[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS17/076/OHK2/1T/12  
  Konstrukční řešení manipulačního zařízení pro ukládání bloků CCD čipů do vnitřního prostoru detektoru ATLAS – Lopot, F. (2017)
 • TH01020152  
  Vývoj nové řady průmyslových planetových převodovek – Dynybyl, V. (2015-2017)
 • SGS16/069/OHK2/1T/12  
  Konstrukční řešení podpůrného, manipulačního a servisního systému vnitřního detektoru ATLAS – Kamenický, J. (2016)
 • SGS16/145/OHK2/2T/12  
  Komplexní analýza ocelových a plastových šroubových spojů při aplikaci moderních povlaků a maziv – Kanaval, J. (2016-2017)
 • SGS16/146/OHK2/2T/12  
  Nestandartní návrh únosnosti kuželových soukolí s aplikací MKP a výsledků experimentů – Petr, K. (2016-2017)
 • TA04020433  
  Vývoj technologie hloubení dokonale svislých vrtů pro instalaci monitorovacích systémů při dohledu nad bezpečností předhradních hrází – Dynybyl, V. (2014-2016)
 • TA04010992  
  Výzkum a vývoj technologií získávání rostlinných olejů a výlisků s důrazem na kvalitu výlisků jako krmiv a na vhodnost použitých konstrukčních materiálů – Dynybyl, V. (2014-2017)