[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Statistical testing of availability for mining technological systems with air quality constraints – Stehlik, M. - Economou, P. - Papic, L. - Aronov, J., - Cézová, E., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • Monitoring of deep core drilling operational parameters – Dub, M. - Štoček, O. - Haas, F. - Veselý, T. - Kučera, L., - Dynybyl, V., 2019

2018

 • Paralle Domain Decomposition Solver for Flows in Hydrostatic Bearings – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J.Š., 2018
 • Use of notches in the shafts loaded by torque for improvement in accuracy of strain gauge measurements – Lopot, F. - Dub, M. - Janda, M., - Berka, O., 2018
 • Analysis of experimental testing of clinched joint – Malý, P. - Lopot, F., 2018
 • Method For Vacuum Conductivity Estimation For Engineering Use – Rachač, M. - Hedbávný, P. - Hošek, J., - Lopot, F., 2018
 • Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod – Turek, O. - Hoidekr, J., 2018
 • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., 2018
 • Experimental investigation of friction relations in threaded joints – Cézová, E. - Kanaval, J., 2018
 • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., 2018
 • Dynamic response comparison of the wheelset partly and fully sprung drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., 2018
 • Axle gearbox hinge as a diagnostic member for rail vehicle drive – Dub, M. - Kolář, J., - Lopot, F., 2018
 • Axle Gearbox Hinge Response During Dynamic Testing – Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Automatický infiltrometr – Dub, M. - Dynybyl, V. - Haas, F. - Budínský, A. - Špaček, P., - Pilný, V., 2019
 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Kolář, J. - Kalivoda, J. - Dynybyl, M., - Dynybyl, V., 2019
 • Pouzdro měřicího zařízení, zejména vrtné soupravy pro hlubinné vrtání – Dynybyl, V. - Dub, M. - Špaček, P., - Pilný, V., 2019
 • Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska – Pechová, P. - Garlík, B. - Janda, M. - Houf, Z., - Hlinovský, V., 2019
 • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., 2019

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018
 • Platforma pro transport kontejnerů – Kolář, J. - Dynybyl, M. - Kalivoda, J., - Dynybyl, V., 2018
 • Zařízení pro zdvih a příčný přesuv kompaktních břemen, zejména kontejneru – Dynybyl, V. - Mrázek, J. - Volf, V. - Stěhule, J., - Ježek, M., 2018
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., 2018
 • Zařízení pro testování provozních parametrů kluzných i valivých ložisek – Chmelař, J. - Dynybyl, V., 2018
 • Přepravní kontejner – Dynybyl, V. - Petr, K. - Gruber, J. - Fabíni, M. - Kadlec, J., - Anděl, Š., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Stanoviště pro testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2018

Zpráva

2018

 • Simulace torzního kmitání částečně odpruženého pohonu vozu metra s buzením od svislých nerovností koleje – Dub, M. - Kolář, J., 2018
 • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., 2018
 • NÁVRH MODULÁRNÍHO BOXU PRO TERMICKOU DESORPCI – STUDIE PROVEDITELNOSTI – Dub, M. - Dynybyl, V., 2018

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., 2018