[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

3D TISK na ČVUT

CZ   / EN  

WAAM

Wire and Arc Additive Manufacture (WAAM) metoda výroby spočívá v ukládání velkého počtu návarových housenek na sebe. Z tohoto důvodu, přesné modely pro geometrii jednotlivých housenek, resp. vrstev (tvořených překrývajícími se návarovými housenkami), hrají důležitou roli při určování kvality povrchu a rozměrové přesnosti vyrobených produktů. Součásti jsou tedy tvořeny postupným navařováním jednotlivých vrstev po trajektorii budoucího obrysu součásti (vždy zdola nahoru) s konstantní nebo adaptivní tloušťku návarové „stěny“, případně ukládáním materiálu do těchto obrysů k vytvoření plných částí.
WAAM metoda používá jako tepelný zdroj elektrický oblouk k natavení přídavného materiálu ve formě kovového drátu (princip je zobrazen na Obr. 20). Přídavným materiálem jsou běžné svařovací elektrody, resp. svařovací dráty, běžné pro MIG/MAG procesy svařování.
[pracoviste/12134/mapa3D/Obr.20.png]
Obr. 20 Princip metody WAAM (TIG navařování) a typické uspořádání robotického pracoviště
 
Hlavní předností metody WAAM je produktivita, která je výrazně vyšší než při použití práškových materiálů u laseru nebo elektronového svazku (až 70x větší produktivita). Mezi další výhody patří využití konvenčního vybavení pracoviště, které vyžaduje poměrně nízké investiční a provozní náklady. Během procesu je vytvořeno minimální množství odpadového materiálu a s použitím robota sice klesá přesnost výtisku, nicméně stavební prostor je téměř neomezený a lze vyrábět součásti velkých rozměrů. Nevýhodou je nižší tvarová složitost součástí a horší přesnost. Typické součásti vyrobené touto metodou jsou na Obr. 21.
[pracoviste/12134/mapa3D/Obr.21.png]
Obr. 21 Typické součásti vyrobené metodou WAAM

Pro aditivní výrobu metodou WAAM mohou být použity všechny svařitelné materiály jako jsou například konstrukční a vysokolegované oceli, hliníkové slitiny (4043, 6082), niklové slitiny (Inconel), titanové slitiny (Ti6Al4V) a slitiny mědi. Srovnání jednotlivých materiálů zde není uvedeno, protože vzniká standartní struktura svarového kovu s běžnými mechanickými vlastnostmi svarů daných materiálů.