[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

Michal Junek

Ing. Michal Junek, Ph.D.

Michal.Junek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7249

room: A-442, Karlovo náměstí

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS16/215/OHK2/3T/12  
  Výzkum vlastností materiálů potřebných pro zvyšování účinnosti energetických celků pracujících v režimu nadkritických pracovních parametrů páry – Junek, M. (2016-2018)

Journal papers

2021

 • The Effect of Long-term Ageing on Microstructural Properties and Laves Phase Precipitation of Welded P91 and P92 Steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, J., - Mára, V., Steel Research International. 2021, ISSN 1611-3683.

2020

 • Long-term thermal degradation of narrow gap orbital welded P91 and P92 steels – Junek, M. - Svobodová, M. - Janovec, J. - Horváth, J., - Ducháček, P., International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2020, 185 ISSN 0308-0161.

2017

 • Dependence of ultrasonic contact impedance hardness on Young's modulus of elasticity of creep-resistant steels – Junek, M. - Janovec, J., - Ducháček, P., ACTA IMEKO. 2017, 6(1), 27-32. ISSN 2221-870X.
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., Solid State Phenomena. 2017, 258 639-642. ISSN 1012-0394.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., Solid State Phenomena. 2017, 258 635-638. ISSN 1012-0394.

2016

 • Strukturní anomálie svarových spojů provozovaných potrubních systémů – Svobodová, M. - Douda, J. - Junek, M., - Junek, M., All for Power. 2016, 10(5), 87-88. ISSN 1802-8535.
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., International Journal of Materials Science and Applications. 2016, 5(5), 403-408. ISSN 2327-2643.

2012

 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., Acta Polytechnica. 2012, 52(4), 74-79. ISSN 1210-2709.
 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., Acta Polytechnica. 2012, 52(4), 74-79. ISSN 1210-2709.

Proceeding papers

2018

 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0794-1.
 • Vliv krátkodobého degradačního žíhání oceli P92 na změnu mechanických vlastností z hlediska precipitace Lavesovy fáze – Junek, M. - Svobodová, M., - Janovec, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 147-150. ISBN 978-80-261-0794-1.
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., In: TLAK 2018. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2018. p. 33-42. ISBN 978-80-87140-49-9.

2017

 • MECHANICKÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI ORBITÁLNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ Z OCELÍ P91 A P92 PO DLOUHODOBÉ LABORATORNÍ DEGRADACI ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT – Junek, M. - Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, L., - Janovec, J., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 133-136. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 97-102. ISBN 978-80-261-0741-5.

2016

 • STRUKTURNÍ ANOMÁLIE SVAROVÝCH SPOJŮ PROVOZOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ – Svobodová, M. - Douda, J. - Junek, M., - Junek, M., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. pp. 77-80. ISBN 978-80-261-0644-9.
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 216. ISBN 978-80-214-5357-9.
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 215. ISBN 978-80-214-5357-9.

2015

 • LIFE ASSESSMENT OF HIGH PRESSURE STEAM PIPING BEND WORKING UNDER CONDITIONS OF CREEP DAMAGE – Junek, M. - Janovec, J., In: METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 546-552. 1st. ISBN 978-80-87294-62-8.
 • Life Assessment of High Pressure Steam Piping Bend Working under Condition of Creep Damage – Junek, M. - Janovec, J., In: Metal 2015: 24th International conference on Metallurgy and materials. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-58-1.
 • Check of Residual Operation Life via Hardness Measurement by Mobile Ultrasonic Contact Impedance (UCI) Hardness Testers – Junek, M. - Janovec, J., In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. pp. 795-799. ISBN 978-80-01-05793-3.

2014

 • Mechanické (a creepové) vlastnosti heterogenních svarových spojů (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., - Junek, M., In: Sborník z 9. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, pp. 77-80. ISBN 978-80-261-0406-3.

Report

2018

 • Analýza tramvajových kolejnic NT1 R10 – Sobotová, J. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J. - Junek, M., - Mazáčová, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. 18-01-003.
 • Analysis of joystick – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krčil, J. - Mára, V., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-10-067.
 • Analysis of reason of Shaft Axel cracking – Čižmárová, E. - Horník, J. - Mára, V. - Krčil, J., - Junek, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Materials Engineering, 2018. Report no. No. 18-09-057.

2014

 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 CSN EN ISO/ 2014.
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 8-16-60 AWS/ 2014.

Book chapters

2015

 • Evaluation of Residual Lifetime of a Steam Pipe-Line Bend made of 14MoV6-3 Steel – Junek, M. - Janovec, J., In: From Functionalized Nanostructures Towards Engineered Macrostructures. Jindřichův Hradec: Epika, 2015. p. 142-154. ISBN 978-80-88113-20-1.