[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. Martin Dub, Ph.D.

Ing. Martin Dub, Ph.D.

Martin.Dub (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2443

místnost: B2-350, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

 • Analysis of a Partly Sprung Drive – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2015
 • Experimental analysis of gear loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2015
 • Stress and Motion Analysis of Tram Gearbox Hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2015

2014

 • Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek – Dynybyl, V. - Dub, M. - Berka, O., - Petr, K., 2014

Stať ve sborníku

2018

 • Use of notches in the shafts loaded by torque for improvement in accuracy of strain gauge measurements – Lopot, F. - Dub, M. - Janda, M., - Berka, O., 2018
 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., 2018
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2018

2017

 • Core drilling machine for perfectly vertical drills – Dub, M. - Janda, M. - Mrázek, J. - Kavka, M., - Dynybyl, V., 2017
 • Experimental Measurement of Gears Impact in Transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2017
 • Experimental analysis of welding tooling for ITk ATLAS – Rachač, M. - Dub, M. - Janda, M. - Malý, P. - Kamenický, J. - Berka, O. - Dynybyl, V. - Kubový, P., - Lopot, F., 2017
 • Matematické modelování torzní dynamiky pohonu dvojkolí – Kolář, J. - Dub, M., 2017
 • Experimental analysis of shearing power during chain production – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Hoštička, V., 2017
 • Resistance welding simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Sýkora, M., 2017
 • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., 2017

2016

 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., 2016
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2016
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Spacek, P., 2016
 • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016
 • First Results of Driving Wheelset Dynamic Simulation – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016
 • Determination of Meshing Gears Quality in Transmissions – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016
 • Dynamic simulation of a driving wheelset on the roller test rig – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2016
 • Determination of transmission mechanical efficiency by strain gauges measurement – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M. - Burda, P., - Dynybyl, V., 2016
 • Loading of the axle gearbox for metro during drive simulation – Dub, M. - Lopot, F. - Berka, O., - Dynybyl, V., 2016

2015

 • Experimental analysis of positioning the turbine and the gearbox using strain gauge – Dub, M. - Berka, O. - Starý, F. - Lopot, F. - Janda, M., - Dynybyl, V., 2015
 • MESH QUALITY MONITORING IN EVOLVENTN TEETH IN GEARBOXES UNDER OPERATION – SIGNAL IDENTIFICATION – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Analysis of satellites loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Backlash and torsional stiffness of a gearbox – Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Experimental Evaluation of a Prestressed Bolt Connection Mounting Prestress – Janda, M. - Starý, F. - Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Malý, P. - Chmelař, J., - Dynybyl, V., 2015

2014

 • Experimental analysis of gear loading in planetary transmission – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014
 • Experimental analysis of stress state and motion of tram gearbox hinge – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2014
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2014
 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., 2014
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Špaček, P., 2014
 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., 2014

2013

 • FEM Simulation of Flank Breakage on Tooth of Gears and Experimental Photos – Petr, K. - Dynybyl, V., - Dub, M., 2013

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Pouzdro měřicího zařízení, zejména vrtné soupravy pro hlubinné vrtání – Dynybyl, V. - Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., 2019

2016

 • Zařízení pro rektifikaci vrtu – Špaček, P. - Pilný, V. - Mrázek, J. - Dub, M. - Janda, M., - Dynybyl, V., 2016

Prototyp, funkční vzorek

2014

 • Autotnomní záznamové zařízení – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Upínací konstrukce měřící aparatury – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014
 • Planetové kolo pro tenzometrické měření – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Konzola satelitu planetové převodovky pro tenzometrické měření – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014
 • Testovací stand korečku kompaktního kolesového rýpadla – Kříbala, P. - Starý, F. - Křička, J. - Dub, M., - Berka, O., 2014

Software

2017

 • Software pro dynamické výpočty částečně odpruženého pohonu na kladkovém stavu – Dub, M. - Kolář, J., 2017

2014

 • Analýza namáhání závěsky převodové skříně – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Analýza zatížení převodové skříně. – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014
 • Určení účinnosti převodovky tenzometrickým měřením – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Kvalita záběru zubů při provozu palnetové převodovky – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014

2013

 • Analýza podvozkové skupiny tramvaje – Dub, M. - Lopot, F., 2013
 • Výpočet průměrné záběrové křivky korunového kola – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2013
 • Měření deformace závěsky tramvaje – Starý, F. - Dub, M., 2013
 • SW pro vyhodnocení předpětí ve šroubu – Starý, F. - Dub, M., 2013
 • Program pro změření a vyhodnocení ohybového momentu hřídele turbíny – Starý, F. - Dub, M., - Lopot, F., 2013
 • Zatěžování stochastickým signálem – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2013
 • Frekvenční analýza stochastického signálu – Dub, M. - Lopot, F., 2013
 • Odezva stroje při zatěžování – Berka, O. - Dub, M., 2013
 • Kmitání prutové konstrukce – Dub, M., 2013
 • Segmentace naměřeného signálu – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2013
 • Kmitání rámu stroje – Berka, O. - Dub, M., 2013
 • Výpočet spektrální výkonové hustoty – Dub, M. - Berka, O., 2013
 • Výpočet zatížení zubové spojky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2013
 • Záběr satelitu planetové převodovky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2013
 • Záběrové poměry planetové převodovky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2013

