[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Josef Kolář

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

josef.kolar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

 • Úloha moderní železnice v 21.století – Kolář, J., Strojař. 2023, XXXII(Dvojčíslo1,2), 1-20. ISSN 1213-0591.
 • Moderní vozidla pro regionální železnice – Kolář, J., Nová železniční technika. 2023, 31(3,4), 28, 8-31,18. ISSN 1210-3942.

2022

 • 50.let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT – Kolář, J., Strojař. 2022, XXXI(Dvojčíslo1,2), 1-14. ISSN 1213-0591.
 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

2021

 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2016

 • MODERNÍ INDIVIDUÁLNÍ POHON KOL A DVOJKOLÍ U TRAMVAJÍ A ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL – Kolář, J., Strojař. 2016, XXV(1,2), 4-17. ISSN 1213-0591.

2015

 • PROBLÉMY MODELOVÁNÍ VLIVU SVISLÝCH NEROVNOSTÍ TRATI DO DYNAMIKY POHONU DVOJKOLÍ – Kolář, J., Železničná doprava a logistika. 2015, XI 38-47. ISSN 1336-7943.
 • Design of a Wheelset Drive – Kolář, J., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4(1), 11-19. ISSN 1805-3386.
 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4 (2015)(1), 5-10. ISSN 1805-3386.
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732 223-226. ISSN 1660-9336.

2014

 • Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – Kolář, J., Elektro. 2014, 24(11,12), 4-7. ISSN 1210-0889.
 • Studentské návrhy pro rychlé vlaky – Kolář, J., Pražská technika. 2014, 16(6), 14. ISSN 1213-5348.

2013

 • Nová konstrukční řešení nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Pražská technika. 2013, 15(1), 12. ISSN 1213-5348.

2009

 • Education of Specialists for the Rail Vehicle Industry – Kolář, J., Czech Business and Trade. 2009,(09-10), 11. ISSN 1211-2208.

2007

 • Kraus. V, LopaurJ. , Ranš.M. : Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu, – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(2), 15-22. ISSN 1210-3942.
 • Koncepce nízkopodlažních tramvají a jejich pohonů – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(4), 21-33. ISSN 1210-3942.

2003

 • Modulární stavba kolejových vozidel – Kolář, J., Technik. 2003, 11(1), 10-11. ISSN 1210-616X.

2001

 • Prof. Ing. Jaroslav Šíba - 75 let – Kolář, J., Pražská technika. 2001,(16), 18.

Proceeding papers

2023

 • PŘÍNOSY VYUŽITÍ DVOUSTUPŇOVÝCH ŘADITELNÝCH PŘEVODOVEK U LEHKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL S ELEKTRICKÝM PŘENOSEM VÝKONU – Kolář, J., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 255-262. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • MODERN RAILWAYS FOR THE 21stCENTURY – A CHALLENGENOT ONLY FOR DESIGNERS – Kolář, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 14-18. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • MODEL OF SURFACE VEHICLE FLEET ENERGY CONSUMPTION SUITABLE FOR CLIMATE-ENERGY POLICY ASSESSMENT – Macek, J. - Morkus, J., - Kolář, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 110-124. ISBN 978-80-7509-668-5.
 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • KONSTRUČNÍ STUDIE ČÁSTEČNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO KOLEJOVÉHO ELEKTROBUSU – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 317-324. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • TVORBA MODELU ČTYŘNÁPRAVOVÉHO HNACÍHO KOLEJOVÉHO VOZIDLA S INDIVIDUALNÍM POHONEM V KONFIGURACÍCH POJEZDU B0´2´, (1A)(A1), B0´B0´ – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 325-334. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. Reston, Virginia: ASCE, 2018. p. 891-900. ISBN 9780784481257.

2017

 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.

2016

 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail Vehicles – Kolář, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 27-35. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 213-218. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.

2015

 • Konstrukční studie částečně nízkopodlažního kolejového autobusu s hybridním pohonem – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 267-274. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Problémy modelování vlivu svislých nerovností trati do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 275-286. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Koncepční řešení mechanické části pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Moderní trakční pohony - sborník semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2015. ISBN 978-80-7395-893-0.

2014

 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail vehicles – Kolář, J., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. pp. 25-32. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 349-354. ISBN 978-80-01-05542-7.

2013

 • Analýza silových účinků ve stendu pro testování pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 41-48. ISBN 978-80-7395-676-9.

2011

 • Dynamika individuálního pohonu dvojkolí s nápravovou převodovkou – Kolář, J., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 139-148. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Zhodnocení možností použití mezipodvozkové vazby u lokomotiv – Kolář, J. - Krulich, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 149-158. ISBN 978-80-89276-31-8.

2009

 • Trakční podvozek pro nízkopodlažní tramvaj – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 71-78. ISBN 978-80-7395-199-3.

2007

 • Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. pp. 307-314. ISBN 978-80-89276-06-6.
 • Vehicles for High-Speed Transport Systems – Kolář, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 113-116. ISBN 978-80-01-03699-0.
 • Optimal Design of Low-Floor Tram – Kolář, J. - Čapek, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-03699-0.

2005

 • Proces vzdělávání techniků v oboru kolejových vozidel – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 99-106. ISBN 80-7194-780-6.
 • Experimentální ověřování jízdních vlastností kolejových vozidel – Bauer, P. - Kolář, J., - Wůdy, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. p. 13-20. ISBN 80-7194-780-6.
 • Elektrické a motorové jednotky – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 87-98. ISBN 80-7194-780-6.

2004

 • Modely nízkopodlažních tramvají – Kolář, J. - Wůdy, T., - Zakopal, R., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 188-190. ISBN 80-01-03105-5.
 • Výpočet konstrukčního obrysu nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 185-187. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Analýza rámu nízkopodlažního tramvajového podvozku metodou MKP – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. pp. 141-146. ISBN 80-214-2489-3.
 • Low-Floor Tram Chassis Analysis – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pevnostní výpočet rámu nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 293-298. ISBN 80-968823-7-6.
 • Základní možnosti analýzy jízdních vlastností kolejových vozidel příměstské dopravy s podporou programu Simpack – Dvořák, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 115-123. ISBN 80-968823-6-8.
 • Opotřebení tramvajových kol nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. p. 115-122. ISBN 80-7194-565-X.
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 106-110. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Pevnostní výpočet rámu trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Španiel, M., - Kolář, J., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 153-157. ISBN 80-85918-78-1.
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 96-98. ISBN 80-01-02652-3.
 • Modulární stavba kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Kolář, J., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 90-94. ISBN 80-01-02652-3.
 • Integrovaný návrh koncepčního řešení kolejových vozidel – Kolář, J., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 32-36. ISBN 80-01-02559-4.

