[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Master's

Magisterské

 • Adheze plazmově upraveného termoplastu ke kovu - více
  3901T000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vliv parametru t8/5 na metalurgii svarového spoje u vysokopevnostních jemnozrnných konstrukčních ocelí v auto-jeřábové technice - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Libor Beneš, téma k dispozici
 • Hodnocení tribologie funkčních povlaků pro ortopedické implantáty - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Stanovení modulační přenosové funkce ultrazvukových imerzních systémů pro zkoušení kompozitních materiálů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Použití techniky Phased Array anebo Tofd pro strukturní analýzu svarových spojů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Využití nízkofrekvenčních sond k strukturní analýze tlustostěnných dílů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Elena Čižmárová, téma k dispozici
 • Strukturní a pevnostní charakteristiky Ni slitiny v podmínkách tečení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vazba mezi zkřehnutím ocele SUPER 304H a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Porovnatelnost tažností při zkoušce tahem konstrukčních materiálů pro různé počáteční délky a geometrie těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Kompatibilita mechanických charakteristik ze zkoušek rázem v ohybu s ohledem na velikostní faktor těles - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Měření Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Analýza teplotně degradované oceli HR3C - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jiří Janovec, téma k dispozici
 • Rotomolding - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeňka Jeníková, rezervované téma
 • Hodnocení smáčivosti povlaků nanesených metodou PVD - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Stanislav Krum, rezervované téma
 • Vliv usměrněné mikrostruktury na mechanické vlastnosti lité Ni superslitiny - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Vliv bainitického kalení na strukturu a vlastnosti vybraných nástrojových ocelí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti plastu připraveného z plazmově upravených prášků - vliv plazmové modifikace na mechanické vlastnosti - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Adhese plastů a kompozitů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Zkoušení těsnosti dílů vzduchem a porovnání s těsností dílu s reálnou provozní kapalinou - ověření metodiky měření, doporučení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Plastová spojková vedení - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Vyhodnocování vrstev titanových slitin dopovaných dusíkem - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Zdeněk Tolde, rezervované téma
 • Vlastnosti polymerních směsí vysokohustotního polyethylenu a cykloolefin kopolymeru - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Taťana Vacková, téma k dispozici
 • volné tema z praxe dle požadavku studenta - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Petr Zuna, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP