[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Department of Materials Engineering

Master's

Magisterské

 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Hodnocení tribologie funkčních povlaků pro ortopedické implantáty - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Cvrček, téma k dizpozici
 • Optimalizace procesu indukčního žíhání dílu Achse Ziehkeil - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, rezervované téma
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dizpozici
 • Vliv parametrů přípravy PVD vrstev na jejich mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Vladimír Starý, téma k dizpozici
 • Zkoušení těsnosti dílů vzduchem a porovnání s těsností dílu s reálnou provozní kapalinou - ověření metodiky měření, doporučení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Plastová spojková vedení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Identifikace dílů v průběhu životního cyklu výrobku - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Vliv tepelného zpracování na dusíkem dopovanou titanovou slitinu. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, téma k dizpozici
 • Depozice a testování vrstev na bázi titanu pro využití v biomedicínských aplikacích. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, téma k dizpozici
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dizpozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP