[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/127/OHK2/2T/12  
  Snímání mazací vrstvy valivých ložisek prostřednictvím akustických povrchových vln Lambda. – Chmelař, J. (2018-2019)
 • SGS18/126/OHK2/2T/12  
  Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky – Hoidekr, J. (2018-2019)
 • FV30321  
  Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů – Dynybyl, V. (2018-2020)
 • SGS17/076/OHK2/1T/12  
  Konstrukční řešení manipulačního zařízení pro ukládání bloků CCD čipů do vnitřního prostoru detektoru ATLAS – Lopot, F. (2017)
 • CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000363  
  Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu – Dynybyl, V. (2018-2019)
 • TH01020152  
  Vývoj nové řady průmyslových planetových převodovek – Dynybyl, V. (2015-2017)
 • SGS16/145/OHK2/2T/12  
  Komplexní analýza ocelových a plastových šroubových spojů při aplikaci moderních povlaků a maziv – Kanaval, J. (2016-2017)
 • SGS16/146/OHK2/2T/12  
  Nestandartní návrh únosnosti kuželových soukolí s aplikací MKP a výsledků experimentů – Petr, K. (2016-2017)
 • TA04010992  
  Výzkum a vývoj technologií získávání rostlinných olejů a výlisků s důrazem na kvalitu výlisků jako krmiv a na vhodnost použitých konstrukčních materiálů – Dynybyl, V. (2014-2017)