[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Kontakt

Kontaktní informace:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav konstruování a částí strojů
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice

e-mail: 12113 (zavináč) groups.fs.cvut.cz

Interní webové stránky: konstruovani.fs.cvut.cz

Interní Facebook ústavu

 

Vedoucí ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Sekretariát ústavu

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy odboru najdete pod záložkou lidé