[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering

CZ   / EN  

People

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering (12120)

Petr Hatschbach

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

petr.hatschbach (at) fs.cvut.cz

Vice-Chairman - Staff Members, employees - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2492

room: 310, Roztoky, Přílepská
room: B1-705, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 1687/A b  
  Rozvoj počítačových učeben pro odbornou výuku – Hatschbach, P. (2007)

Journal papers

2022

 • CFD Model of Turboprop Engine Nacelle Airflow for Ground Idle Condition – Simeunovič, G. - Popelka, L. - Fišer, J. - Vyhlídal, T., - Hatschbach, P., International Journal of Aerospace Engineering. 2022, 2022 ISSN 1687-5966.

2021

 • Introductory measurements of in-cylinder flow past intake valve ports with a film split-fiber probe – Lepičovský, J. - Hatschbach, P., Flow Measurement and Instrumentation. 2021, 80 ISSN 0955-5986.

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2016

 • EVALUATION OF EXPERIMENTS ON A TWIN SCROLL TURBOCHARGER TURBINE FOR CALIBRATION OF A COMPLEX 1-D MODEL – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, 14(3), 11-18. ISSN 1804-9338.

2015

 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(1+2), 35-41. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2020

 • Simplified methodology of measurement with CTU tumble meter – Hatschbach, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 150-156. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • CFD MODEL OF THE TURBOPROP ENGINE HOT PART - BAY COOLING – Simeunovič, G. - Popelka, L., - Hatschbach, P., In: PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. vol. 8A. ISBN 978-0-7918-5211-8.
 • Test Facility for In-Cylinder Unsteady Velocity Measurement using Hot-Wire Probes – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 156-162. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 97-103. ISBN 978-80-552-1880-9.

2017

 • Měření rychlostních polí pro ověření metod kvantifikace velkých vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: 31st SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Prague: Institute of Hydrodynamics AS CR, 2017. p. 14-19. ISBN 978-80-87117-16-3.
 • Measurement with Improved Tumble Meter – Hatschbach, P. - Schmidt, J., In: KOKA 2017 - XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzít a institucí zybývajících se výzkumen motorových vozidel a spalovacích motorů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. p. 125-130. ISBN 978-80-7494-354-6.

2016

 • MEASUREMENT OF TWIN SCROLL TURBINE PERFORMANCE UNDER STEADY FLOW – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 273-280. ISBN 978-80-214-5379-1.
 • Differences between Tumble Measurement and Simulation Methodology – Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 75-82. ISBN 978-80-214-5379-1.

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., In: Proceedings of 20th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2006, pp. 28-37. ISBN 80-239-7144-1.
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.
 • Měření ve válci pomocí PIV endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: 19th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. pp. 46-49. ISBN 80-239-4871-7.

2004

 • Kvantifikace vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 47-50. ISBN 80-85918-89-7.

2003

 • Měření ve válci spalovacího motoru pomocí PIV s endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003, pp. 25-26. ISBN 80-85918-83-8.
 • Vyuzití endoskopické optiky pro merení proudení ve válci metodou PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003, pp. 281-286. ISBN 80-7083-742-X.
 • Měření na modelu válce spalovacího motoru při stacionárním proudění pomocí PIV – Hatschbach, P., In: 18th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2003, pp. 33-36. ISBN 80-239-0644-5.

2002

 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Problémy měření vnitřní aerodynamiky pomocí PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2002. pp. 41-46. ISBN 80-8069-051-0.

2001

 • Aparatura PIV na strojní fakultě ČVUT v Praze – Hatschbach, P. - Nožička, J., In: 17. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2001. pp. 9-10. ISBN 80-238-7138-2.
 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru metodou PIV – Hatschbach, P., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001. pp. 253-256. ISBN 80-85960-27-3.
 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.
 • Development of a Fluidic Element for an Engine Exhaust System – Baumruk, P. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Nožička, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 5-8. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.
 • Simulation of Intake Port Tests Using FLUENT – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 314. ISBN 80-01-02229-3.
 • Integrated Engineering in Internal Combustion Engine Design – Polášek, M. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 439. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru - modelovaní v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Mareš, B., In: Sborník z XXX. mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 71-76. ISBN 80-01-01972-1.
 • Modelování zkoušek sacích kanálů spalovacích motorů v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 91-94. ISBN 80-85918-52-8.

1998

 • Simulation of In-Cylinder Flow Using FLUENT – Hatschbach, P. - Polášek, M., - Prostějovský, D., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 531-532.
 • Automatizace sběru dat při experimentálních zkouškách plnících a výfukových systémů – Hatschbach, P., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998. pp. 124-129. ISBN 80-227-1102-0.

