[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. Roman Uhlíř, Ph.D.

Ing. Roman Uhlíř, Ph.D.

Roman.Uhlir (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2408

místnost: B2-342, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0920512  
  Konference 26th Danubia-Adria: Diagnostika jakosti ozubených kol – Uhlíř, R. (2009)
 • CTU0801812  
  Diagnostika jakosti ozubených kol – Uhlíř, R. (2008)

Stať ve sborníku

2016

 • Experimental Measurement and Development of Agricultural Trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., 2016

2014

 • Dynamic operational testing of agricultural trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., 2014
 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., 2014

2013

 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., 2013

2012

 • Operational Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., 2012

2011

 • Force sensor for front hitch of agricultural trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Malý, P., 2011
 • Provozní zkoušky silového snímače – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., 2011

2010

 • Návrh částí ocelového rámu dopravního zařízení – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Křička, J., 2010

2009

 • Time Shortening Testing Methodology Applied on Gears with Non-Standard Tooth Flank Surface – Kanaval, J. - Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Petr, K., 2009

2008

 • Nekonvenční metody zvyšování odolnosti boku zubu proti únavovému zatížení – Kanaval, J. - Uhlíř, R., 2008
 • Experimental testing of gear design with non-standard tooth flank surface – Mossóczy, P. - Kanaval, J., - Uhlíř, R., 2008
 • Research of design parameters of transport device – Mrázek, J. - Petr, K., - Uhlíř, R., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Měřicí konzola zatížení utužovacích válců zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Dynybyl, V. - Uhlíř, R., - Mossóczy, P., 2012
 • Náhrada mechanické podpory pro sledování provozního zatížení valivého ložiska – Syrovátka, P. - Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., 2012

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 (technické řešení) – Frieda, P. - Dynybyl, V. - Uhlíř, R., - Malý, P., 2011
 • Měřicí stanoviště pro testování komponent zvedacího mechanismu SNN – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., 2011

2010

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Snímač sil závěsu zemědělského stroje – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Náprava zemědělského návěsu – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010

Software

2012

 • SW vyhodnocující průběh zatížení metodou Rainflow – Syrovátka, P. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., 2012
 • SW zpracovávající záznam zatížení mechanických podpor – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., 2012
 • SW zajišťující kalibraci mechanických podpor pro sledování provozního zatížení – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., 2012
 • Měřící SW pro sledování a zaznamenávání provozního zatížení valivého ložiska – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., 2012

2011

 • Měřicí SW pro testování komponent zvedacího mechanismu prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., 2011
 • Software pro tenzometrická měření prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu, zpracování dat – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., 2011

2010

 • Software pro tenzometrická měření prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., 2010

Zpráva

2016

 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., 2016

2015

 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., 2015
 • Zpráva za rok 2014 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Andruš, J. - Mossóczy, P. - Starý, F. - Uhlíř, R., - Dynybyl, V., 2015

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Porovnání výsledků výpočtů MKP s výsledky experimentálního měření – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., 2011
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Vyhodnocení experimentálního měření prototypu SNN1-P1 – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., 2011
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1-dynamické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., 2011
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1 - statické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., 2011
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 - Výsledky MKP výpočtu SNN3 – Uhlíř, R. - Malý, P., 2011
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2011

2010

 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010

2009

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009

Kapitola v knize

2016

 • Experimental Measurements and Development of Agricultural Trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., 2016

Sborník

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., 2014

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., 2014