2001

 • Modernizace pojezdu dvounápravových lokomotiv – Kolář, J., In: 15. Mezinárodní konference Současné problémy kolejových vozidel. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2001. pp. 77-85. ISBN 80-7194-381-9.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

1997

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Šíba, J. - Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. p. 225-234. ISBN 80-7194-105-0.
 • A Model of the Experimental Two Axle Bogie – Šíba, J. - Kolář, J., - Heptner, T., In: Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. p. 1511-1512.

1996

 • Investigation of the Rail Vehicle Guiding Properties – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 96. Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. p. 469-470.

1995

 • Static Study of the Derailment Process in Curved Track – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 367-368.
 • Problémy matematického modelování pohybu železničního dvojkolí – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: VŠDS, 1995. p. 277-283. ISBN 80-7100-287-9.

1994

 • Mathematical Model of Rail Vehicle Guiding Qualities – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 223-224.

1993

 • Modelování vodících vlastností nákladních vozů – Kolář, J., In: Úspory v železniční dopravě. Žilina: VŠDS, 1993, pp. 183-190. ISBN 80-7100-166-X.
 • Guiding Characteristics of Rail Vehicle Unconventional Trucks – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 145-146.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2014

 • Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel – Kolář, J. - Heller, P. - Čejka, B. - Malinský, J. - Doležal, M. - Lata, M., - Trpák, L., Czechia. Utility Model CZ 26576. 2014-03-06.

2007

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Patent CZ 298520. 2007-09-13.

2006

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Utility Model., 2006

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Software

2019

 • Software pro simulaci jízdy čtyřnápravového hnacího vozidla – Kolář, J. - Rus, L., [Software] 2019.

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software] 2017.

Report

2022

 • Odborné posouzení Z 22-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-07, U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 22-11- U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-11, U 12 120, FS ČVUT.
 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2021

 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z21-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 21-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021.
 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z20-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborný posudek ZP 20-13 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. ZP 20-13 - U 12 120.

2020

 • Analýza provozního zatížení brzd tramvaje Tango-type tram-train for Aarhus Letbane I/S, Denmark – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.
 • Analýza konstrukce a silového zatížení tramvajového kola tramvaje 15T For City – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. DPP 2020.
 • Tvorba matematického modelu nehody chodce s lehkým železničním vozidlem – Zelený, V. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-14 U 12 120, FS ČVUT.
 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2019

 • Odborný posudek Z 19 -07 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-07.
 • Odborný posudek Z 19 -05 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-05.
 • Odborné stanovisko k horizontální výchylce sběrače proudu ....... – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019.

2018

 • Odborný posudek Z18-11 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z 18-11.
 • Odborný posudek Z18-16 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z18-16.
 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2018. Report no. CVUT FS U 12120 _ Z 18-23.

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-21.
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. RTI-VZ-2017-8.
 • Znalecký posudek č.j. 17/VaV-ZP 2017 – Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. č.j. 17/VaV-ZP 2017.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.
 • Znalecký posudek č.j. 29/VaV-ZP/2015 – Kolář, J., [Technical Report] 2016.

2015

 • Matematické modely individuálního pohonu dvojkolí s uvažováním vlivu svislých nerovností do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -14.
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -15.
 • Modely individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -02.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2015 – Beran, T. - Lebeda, F. - Kolář, J., - Zralý, M., [Technical Report] 2015. Report no. 02/VaV-ZP/2015.
 • Znalecký posudek č.j. 31/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 31/VaV-ZP/2014.
 • Doporučení pro optimální uspořádání individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-16.

2014

 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -01.
 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Technical Report] 2014. Report no. 02/VaV-ZP/2014.

2013

 • Znalecký posudek čj. 01/VaV-ZP/2013 – Kolář, J., [Technical Report] 2013. Report no. 01/VaV-ZP/2013.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

2012

 • Znalecký posudek č.j. 07/VaV - ZP /2012 – Kolář, J., [Technical Report] 2012. Report no. 07/VaV - ZP /2012.
 • Teoretické stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. ČVUT FS-U 12 120 - Z 12-09.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI3-261.

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 20-2010/FR-TI1/488.

2009

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky, rešerše současného stavu problematiky – Dynybyl, V. - Petr, K., - Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 01-2009/FR-TI1/488.

2002

 • Studie silových účinků tramvajových vozidel a jejich vliv na opotřebení kol a kolejnic – Kolář, J., [Research Report] Praha: Siemens - Společnost kolejových vozidel, 2002. Report no. SKV-EN-Z2002-01.

2001

 • Program pro výpočet brzdných účinků tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3006-01.
 • Charakteristiky svislého vypružení tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3002-01.

2000

 • Posouzení vlivu pružnosti kotoučů kol měrného dvojkolí na měření vodících sil a kolových sil – Šíba, J. - Kolář, J., - Vampola, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 2001-01.
 • Studie řešení pojezdu dvounápravové lokomotivy T 279.1 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2000. Report no. 6-3002-00.

1999

 • Výpočet nápravy trakčního tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. Z 99-07.
 • Návrh podélného vedení běžného tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3013-99.
 • Výpočet závěsu trakčního motoru jednotky ř. 680 – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3014-99.

1998

 • Návrh vypružení běžného podvozku pod střední článek vozidla RT6-SM – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-14.
 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

1997

 • Studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD Z 97-08 – Kolář, J., [Technical Report] 1997.

1996

 • Teoretická studie jízdních vlastností dvounápravových vozidel – Kolář, J., [Technical Report] 1996.
 • Teoretická studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD – Kolář, J., [Technical Report] 1996.

1995

 • Posouzení vlivu pružnosti měrného dvojkolí na zjišťované hodnoty vodících sil – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Posouzení možnosti matematického modelování jízdních vlastností dvounápravového vozu ř. Tdgns – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Modelování jízdních vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Posouzení životnosti vrtaného dvojkolí s celistvými koly průměr 920 mm, typ 428 – Kolář, J. - Šíba, J., [Technical Report] 1993.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kolář, J. supervisor - Voltr, P. opon., - Kraus, V. opon., Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Dynybyl, V. supervisor - Kolář, J. supervisor, - Lopot, F. supervisor, Defense date 2017-02-24. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components; CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by V. DYNYBYL, J. KOLÁŘ, and F. LOPOT., 2016

2007

 • Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Lecture. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.
 • Modulární stavba nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

1993

 • Matematické modelování vodících vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.

2011

 • Prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc – Kolář, J. - Smutný, V., Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2011. ISBN 978-80-01-04767-5.

2009

 • Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-04262-5.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J. - Douda, P., - Heptner, T., 3 ed. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. ISBN 978-80-01-04308-0.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J., 2 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02441-5.

1996

 • Pozemní dopravní prostředky – Douda, P. - Heptner, T., - Kolář, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1994

 • Aplikace výpočetních metod v konstrukci kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: Ediční středisko ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01190-9.

Book chapters

2016

 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.

