[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Materials Engineering

CZ   / EN  

Equipment

Metallography lab

The metallographic laboratory offers fast and high-quality preparation of samples for subsequent macro- and microstructural analysis on both light and electron microscope.

 • Grinding/Polishing device Struers Tegramin 30, LECO GPX 300 and MTH Kompakt 103
 • LECO MSX 255 cutting device and Struers Secotom 60 precision cutting device
 • LECO PR-4 and LECO MX400 presses
 • Microtom for thin samples preparation
 • Struers Lectropol 5 Electrolytic polsihing device

Electron microscopy lab

The laboratory offers comprehensive qualitative and quantitative structural, chemical and phase analysis of materials.

 • JEOL JEM 2000 Transmission electron microscope
 • JEOL JEE 4X Vacuum evaporator
 • JEOL JSM 5410 Scanning electron microscope
 • JSM 7600F Scanning electron microscope with EDX and Oxford Inca analyzer
 • JEOL EM-09100IS Ion slicer

Coatings lab

The laboratory offers coating and duplex coating methods. These methods serve for preparation of layers and coatings based on metals and ceramics using plasma nitriding with a possible combination of magnetron sputtering (PVD, PACVD)

 • Batch cleaner
 • Flexicoat 850 Hauzer coating device
 • HVM Flexicoat 3

Light optical microscopy lab
 

The light microscopy laboratory offers diagnostics and structural analysis of metallic and non-metallic materials and coatings.

 • Neophot 32 metallographic microscope equipped with CCD camera
 • Nikon SMZ 1500 stereomicroscope equipped with CCD camera
 • Nikon polarized-light optical microscope equipped CCD kamerou a Nomarski contrast
 • MTH light optical microscope
 • Olympus DSX1000 digital optical microscope

Mechanical testing lab

Laboratoř nabízí široké spektrum měření statických mechanických vlastností jak kovových, tak i nekovových materiálů v rozsahu zatížení až do 50 tun a to i při nízkých a zvýšených teplotách (do 1100°C)

 • Univerzální trhací stroj Instron 5582 (10 t) s vysokoteplotní pecí do 1100 °C
 • Trhací stroje WEB (30 t a 50 t)
 • Instrumentované rázové kladivo PH 300/450 Charpy (do 300J)
 • Instrumentované rázové kladivo Ceast (do 25J)
 • Trhací stroj Walter Baiag pro polymerní vzorky
 • Instrumentovaný trhací stroj MTS E42.503 5 kN
 • Vysokofrekvenční únavový stroj LabTest 6.25H.8.01.1

Hardness testing lab

Pracoviště také zajišťuje komplexní analýzu měření tvrdosti v rozsahu 1 mN – 500 N a pokrývá oblast makro, mikro a nanotvrdosti.

 • Nanotvrdoměr Nanotest
 • Mikrotvrdoměr LECO M-400-G1, univerzální tvrdoměr Emcotest M4C 075/750 a tvrdoměr LECO V-100-C
 • Automatický tvrdoměr Struers Duramin 40AC3

Tribology lab

Laboratoř tribologie nabízí hodnocení kvality povrchu materiálů, povlaků a vrstev. Klíčové vlastnosti pro průmyslovou praxi jsou: koeficient tření, otěr a adheze povlaků.

 • Tribometr THT-S-CE 0000 (Pin-on-disc) do 800 °C
 • Scratch-tester Revetest Xpress RSX+
 • Kalotest

Chemical analysis lab

Laboratoř nabízí komplexní analýzu chemického složení pomocí analytického setu Bruker a elektronového skenovacího mikroskopu s EDX detektorem.

 • Spalovací analyzátor G4 Icarus
 • Elementární analyzátor G8 Galileo
 • Jiskrový optický spektrometr Q4 Tasman

 

Polymers and composites lab

Laboratoř plastů a kompozitů je vybavena následujícími experimentálními zařízeními:

 • Laboratorní pec pro rotomolding typu "rock and roll"
 • Zařízení pro drcení recyklátu
 • Extrudér pro přípravu filamentů 3D tisku
 • Tiskárny Original Průša
 • Zařízení pro termickou analýzu a termogravimetrii DCS Netzsch STA 409PG LUXX
   

Heat treatment lab

Pracoviště zajišťuje procesy tepelného zpracování materiálů. Kromě toho se zabývá rovněž odolností objemových materiálů nebo povlaků vůči tepelnému zatížení.

 • Laboratorní pec LAC LH 30/13 s regulátorem MT825-A
 • Laboratorní pec pro tepelné zpracování Clasic 3013 L s plynnou atmosférou
 • Nádoby na kalicí media