[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Zkouška – Fyzika I.

 
 
Zkouškové termíny (datum a čas) jsou vypsány ve studijním informačním systému KOS. Zkoušky předmětů Fyzika I a Fyzika IA budou zahajovány v souladu s údaji v KOSu.
 
Každý student projeví zájem o složení zkoušky tím, že se v systému KOS přihlásí na vypsaný termín. Přihlášením na zkoušku předmětu Fyzika I je automaticky přihlášen i na zkoušku z předmětu Fyzika IA, a to ve stejný den.
 
Studenti, kteří skládají zkoušku předmětu Fyzika IA (alfa) a zkoušku předmětu Fyzika I (beta) mají již úspěšně složenu, se zapisují pouze na zkoušku předmětu Fyzika IA a to nejpozději 24 h před termínem mailem na 202@fs.cvut.cz. Zkouška předmětu Fyzika IA (alfa) je souhrnná, proto i tito studenti musí absolvovat znovu celou zkoušku, tedy i část na úrovni beta. Pro tyto studenty nemá nové bodové hodnocení vliv na již uzavřené hodnocení předmětu Fyzika I (tj. na úroveň zkoušky beta). 
 
Není-li student přihlášen v systému KOS na zkoušku, nejeví o zkoušku oficiálně zájem. V takovém případě student není zkoušen, a i v případě absolvování zkouškového testu nebude hodnocen.
 
V případě, že se student v daném termínu, na který je přihlášený v systému KOS, zkoušky nezúčastní, má se za to, že je student zkoušen, obdrží 0 bodů a bude hodnocen známkou F. Relevantní omluvou pro nezúčastnění se je oficiální potvrzení důvodu neúčasti, např. lékařský doklad. 202@fs.cvut.cz,fyziky nejpozději do tří pracovních dnů od termínu zkoušky. Na pozdější omluvy a na neodůvodněné omluvy nebude brán zřetel.