Invited unpublished lecture

2022

 • Vývoj a nové trendy v kolejových vozidlech- odborné školení pro zaměstnance konstrukce Š – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Škoda Transpotation“, Škoda Transportations a.s.. 2022-06-27.

2020

 • Vysokorychlostní tratě a doprava v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Fakulta dopravní ČVUT v Praze: Fakulta dopravní ČVUT v Praze. 2020-11-10.

2018

 • Vývojové trendy v řešení podvozků nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] firma Wikov Hronov,: Wikov Hronov. 2018-04-27.

2015

 • Koncepční řešení mechanické části pohonu dvojkolí u moderních kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FS ČVUT: Klub seniorů ASI FS ČVUT. 2015-12-01.
 • Řešení nového dvounápravového vozu pro regionální dopravu – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klub Modrý Horizont: Topoľčianske dopravné fórum 2015 Klub Modrý Horizont – občianske združenie. 2015-04-21.

2014

 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FD ČVUT v Praze: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.
 • Vozidla pro vysokorychlostní železnice – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Školící středisko - Zkušební centru VUŽ Velim: FD ČVUT v Praze „IRRB“ projektu IRICON. 2014-11-13.
 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] posluchárna K 305, Konviktská 20, Praha 1: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.

2013

 • Seminář z konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Bombardier česká Lípa: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,. 2013-06-25.
 • Podpora výuky ve specializovaném studijním programu Moderní kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Masarykova kolej, Praha: Prof. Ing. František Freiberg,CSc.- člen výboru ERASMUS-ECUE. 2013-06-06.

2010

 • Rekvalifikační kurz FS-3.32 - ZÁKLADY TEORIE A KONSTRUKCE KV. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Pars Nova a.s., Šumperk: Pars nova a.s. Šumperk. 2010-04-27.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: MOVO spol. s.r.o.. 2010-12-16.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Hotel Astory Plzeň: MOVO spol. s.r.o. 2010-12-16.

2009

 • Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dopravní fakulta ČVUT, Konvitská: Drážní společnost při DF ČVUT v Praze. 2009-04-20.
 • Pevnostní výpočty v konstrukci KV – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] v sídle firmy: TC Inter- Informatics,a.s.. 2009-06-23.

????

 • "Podnikové vzdělávání zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.“ - Kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Šumperk: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Pars nova a.s.“, ŠKODA Pars nova a.s.., ????
 • Siemens Kolejová vozidla s.r.o .- odborné školení zaměstnanců – Modul 3 – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Siemens Kolejová vozidla s.r.o .: Siemens Kolejová vozidla s.r.o .., ????

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Josef Kolář

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

josef.kolar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

 • Úloha moderní železnice v 21.století – Kolář, J., Strojař. 2023, XXXII(Dvojčíslo1,2), 1-20. ISSN 1213-0591.
 • Moderní vozidla pro regionální železnice – Kolář, J., Nová železniční technika. 2023, 31(3,4), 28, 8-31,18. ISSN 1210-3942.

2022

 • 50.let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT – Kolář, J., Strojař. 2022, XXXI(Dvojčíslo1,2), 1-14. ISSN 1213-0591.
 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

2021

 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2016

 • MODERNÍ INDIVIDUÁLNÍ POHON KOL A DVOJKOLÍ U TRAMVAJÍ A ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL – Kolář, J., Strojař. 2016, XXV(1,2), 4-17. ISSN 1213-0591.

2015

 • PROBLÉMY MODELOVÁNÍ VLIVU SVISLÝCH NEROVNOSTÍ TRATI DO DYNAMIKY POHONU DVOJKOLÍ – Kolář, J., Železničná doprava a logistika. 2015, XI 38-47. ISSN 1336-7943.
 • Design of a Wheelset Drive – Kolář, J., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4(1), 11-19. ISSN 1805-3386.
 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4 (2015)(1), 5-10. ISSN 1805-3386.
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732 223-226. ISSN 1660-9336.

2014

 • Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – Kolář, J., Elektro. 2014, 24(11,12), 4-7. ISSN 1210-0889.
 • Studentské návrhy pro rychlé vlaky – Kolář, J., Pražská technika. 2014, 16(6), 14. ISSN 1213-5348.

2013

 • Nová konstrukční řešení nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Pražská technika. 2013, 15(1), 12. ISSN 1213-5348.

2009

 • Education of Specialists for the Rail Vehicle Industry – Kolář, J., Czech Business and Trade. 2009,(09-10), 11. ISSN 1211-2208.

2007

 • Kraus. V, LopaurJ. , Ranš.M. : Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu, – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(2), 15-22. ISSN 1210-3942.
 • Koncepce nízkopodlažních tramvají a jejich pohonů – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(4), 21-33. ISSN 1210-3942.

2003

 • Modulární stavba kolejových vozidel – Kolář, J., Technik. 2003, 11(1), 10-11. ISSN 1210-616X.

2001

 • Prof. Ing. Jaroslav Šíba - 75 let – Kolář, J., Pražská technika. 2001,(16), 18.

Proceeding papers

2023

 • PŘÍNOSY VYUŽITÍ DVOUSTUPŇOVÝCH ŘADITELNÝCH PŘEVODOVEK U LEHKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL S ELEKTRICKÝM PŘENOSEM VÝKONU – Kolář, J., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 255-262. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • MODERN RAILWAYS FOR THE 21stCENTURY – A CHALLENGENOT ONLY FOR DESIGNERS – Kolář, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 14-18. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • MODEL OF SURFACE VEHICLE FLEET ENERGY CONSUMPTION SUITABLE FOR CLIMATE-ENERGY POLICY ASSESSMENT – Macek, J. - Morkus, J., - Kolář, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 110-124. ISBN 978-80-7509-668-5.
 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • KONSTRUČNÍ STUDIE ČÁSTEČNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO KOLEJOVÉHO ELEKTROBUSU – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 317-324. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • TVORBA MODELU ČTYŘNÁPRAVOVÉHO HNACÍHO KOLEJOVÉHO VOZIDLA S INDIVIDUALNÍM POHONEM V KONFIGURACÍCH POJEZDU B0´2´, (1A)(A1), B0´B0´ – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 325-334. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. Reston, Virginia: ASCE, 2018. p. 891-900. ISBN 9780784481257.

2017

 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.

2016

 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail Vehicles – Kolář, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 27-35. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 213-218. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.

2015

 • Konstrukční studie částečně nízkopodlažního kolejového autobusu s hybridním pohonem – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 267-274. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Problémy modelování vlivu svislých nerovností trati do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 275-286. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Koncepční řešení mechanické části pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Moderní trakční pohony - sborník semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2015. ISBN 978-80-7395-893-0.

2014

 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail vehicles – Kolář, J., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. pp. 25-32. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 349-354. ISBN 978-80-01-05542-7.

2013

 • Analýza silových účinků ve stendu pro testování pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 41-48. ISBN 978-80-7395-676-9.

