[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

Ing. Jan Krčil

Ing. Jan Krčil

Jan.Krcil (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7249

room: A-442, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/216/OHK2/3T/12  
  Možnosti oxidických úprav pro lékařské aplikace – Krčil, J. (2016-2018)

Článek v periodiku

2020

 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., Surface Engineering. 2020, 36(6), 583-588. ISSN 0267-0844.

2019

 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., Pražská technika. 2019, 21(1), 12-13. ISSN 1213-5348.
 • Cytokompatibilita anodizovaných povrchů implantačních materiálů – Krčil, J. - Březina, V., - Vaněk, J., Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2019, 119(4), 81-87. ISSN 1213-0613.

2018

 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 240-244. ISSN 1210-2709.
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., Surface and Interface Analysis. 2018, 50(11), 1007-1011. ISSN 0142-2421.

2017

 • Growth of a TiNb adhesion interlayer for bioactive coatings – Tolde, Z. - Starý, V. - Cvrček, L. - Vandrovcová, M. - Remsa, J. - Daniš, S. - Krčil, J. - Bačáková, L., - Špatenka, P., Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2017, 80 652-658. ISSN 0928-4931.

2015

 • Properties and structure of oxide layers on a thin layer of a titanium alloy – Krčil, J. - Sobotová, J., Materials Engineering. 2015, 22(4), 148-159. ISSN 1335-0803.

Stať ve sborníku

2020

 • Analysis of behavior of composite material during loading tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Madeira: IOPscience, 2020. p. 1-9. IOP Conference series. vol. 726. ISSN 1757-899X.

2019

 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 99. ISBN 978-80-553-3285-7.
 • The comparison of two anodic oxidation methods on Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 26. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Analysis of Behavior of Fiber Composite During Loading Tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 31. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Porovnání dvou různých metod anodické oxidace na Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26. ISBN 978-80-01-06625-6.

2018

 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 7-20. ISBN 978-80-02-02827-7.

2017

 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Odehnal, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 5-14. ISBN 978-80-02-02759-1.
 • Porovnání anodické a termické oxidace na vybraných biokompatibilních slitinách – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 16-17. ISBN 978-80-01-06195-4.
 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Srbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 1-12. ISBN 978-80-02-02759-1.
 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 189-193. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 74-79. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 45-51. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The comparison of oxide layers on selected bio-compatibile Ti alloys – Krčil, J. - Sobotová, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-06143-5.
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., In: Biomaterials and Surfaces 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 8-10. vol. 8. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06135-0.
 • Characterization of TiNb films on Ti alloys for hard tissue replacement – Starý, V. - Cvrček, L. - Daniš, S. - Krčil, J. - Málek, J., - Tolde, Z., In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 345-349. Solid State Phenomena. vol. 258. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-03835-626-4.

2016

 • TiNb povlaky a jejich vliv na oxidickou vrstvu – Krčil, J. - Mára, V., In: Biomateriály a jejich povrchy IX. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 58-59. ISBN 978-80-01-06004-9.
 • Electroactive Films on Titanium Alloys as Bioactive Coatings for Hard Tissue Replacement – Špatenka, P. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Málek, J. - Tolde, Z., - Starý, V., In: International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2016. pp. 101.

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., In: 25th National Conference on Heat Treatment. Čerčany: ATZK, 2014.

Zpráva

2019

 • Vývoj metody úpravy povrchu reálných konstrukčních prvků – Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Růžička, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019.

2018

 • Optimalizace aktivovaného povrchu pro osteointegraci – Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Růžička, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. Report no. TH02020405-2018V004.

2017

 • Vývoj metody aktivace povrchu polymeru pro osteointegraci – Cvrček, L. - Krčil, J., - Denk, F., [Research Report] 2017. Report no. TH02020405-V6.

2016

 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-112.
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-111.

...

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., Materials Engineering. 2014, ISSN 1335-0803.