[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ  /EN

Výsledky


V3S.

Journal papers

2021

 • Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis – Skalický, D. - Koucký, V. - Hadraba, D. - Vítězník, M. - Dub, M., - Lopot, F., Applied Sciences. 2021, 11(14), 1-12. ISSN 2076-3417.
 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2020

 • Measurement of single-diffractive dijet production in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the CMS and TOTEM experiments – Sirunyan, A. M. - Tumasyan, A. - Adam, W. - Ambrogi, F. - Doubek, M. - Janda, M., - Vacek, V., European Physical Journal C. 2020, 80(12), ISSN 1434-6052.
 • Multilevel BDDC for incompressible navier–stokes equations – Hanek, M. - Šístek, J., - Burda, P., SIAM Journal on Scientific Computing. 2020, 42(6), C359-C383. ISSN 1064-8275.
 • Application of new rules for pattern specification according ISO GPS – Petr, K., MM Science Journal. 2020, 2020(November), 4170-4178. ISSN 1805-0476.
 • Experimental study of lubrication film monitoring in a roller bearing by utilization of surface acoustic waves – Chmelař, J. - Petr, K. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., Tribology International. 2020, 141 ISSN 0301-679X.

Proceeding papers

2021

 • 3D Printed Radial Impulse Cantilever Micro-Turboexpander for Preliminary Air Testing – Špale, J. - Novotný, V. - Mareš, V., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.
 • Biomechanical characteristics of non-stationary respiration regimens as possible indicators of fatigue in monotonic hypokinetic load – Lopotová, M. - Lopot, F. - Hušková, V. - Smrčka, P. - Dub, M. - Jelen, K., - Kubový, P., In: 8th European Medical and Biological Engineering Conference. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 189-197. 1. vol. 80. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-030-64609-7.

2020

 • Sensor for deep core drilling operational parameters - Determination of the drilling capacity – Dub, M. - Havlíček, M., - Štoček, O., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 46-50. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Measurement of gearbox efficiency by strain gauges: Direct application – Lopot, F. - Dub, M. - Havlíček, M. - Štoček, O. - Veselý, T., - Kučera, L., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 283-295. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • FE Analysis of Load Distribution in Clinched Joints Array – Malý, P. - Lopot, F., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 343-350. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • POPIS NÁVRHU POSTPROCESORU PRO GENEROVÁNÍ G-KÓDU 3D TISKÁRNY BUDOV Z BETONOVÝCH SMĚSÍ – Kamenický, J. - Štádler, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 53-59. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • NETRADIČNÍ VYUŽITÍ ROTAČNÍCH DĚLIČŮ PRŮTOKU – Hradecký, J.M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 37-42. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • OPTICKÉ VLASTNOSTI LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ – Zvolánek, P. - Němcová, Š. - Hadraba, D. - Habart, D., - Zicha, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 90-93. ISBN 978-80-01-06776-5.
 • Screw Connections with Application of Modern Insurance Sealants and Adhesives Analysis – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 295-301. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LEPENÍ FUNKČNÍ KOMPOZITOVÉ SESTAVY – Turek, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Dynamic Analysis of Vibrating Sorter and Description of Optical Methods for Experimental Verification – Hoidekr, J. - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 279-285. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • Sensor for In-time Identification of Deep Core Drilling Parameters – Dub, M. - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 243-249. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • Explanation of New Specifications Used in Geometric Dimensioning Model – Petr, K., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 139-147. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.
 • Bearing Test Rig: Setting Up and Lesson Learnt – Chmelař, J. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 67-77. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

Patents, utility designs, industrial designs

2020

 • Mechanismus pro přesun rolny simulátoru nárazů aktivovaný pyropatronou – Štádler, M. - Šedivý, P., - Liška, J., Czech Republic. Utility Model CZ 34379. 2020-09-15.

Prototype, samples

2020

 • MotoStudent CTU Lions new generation of the Motorcycle energy accumulator - battery pack and battery management systém – Toman, P. - Svoboda, J. - Vyčichl, J. - Skarolek, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Heřmanová, J. - Ira, L. - Bouchner, P., - Mík, J., [Functional Sample] 2020.
 • MotoStudent CTU Lions Innovation - Adjustable Triple Clamps – adjustable angle of the front fork – Svoboda, J. - Malínský, V. - Vyčichl, J. - Toman, P. - Abraham, D. - Zeman, J. - Bouchner, P. - Dáňa, R. - Mík, J., - First, J., [Functional Sample] 2020.
 • Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dub, M. - Havlíček, M. - Štoček, O. - Špaček, P., - Pilný, V., [Prototype] 2020.
 • 3D tištěný radiální impulsní mikro turboexpandér s modulární konstrukcí pro rapid prototyping – Novotný, V. - Špale, J. - Mareš, V. - Weiß, A.P., - Suchna, D., [Functional Sample] 2020.
 • Zařízení pro zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Hoidekr, J. - Přívozník, P. - Kohout, M., - Machač, M., [Functional Sample] 2020.

Report

2020

 • Motostudent Electric 2019/20 design project – Svoboda, J. - Toman, P. - Zeman, J. - Abraham, D. - Vyčichl, J. - Heřmanová, J. - Orlický, A. - Malínský, V. - Dáňa, R. - Válek, J. - Bouchner, P. - Mík, J., - Novotný, S., [Technical Report] 2020.
 • Motostudent Electric 2019/20 innovation research report – Toman, P. - Svoboda, J. - Vyčichl, J. - Malínský, V. - Abraham, D. - Zeman, J. - Dáňa, R. - Bouchner, P. - Mík, J., - First, J., [Research Report] 2020.
 • Průběžná zpráva projektu Využití kamerového systému pro řízení chodu dopravní linky – Štoček, O., [Technical Report] 2020.
 • Průběžná zpráva k projektu Energicky úsporný elektrohydraulický pohon klikového lisu – Havlíček, M., [Technical Report] 2020.
 • Zhodnocení přístupů ke konstrukční podpoře experimentálního měření kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. - Hoidekr, J., - Přívozník, P., [Technical Report] 2020.

Books, textbooks

2020

 • Strojírenské konstruování - tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem – Petr, K., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06715-4.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2020

 • Ověřená technologie VSAKON – Špaček, P. - Pilný, V., - Dub, M., [Verified Technology] 2020.

Certified methodology, procedure

2020

 • Metodika výpočtu aktivního tvaru vaček pro simulátor nárazů – Štádler, M. - Hampl, J., - Liška, J., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2020.