2011

 • Dynamika individuálního pohonu dvojkolí s nápravovou převodovkou – Kolář, J., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 139-148. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Zhodnocení možností použití mezipodvozkové vazby u lokomotiv – Kolář, J. - Krulich, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 149-158. ISBN 978-80-89276-31-8.

2009

 • Trakční podvozek pro nízkopodlažní tramvaj – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 71-78. ISBN 978-80-7395-199-3.

2007

 • Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. pp. 307-314. ISBN 978-80-89276-06-6.
 • Vehicles for High-Speed Transport Systems – Kolář, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 113-116. ISBN 978-80-01-03699-0.
 • Optimal Design of Low-Floor Tram – Kolář, J. - Čapek, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-03699-0.

2005

 • Proces vzdělávání techniků v oboru kolejových vozidel – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 99-106. ISBN 80-7194-780-6.
 • Experimentální ověřování jízdních vlastností kolejových vozidel – Bauer, P. - Kolář, J., - Wůdy, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. p. 13-20. ISBN 80-7194-780-6.
 • Elektrické a motorové jednotky – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 87-98. ISBN 80-7194-780-6.

2004

 • Modely nízkopodlažních tramvají – Kolář, J. - Wůdy, T., - Zakopal, R., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 188-190. ISBN 80-01-03105-5.
 • Výpočet konstrukčního obrysu nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 185-187. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Analýza rámu nízkopodlažního tramvajového podvozku metodou MKP – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. pp. 141-146. ISBN 80-214-2489-3.
 • Low-Floor Tram Chassis Analysis – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pevnostní výpočet rámu nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 293-298. ISBN 80-968823-7-6.
 • Základní možnosti analýzy jízdních vlastností kolejových vozidel příměstské dopravy s podporou programu Simpack – Dvořák, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 115-123. ISBN 80-968823-6-8.
 • Opotřebení tramvajových kol nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. p. 115-122. ISBN 80-7194-565-X.
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 106-110. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Pevnostní výpočet rámu trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Španiel, M., - Kolář, J., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 153-157. ISBN 80-85918-78-1.
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 96-98. ISBN 80-01-02652-3.
 • Modulární stavba kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Kolář, J., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 90-94. ISBN 80-01-02652-3.
 • Integrovaný návrh koncepčního řešení kolejových vozidel – Kolář, J., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 32-36. ISBN 80-01-02559-4.

2001

 • Modernizace pojezdu dvounápravových lokomotiv – Kolář, J., In: 15. Mezinárodní konference Současné problémy kolejových vozidel. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2001. pp. 77-85. ISBN 80-7194-381-9.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

1997

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Šíba, J. - Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. p. 225-234. ISBN 80-7194-105-0.
 • A Model of the Experimental Two Axle Bogie – Šíba, J. - Kolář, J., - Heptner, T., In: Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. p. 1511-1512.

1996

 • Investigation of the Rail Vehicle Guiding Properties – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 96. Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. p. 469-470.

1995

 • Static Study of the Derailment Process in Curved Track – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 367-368.
 • Problémy matematického modelování pohybu železničního dvojkolí – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: VŠDS, 1995. p. 277-283. ISBN 80-7100-287-9.

1994

 • Mathematical Model of Rail Vehicle Guiding Qualities – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 223-224.

1993

 • Modelování vodících vlastností nákladních vozů – Kolář, J., In: Úspory v železniční dopravě. Žilina: VŠDS, 1993, pp. 183-190. ISBN 80-7100-166-X.
 • Guiding Characteristics of Rail Vehicle Unconventional Trucks – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 145-146.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2014

 • Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel – Kolář, J. - Heller, P. - Čejka, B. - Malinský, J. - Doležal, M. - Lata, M., - Trpák, L., Czechia. Utility Model CZ 26576. 2014-03-06.

2007

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Patent CZ 298520. 2007-09-13.

2006

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Utility Model., 2006

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Software

2019

 • Software pro simulaci jízdy čtyřnápravového hnacího vozidla – Kolář, J. - Rus, L., [Software] 2019.

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software] 2017.

Report

2022

 • Odborné posouzení Z 22-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-07, U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 22-11- U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-11, U 12 120, FS ČVUT.
 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2021

 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z21-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 21-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021.
 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z20-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborný posudek ZP 20-13 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. ZP 20-13 - U 12 120.

2020

 • Analýza provozního zatížení brzd tramvaje Tango-type tram-train for Aarhus Letbane I/S, Denmark – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.
 • Analýza konstrukce a silového zatížení tramvajového kola tramvaje 15T For City – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. DPP 2020.
 • Tvorba matematického modelu nehody chodce s lehkým železničním vozidlem – Zelený, V. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-14 U 12 120, FS ČVUT.
 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2019

 • Odborný posudek Z 19 -07 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-07.
 • Odborný posudek Z 19 -05 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-05.
 • Odborné stanovisko k horizontální výchylce sběrače proudu ....... – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019.

2018

 • Odborný posudek Z18-11 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z 18-11.
 • Odborný posudek Z18-16 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z18-16.
 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2018. Report no. CVUT FS U 12120 _ Z 18-23.

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-21.
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. RTI-VZ-2017-8.
 • Znalecký posudek č.j. 17/VaV-ZP 2017 – Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. č.j. 17/VaV-ZP 2017.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.
 • Znalecký posudek č.j. 29/VaV-ZP/2015 – Kolář, J., [Technical Report] 2016.

2015

 • Matematické modely individuálního pohonu dvojkolí s uvažováním vlivu svislých nerovností do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -14.
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -15.
 • Modely individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -02.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2015 – Beran, T. - Lebeda, F. - Kolář, J., - Zralý, M., [Technical Report] 2015. Report no. 02/VaV-ZP/2015.
 • Znalecký posudek č.j. 31/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 31/VaV-ZP/2014.
 • Doporučení pro optimální uspořádání individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-16.

2014

 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -01.
 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Technical Report] 2014. Report no. 02/VaV-ZP/2014.

2013

 • Znalecký posudek čj. 01/VaV-ZP/2013 – Kolář, J., [Technical Report] 2013. Report no. 01/VaV-ZP/2013.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

2012

 • Znalecký posudek č.j. 07/VaV - ZP /2012 – Kolář, J., [Technical Report] 2012. Report no. 07/VaV - ZP /2012.
 • Teoretické stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. ČVUT FS-U 12 120 - Z 12-09.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI3-261.

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 20-2010/FR-TI1/488.

2009

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky, rešerše současného stavu problematiky – Dynybyl, V. - Petr, K., - Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 01-2009/FR-TI1/488.

2002

 • Studie silových účinků tramvajových vozidel a jejich vliv na opotřebení kol a kolejnic – Kolář, J., [Research Report] Praha: Siemens - Společnost kolejových vozidel, 2002. Report no. SKV-EN-Z2002-01.

