[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Materials Engineering

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Mikrostruktura a vlastnosti lasrem kalených grafitických litin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jakub Horník, rezervované téma
 • Ověření 3D tisknutelnosti prášků z titanového recyklátu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Nízkotlaké lití slitin Ni do skořepin vyrobených metodou vytavitelného modelu - více
  2301R000 - bez oboru, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Certifikace podnikové materiálové zkušebny dle normy ISO 17025 - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Vliv parametrů kovového 3D tisku na kvalitu staveb z Cu,W - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Vlastní téma z praxe (po konzultaci) - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Rozbor mikrostruktury 3D tištěných součástí na bázi Cu,W - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horváth, téma k dispozici
 • Nastavení parametrů 3D tisku a jejich vliv na výtisk - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeňka Jeníková, téma k dispozici
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti 3D tištěné slitiny Ti-Nb-Ta-Sn - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Krčil, téma k dispozici
 • Hodnocení ledofobního chování kompozitu na bázi polyurethanu - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Tribologické vlastnosti elastomeru na bázi polyurethanového kaučuku - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Krum, téma k dispozici
 • Využití elektronové mikroskopie pro studium materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Mára, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-13 (01:57)