[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Materials Engineering

CZ   / EN  

Master's

Magisterské

 • Porovnání mechanických vlastností 3D tištěné slitiny TiNb se standardně používanou slitinou Ti6Al4V - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv cyklického střídáni teploty na vlastnosti kompozitů - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici
 • Hodnocení příčin vzniku vad odlitků po tepelném zpracování - více
  N071VIN - Bez specializace, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Analýza vad odlitků po TZ - více
  N071VIN - Bez specializace, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Povrchové kalení laserem legovaných izotermicky zpracovaných litin typu ADI a AGI - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Analýza mikrostruktury odlitků Ni slitiny GTD 111 pro spalovací turbíny - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  N071VIN - Bez specializace, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Dle vlastního tematu z praxe z oblasti nekovových materiálů - více
  N071VIN - Bez specializace, Zdeňka Jeníková, téma k dispozici
 • Možnosti nanostrukturování titanových povlaků - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Vliv kryogenního zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti neželezných kovů - více
  N071VIN - Bez specializace, Vladimír Mára, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti laserových návarů vyrobených metodou DLMD - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv úrovně vnitřního pnutí u vybraných výkovků z hliníkových slitin na stabilitu rozměrů po obrábění - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv tloušťky stěny odlitku na mikorstrukturu Ni superslitiny - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-11 (09:53)