669.
 • Simulation of safety against derailment tests of an electric locomotive – Kalivoda, J. - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 177-180. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.

2018

 • Parameter optimization of the locomotive running gear – Klimenko, I. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1095-1098. ISSN 1822-296X.
 • Roller rig for simulation of a curved track – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Дослідження різних методів щодо можливості визначення сходу колісної пари з рейок – Kostritsa, S.A. - Kalivoda, J. - Kuzyshyn, A.Ya., - Batih, A.V., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 75-78.
 • Використання автоматизованих систем при проектуванні та випробуванні рухомого складу – Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Оchkasov, O., - Chernyaev, D., In: МАТЕРІАЛИ 78 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», Proceedings of the 78 international scientific & practical conference «The problems and prospects of railwaytransport development». Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 17-19.
 • Utilization of the Roller Rig in the Development of Innovative Rolling Stock – Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ Міжнародної конференції "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ", Abstracts of the international conference "Scientific and Technical Support of the Railroading Development in the International Traffic". Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018. p. 19-20.
 • System of Axle-Box Force Measurement for Experimental Railway Bogie – Bauer, P. - Kalivoda, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 9-16. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels – Kyryl'chuk, O. - Kalivoda, J., - Neduzha, L., In: Engineering Mechanics 2018: Book of Full Texts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. p. 473-476. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-88-8.

2017

 • Vývoj kladkového stavu a experimentálního podvozku pro výzkum jízdních vlastností aktivně řízených pojezdů kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 181-188. ISBN 978-80-7560-085-1.
 • Student Exchanges between CTU and DNURT – Myamlin, S. - Kalivoda, J., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 339.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ВІЗКІВ РЕЙКОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ – Myamlin, S. V. - Kalivoda, J., - Neduzha, L. O., In: МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ». Dnipropetrovsk: DIIT, 2017. pp. 34-36.
 • Simulation of a Sharp Curved Track on a Roller Rig – Kalivoda, J., In: Proceedings of the EUROMECH Colloquium578 in Rolling Contact Mechanics for Multibody System Dynamics. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2017.

2016

 • Roller Rig Tests with Active Stabilization of a Two-Axle Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.
 • Roller Rig Testing at the Czech Technical University – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: XIV Международная научно-техническая конференция ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2016. pp. 54-55.

2015

 • Design of Experimental Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: STECH 2015 - Proceedings of the STECH2015, 7th International Symposium on Speed-up and Sustainable Technology for Railway and Maglev Systems, November the 10th to the 12th, 2015, Chiba, Japan. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2015.
 • Aktivně řízené vedení dvojkolí - simulace a experimenty na kladkovém stavu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 241-250. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Mechatronic Bogie for Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD 2015 - 24th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Graz, Austria. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9781138028852.

2014

 • Scaled Roller Rig Experiments with a Mechatronic Bogie – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2014. Civil-Comp Proceedings. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-59-1.
 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., In: Computer Science & Information Technology. Chennai, Tamil Nadu: AIRCC Publishing Corporation, 2014. p. 327-339. ISSN 2231-5403.

2013

 • Curving Behaviour of 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD - Proceedings of 23rd International Symposium of Vehicles on Roads and Tracks. Xi´an: Xi´an Jiaotong University, 2013. p. 1-7.
 • Experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel na kladkových stavech – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 49-60. ISBN 978-80-7395-676-9.
 • Active Controlled 2-axle Bogie with Independently Rotating Wheels - Simulations and Scaled Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2013. pp. 83-85.

2012

 • Active Controlled Wheelset Steering for Improved Curving Performance – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: 13th International Conference Problems of the Railway Transport Mechanics Safety of Motion, Dynamics, Strength of Rolling Stock and Energy Saving, Abstracts. Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2012.
 • Roller Rig Implementation of Active Wheelset Steering – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Proceedings of the First International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2012. p. 1-13. ISBN 978-1-905088-52-2.

2011

 • Railway Bogie with Active Wheelset Guidance - Computer Simulations and Roller Rig Tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: IAVSD Proceedings Manchester Metropolitan University 14-19 August 2011. Manchester: Manchester University Press, 2011. p. 1-6. ISBN 978-1-905476-59-6.
 • Simulace oblouku na kladkovém stendu – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. pp. 101-107. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Curve Simulation on a Scaled Roller Rig – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: VII. Meždunarodnaja nayčno-techničeskaja konferencija "Podvižnoj sostav XXI věka: ideji, trebovanija, projekty" - tezii dokladov. St. Petersburg: Saint-Petersburg State Technical University, 2011. pp. 10-12.