2001

 • Program pro výpočet brzdných účinků tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3006-01.
 • Charakteristiky svislého vypružení tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3002-01.

2000

 • Posouzení vlivu pružnosti kotoučů kol měrného dvojkolí na měření vodících sil a kolových sil – Šíba, J. - Kolář, J., - Vampola, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 2001-01.
 • Studie řešení pojezdu dvounápravové lokomotivy T 279.1 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2000. Report no. 6-3002-00.

1999

 • Výpočet nápravy trakčního tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. Z 99-07.
 • Návrh podélného vedení běžného tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3013-99.
 • Výpočet závěsu trakčního motoru jednotky ř. 680 – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3014-99.

1998

 • Návrh vypružení běžného podvozku pod střední článek vozidla RT6-SM – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-14.
 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

1997

 • Studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD Z 97-08 – Kolář, J., [Technical Report] 1997.

1996

 • Teoretická studie jízdních vlastností dvounápravových vozidel – Kolář, J., [Technical Report] 1996.
 • Teoretická studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD – Kolář, J., [Technical Report] 1996.

1995

 • Posouzení vlivu pružnosti měrného dvojkolí na zjišťované hodnoty vodících sil – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Posouzení možnosti matematického modelování jízdních vlastností dvounápravového vozu ř. Tdgns – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Modelování jízdních vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Posouzení životnosti vrtaného dvojkolí s celistvými koly průměr 920 mm, typ 428 – Kolář, J. - Šíba, J., [Technical Report] 1993.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kolář, J. supervisor - Voltr, P. opon., - Kraus, V. opon., Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Dynybyl, V. supervisor - Kolář, J. supervisor, - Lopot, F. supervisor, Defense date 2017-02-24. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components; CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by V. DYNYBYL, J. KOLÁŘ, and F. LOPOT., 2016

2007

 • Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Lecture. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.
 • Modulární stavba nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

1993

 • Matematické modelování vodících vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.

2011

 • Prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc – Kolář, J. - Smutný, V., Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2011. ISBN 978-80-01-04767-5.

2009

 • Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-04262-5.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J. - Douda, P., - Heptner, T., 3 ed. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. ISBN 978-80-01-04308-0.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J., 2 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02441-5.

1996

 • Pozemní dopravní prostředky – Douda, P. - Heptner, T., - Kolář, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1994

 • Aplikace výpočetních metod v konstrukci kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: Ediční středisko ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01190-9.

Book chapters

2016

 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.

Invited unpublished lecture

2022

 • Vývoj a nové trendy v kolejových vozidlech- odborné školení pro zaměstnance konstrukce Š – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Škoda Transpotation“, Škoda Transportations a.s.. 2022-06-27.

2020

 • Vysokorychlostní tratě a doprava v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Fakulta dopravní ČVUT v Praze: Fakulta dopravní ČVUT v Praze. 2020-11-10.

2018

 • Vývojové trendy v řešení podvozků nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] firma Wikov Hronov,: Wikov Hronov. 2018-04-27.

2015

 • Koncepční řešení mechanické části pohonu dvojkolí u moderních kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FS ČVUT: Klub seniorů ASI FS ČVUT. 2015-12-01.
 • Řešení nového dvounápravového vozu pro regionální dopravu – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klub Modrý Horizont: Topoľčianske dopravné fórum 2015 Klub Modrý Horizont – občianske združenie. 2015-04-21.

2014

 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FD ČVUT v Praze: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.
 • Vozidla pro vysokorychlostní železnice – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Školící středisko - Zkušební centru VUŽ Velim: FD ČVUT v Praze „IRRB“ projektu IRICON. 2014-11-13.
 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] posluchárna K 305, Konviktská 20, Praha 1: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.

2013

 • Seminář z konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Bombardier česká Lípa: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,. 2013-06-25.
 • Podpora výuky ve specializovaném studijním programu Moderní kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Masarykova kolej, Praha: Prof. Ing. František Freiberg,CSc.- člen výboru ERASMUS-ECUE. 2013-06-06.

2010

 • Rekvalifikační kurz FS-3.32 - ZÁKLADY TEORIE A KONSTRUKCE KV. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Pars Nova a.s., Šumperk: Pars nova a.s. Šumperk. 2010-04-27.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: MOVO spol. s.r.o.. 2010-12-16.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Hotel Astory Plzeň: MOVO spol. s.r.o. 2010-12-16.

2009

 • Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dopravní fakulta ČVUT, Konvitská: Drážní společnost při DF ČVUT v Praze. 2009-04-20.
 • Pevnostní výpočty v konstrukci KV – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] v sídle firmy: TC Inter- Informatics,a.s.. 2009-06-23.

????

 • "Podnikové vzdělávání zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.“ - Kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Šumperk: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Pars nova a.s.“, ŠKODA Pars nova a.s.., ????
 • Siemens Kolejová vozidla s.r.o .- odborné školení zaměstnanců – Modul 3 – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Siemens Kolejová vozidla s.r.o .: Siemens Kolejová vozidla s.r.o .., ????

Doctoral students

Josef Kolář

doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

josef.kolar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2493

room: B1-704, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

 • Úloha moderní železnice v 21.století – Kolář, J., Strojař. 2023, XXXII(Dvojčíslo1,2), 1-20. ISSN 1213-0591.
 • Moderní vozidla pro regionální železnice – Kolář, J., Nová železniční technika. 2023, 31(3,4), 28, 8-31,18. ISSN 1210-3942.

2022

 • 50.let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT – Kolář, J., Strojař. 2022, XXXI(Dvojčíslo1,2), 1-14. ISSN 1213-0591.
 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech – Vrba, J. - Kolář, J., Nová železniční technika. 2022, 2022(4), 24-32. ISSN 1210-3942.

2021

 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2016

 • MODERNÍ INDIVIDUÁLNÍ POHON KOL A DVOJKOLÍ U TRAMVAJÍ A ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL – Kolář, J., Strojař. 2016, XXV(1,2), 4-17. ISSN 1213-0591.

2015

 • PROBLÉMY MODELOVÁNÍ VLIVU SVISLÝCH NEROVNOSTÍ TRATI DO DYNAMIKY POHONU DVOJKOLÍ – Kolář, J., Železničná doprava a logistika. 2015, XI 38-47. ISSN 1336-7943.
 • Design of a Wheelset Drive – Kolář, J., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4(1), 11-19. ISSN 1805-3386.
 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4 (2015)(1), 5-10. ISSN 1805-3386.
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732 223-226. ISSN 1660-9336.

2014

 • Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – Kolář, J., Elektro. 2014, 24(11,12), 4-7. ISSN 1210-0889.
 • Studentské návrhy pro rychlé vlaky – Kolář, J., Pražská technika. 2014, 16(6), 14. ISSN 1213-5348.

2013

 • Nová konstrukční řešení nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Pražská technika. 2013, 15(1), 12. ISSN 1213-5348.

