[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • TH03010053  
  Planetový spojitě měnitelný převod – Lopot, F. (2018-2020)
 • SGS18/127/OHK2/2T/12  
  Snímání mazací vrstvy valivých ložisek prostřednictvím akustických povrchových vln Lambda. – Chmelař, J. (2018-2019)
 • SGS18/126/OHK2/2T/12  
  Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky – Hoidekr, J. (2018-2019)
 • FV30321  
  Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dynybyl, V. (2018-2020)
 • UH0363  
  Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu – Dynybyl, V. (2018-2019)