[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ  /EN

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS20/115/OHK2/2T/12
  Využití kamerového systému pro řízení chodu dopravní linky. – Štoček, O. (2020-2021)
 • SGS20/114/OHK2/2T/12
  Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. (2020-2021)
 • SGS20/113/OHK2/2T/12
  Energicky úsporný elektrohydraulický pohon klikového lisu – Havlíček, M. (2020-2021)
 • SS01020189
  Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem PostCont – Lopot, F. (2020-2023)
 • TH03010053
  Planetový spojitě měnitelný převod – Lopot, F. (2018-2020)
 • SGS18/127/OHK2/2T/12
  Snímání mazací vrstvy valivých ložisek prostřednictvím akustických povrchových vln Lambda. – Chmelař, J. (2018-2019)
 • SGS18/126/OHK2/2T/12
  Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky – Hoidekr, J. (2018-2019)
 • FV30279
  Výzkum a vývoj nových modelových řad vzorkovače zrnin – Dynybyl, V. (2018-2021)
 • FV30321
  Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dynybyl, V. (2018-2020)
 • UH0363
  Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu – Dynybyl, V. (2018-2019)
 • TH02010958
  Senzor pro měření provozních parametrů hlubinného jádrového vrtání – Dynybyl, V. (2017-2019)