2009

 • Education of Specialists for the Rail Vehicle Industry – Kolář, J., Czech Business and Trade. 2009,(09-10), 11. ISSN 1211-2208.

2007

 • Kraus. V, LopaurJ. , Ranš.M. : Optimalizace jízdního profilu kola tramvajového vozu, – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(2), 15-22. ISSN 1210-3942.
 • Koncepce nízkopodlažních tramvají a jejich pohonů – Kolář, J., Nová železniční technika. 2007, 15(4), 21-33. ISSN 1210-3942.

2003

 • Modulární stavba kolejových vozidel – Kolář, J., Technik. 2003, 11(1), 10-11. ISSN 1210-616X.

2001

 • Prof. Ing. Jaroslav Šíba - 75 let – Kolář, J., Pražská technika. 2001,(16), 18.

Proceeding papers

2023

 • PŘÍNOSY VYUŽITÍ DVOUSTUPŇOVÝCH ŘADITELNÝCH PŘEVODOVEK U LEHKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL S ELEKTRICKÝM PŘENOSEM VÝKONU – Kolář, J., In: Zborník prednášok Diel I. Žilina: VTS pri ŽU, 2023. p. 255-262. ISBN 978-80-89276-61-5.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • MODERN RAILWAYS FOR THE 21stCENTURY – A CHALLENGENOT ONLY FOR DESIGNERS – Kolář, J., In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 14-18. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.

2021

 • Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidel – Vrba, J. - Kolář, J., In: SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021: XXV. KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021. p. 121-130. ISBN 978-80-7560-377-7.

2020

 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • MODEL OF SURFACE VEHICLE FLEET ENERGY CONSUMPTION SUITABLE FOR CLIMATE-ENERGY POLICY ASSESSMENT – Macek, J. - Morkus, J., - Kolář, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 110-124. ISBN 978-80-7509-668-5.
 • Návrh lisovaného spoje na nápravě hnacího dvojkolí elektrické lokomotivy a jeho pevnostní analýza – Vrba, J. - Kolář, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • KONSTRUČNÍ STUDIE ČÁSTEČNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO KOLEJOVÉHO ELEKTROBUSU – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 317-324. ISBN 978-80-89276-58-5.
 • TVORBA MODELU ČTYŘNÁPRAVOVÉHO HNACÍHO KOLEJOVÉHO VOZIDLA S INDIVIDUALNÍM POHONEM V KONFIGURACÍCH POJEZDU B0´2´, (1A)(A1), B0´B0´ – Kolář, J., In: Zborník prednášok I. - XXIV. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri ŽU, 2019. p. 325-334. ISBN 978-80-89276-58-5.

2018

 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: Railways 2018, The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2018.
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 77-83. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: First International Conference on Rail Transportation. Reston, Virginia: ASCE, 2018. p. 891-900. ISBN 9780784481257.

2017

 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2017: XXIII. konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2017. p. 195-204. ISBN 978-80-7560-085-1.

2016

 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail Vehicles – Kolář, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 27-35. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 213-218. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Civil-Comp Proceedings. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2016. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-65-2.

2015

 • Konstrukční studie částečně nízkopodlažního kolejového autobusu s hybridním pohonem – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. pp. 267-274. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Problémy modelování vlivu svislých nerovností trati do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J., In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 275-286. ISBN 978-80-89276-48-6.
 • Koncepční řešení mechanické části pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Moderní trakční pohony - sborník semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2015. ISBN 978-80-7395-893-0.

2014

 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Modern Trends in the Drive Wheelsets of Rail vehicles – Kolář, J., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. pp. 25-32. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. p. 349-354. ISBN 978-80-01-05542-7.

2013

 • Analýza silových účinků ve stendu pro testování pohonů dvojkolí – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech : XXI. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013. p. 41-48. ISBN 978-80-7395-676-9.

2011

 • Dynamika individuálního pohonu dvojkolí s nápravovou převodovkou – Kolář, J., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 139-148. ISBN 978-80-89276-31-8.
 • Zhodnocení možností použití mezipodvozkové vazby u lokomotiv – Kolář, J. - Krulich, P., In: Zborník prednášok II. - XX. Medzinárodná konferencia - Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzitě, 2011. p. 149-158. ISBN 978-80-89276-31-8.

2009

 • Trakční podvozek pro nízkopodlažní tramvaj – Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech 2009, XIX. konference s mezinárodní účastí - Sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 71-78. ISBN 978-80-7395-199-3.

2007

 • Použití aktivní mezičlánkové vazby u nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách . Diel 1. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2007. pp. 307-314. ISBN 978-80-89276-06-6.
 • Vehicles for High-Speed Transport Systems – Kolář, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 113-116. ISBN 978-80-01-03699-0.
 • Optimal Design of Low-Floor Tram – Kolář, J. - Čapek, J., In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-03699-0.

2005

 • Proces vzdělávání techniků v oboru kolejových vozidel – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 99-106. ISBN 80-7194-780-6.
 • Experimentální ověřování jízdních vlastností kolejových vozidel – Bauer, P. - Kolář, J., - Wůdy, T., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. p. 13-20. ISBN 80-7194-780-6.
 • Elektrické a motorové jednotky – Kolář, J. - Pohl, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. pp. 87-98. ISBN 80-7194-780-6.

2004

 • Modely nízkopodlažních tramvají – Kolář, J. - Wůdy, T., - Zakopal, R., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 188-190. ISBN 80-01-03105-5.
 • Výpočet konstrukčního obrysu nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 185-187. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Analýza rámu nízkopodlažního tramvajového podvozku metodou MKP – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. pp. 141-146. ISBN 80-214-2489-3.
 • Low-Floor Tram Chassis Analysis – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pevnostní výpočet rámu nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Kolář, J., - Španiel, M., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 293-298. ISBN 80-968823-7-6.
 • Základní možnosti analýzy jízdních vlastností kolejových vozidel příměstské dopravy s podporou programu Simpack – Dvořák, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok PRORAIL 2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003. pp. 115-123. ISBN 80-968823-6-8.
 • Opotřebení tramvajových kol nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. p. 115-122. ISBN 80-7194-565-X.
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 106-110. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Pevnostní výpočet rámu trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje – Wůdy, T. - Španiel, M., - Kolář, J., In: Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, pp. 153-157. ISBN 80-85918-78-1.
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 96-98. ISBN 80-01-02652-3.
 • Modulární stavba kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Kolář, J., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 90-94. ISBN 80-01-02652-3.
 • Integrovaný návrh koncepčního řešení kolejových vozidel – Kolář, J., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 32-36. ISBN 80-01-02559-4.

2001

 • Modernizace pojezdu dvounápravových lokomotiv – Kolář, J., In: 15. Mezinárodní konference Současné problémy kolejových vozidel. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2001. pp. 77-85. ISBN 80-7194-381-9.

