[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Přístroje

HW NI

Kolébky (chassis)

cDAQ 9191 – WLS
cDAQ 9174
cRIO 9173
PXIe – 1073

Moduly pro měření tenzometrů

PXI 4330
NI 9237
SCC-SG04

Čítačové moduly

NI 9411
NI 9401

Napěťové moduly

NI 9263
NI 9201

Měření teploty

NI 9213
NI 9211

Ostatní

NI 9802

Snímače síly

HBM S2/S9 – 100N; 1kN; 5kN; 10kN

Snímače momentů

HBM T1/T10 – 20Nm; 100Nm; 1000Nm

Inkrementální čidla

rozlišení na otáčku – 500; 1000; 5000; 6000; 18000; 24000

Lineární pravítka

JCXE1-400mm/1um
TMLS-05A-02