[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Jan Baněček

Ing. Jan Baněček, Ph.D.

jan.banecek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2495
420246003707

room: 307, Roztoky, Přílepská
room: B1-724, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 20-21. ISSN 1801-1217.
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 18-19. ISSN 1801-1217.

2006

 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(3), 1-8. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2017

 • Inerter potential for vehicle vertical dynamics – Steinbauer, P. - Baněček, J. - Kolda, O. - Houfek, P., - Zemánek, T., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 707-712. 1. ISSN 2523-9589. ISBN 978-80-01-06173-2.

2003

 • Modelování jízdy vozidla – Baněček, J., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003. pp. 126-135. ISBN 80-02-01561-4.

2001

 • COLIN - užití znalostních systémů pro řízení komplexních výpočtových projektů – Baněček, J., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 24-29. ISBN 80-85960-27-3.

Software

2017

 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., [Software] 2017.

2013

 • Parking - výpočet vlastností parkovacího manévru – Baněček, J., [Software] 2013.

2010

 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., [Software] 2010.

2007

 • Multi-JIZDA (Matlab) – Baněček, J., [Software] 2007.
 • Databáze parametrů silniční sítě pro simulaci jízdy JizDbtSit – Baněček, J., [Software] 2007.

2006

 • O-JIZDA – Baněček, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

2005

 • SPEHU – Baněček, J., [Software] 2005.
 • SADML – Baněček, J., [Software] 2005.
 • S-Jízda v.2.0 - – Baněček, J., [Software] 2005.
 • JI2SAD – Baněček, J., [Software] 2005.

2003

 • Program STKD - statická analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program PNKK2 - prostorové nároky kola v karoserii – Baněček, J. - Petera, R., [Software] 2003.
 • Program m-jizda - simulace jízdy vozidla (pevná struktura modelu) – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKV - knihovna základních bloků pro modelování HÚ vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KTS - knihovna tratí pro modelování jízdy – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKD - knihovna základních bloků pro modelování činnosti řidiče – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program GDV_G2 - automatický import hierarchických 3d modelů do AutoCADu – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program DYKD - modální analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program Brzdy - výpočet základních konstrukčních a funkčních parametrů brzdové soustavy osobních vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.

2002

 • PMJV - prostředky pro modelování jízdy vozidla (podélné dynamiky) – Baněček, J., [Software] 2002.
 • KZDG - knihovna pro zpracování orientovaných digrafů – Baněček, J., [Software] 2002.

2001

 • Program AGC - jádro systému COLIN ver. 2.0 – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program DEP - databáze evidence předpisů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program JCH - výpočet jízdních charakteristik vozidel – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program KDS - Konvertor datových souborů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • KZK - Knihovna základních komponent pro modelování dynamických systémů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NCP - návrh celkových převodových stupňů vozidla – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NSP - návrh odstupňování převodovky – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program RIDIC2 - návrh prostorových poměrů pracoviště řidiče – Baněček, J., [Software] 2001.

Report

2016

 • Modelový popis jízdy vozidel na definované trati bez dopravního rušení – Baněček, J. - Klír, V., [Research Report] 2016. Report no. Z16-12.

2015

 • Simulace jízdy vozidla s pomocí matematického modelu – Baněček, J. - Valášek, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-42.

2009

 • Výpočty dynamických vlastností vybraných vozidel – Baněček, J., [Technical Report] 2009.

2008

 • Elementární případy interakce vozidel v provozu se zřetelem na výkonové vlastnosti – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-15.
 • Kombinace měření a simulovaných dat pro úlohy identifikace vozidla – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-14.

2007

 • Multi-Jizda - Simulace jízdy více vozidel s uvažováním některých vzájemných interakcí - použité metody – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-12.
 • Identifikace a archivace parametrů silniční sítě potřebných pro systém JIZDA – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-11.

2006

 • Základní problémy identifikace parametrů ovládání vozidla řidičem – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 3/2006.
 • Metody získání parametrů trati pro simulaci jízdy – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 2/2006.
 • Identifikace parametrů vozidla pro program jízda – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 1/2006.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Jan Baněček

Ing. Jan Baněček, Ph.D.

jan.banecek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2495
420246003707

room: 307, Roztoky, Přílepská
room: B1-724, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 20-21. ISSN 1801-1217.
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 18-19. ISSN 1801-1217.