1999

 • Jízdní vlastnosti dvounápravových podvozků s volnými koly – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. pp. 211-217. ISBN 80-7100-645-9.
 • Možnosti koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají pro provoz v ČR – Kalivoda, J. - Kolář, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 29-34. ISBN 80-7194-208-1.

1997

 • Stend pro modelové zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel – Šíba, J. - Kolář, J., In: Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. p. 225-234. ISBN 80-7194-105-0.
 • A Model of the Experimental Two Axle Bogie – Šíba, J. - Kolář, J., - Heptner, T., In: Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. p. 1511-1512.

1996

 • Investigation of the Rail Vehicle Guiding Properties – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 96. Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. p. 469-470.

1995

 • Static Study of the Derailment Process in Curved Track – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 367-368.
 • Problémy matematického modelování pohybu železničního dvojkolí – Kolář, J., In: Súčasné problémy v kolajových vozidlách. Žilina: VŠDS, 1995. p. 277-283. ISBN 80-7100-287-9.

1994

 • Mathematical Model of Rail Vehicle Guiding Qualities – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 223-224.

1993

 • Modelování vodících vlastností nákladních vozů – Kolář, J., In: Úspory v železniční dopravě. Žilina: VŠDS, 1993, pp. 183-190. ISBN 80-7100-166-X.
 • Guiding Characteristics of Rail Vehicle Unconventional Trucks – Šíba, J. - Heptner, T. - Kolář, J., - Musil, R., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 145-146.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32691. 2019-03-19.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., Czechia. Utility Model CZ 32020. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2014

 • Zkušební stand pro zkoušení trakčních pohonů kolejových vozidel – Kolář, J. - Heller, P. - Čejka, B. - Malinský, J. - Doležal, M. - Lata, M., - Trpák, L., Czechia. Utility Model CZ 26576. 2014-03-06.

2007

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Patent CZ 298520. 2007-09-13.

2006

 • Dvounápravový otočný podvozek částečně nízkopodlažního kolejového vozidla – Kolář, J. - Čapek, J., Czechia. Utility Model., 2006

2000

 • Dvouosý trakční podvozek nízkopodlažního kolejového vozidla s podélně uloženými nezávislými pohonnými jednotkami – Kolář, J. - Kalivoda, J., - Míka, T., Czechia. Patent CZ 286660. 2000-03-30.

Software

2019

 • Software pro simulaci jízdy čtyřnápravového hnacího vozidla – Kolář, J. - Rus, L., [Software] 2019.

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., [Software] 2017.

Report

2022

 • Odborné posouzení Z 22-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-07, U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 22-11- U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-11, U 12 120, FS ČVUT.
 • Analýza možnosti zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti provozu železničních vozidel v ČR – Kolář, J. - Seidl, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. FS-SI_001/2021.
 • Hodnocení přínosu plnění požadavků evropské normy EN 15227 pro regionální železniční vozidla – Kolář, J. - Seidl, J., - Pohl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2022. Report no. Z 22-01.

2021

 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z21-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborné posouzení Z 21-07 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021.
 • Odborné posouzení Z 21-06 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. Z20-06 U 12 120, FS ČVUT.
 • Odborný posudek ZP 20-13 - U 12 120 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2021. Report no. ZP 20-13 - U 12 120.

2020

 • Analýza provozního zatížení brzd tramvaje Tango-type tram-train for Aarhus Letbane I/S, Denmark – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020.
 • Analýza konstrukce a silového zatížení tramvajového kola tramvaje 15T For City – Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. DPP 2020.
 • Tvorba matematického modelu nehody chodce s lehkým železničním vozidlem – Zelený, V. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-14 U 12 120, FS ČVUT.
 • Tvorba matematického modelu nehody osobního motorového vozidla s lehkým železničním vozidlem – Seidl, J. - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-11 U 12 120, FS ČVUT.
 • Zpráva o možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti železničních vozidel – Kolář, J. - Seidl, J., - Zelený, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20 - 05 U 12 120 FS ČVUT.
 • Statistika nehodovosti tramvají a vozidel regionální železnice – Kolář, J. - Seidl, J. - Zelený, V., - Vincik, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z20-03 U 12 120 FS ČVUT.
 • Snížení vodících sil elektrické lokomotivy pomocí aktivních prvků rejdovných dvojkolí – výsledky simulaci – Kalivoda, J. - Fridrichovský, T., - Kolář, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. Report no. Z 20-16 U 12 120 FS ČVUT.

2019

 • Odborný posudek Z 19 -07 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-07.
 • Odborný posudek Z 19 -05 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019. Report no. Z19-05.
 • Odborné stanovisko k horizontální výchylce sběrače proudu ....... – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2019.

2018

 • Odborný posudek Z18-11 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z 18-11.
 • Odborný posudek Z18-16 – Kolář, J., [Technical Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2018. Report no. Z18-16.
 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2018. Report no. CVUT FS U 12120 _ Z 18-23.

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. Z17-21.
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. RTI-VZ-2017-8.
 • Znalecký posudek č.j. 17/VaV-ZP 2017 – Kolář, J., [Research Report] 2017. Report no. č.j. 17/VaV-ZP 2017.

2016

 • Podpora výuky pro Kolejová vozidla - Moderní kolejová vozidla – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Rus, L., - Heptner, T., [Research Report] Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s., 2016.
 • Znalecký posudek č.j. 29/VaV-ZP/2015 – Kolář, J., [Technical Report] 2016.

2015

 • Matematické modely individuálního pohonu dvojkolí s uvažováním vlivu svislých nerovností do dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -14.
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -15.
 • Modely individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z 15 -02.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2015 – Beran, T. - Lebeda, F. - Kolář, J., - Zralý, M., [Technical Report] 2015. Report no. 02/VaV-ZP/2015.
 • Znalecký posudek č.j. 31/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 31/VaV-ZP/2014.
 • Doporučení pro optimální uspořádání individuálního pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-16.

2014

 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -01.
 • Výpočet vypružení tramvaje Škoda 27 T – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. Z 14 -28.
 • Znalecký posudek č.j. 02/VaV-ZP/2014 – Kolář, J., [Technical Report] 2014. Report no. 02/VaV-ZP/2014.

2013

 • Znalecký posudek čj. 01/VaV-ZP/2013 – Kolář, J., [Technical Report] 2013. Report no. 01/VaV-ZP/2013.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., - Fridrichovský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13 - 14.
 • Stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – porovnání výsledků modelů – Fridrichovský, T. - Rus, L., - Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13 - 22.

2012

 • Znalecký posudek č.j. 07/VaV - ZP /2012 – Kolář, J., [Technical Report] 2012. Report no. 07/VaV - ZP /2012.
 • Teoretické stanovení silových účinků kladkového stendu do základů budovy – Kolář, J. - Rus, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. ČVUT FS-U 12 120 - Z 12-09.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI3-261.

