[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. Jan Kanaval, Ph.D.

Ing. Jan Kanaval, Ph.D.

Jan.Kanaval (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2407

místnost: B2-341, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/145/OHK2/2T/12  
  Komplexní analýza ocelových a plastových šroubových spojů při aplikaci moderních povlaků a maziv – Kanaval, J. (2016-2017)
 • SGS10/158/OHK2/2T/12  
  Zvýšení odolnosti povrchu exponovaných strojních dílů aplikací technologie IBAD – Kanaval, J. (2010-2011)

Článek v periodiku

2006

 • Prostředky a metody moderního výzkumu při inovaci transportních zařízení na sypké hmoty – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Dočkal, A., 2006

2001

 • Automation of TL Brick Dating by ADAM-1 – Čechák, T. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Musílek, L., 2001

1999

 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1999

1998

 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Zýma, J. - Musílek, L. - Gerndt, J. - Kubelík, M., - Pavlík, M., 1998
 • Thermoluminescence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., 1998

Stať ve sborníku

2018

 • Experimental investigation of friction relations in threaded joints – Cézová, E. - Kanaval, J., 2018
 • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., 2018

2017

 • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., 2017
 • Remark on repairing of broken pipelines – Cézová, E. - Kanaval, J., - Starý, F., 2017

2016

 • Screw Connections Complex Analysis in the Application of Advanced Coatings and Lubricants – Kanaval, J. - Starý, F., - Cézová, E., 2016

2015

 • Unconventional methods of Increasing Fatigue Resistance to the Tooth Flank Pitting-Hardened Surface Modification or Coating Application – Kanaval, J., 2015
 • The Legal Consequences of Fundamental Errors in the Design of Machines and their Parts – Kanaval, J. - Janovec, J., 2015

2012

 • Electronic Aided Learning System – Kanaval, J. - Dynybyl, V., - Křička, J., 2012

2011

 • Increase of Resistance on Surfaces of Critically Loaded Machine Parts by Application of Technology IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). – Kanaval, J. - Petr, K., 2011
 • The Increasing of Tooth Flank Resistance of Gears by Modification and Non-standard Methods. – Kanaval, J. - Petr, K., 2011

2010

 • Modification and Non-standard Methods of Increasing Tooth Flank Resistance of Gears. – Petr, K. - Kanaval, J., - Dynybyl, V., 2010
 • Zhodnocení a perspektivy aplikace vrstev CrN a TiN na boky zubů extrémně namáhaných ozubených kol – Kanaval, J., 2010

2009

 • VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ V OBLASTI NEKONVENČNÍHO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BOKU ZUBU PROTI ÚNAVOVÉMU POŠKOZENÍ – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Kanaval, J., 2009
 • Time Shortening Testing Methodology Applied on Gears with Non-Standard Tooth Flank Surface – Kanaval, J. - Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Petr, K., 2009
 • FEM Optimization of Gear Flanks Shape Modifications. – Petr, K. - Žák, P. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 2009

2008

 • Nekonvenční metody zvyšování odolnosti boku zubu proti únavovému zatížení – Kanaval, J. - Uhlíř, R., 2008
 • Experimental testing of gear design with non-standard tooth flank surface – Mossóczy, P. - Kanaval, J., - Uhlíř, R., 2008

2006

 • Rekonstrukce válcovaní linky II – Kanaval, J. - Pišvejc, P., 2006

2005

 • Rekonstrukce válcovací linky – Kanaval, J., 2005

2004

 • Experimentální základna pro výzkum pohonů a možnosti jejího využití v průmyslové praxi – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Heller, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Mossóczy, P., - Žák, P., 2004
 • Zařízení pro datování s využitím opticky simulované luminiscence – Kanaval, J. - Gerndt, J. - Marmange, D., - Musílek, L., 2004

2003

 • Testing of the Automated Machine for TL Dating-Problems and Results – Čechák, T. - Černá, L. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Musílek, L., 2003

2002

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., 2002
 • Zařízení pro měření elastických vlastností vzorků hornin kulového tvaru pomocí ultrazvuku při působení extrémně vysokých tlaků – Kanaval, J. - Lokajíček, T., 2002

2001

 • Heavy BUC Grinding Machine's Grinding Shaft Hydrostatic Bearings Design Problems – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2001
 • Vývoj vysokotlaké nádoby a modelování stavu napjatosti metodou MKP – Kanaval, J. - Španiel, M., - Lokajíček, T., 2001
 • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2001