Zpráva

2018

 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., 2018
 • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., 2018
 • NÁVRH MODULÁRNÍHO BOXU PRO TERMICKOU DESORPCI – STUDIE PROVEDITELNOSTI – Dub, M. - Dynybyl, V., 2018

2017

 • Dynamický model částečně odpruženého pohonu dvojkolí na kladkovém stendu ZČU - realizace zkušebních výpočtů – Dub, M. - Kolář, J., 2017
 • Dynamický model plně odpruženého pohonu dvojkolí v kladkovém stendu ZČU – Dub, M. - Kolář, J., 2017

2016

 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E3 – Berka, O. - Lopot, F. - Dub, M., - Dynybyl, V., 2016
 • Zaměření místnosti a komponent ozařovače. Vytvoření 3D modelu – Berka, O. - Dub, M., 2016
 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., 2016
 • Tenzometrická měření na zkušebně STROS-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2016
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., 2016
 • Pevnostní analýza stožáru-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2016
 • Analýza deformací kontejneru a kontrola svarů XA 700230230 OR – Berka, O. - Dub, M., 2016
 • Patentová rešerše polohovacích křesel pro seniory a jejich mechanismů – Dub, M. - Berka, O., 2016

2015

 • Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích systémů při dohledu nad bezpečností přehradních hrází 2015 – Dub, M. - Berka, O. - Janda, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Rozšíření modelu kladkového stendu ZČU o vliv torzní dynamiky pohonu – Kolář, J. - Dub, M., 2015
 • NÁVRH A KONSTRUKCE OTOČNÉHO MECHANISMU UVNITŘ PŘEDSTAVCE JÍZDNÍHO KOLA – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení lopatek ventilátoru – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2015

2014

 • Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích systémů při dohledu nad bezpečností přehradních hrází 2014 – Dub, M. - Berka, O. - Janda, M. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2014
 • Vyhodnocení měření namáhání závěsky u nápravové převodovky tramvaje 14T – Kolář, J. - Lopot, F., - Dub, M., 2014
 • Zařízení k dělenému jádrovému vrtání – Šádek, Š. - Dub, M., - Dynybyl, V., 2014
 • Měření zatížení převodové skříně a závěsky – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Měření účinnosti – Dub, M. - Berka, O., - Lopot, F., 2014
 • Kvalita záběru planetové převodovky diferenciálního typu – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014
 • Analýza mechanismu natáčení lopatek ventilátoru – Berka, O. - Dub, M., - Lopot, F., 2014

2013

 • Míchací zařízení se separačním prvkem ke směšování pevných a kapalných složek – Šádek, Š. - Dub, M., - Dynybyl, V., 2013
 • Průběh testování cementačních vrstev na pulzním zařízení (Pulzátoru) – Petr, K. - Dub, M., 2013
 • Návrh mechanické koncepce vývojového pracoviště pro vysokorychlostní synchronní stroje – Berka, O. - Dub, M., - Kanaval, J., 2013

2012

 • Finální podoba zařízení pro vnášení vibrací pomocí hydraulických členů - paralelní kinematická struktura (řešení stability) – Petr, K. - Chmelař, J. - Mertlík, P. - Doležal, M. - Dub, M., - Berka, O., 2012

Kvalifikační zpráva

2016

 • Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel – Dub, M. - Lopot, F. supervisor - Kolář, J. supervisor, - Dynybyl, V. supervisor, 2016

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., 2016

Kapitola v knize

2016

 • Design of Experiment for Load Gear Solution in Planetary Transmission – Berka, O. - Lopot, F., - Dub, M., 2016
 • Investigation of Tram Gearbox Hinge Behaviour – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F. - Dynybyl, V., - Berka, O., 2016
 • Design of the Vibration Separatory Apparatus – Dub, M. - Šádek, Š. - Hendrych, J., - Špaček, P., 2016

Sborník

2016

 • The Latest Methods of Construction Design – Dynybyl, V. ed. - Berka, O. ed. - Petr, K. ed. - Lopot, F. ed., - Dub, M. ed., 2016

Certifikovaná metodika, památkový postup

2016

 • Měření účinnosti převodovek s ozubenými koly – Berka, O. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Janda, M., - Lopot, F., 2016