1997

 • Měření příčné rychlosti při vyplachování válce dvoudobého motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 29-34. ISBN 80-85960-04-4.
 • Modelování proudění ve válci s centrálně umístěným ventilem metodami CFD – Hatschbach, P., In: Motorsympo 97. Praha: Guarant, 1997, pp. 167-172.

1996

 • Computational Fluid Dynamics or Zone Models - Pros and Cons in IC Engine Research – Macek, J. - Kozel, K. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Bendl, F., In: FISITA 1996 Technical Papers on CD Rom. Praha: ČSAT, 1996, pp. 1-152.
 • Flow Patterns Inside the Cylinder of Ice – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Macek, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 323-324.
 • Problematika měření příčného víru ve válci spalovacího motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 27. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 42-47. ISBN 80-214-0766-2.
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 319-320.
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 17-18. ISBN 80-85918-17-X.

1995

 • Kmity v plnícím traktu plynového motoru – Takáts, M. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 47-53.
 • Anemometrická měření proudového pole ve válci spalovacího motoru v modelovém uspořádání – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 119-126.
 • Experimentální měření proudového pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 7-8. ISBN 80-85918-11-0.
 • Možnosti řízení vírových pohybů ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Motor Sympo 95. Žilina: Educo Centrum, 1995, pp. 157-163. ISBN 80-85655-05-5.

1994

 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Hatschbach, P., In: Sborník příspěvků semináře "O aktuálních problémech mechaniky tekutin". Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 17-18.
 • Měření okamžité produkce škodlin v nestacionárních režimech – Hatschbach, P. - Takáts, M., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 23-28.
 • Měření rychlostního pole ve válci spalovacího motoru na aerodynamické trati – Hatschbach, P., In: 13. symposium o anemometrii - sborník referátů. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 1994, pp. 47-52.
 • Měření proudového pole na modelu pístového spalovacího motoru s osově symetrickým sacím ventilem pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin '94. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 3-4. ISBN 80-85918-00-5.
 • Hodnocení základních vírových struktur ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 107-114.

Patents, utility designs, industrial designs

2010

 • Cyklónový separátor s vodorovnou osou cyklónu – Hatschbach, P. - Novotný, J., - Dostál, O., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2019

 • Zařízení pro měření proudového pole ve válci při stacionárním průtoku pomocí termoanemometrické sondy – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Separátor Duplex II – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Prototype] 2018.

2015

 • Separátor Duplex-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-4 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor Duplex – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Separátor EVO-CVUT – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor EVO 3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Odlučovač s bočním vývodem – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.
 • Odlučovač pro sací trakt spalovacího motoru EVO2 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Měřící stanoviště pro měření separátorů s modifikovatelným hmotnostním tokem na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P. - Manoch, L., - Matěcha, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2011.
 • Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Stanoviště pro měření vstřikování paliva metodami PIV a LIF – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Prototype] 2008.

2007

 • Testovací zařízení pro zkoušky sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2007.

Software

2023

 • Výpočetní modely termodynamiky motoru a výpočetní modely rozvodového mechanismu – Bolehovský, O. - Adámek, M. - Hatschbach, P., - Klír, V., [Software] 2023.

2017

 • Vorticity number evaluation – Hatschbach, P. - Vítek, O., - Doleček, V., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.
 • Influence of In-cylinder Large-scale Structures on Engine Performence – Vítek, O. - Hatschbach, P., - Doleček, V., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

Report

2021

 • Měření rychle proměnlivého tlaku na vstupu do turbíny turbodmychadla plynového stacionárního motoru – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Hatschbach, P., [Research Report] 2021. Report no. Z31-10.

2015

 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.
 • Konstrukční návrh separátoru a ověření jeho funkce odlučování vodní tříště na zkušebním stavu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.

2014

 • Vizualizace proudění uvnitř optimalizované varianty A-boxu EVO včetně studie vlivu generátorů odtržení na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Gischtfahrt optimalizace systému sání – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.

2013

 • Identifikace kritických míst separátoru – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-37.
 • Návrh a optimalizace odlučovače pro sací trakt motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-36.
 • Optimalizace separačních schopností odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-33.
 • Návrfrh a výroba separátoru technologií rapid Prototypu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-no-8.
 • Optimalizace dodaného modelu separátoru – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-No-7.
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.

2012

 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/21.

2011

 • Zlepšování separační schopnosti odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-07.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 4 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.

2010

 • Experimentální analýza dvoufázového proudění vodního aerosolu v prostoru A-boxu – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-04.

2009

 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 3 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-14.
 • Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-09.

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-16.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. Report no. Z08-11.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-04.

