[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Seminární cvičení – Fyzika II. (2026003)

Podmínky udělení zápočtu

Výsledky úterní seminář

Výsledky čtvrtek test 1

Výsledky čtvrtek test 2CELKOVÉ VÝSLEDKY 2018

Studenti, kteří splnili podmínky zkoušky a budou si brát buď hodnocení E nebo pokračují už jen pouze na ústní část zkoušky se přihlásí na libovolný termín a přijdou s ostatními v 9 h před posluchárnu 266, kde budou dále rozděleni. 


Absolvování dvou zápočtových testů a zisk minimálně10 bodů (z obou testů dohromady) z maximálního počtu 30 bodů (každý test je hodnocen maximálně 15 body). 

ZKOUŠKA PO ČÁSTECH - z výše uvedených 30 bodů (2 testy, každý 15 bodů) je třeba získat potřebný počet bodů daných PODMÍNKAMI ZKOUŠKY. Body z laboratorních cvičení se při zkoušce po částech NEPŘIPOČÍTÁVAJÍ. Splnění písemné části testu ze semináře platí jen na první (řádný) termín zkoušky.


PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

Na možnost plnění zkoušky po částech  je nutné mít v KOSu zapsaný předmět Seminární cvičení z Fyziky 2


TERMÍNY TESTŮ

 
  • Černý, Samek, Sopko, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I, Praha 2007
  • Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky II, Praha 2004
V průběhu seminárního cvičení budou počítány následující příklady
TÝDEN PŘÍKLADY
1 Nejistotypříklady
2

Elektromagnetická indukce Elektromagnetické pole

P 1.47, P 1.49, P 1.56, P 1.60, P 1.64, P 1.66, P 1.68, P 1.70

3
 
4

Geometrická optika, zrcadla

P 2.3, P 2.8, P 2.10, P 2.13 + další příklady na duté a vypuklé zrcadlo

 
5

Geometrická optika, čočky

P 2.15 + další příklady na spojku a rozptylku

6 Test 1
 
7

Vlnová optika

P 2.21, P 2.24, P 2.25, P 2.29 + příklady interference na mřížce a tenké vrstvě

8

Základy kvantové fyziky, Vlnová mechanika

P 3.3, P 3.4, P 3.5, P 3.8, P 3.3, P 3.11, P 3.13, P 3.14, P 3.17, P 3.18, P 3.19, P 3.22, P 3.23,
P 3.24, P 3.28, P 3.34

9
10

Atomová fyzika, Fyzika atomového jádra

P 5.9, P 5.10, P 5.15, P 5.16, P 5.23

11
12 Test 2
13 Opakování, nejistoty
14 Zápočty