[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

Bachelor's

Bakalářské

 • Materiálové trendy a mechanismy provozní degradace u současných kolejnicových ocelí - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beneš, téma k dispozici
 • Hodnocení zabíhací fáze tribologických povlaků - více
  2301R000 - bez oboru, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Slitiny Ti pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Struktura a vlastnosti vybraných slitin Cu - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, rezervované téma
 • Slitiny Ni a Co pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Slitiny Al pro letecké aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Hodnocení parametrů struktury povrchu po zkoušce Pin on disk - více
  2301R000 - bez oboru, Jana Sobotová, téma k dispozici
 • 3D chakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace měřené moderními metodami - více
  2301R000 - bez oboru, Vladimír Starý, téma k dispozici
 • Lepení dílů z Al-slitin k uhlíkovým kompozitům - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Problematika kompozitních materiálů připravovaných za normálního tlaku - technologie rotačního spékání a technologie 3D tisku - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Špatenka, téma k dispozici
 • Studium mechanických vlastností povlaku hydroxyapatitu - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Depozice hydroxyapatitu na titanové slitiny - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Ladislav Cvrček, téma k dispozici
 • Optimalizace parametrů vytvrzování slitin AlMgSi - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jakub Horník, téma k dispozici
 • Nanostrukturované multivrstvé povlaky Ag-In: příprava a charakterizace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Feroelektrické vrstvy na bázi BaTiO3 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Tolde, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12132/temata_ZP