2007

 • Mapování šíření vodního aerosolu v sacím traktu spalovacího motoru za účelem lepšího odloučení – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. Z07-6.

2005

 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

1999

 • Aerodynamické zkoušky plnící a výfukové soustavy motorů Škoda Auto, a.s. - VII – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Vlášek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1999. Report no. Z 99-14.

1996

 • Introductory Study of Small Automotive Diesel – Macek, J. - Polášek, M. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Douda, P., - Hatschbach, P., [Technical Report] 1996.

1995

 • Měření rychlostního pole ve válci na modelu s centrálně umístěným ventilem – Baumruk, P. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Vyvážení motorů Jikov 1560 a 1580 – Jukl, L. - Hatschbach, P., [Technical Report] 1995.

1994

 • Kalibrace průtokoměru BOSCH – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření příčné rotace ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rychlostního pole ve válci motoru Š 135 pomocí LDA a tříotvorové sondy – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Porovnání šroubového a tangenciálního sacího kanálu TATRA měřením rychlostního pole ve válci pomocí LDA – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Proceedings

1999

 • Sborník z XXX. mezinárodní konference – Hatschbach, P. ed. - Polášek, M. ed., Praha, 1999-09-15/1999-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01972-1.

Vehicle Centre of Sustainable Mobility (12201)

Petr Hatschbach

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

petr.hatschbach (at) fs.cvut.cz

Vice-Chairman - Staff Members, employees - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2492

room: 310, Roztoky, Přílepská
room: B1-705, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 1687/A b  
  Rozvoj počítačových učeben pro odbornou výuku – Hatschbach, P. (2007)

Journal papers

2022

 • CFD Model of Turboprop Engine Nacelle Airflow for Ground Idle Condition – Simeunovič, G. - Popelka, L. - Fišer, J. - Vyhlídal, T., - Hatschbach, P., International Journal of Aerospace Engineering. 2022, 2022 ISSN 1687-5966.

2021

 • Introductory measurements of in-cylinder flow past intake valve ports with a film split-fiber probe – Lepičovský, J. - Hatschbach, P., Flow Measurement and Instrumentation. 2021, 80 ISSN 0955-5986.

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2016

 • EVALUATION OF EXPERIMENTS ON A TWIN SCROLL TURBOCHARGER TURBINE FOR CALIBRATION OF A COMPLEX 1-D MODEL – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, 14(3), 11-18. ISSN 1804-9338.

2015

 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(1+2), 35-41. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2020

 • Simplified methodology of measurement with CTU tumble meter – Hatschbach, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 150-156. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • CFD MODEL OF THE TURBOPROP ENGINE HOT PART - BAY COOLING – Simeunovič, G. - Popelka, L., - Hatschbach, P., In: PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. vol. 8A. ISBN 978-0-7918-5211-8.
 • Test Facility for In-Cylinder Unsteady Velocity Measurement using Hot-Wire Probes – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 156-162. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 97-103. ISBN 978-80-552-1880-9.

2017

 • Měření rychlostních polí pro ověření metod kvantifikace velkých vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: 31st SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Prague: Institute of Hydrodynamics AS CR, 2017. p. 14-19. ISBN 978-80-87117-16-3.
 • Measurement with Improved Tumble Meter – Hatschbach, P. - Schmidt, J., In: KOKA 2017 - XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzít a institucí zybývajících se výzkumen motorových vozidel a spalovacích motorů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. p. 125-130. ISBN 978-80-7494-354-6.

2016

 • MEASUREMENT OF TWIN SCROLL TURBINE PERFORMANCE UNDER STEADY FLOW – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 273-280. ISBN 978-80-214-5379-1.
 • Differences between Tumble Measurement and Simulation Methodology – Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 75-82. ISBN 978-80-214-5379-1.

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., In: Proceedings of 20th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2006, pp. 28-37. ISBN 80-239-7144-1.
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.
 • Měření ve válci pomocí PIV endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: 19th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. pp. 46-49. ISBN 80-239-4871-7.

2004

 • Kvantifikace vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 47-50. ISBN 80-85918-89-7.

2003

 • Měření ve válci spalovacího motoru pomocí PIV s endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003, pp. 25-26. ISBN 80-85918-83-8.
 • Vyuzití endoskopické optiky pro merení proudení ve válci metodou PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003, pp. 281-286. ISBN 80-7083-742-X.
 • Měření na modelu válce spalovacího motoru při stacionárním proudění pomocí PIV – Hatschbach, P., In: 18th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2003, pp. 33-36. ISBN 80-239-0644-5.

2002

 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Problémy měření vnitřní aerodynamiky pomocí PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2002. pp. 41-46. ISBN 80-8069-051-0.

