[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

Zařízení

3D tiskárna pro kov
pracoviste/CAAT/3dtisk.jpg

Kovový 3D tisk má v moderním vývoji produktů unikátní pozici.

Umožňuje přímou výrobu komplexních dílů pro koncové využití a usnadňuje obrábění při využití konvenčních výrobních technologií, čímž snižuje náklady a zkracuje dobu výroby. Tato technologie známá jako Direct Metal Laser Sintering (DMLS) či Selective Laser Melting (SLM) spojuje flexibilitu výroby 3D tiskem s mechanickými vlastnostmi kovu a dosahuje optimální poměr tuhost/hmotnost. Technologie 3D tisku kovů může být využita pro jakékkoli aplikace zahrnující složité kovové díly, od součástí forem s chladicími kanálky až po lehké struktury pro letecký průmysl. Nejčastěji používané materiály jsou Titan (TiAl6V4), Hliník (AlSi10Mg), Nerezová ocel (316L or 1.4404), Inconel (IN718)

Počítačový metrologický tomograf
pracoviste/CAAT/tomograf.jpg

Počítačový metrologický tomograf umožňuje kontrolu vnitřní struktury tvarově komplikovaných strojních částí vyráběných pomocí aditivních technologií.

S počítačovým tomografickým systémem lze úspěšně provádět měřicí a kontrolní úlohy s použitím rentgenových snímků. S tradiční souřadnicovou měřicí technikou mohou být skryté struktury zkontrolovány pouze po časově náročné destrukci součásti po jednotlivých vrstvách. S počítačovým tomografickým systémem je v jednom průběhu skenováno velké množství charakteristik, jejich měření jsou přesná a v  porovnání s dotykovou měřicí metodou je měření výrazně rychlejší.

Bezkontaktní měření vibrací
pracoviste/CAAT/vibrometr.jpg

Aparatura umožňuje monitorovat deformační pole dynamicky zatěžovaných tvarově komplikovaných 3D struktur.

Bezkontaktní měření vibrací založené na principu laserových vibrometrů nabízí jedinečné výhody ve srovnání s použitím tradičních tříosých akcelerometrů. S úspěchem jej lze využít v aplikacích, kde je použití akcelerometrů nevhodné či nemožné např. při měření malých objektů, měření horkých povrchů, měření nepřístupných částí měřeného objektu či měření v radioaktivním či "high-voltage" prostředí. Princip bezkontaktního měření vibrací lze s úspěchem použít i v oblasti akustiky a elektroakustiky.
 

Dvojosý zkušební stroj pro biaxiální zkoušky materiálů
pracoviste/CAAT/trhacka.jpg

Dvojosý zkušební stroj pro biaxiální (tah-krut) zkoušky materiálů je určen pro získávání materiálových charakteristik jak standartních materiálů, tak i kompozitních materiálů nalézající uplatnění v konstrukci leteckých motorů.

Na základě měřených experimentálních dat lze zpřesňovat konstitutivní vztahy popisující chování studovaných konstrukčních materiálů jak v oblasti lineární tak i nelineární mechaniky kontinua.

Tribometr na zkoušky tření a opotřebení
pracoviste/CAAT/viskozimetr.jpg

Umožňuje měřit tribologické parametry jako např. součinitel smykového tření, třecí sílu, otěr mezi povrchy těles které jsou ve vzájemném kontaktu..

Servo-hydraulický vertikální dynamický axiálně torzní zkušební stroj je navržen pro statické a cyklické zkoušení materiálů.
pracoviste/CAAT/12203zk_st.jpg

Znalost vlastností materiálu a jeho chování v průběhu namáhání jsou důležitou součástí procesu certifikace nových leteckých konstrukcí. V leteckém inženýrství hrají důležitou roli zejména únavové testy, jelikož právě cyklické namáhání představuje rizikový faktor.
Mimo nízko-cyklové a vysoko-cyklové únavy za zvýšených a snížených teplot je možné provádět standardní statické testování v tahu, tlaku, ohybu a krutu pro zjištění odolnosti materiálu proti plastické deformaci nebo zjišťovat odolnost materiálu proti vzniku nestabilního šíření trhliny určením lomové houževnatosti.

Výpočetní cluster – výkonné servery a storage
pracoviste/CAAT/vypocetni_cluster.jpg

Pro efektivní fungování náročných CAE aplikací (aplikace pro simulaci fluidní dynamiky) byla vybudována výzkumně-vývojová základna postavená na výkonném výpočetním clusteru založeném na dvou typech uzlů.

Řešení je postavené na HPE serverech DL360 Gen10 (v celkovém počtu 44 ks) a DL560 Gen10 (v počtu 4 ks) — všechny osazené Intel Xeon Gold procesory (konkrétně 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors, Cascade Lake). Součástí je i storage, diskové pole Infortrend ESDS 1016RC G2.

Konfigurace clusteru
41× výpočetní CFD uzel
4× výpočetní FEM uzel
1× storage node
1 × diskový subsystém
1× login node
1× management node
Intel Omni-Path Architecture
komunikační a datová síť
2× racková skříň
UPS
 
Výkonnostní parametry clusteru
1 980 fyzických procesorových jader
10,5 TB operační paměti
100 Gbps propojení všech serverů
91 000 GFlops celkový výkon
420 TB hrubé kapacity diskového subsystému
1,6 GB/s výkon diskového subsystému