2000

 • Thermoluminescence Reader for Dating of Brick Structures – Musílek, L. - Čechák, T. - Gerndt, J. - Kubelík, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., 2000
 • Automation of TL Brick Dating by ADAM-1 – Čechák, T. - Musílek, L. - Kubelík, M. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P., - Kanaval, J., 2000
 • Rozběhové a brzdné parametry prototypových kotoučových brzd EBA – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J. - Chyský, J., - Tomek, P., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Hydrostatické uložení brousicího vřetene brusky BUC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Musílek, L. - Čechák, T. - Gerndt, J. - Kubelík, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., 2000
 • Experimental Evaluation of Starting and Braking Parameters of Braking Asynchronous Electric Motor – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Kanaval, J., 2000
 • Computerized Design Procedure of Mechanical Drives, Preparation for Their Testing and Harmonization of Geometric Specifications of Their Parts – Jančík, L. - Slanec, K. - Bečka, J. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Vývoj počítačem řízeného zařízení pro termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kropík, M. - Musílek, L. - Kubelík, M., - Zýma, J., 2000
 • Vývoj typové řady rychloběžných míchadel – Kanaval, J. - Novák, V., - Rieger, F., 2000
 • Přístup k navrhování nové konstrukce, dědičnost součástí – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Problematika hydrostatických ložisek brousícího hřídele brusky BVC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Funkční spolehlivost kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1999
 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1999

1998

 • Měřící osa fotogrammetrické soupravy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1998
 • Hodnocení funkční spolehlivosti prototypu kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1998
 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS030383 125 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Bauer, Z. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1998
 • Zařízení pro termoluminiscenční určení stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Zýma, J. - Gerndt, J. - Musílek, L., - Kubelík, M., 1998
 • Zařízení pro termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L., - Zýma, J., 1998

1997

 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., 1997
 • Diagnostics of Dynamical Conditions of Rotary Drives – Kanaval, J. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Němec, R., 1997
 • Thermoluminiscence Dating of Historic Architecture – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., 1997

1996

 • Experimentální ověření záběrových zón a napjatostí pružného ozubeného kola harnonického převodu – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1996
 • Návrh měřící osy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1996
 • Age Assessement of Brick Structures by Thermoluminiscence – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Zýma, J., 1996
 • Operating Reliability of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., 1996
 • Development of an Automated Thermoluminescence Reader for Dating of Historic Architecture – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., 1996

1995

 • Konstrukční řešení automatizovaného zařízení pro thermoluminiscenční určení stáří architektonických objektů – Zýma, J. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995
 • Service Life Prolongation of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., 1995
 • Zlepšování provozních vlastností harmonických převodů – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995

?

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., ?

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Zkušební zařízení pro komplexní testování šroubových spojů – Kanaval, J. - Klíma, V. - Starý, F., - Janda, M., 2017

2010

 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou TiN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., 2010
 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou CrN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., 2010

2008

 • Experimentální stanoviště pro životnostní zkoušky ozubení – Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Mossóczy, P., 2008

Software

2008

 • Monitoring a řízení testovacího standu pro životnostní zkoušky ozubení – Starý, F. - Mossóczy, P., - Kanaval, J., 2008

Zpráva

2016

 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-2.dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-3. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., 2016
 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., 2016
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., 2016
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E4,E5 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., 2016
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E2 – Kanaval, J. - Dynybyl, V., 2016
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E1 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., 2016

2015

 • Rešerše legislativy pro návrh, konstrukci, a provoz otopných těles (konvektorů) – Kanaval, J., 2015
 • Analytický rozbor stavu šroubového spoje kola podvozku letadla, kontrola statické a dynamické pevnosti šroubového spoje, stanovení technologického postupu utahování. Závěrečná zpráva. – Kanaval, J., 2015
 • Analytický rozbor stavu šroubového spoje kola podvozku letadla, kontrola statické a dynamické pevnosti šroubového spoje, stanovení technologického postupu utahování – Kanaval, J., 2015
 • Rešerše legislativy pro návrh, konstrukci a provoz otopných těles (konvektorů) – Kanaval, J., 2015

2014

 • Rešerše norem ČSN EN 12952-2, ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12952-4 – Kanaval, J., 2014

2013

 • Analýza lomu kloubu POS – Tatíček, F. - Kanaval, J., 2013
 • Návrh mechanické koncepce vývojového pracoviště pro vysokorychlostní synchronní stroje – Berka, O. - Dub, M., - Kanaval, J., 2013

2012

 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., 2012
 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., 2012
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., 2012
 • Metody stanovení ekvivalentního zatížení ozubení pro realizaci únavových zkoušek – Kanaval, J. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Petr, K., 2012

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 2010

2009

 • Zkoušky ozubených kol se zvýšenou odolností boku zubu – Dynybyl, V. - Kanaval, J., 2009

2006

 • Kontrolní výpočty konečné verze zkušebního zařízení – Dynybyl, V. - Jirman, P. - Kanaval, J., - Žák, P., 2006

1998

 • Honocení životnosti brzd EBA 0,5 , EBA 1, EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1998
 • Hodnocení tepelných poměrů brzd EBA 0,5 , EBA 1 a EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1998

1997

 • Spolupráce s firmou KŽV, s.r.o. - diagnostické prostředky pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Čespíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1997
 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS 030383/125 – Bauer, Z. - Čespíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., 1997
 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1997

1995

 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR (2.etapa) – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995
 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Výkonová metrologie - experimentální podpora vývoje a inovací mechanismů ve strojírenství – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Mossóczy, P., 2009