[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

3D TISK na ČVUT

CZ   / EN  

Technologičnost konstrukce

Již při prvotním návrhu designu a funkce součásti, kterou chceme vytvořit pomocí 3D tisku, je nutné součást přizpůsobit a myslet na možná rizika dané technologie tisku. V zásadě se jedná o provedení výroby součásti s co nejmenší pracností, resp. nákladů vynaložených na výrobu tak, aby výrobek splňoval všechny požadavky na funkci.

Kvalitu výtisku ovlivňuje mnoho faktorů.

Některé z nich můžeme ovlivnit vhodným návrhem CAD modelu, případně úpravou již hotového modelu. U modelů, kde není z funkčního, estetického či jiného důvodu možno konstrukci měnit, je nutno zvolit technologii 3D tisku s použitím podpůrných konstrukcí. I samotný 3D tisk má své zásady, které je vhodné znát a vhodně používat pro dosažení co nejkvalitnějších výtisků.

Zmíněné zásady jsou dále popsány v podkapitolách, zabývajících se technologičností konstrukce pro polymerní a kovové materiály.