2006

 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(3), 1-8. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2017

 • Inerter potential for vehicle vertical dynamics – Steinbauer, P. - Baněček, J. - Kolda, O. - Houfek, P., - Zemánek, T., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 707-712. 1. ISSN 2523-9589. ISBN 978-80-01-06173-2.

2003

 • Modelování jízdy vozidla – Baněček, J., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003. pp. 126-135. ISBN 80-02-01561-4.

2001

 • COLIN - užití znalostních systémů pro řízení komplexních výpočtových projektů – Baněček, J., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 24-29. ISBN 80-85960-27-3.

Software

2017

 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., [Software] 2017.

2013

 • Parking - výpočet vlastností parkovacího manévru – Baněček, J., [Software] 2013.

2010

 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., [Software] 2010.

2007

 • Multi-JIZDA (Matlab) – Baněček, J., [Software] 2007.
 • Databáze parametrů silniční sítě pro simulaci jízdy JizDbtSit – Baněček, J., [Software] 2007.

2006

 • O-JIZDA – Baněček, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

2005

 • SPEHU – Baněček, J., [Software] 2005.
 • SADML – Baněček, J., [Software] 2005.
 • S-Jízda v.2.0 - – Baněček, J., [Software] 2005.
 • JI2SAD – Baněček, J., [Software] 2005.

2003

 • Program STKD - statická analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program PNKK2 - prostorové nároky kola v karoserii – Baněček, J. - Petera, R., [Software] 2003.
 • Program m-jizda - simulace jízdy vozidla (pevná struktura modelu) – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKV - knihovna základních bloků pro modelování HÚ vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KTS - knihovna tratí pro modelování jízdy – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKD - knihovna základních bloků pro modelování činnosti řidiče – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program GDV_G2 - automatický import hierarchických 3d modelů do AutoCADu – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program DYKD - modální analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program Brzdy - výpočet základních konstrukčních a funkčních parametrů brzdové soustavy osobních vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.

2002

 • PMJV - prostředky pro modelování jízdy vozidla (podélné dynamiky) – Baněček, J., [Software] 2002.
 • KZDG - knihovna pro zpracování orientovaných digrafů – Baněček, J., [Software] 2002.

2001

 • Program AGC - jádro systému COLIN ver. 2.0 – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program DEP - databáze evidence předpisů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program JCH - výpočet jízdních charakteristik vozidel – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program KDS - Konvertor datových souborů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • KZK - Knihovna základních komponent pro modelování dynamických systémů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NCP - návrh celkových převodových stupňů vozidla – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NSP - návrh odstupňování převodovky – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program RIDIC2 - návrh prostorových poměrů pracoviště řidiče – Baněček, J., [Software] 2001.

Report

2016

 • Modelový popis jízdy vozidel na definované trati bez dopravního rušení – Baněček, J. - Klír, V., [Research Report] 2016. Report no. Z16-12.

2015

 • Simulace jízdy vozidla s pomocí matematického modelu – Baněček, J. - Valášek, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-42.

2009

 • Výpočty dynamických vlastností vybraných vozidel – Baněček, J., [Technical Report] 2009.

2008

 • Elementární případy interakce vozidel v provozu se zřetelem na výkonové vlastnosti – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-15.
 • Kombinace měření a simulovaných dat pro úlohy identifikace vozidla – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-14.

2007

 • Multi-Jizda - Simulace jízdy více vozidel s uvažováním některých vzájemných interakcí - použité metody – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-12.
 • Identifikace a archivace parametrů silniční sítě potřebných pro systém JIZDA – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-11.

2006

 • Základní problémy identifikace parametrů ovládání vozidla řidičem – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 3/2006.
 • Metody získání parametrů trati pro simulaci jízdy – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 2/2006.
 • Identifikace parametrů vozidla pro program jízda – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 1/2006.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.

Doctoral students

Jan Baněček

Ing. Jan Baněček, Ph.D.

jan.banecek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2495
420246003707

room: 307, Roztoky, Přílepská
room: B1-724, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2013

 • Software selection for simulation of v2x communication – Valášek, M. - Jelínek, P. - Baněček, J., - Šika, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 20-21. ISSN 1801-1217.
 • Influence of driving torque on vehicle parking capabilities – Baněček, J. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 18-19. ISSN 1801-1217.