2001

 • Aparatura PIV na strojní fakultě ČVUT v Praze – Hatschbach, P. - Nožička, J., In: 17. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2001. pp. 9-10. ISBN 80-238-7138-2.
 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru metodou PIV – Hatschbach, P., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001. pp. 253-256. ISBN 80-85960-27-3.
 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.
 • Development of a Fluidic Element for an Engine Exhaust System – Baumruk, P. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Nožička, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 5-8. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.
 • Simulation of Intake Port Tests Using FLUENT – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 314. ISBN 80-01-02229-3.
 • Integrated Engineering in Internal Combustion Engine Design – Polášek, M. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 439. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru - modelovaní v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Mareš, B., In: Sborník z XXX. mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 71-76. ISBN 80-01-01972-1.
 • Modelování zkoušek sacích kanálů spalovacích motorů v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 91-94. ISBN 80-85918-52-8.

1998

 • Simulation of In-Cylinder Flow Using FLUENT – Hatschbach, P. - Polášek, M., - Prostějovský, D., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 531-532.
 • Automatizace sběru dat při experimentálních zkouškách plnících a výfukových systémů – Hatschbach, P., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998. pp. 124-129. ISBN 80-227-1102-0.

1997

 • Měření příčné rychlosti při vyplachování válce dvoudobého motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 29-34. ISBN 80-85960-04-4.
 • Modelování proudění ve válci s centrálně umístěným ventilem metodami CFD – Hatschbach, P., In: Motorsympo 97. Praha: Guarant, 1997, pp. 167-172.

1996

 • Computational Fluid Dynamics or Zone Models - Pros and Cons in IC Engine Research – Macek, J. - Kozel, K. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Bendl, F., In: FISITA 1996 Technical Papers on CD Rom. Praha: ČSAT, 1996, pp. 1-152.
 • Flow Patterns Inside the Cylinder of Ice – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Macek, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 323-324.
 • Problematika měření příčného víru ve válci spalovacího motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 27. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 42-47. ISBN 80-214-0766-2.
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 319-320.
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 17-18. ISBN 80-85918-17-X.

1995

 • Kmity v plnícím traktu plynového motoru – Takáts, M. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 47-53.
 • Anemometrická měření proudového pole ve válci spalovacího motoru v modelovém uspořádání – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 119-126.
 • Experimentální měření proudového pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 7-8. ISBN 80-85918-11-0.
 • Možnosti řízení vírových pohybů ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Motor Sympo 95. Žilina: Educo Centrum, 1995, pp. 157-163. ISBN 80-85655-05-5.

1994

 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Hatschbach, P., In: Sborník příspěvků semináře "O aktuálních problémech mechaniky tekutin". Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 17-18.
 • Měření okamžité produkce škodlin v nestacionárních režimech – Hatschbach, P. - Takáts, M., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 23-28.
 • Měření rychlostního pole ve válci spalovacího motoru na aerodynamické trati – Hatschbach, P., In: 13. symposium o anemometrii - sborník referátů. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 1994, pp. 47-52.
 • Měření proudového pole na modelu pístového spalovacího motoru s osově symetrickým sacím ventilem pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin '94. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 3-4. ISBN 80-85918-00-5.
 • Hodnocení základních vírových struktur ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 107-114.

Patents, utility designs, industrial designs

2010

 • Cyklónový separátor s vodorovnou osou cyklónu – Hatschbach, P. - Novotný, J., - Dostál, O., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2019

 • Zařízení pro měření proudového pole ve válci při stacionárním průtoku pomocí termoanemometrické sondy – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Separátor Duplex II – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Prototype] 2018.

2015

 • Separátor Duplex-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-4 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor Duplex – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Separátor EVO-CVUT – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor EVO 3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Odlučovač s bočním vývodem – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.
 • Odlučovač pro sací trakt spalovacího motoru EVO2 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Měřící stanoviště pro měření separátorů s modifikovatelným hmotnostním tokem na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P. - Manoch, L., - Matěcha, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2011.
 • Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Stanoviště pro měření vstřikování paliva metodami PIV a LIF – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Prototype] 2008.

2007

 • Testovací zařízení pro zkoušky sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2007.

Software

2023

 • Výpočetní modely termodynamiky motoru a výpočetní modely rozvodového mechanismu – Bolehovský, O. - Adámek, M. - Hatschbach, P., - Klír, V., [Software] 2023.