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 20-2010/FR-TI1/488.

2009

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky, rešerše současného stavu problematiky – Dynybyl, V. - Petr, K., - Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 01-2009/FR-TI1/488.

2002

 • Studie silových účinků tramvajových vozidel a jejich vliv na opotřebení kol a kolejnic – Kolář, J., [Research Report] Praha: Siemens - Společnost kolejových vozidel, 2002. Report no. SKV-EN-Z2002-01.

2001

 • Program pro výpočet brzdných účinků tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3006-01.
 • Charakteristiky svislého vypružení tramvaje LT 36 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2001. Report no. 6-3002-01.

2000

 • Posouzení vlivu pružnosti kotoučů kol měrného dvojkolí na měření vodících sil a kolových sil – Šíba, J. - Kolář, J., - Vampola, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 2001-01.
 • Studie řešení pojezdu dvounápravové lokomotivy T 279.1 – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČKD Dopravní systémy, 2000. Report no. 6-3002-00.

1999

 • Výpočet nápravy trakčního tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. Z 99-07.
 • Návrh podélného vedení běžného tramvajového podvozku s vnitřním rámem pro rozchod 1435 mm – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3013-99.
 • Výpočet závěsu trakčního motoru jednotky ř. 680 – Kolář, J., [Technical Report] 1999. Report no. 6-3014-99.

1998

 • Návrh vypružení běžného podvozku pod střední článek vozidla RT6-SM – Kolář, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-14.
 • Analýza možnosti konstrukčního řešení trakčního podvozku 350/345 mm netočně uloženého pod skříní nízkopodlažní tramvaje ČKD – Kolář, J. - Kalivoda, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1998. Report no. Z 98-15.

1997

 • Studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD Z 97-08 – Kolář, J., [Technical Report] 1997.

1996

 • Teoretická studie jízdních vlastností dvounápravových vozidel – Kolář, J., [Technical Report] 1996.
 • Teoretická studie koncepčního řešení nízkopodlažních tramvají ČKD – Kolář, J., [Technical Report] 1996.

1995

 • Posouzení vlivu pružnosti měrného dvojkolí na zjišťované hodnoty vodících sil – Šíba, J. - Heptner, T., - Kolář, J., [Technical Report] 1995.

1994

 • Posouzení možnosti matematického modelování jízdních vlastností dvounápravového vozu ř. Tdgns – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Modelování jízdních vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Posouzení životnosti vrtaného dvojkolí s celistvými koly průměr 920 mm, typ 428 – Kolář, J. - Šíba, J., [Technical Report] 1993.

Qualification report

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kolář, J. supervisor - Voltr, P. opon., - Kraus, V. opon., Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Dynybyl, V. supervisor - Kolář, J. supervisor, - Lopot, F. supervisor, Defense date 2017-02-24. PhD Thesis. CTU FME. Department of Designing and Machine Components; CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering. Supervised by V. DYNYBYL, J. KOLÁŘ, and F. LOPOT., 2016

2007

 • Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Lecture. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.
 • Modulární stavba nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., Praha: Defense date 2007-12-06. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel.

1993

 • Matematické modelování vodících vlastností kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2014

 • Převodná ústrojí vozidel Návrh odstupňování převodovek – Kolář, J. - Baněček, J., - Achtenová, G., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05557-1.

2011

 • Prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc – Kolář, J. - Smutný, V., Praha: ČVUT FS, Katedra automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, 2011. ISBN 978-80-01-04767-5.

2009

 • Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-04262-5.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J. - Douda, P., - Heptner, T., 3 ed. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. ISBN 978-80-01-04308-0.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
 • Pozemní dopravní prostředky – Kolář, J., 2 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02441-5.

1996

 • Pozemní dopravní prostředky – Douda, P. - Heptner, T., - Kolář, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1994

 • Aplikace výpočetních metod v konstrukci kolejových vozidel – Kolář, J., Praha: Ediční středisko ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01190-9.

Book chapters

2016

 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 393-398. ISBN 978-3-319-22761-0.

Invited unpublished lecture

2022

 • Vývoj a nové trendy v kolejových vozidlech- odborné školení pro zaměstnance konstrukce Š – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Škoda Transpotation“, Škoda Transportations a.s.. 2022-06-27.

2020

 • Vysokorychlostní tratě a doprava v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Fakulta dopravní ČVUT v Praze: Fakulta dopravní ČVUT v Praze. 2020-11-10.

2018

 • Vývojové trendy v řešení podvozků nízkopodlažních tramvají – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] firma Wikov Hronov,: Wikov Hronov. 2018-04-27.

2015

 • Koncepční řešení mechanické části pohonu dvojkolí u moderních kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FS ČVUT: Klub seniorů ASI FS ČVUT. 2015-12-01.
 • Řešení nového dvounápravového vozu pro regionální dopravu – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klub Modrý Horizont: Topoľčianske dopravné fórum 2015 Klub Modrý Horizont – občianske združenie. 2015-04-21.

2014

 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] FD ČVUT v Praze: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.
 • Vozidla pro vysokorychlostní železnice – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Školící středisko - Zkušební centru VUŽ Velim: FD ČVUT v Praze „IRRB“ projektu IRICON. 2014-11-13.
 • Koncept moderního vozidla pro regionální tratě v ČR – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] posluchárna K 305, Konviktská 20, Praha 1: Drážní společnost při FD ČVUT v Praze. 2014-10-20.

2013

 • Seminář z konstrukce kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Bombardier česká Lípa: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,. 2013-06-25.
 • Podpora výuky ve specializovaném studijním programu Moderní kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Masarykova kolej, Praha: Prof. Ing. František Freiberg,CSc.- člen výboru ERASMUS-ECUE. 2013-06-06.

2010

 • Rekvalifikační kurz FS-3.32 - ZÁKLADY TEORIE A KONSTRUKCE KV. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Pars Nova a.s., Šumperk: Pars nova a.s. Šumperk. 2010-04-27.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel. – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: MOVO spol. s.r.o.. 2010-12-16.
 • Vývojové trendy v konstrukci skříni kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Hotel Astory Plzeň: MOVO spol. s.r.o. 2010-12-16.

2009

 • Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dopravní fakulta ČVUT, Konvitská: Drážní společnost při DF ČVUT v Praze. 2009-04-20.
 • Pevnostní výpočty v konstrukci KV – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] v sídle firmy: TC Inter- Informatics,a.s.. 2009-06-23.

????

 • "Podnikové vzdělávání zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.“ - Kolejová vozidla – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Šumperk: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců Pars nova a.s.“, ŠKODA Pars nova a.s.., ????
 • Siemens Kolejová vozidla s.r.o .- odborné školení zaměstnanců – Modul 3 – Kolář, J., [Invited unpublished scientific lecture] Siemens Kolejová vozidla s.r.o .: Siemens Kolejová vozidla s.r.o .., ????