2006

 • Basic Principles of the COLIN System – Baněček, J. - Valášek, M., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(3), 1-8. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2017

 • Inerter potential for vehicle vertical dynamics – Steinbauer, P. - Baněček, J. - Kolda, O. - Houfek, P., - Zemánek, T., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 707-712. 1. ISSN 2523-9589. ISBN 978-80-01-06173-2.

2003

 • Modelování jízdy vozidla – Baněček, J., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003. pp. 126-135. ISBN 80-02-01561-4.

2001

 • COLIN - užití znalostních systémů pro řízení komplexních výpočtových projektů – Baněček, J., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 24-29. ISBN 80-85960-27-3.

Software

2017

 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., [Software] 2017.

2013

 • Parking - výpočet vlastností parkovacího manévru – Baněček, J., [Software] 2013.

2010

 • Simulační model vozidla pro agentový systém AG-JIZDA – Baněček, J. - Valášek, M., [Software] 2010.

2007

 • Multi-JIZDA (Matlab) – Baněček, J., [Software] 2007.
 • Databáze parametrů silniční sítě pro simulaci jízdy JizDbtSit – Baněček, J., [Software] 2007.

2006

 • O-JIZDA – Baněček, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

2005

 • SPEHU – Baněček, J., [Software] 2005.
 • SADML – Baněček, J., [Software] 2005.
 • S-Jízda v.2.0 - – Baněček, J., [Software] 2005.
 • JI2SAD – Baněček, J., [Software] 2005.

2003

 • Program STKD - statická analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program PNKK2 - prostorové nároky kola v karoserii – Baněček, J. - Petera, R., [Software] 2003.
 • Program m-jizda - simulace jízdy vozidla (pevná struktura modelu) – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKV - knihovna základních bloků pro modelování HÚ vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KTS - knihovna tratí pro modelování jízdy – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program KKD - knihovna základních bloků pro modelování činnosti řidiče – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program GDV_G2 - automatický import hierarchických 3d modelů do AutoCADu – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program DYKD - modální analýza prutových a nosníkovych soustav – Baněček, J., [Software] 2003.
 • Program Brzdy - výpočet základních konstrukčních a funkčních parametrů brzdové soustavy osobních vozidel – Baněček, J., [Software] 2003.

2002

 • PMJV - prostředky pro modelování jízdy vozidla (podélné dynamiky) – Baněček, J., [Software] 2002.
 • KZDG - knihovna pro zpracování orientovaných digrafů – Baněček, J., [Software] 2002.

2001

 • Program AGC - jádro systému COLIN ver. 2.0 – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program DEP - databáze evidence předpisů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program JCH - výpočet jízdních charakteristik vozidel – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program KDS - Konvertor datových souborů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • KZK - Knihovna základních komponent pro modelování dynamických systémů – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NCP - návrh celkových převodových stupňů vozidla – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program NSP - návrh odstupňování převodovky – Baněček, J., [Software] 2001.
 • Program RIDIC2 - návrh prostorových poměrů pracoviště řidiče – Baněček, J., [Software] 2001.

Report

2016

 • Modelový popis jízdy vozidel na definované trati bez dopravního rušení – Baněček, J. - Klír, V., [Research Report] 2016. Report no. Z16-12.

2015

 • Simulace jízdy vozidla s pomocí matematického modelu – Baněček, J. - Valášek, J., - Klír, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-42.

2009

 • Výpočty dynamických vlastností vybraných vozidel – Baněček, J., [Technical Report] 2009.

2008

 • Elementární případy interakce vozidel v provozu se zřetelem na výkonové vlastnosti – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-15.
 • Kombinace měření a simulovaných dat pro úlohy identifikace vozidla – Baněček, J., [Technical Report] 2008. Report no. Z 08-14.

2007

 • Multi-Jizda - Simulace jízdy více vozidel s uvažováním některých vzájemných interakcí - použité metody – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-12.
 • Identifikace a archivace parametrů silniční sítě potřebných pro systém JIZDA – Baněček, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2007. Report no. Z 07-11.

2006

 • Základní problémy identifikace parametrů ovládání vozidla řidičem – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 3/2006.
 • Metody získání parametrů trati pro simulaci jízdy – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 2/2006.
 • Identifikace parametrů vozidla pro program jízda – Baněček, J., [Technical Report] 2006. Report no. 1/2006.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.