2017

 • Vorticity number evaluation – Hatschbach, P. - Vítek, O., - Doleček, V., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.
 • Influence of In-cylinder Large-scale Structures on Engine Performence – Vítek, O. - Hatschbach, P., - Doleček, V., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

Report

2021

 • Měření rychle proměnlivého tlaku na vstupu do turbíny turbodmychadla plynového stacionárního motoru – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Hatschbach, P., [Research Report] 2021. Report no. Z31-10.

2015

 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.
 • Konstrukční návrh separátoru a ověření jeho funkce odlučování vodní tříště na zkušebním stavu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.

2014

 • Vizualizace proudění uvnitř optimalizované varianty A-boxu EVO včetně studie vlivu generátorů odtržení na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Gischtfahrt optimalizace systému sání – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.

2013

 • Identifikace kritických míst separátoru – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-37.
 • Návrh a optimalizace odlučovače pro sací trakt motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-36.
 • Optimalizace separačních schopností odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-33.
 • Návrfrh a výroba separátoru technologií rapid Prototypu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-no-8.
 • Optimalizace dodaného modelu separátoru – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-No-7.
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.

2012

 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/21.

2011

 • Zlepšování separační schopnosti odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-07.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 4 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.

2010

 • Experimentální analýza dvoufázového proudění vodního aerosolu v prostoru A-boxu – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-04.

2009

 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 3 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-14.
 • Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-09.

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-16.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. Report no. Z08-11.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-04.

2007

 • Mapování šíření vodního aerosolu v sacím traktu spalovacího motoru za účelem lepšího odloučení – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. Z07-6.

2005

 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

1999

 • Aerodynamické zkoušky plnící a výfukové soustavy motorů Škoda Auto, a.s. - VII – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Vlášek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1999. Report no. Z 99-14.

1996

 • Introductory Study of Small Automotive Diesel – Macek, J. - Polášek, M. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Douda, P., - Hatschbach, P., [Technical Report] 1996.

1995

 • Měření rychlostního pole ve válci na modelu s centrálně umístěným ventilem – Baumruk, P. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Vyvážení motorů Jikov 1560 a 1580 – Jukl, L. - Hatschbach, P., [Technical Report] 1995.

1994

 • Kalibrace průtokoměru BOSCH – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření příčné rotace ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rychlostního pole ve válci motoru Š 135 pomocí LDA a tříotvorové sondy – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Porovnání šroubového a tangenciálního sacího kanálu TATRA měřením rychlostního pole ve válci pomocí LDA – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Proceedings

1999

 • Sborník z XXX. mezinárodní konference – Hatschbach, P. ed. - Polášek, M. ed., Praha, 1999-09-15/1999-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01972-1.

Doctoral students

Petr Hatschbach

Ing. Petr Hatschbach, CSc.

petr.hatschbach (at) fs.cvut.cz

Vice-Chairman - Staff Members, employees - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2492

room: 310, Roztoky, Přílepská
room: B1-705, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 1687/A b  
  Rozvoj počítačových učeben pro odbornou výuku – Hatschbach, P. (2007)

Journal papers

2022

 • CFD Model of Turboprop Engine Nacelle Airflow for Ground Idle Condition – Simeunovič, G. - Popelka, L. - Fišer, J. - Vyhlídal, T., - Hatschbach, P., International Journal of Aerospace Engineering. 2022, 2022 ISSN 1687-5966.

2021

 • Introductory measurements of in-cylinder flow past intake valve ports with a film split-fiber probe – Lepičovský, J. - Hatschbach, P., Flow Measurement and Instrumentation. 2021, 80 ISSN 0955-5986.

2018

 • In-Cylinder Flow Characterization Using Vorticity Based Parameters – Hatschbach, P. - Vítek, O. - Tichánek, R., - Doleček, V., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, XVI(01), ISSN 1214-0821.

2016

 • EVALUATION OF EXPERIMENTS ON A TWIN SCROLL TURBOCHARGER TURBINE FOR CALIBRATION OF A COMPLEX 1-D MODEL – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2016, 14(3), 11-18. ISSN 1804-9338.

2015

 • Application of Les, Pans and Rans to a Case of Intake Channel Steady Flow Test Bench – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 13(3), 14-23. ISSN 1214-0821.

2006

 • In-cylinder Velocity PIV Measurements in a Model Combustion Engine – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2006, 4(1+2), 35-41. ISSN 1214-0821.

Proceeding papers

2020

 • Simplified methodology of measurement with CTU tumble meter – Hatschbach, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 150-156. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • CFD MODEL OF THE TURBOPROP ENGINE HOT PART - BAY COOLING – Simeunovič, G. - Popelka, L., - Hatschbach, P., In: PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. vol. 8A. ISBN 978-0-7918-5211-8.
 • Test Facility for In-Cylinder Unsteady Velocity Measurement using Hot-Wire Probes – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., In: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research - KOKA 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. p. 156-162. ISBN 978-80-7509-668-5.

