[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Department of Materials Engineering

Bachelor's

Bakalářské

 • Vliv orientace výztuže na požkození vláknových kompozitů - více
  2301R000 - bez oboru, Elena Čižmárová, rezervované téma
 • Slitiny Ti pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dizpozici
 • Slévárenské slitiny Cu a jejich aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dizpozici
 • Tvářené slitiny Cu a jejich aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dizpozici
 • Slitiny Al pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dizpozici
 • Problematika kompozitních materiálů připravovaných za normálního tlaku - technologie rotačního spékání a technologie 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dizpozici
 • Zvyšování životnosti ocelové kokily pro odlévání hliníkových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beneš, téma k dizpozici
 • Materiálové trendy a možnosti hodnocení svařitelnosti současných kolejnicových ocelí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beneš, téma k dizpozici
 • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, rezervované téma
 • Ověřování kvality plastů pomoci Diferenciální skenovací kalorimetrie - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Elena Čižmárová, téma k dizpozici
 • Stabilita anodicky oxidovaných vrstev - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vladimír Starý, téma k dizpozici
 • Feroelektrické vrstvy na bázi BaTiO3 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP