[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

3D TISK na ČVUT

CZ   / EN  

Rozdělení technologií

Rozdělení technologií

Oblast technologií aditivní výroby se během posledních 15 let výrazně rozšířila. Ačkoli mezi nejznámější a nejpoužívanější technologie stále patří v podstatě nejstarší technologie SLA, FDM, SLS a LPBF, existuje mnoho dalších technologií aditivní výroby. Přehled rozdělení technologií aditivní výroby je zobrazen na Obr. 5.
[pracoviste/12134/mapa3D/Obr.5.png]
Obr. 5 Přehled aditivních technologií výroby
Zdroj: www.hubs.com

Dále jsou popisovány pouze technologie, kterou jsou dostupné na fakultách ČVUT a studenti se s nimi mohou setkat v rámci studia (viz Obr. 6).
[pracoviste/12134/mapa3D/Obr.6.png]
Obr. 6 Přehled dostupných technologií aditivní výroby na ČVUT