2018

 • Different Ways of Intake Port Flow Description – Hatschbach, P., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 97-103. ISBN 978-80-552-1880-9.

2017

 • Měření rychlostních polí pro ověření metod kvantifikace velkých vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: 31st SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Prague: Institute of Hydrodynamics AS CR, 2017. p. 14-19. ISBN 978-80-87117-16-3.
 • Measurement with Improved Tumble Meter – Hatschbach, P. - Schmidt, J., In: KOKA 2017 - XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzít a institucí zybývajících se výzkumen motorových vozidel a spalovacích motorů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. p. 125-130. ISBN 978-80-7494-354-6.

2016

 • MEASUREMENT OF TWIN SCROLL TURBINE PERFORMANCE UNDER STEADY FLOW – Žák, Z. - Macek, J., - Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 273-280. ISBN 978-80-214-5379-1.
 • Differences between Tumble Measurement and Simulation Methodology – Hatschbach, P., In: KOKA 2016 - XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. pp. 75-82. ISBN 978-80-214-5379-1.

2006

 • Výsledky měření rychlostního pole ve válci modelu protáčeného motoru při sacím zdvihu metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., In: Proceedings of 20th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2006, pp. 28-37. ISBN 80-239-7144-1.
 • Rychlostní pole ve válci modelu protáčeného motoru měřené metodou PIV – Emrich, M. - Hatschbach, P., - Novotný, J., In: XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-213-1510-5.

2005

 • Posouzení vlasností sacích kanálů 4ventilových hlav válců spalovacích motorů – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 97-100. ISBN 80-85918-94-3.
 • Měření ve válci pomocí PIV endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: 19th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2005. pp. 46-49. ISBN 80-239-4871-7.

2004

 • Kvantifikace vírových struktur ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 47-50. ISBN 80-85918-89-7.

2003

 • Měření ve válci spalovacího motoru pomocí PIV s endoskopickou optikou – Hatschbach, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003, pp. 25-26. ISBN 80-85918-83-8.
 • Vyuzití endoskopické optiky pro merení proudení ve válci metodou PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., In: Sborník konference KOKA 2003. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Katedra strojů průmyslové dopravy, 2003, pp. 281-286. ISBN 80-7083-742-X.
 • Měření na modelu válce spalovacího motoru při stacionárním proudění pomocí PIV – Hatschbach, P., In: 18th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2003, pp. 33-36. ISBN 80-239-0644-5.

2002

 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Measurement of Flow in Model of Internal Combustion Engine Cylinder Using PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Novotný, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 57-58. ISBN 80-85918-77-3.
 • Problémy měření vnitřní aerodynamiky pomocí PIV – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2002. pp. 41-46. ISBN 80-8069-051-0.

2001

 • Aparatura PIV na strojní fakultě ČVUT v Praze – Hatschbach, P. - Nožička, J., In: 17. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2001. pp. 9-10. ISBN 80-238-7138-2.
 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru metodou PIV – Hatschbach, P., In: 32. Mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů České a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie, 2001. pp. 253-256. ISBN 80-85960-27-3.
 • Simulation of Steady Flow Through Inlet Port to Cylinder – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Proceedings of EAEC Congress. Bratislava: SAITS - Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, 2001,
 • Vyhodnocování proudového pole ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: MOTORSYMPO 2001. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, pp. 24-32. ISBN 80-01-02382-6.
 • Development of a Fluidic Element for an Engine Exhaust System – Baumruk, P. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Nožička, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 5-8. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Aplikace systému Fluent na problematiku vnitřní aerodynamiky spalovacího motoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 25-30. ISBN 80-238-6119-0.
 • Numerické modelování proudění v sacím kanálu spalovacího motoru – Hatschbach, P. - Mareš, B., - Baumruk, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 27-30. ISBN 80-85918-59-5.
 • Výpočet proudění v sacím kanálu a spalovacím prostoru – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 159-164. ISBN 80-7100-736-6.
 • Simulation of Intake Port Tests Using FLUENT – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 314. ISBN 80-01-02229-3.
 • Integrated Engineering in Internal Combustion Engine Design – Polášek, M. - Hatschbach, P. - Macek, J., - Baumruk, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 439. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru - modelovaní v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., - Mareš, B., In: Sborník z XXX. mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 71-76. ISBN 80-01-01972-1.
 • Modelování zkoušek sacích kanálů spalovacích motorů v systému Fluent – Hatschbach, P. - Baumruk, P., In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999, pp. 91-94. ISBN 80-85918-52-8.