2010

 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: Proceedings of 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 323-330. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Mathematical Modelling and Experimental Implementation of a 2-axle Bogie with Active Wheelset Guidance – Kalivoda, J., In: 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Extended Abstracts. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. pp. 103-105. ISBN 978-963-313-024-7.
 • Simulation and Experimental Implementation of an Active Controlled Two-Axle Railway Bogie – Kalivoda, J., In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 217-221. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Audiovisual Support of the Experimental Measurement for the Lesson Learning – Mikula, V. - Bauer, P. - Phamová, L., - Kalivoda, J., In: Workshop 2010. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 226-227. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

2009

 • Stabilizace vlnivého pohybu dvounápravového podvozku pomocí aktivních prvků ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 103-110. ISBN 978-80-7395-199-3.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 51. ISBN 978-80-7080-733-0.
 • Simulace aktivních prvků v podvozcích kolejových vozidel – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-80-7080-733-0.

2008

 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008 - Sborník příspěvků 16. ročníku konference 16th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft, 2008. pp. 54. HUMUSOFT s.r.o.. ISBN 978-80-7080-692-0.
 • Simulace aktivně řízených železničních dvojkolí s využitím propojení softwaru SIMPACK a MATLAB-Simulink – Kalivoda, J., In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-7080-692-0.

2007

 • Experimentální výzkum dvojkolí s volnými koly – Kalivoda, J. - Bauer, P., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. p. 45-51. ISBN 978-80-89276-06-6.

2003

 • Modelování dvounápravového podvozku s volnými koly – Kalivoda, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 281-286. ISBN 80-968823-6-8.

2002

 • Využití systému Matlab při řešení příčné dynamiky pojezdu kolejového vozidla s volnými koly – Kalivoda, J., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002. p. 240-247. ISBN 80-7080-500-5.

2000

 • Analysis of Dynamical Properties of Tramcar Bogies with Unconventional Wheelsets – Kalivoda, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 276. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Prototype, samples

2020

 • Model dvounápravového podvozku pro ověření funkčnosti systému aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.

2017

 • Kladkový stav pro výzkum vlastností dvounápravového kolejového vozidla – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Functional Sample] 2017.

Software

2022

 • Loco Wheelset Hydraulic Connection – Kalivoda, J., [Software] 2022.
 • Software for active wheelset steering system – Kalivoda, J. - Špalek, P., [Software] 2022.

Report

2023

 • Vyhodnocení dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky – Kalivoda, J., [Technical Report] 2023.

2022

 • Research results of rail vehicle with active elements in the vehicle running gear – Kalivoda, J. - Šplaek, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. KV-Z22-05_(2-WP01-014).

2020

 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2018

 • Experimentální výzkum aktivních prvků ve vedení dvojkolí s využitím modelového kladkového stavu – Kalivoda, J., [Research Report] 2018. Report no. U12120-Z17-22.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.

2015

 • Pojezd kolejového vozidla s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-22.

2014

 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.

2013

 • Aktivní natáčení náprav dvounápravového podvozku s nezávisle otočnými koly – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-16.
 • Individuální pohon nezávisle otočných kol experimentálního podvozku – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-17.

2012

 • Studie zpřístupnění tramvajové dopravy přepravě cyklistů a kol – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-10.
 • Modelová zařízení pro experimentální výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel – Kalivoda, J. - Bauer, P., [Technical Report] 2012. Report no. CVUT_FS_U12120_Z12-11.

2009

 • Rekonstrukce měřícího systému pro prostředí intenzivního elektromagnetického rušení. – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-15.

2008

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - – Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2008. Report no. Z08-12.

1998

 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

Qualification report

2006

 • Vliv dvojkolí s volnými koly na chování dvounápravových podvozků kolejových vozidel v přímé trati – Kalivoda, J., Praha: Defense date 2006-01-23. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2018

 • Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування – Kapitsa, M. - Kalivoda, J. - Neduzha, L. - Ochkasov, O., - Chernaev, D., Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2018.

Invited unpublished lecture

2017

 • Modelling of Friction in Freight Car Bogies – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2017-12-07.

2016

 • Laboratory testing of railway vehicles dynamics, CTU roller rig, Competence centre of railway vehicles – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dnipro: Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2016-12-08.

2015

 • Experimentální ověřování vlastností dvounápravových podvozků s aktivními prvky ve vedení dvojkolí – Kalivoda, J., [Invited unpublished scientific lecture] hotel Clarion, Ostrava: Czech Raildays Ostrava. 2015-06-17.