1998

 • Simulation of In-Cylinder Flow Using FLUENT – Hatschbach, P. - Polášek, M., - Prostějovský, D., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 531-532.
 • Automatizace sběru dat při experimentálních zkouškách plnících a výfukových systémů – Hatschbach, P., In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1998. pp. 124-129. ISBN 80-227-1102-0.

1997

 • Měření příčné rychlosti při vyplachování válce dvoudobého motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 28. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Vojenská akademie, 1997, pp. 29-34. ISBN 80-85960-04-4.
 • Modelování proudění ve válci s centrálně umístěným ventilem metodami CFD – Hatschbach, P., In: Motorsympo 97. Praha: Guarant, 1997, pp. 167-172.

1996

 • Computational Fluid Dynamics or Zone Models - Pros and Cons in IC Engine Research – Macek, J. - Kozel, K. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Bendl, F., In: FISITA 1996 Technical Papers on CD Rom. Praha: ČSAT, 1996, pp. 1-152.
 • Flow Patterns Inside the Cylinder of Ice – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Macek, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 323-324.
 • Problematika měření příčného víru ve válci spalovacího motoru – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 27. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 42-47. ISBN 80-214-0766-2.
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 319-320.
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 17-18. ISBN 80-85918-17-X.

1995

 • Kmity v plnícím traktu plynového motoru – Takáts, M. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 47-53.
 • Anemometrická měření proudového pole ve válci spalovacího motoru v modelovém uspořádání – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Sborník z 26. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů slovenských a českých vysokých škol. Nitra: VŠP, 1995, pp. 119-126.
 • Experimentální měření proudového pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 7-8. ISBN 80-85918-11-0.
 • Možnosti řízení vírových pohybů ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Motor Sympo 95. Žilina: Educo Centrum, 1995, pp. 157-163. ISBN 80-85655-05-5.

1994

 • Měření rychlostního pole ve válci pístového spalovacího motoru pomocí LDA – Hatschbach, P., In: Sborník příspěvků semináře "O aktuálních problémech mechaniky tekutin". Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 17-18.
 • Měření okamžité produkce škodlin v nestacionárních režimech – Hatschbach, P. - Takáts, M., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 23-28.
 • Měření rychlostního pole ve válci spalovacího motoru na aerodynamické trati – Hatschbach, P., In: 13. symposium o anemometrii - sborník referátů. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 1994, pp. 47-52.
 • Měření proudového pole na modelu pístového spalovacího motoru s osově symetrickým sacím ventilem pomocí LDA – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: Dynamika tekutin '94. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 3-4. ISBN 80-85918-00-5.
 • Hodnocení základních vírových struktur ve válci motoru se čtyřventilovou hlavou – Baumruk, P. - Hatschbach, P., In: 25. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Praha: VŠZ, 1994, pp. 107-114.

Patents, utility designs, industrial designs

2010

 • Cyklónový separátor s vodorovnou osou cyklónu – Hatschbach, P. - Novotný, J., - Dostál, O., Czechia. Patent Application., 2010

Prototype, samples

2023

 • Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu – Bolehovský, O. - Císař, O. - Erdelyi, M. - Hubner, Z. - Terna, P. - Tomiška, L. - Adámek, M. - Hatschbach, P. - Klír, V., - Tichánek, R., [Prototype] 2023.

2019

 • Zařízení pro měření proudového pole ve válci při stacionárním průtoku pomocí termoanemometrické sondy – Hatschbach, P. - Lepičovský, J., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Separátor Duplex II – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Prototype] 2018.

2015

 • Separátor Duplex-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-4 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor s vertikální osou V-1 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2015.
 • Separátor Duplex – Novotný, J. - Hatschbach, P., - Nováková, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Separátor EVO-CVUT – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor EVO 3 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.
 • Separátor VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Odlučovač s bočním vývodem – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.
 • Odlučovač pro sací trakt spalovacího motoru EVO2 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Měřící stanoviště pro měření separátorů s modifikovatelným hmotnostním tokem na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P. - Manoch, L., - Matěcha, J., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Functional Sample] 2011.
 • Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Stanoviště pro měření vstřikování paliva metodami PIV a LIF – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Měřicí stanoviště vstřikování paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Prototype] 2008.

2007

 • Testovací zařízení pro zkoušky sacích traktů spalovacích motorů – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Functional Sample] 2007.

Software

2023

 • Výpočetní modely termodynamiky motoru a výpočetní modely rozvodového mechanismu – Bolehovský, O. - Adámek, M. - Hatschbach, P., - Klír, V., [Software] 2023.

2017

 • Vorticity number evaluation – Hatschbach, P. - Vítek, O., - Doleček, V., [Software] 2017.
 • Evaluation of Different Combustion Models in 3-D CFD Simulations – Vítek, O. - Doleček, V. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2017.
 • Influence of In-cylinder Large-scale Structures on Engine Performence – Vítek, O. - Hatschbach, P., - Doleček, V., [Software] 2017.

2016

 • 3D CFD model of radial turbine – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2016.
 • 3-D CFD Combustion Models of ICE – Vítek, O. - Doleček, V. - Syrovátka, Z. - Hatschbach, P., - Tichánek, R., [Software] 2016.
 • Comparison of different simulation approaches of turbulence modeling – Vítek, O. - Hatschbach, P. - Doleček, V., - Tichánek, R., [Software] 2016.

2015

 • Initial Comparison of Different Simulation Approaches of Turbulence Modelling – Vítek, O. - Tichánek, R., - Hatschbach, P., [Software] 2015.

Report

2021

 • Měření rychle proměnlivého tlaku na vstupu do turbíny turbodmychadla plynového stacionárního motoru – Vávra, J. - Takáts, M. - Syrovátka, Z., - Hatschbach, P., [Research Report] 2021. Report no. Z31-10.

2015

 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.
 • Konstrukční návrh separátoru a ověření jeho funkce odlučování vodní tříště na zkušebním stavu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2015.

2014

 • Vizualizace proudění uvnitř optimalizované varianty A-boxu EVO včetně studie vlivu generátorů odtržení na vstupu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru VW mod 06 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Hmotnostní bilance vodní složky v separátoru MQB – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.
 • Gischtfahrt optimalizace systému sání – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2014.

2013

 • Identifikace kritických míst separátoru – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-37.
 • Návrh a optimalizace odlučovače pro sací trakt motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-36.
 • Optimalizace separačních schopností odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A A0 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. Z13-33.
 • Návrfrh a výroba separátoru technologií rapid Prototypu – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-no-8.
 • Optimalizace dodaného modelu separátoru – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] 2013. Report no. 2013-No-7.
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.

2012

 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/21.

2011

 • Zlepšování separační schopnosti odlučovače v sacím traktu motorů platformy MQB-A – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-07.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 4 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z11-01.

2010

 • Experimentální analýza dvoufázového proudění vodního aerosolu v prostoru A-boxu – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. Report no. Z10-04.

2009

 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 3 – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-14.
 • Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009. Report no. Z09-09.

2008

 • Měření rychlostního pole v paprsku vstřikovaného paliva – Hatschbach, P. - Emrich, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-16.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 2 – Novotný, J. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. Report no. Z08-11.
 • Posuzování účinnosti odlučovačů v sacím traktu motorů 1 – Emrich, M. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120, 2008. Report no. Z08-04.

2007

 • Mapování šíření vodního aerosolu v sacím traktu spalovacího motoru za účelem lepšího odloučení – Hatschbach, P. - Novotný, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. Z07-6.

2005

 • Posouzení vlastností sacích kanálů čtyřventilových hlav válců motoru ZETOR – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. Z 05 - 06.

2003

 • Aerodynamické zkoušky sacích a výfukových traktů motoru 1,6l – Baumruk, P. - Mareš, B., - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Ústav vozidel a letadlové techniky, 2003. Report no. Z 03-04.

2000

 • Matematické modelování standardní aerodynamické zkoušky – Mareš, B. - Hatschbach, P., - Baumruk, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 2000. Report no. Z 00-12.

1999

 • Aerodynamické zkoušky plnící a výfukové soustavy motorů Škoda Auto, a.s. - VII – Baumruk, P. - Hatschbach, P., - Vlášek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.1, 1999. Report no. Z 99-14.

1996

 • Introductory Study of Small Automotive Diesel – Macek, J. - Polášek, M. - Baumruk, P. - Takáts, M. - Douda, P., - Hatschbach, P., [Technical Report] 1996.

1995

 • Měření rychlostního pole ve válci na modelu s centrálně umístěným ventilem – Baumruk, P. - Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Vyvážení motorů Jikov 1560 a 1580 – Jukl, L. - Hatschbach, P., [Technical Report] 1995.

1994

 • Kalibrace průtokoměru BOSCH – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Měření příčné rotace ve válci spalovacího motoru – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rychlostního pole ve válci motoru Š 135 pomocí LDA a tříotvorové sondy – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Porovnání šroubového a tangenciálního sacího kanálu TATRA měřením rychlostního pole ve válci pomocí LDA – Hatschbach, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Proceedings

1999

 • Sborník z XXX. mezinárodní konference – Hatschbach, P. ed. - Polášek, M. ed., Praha, 1999-09-15/1999-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01972-1.