[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

Ing. Vladimír Mára

Ing. Vladimír Mára

Vladimir.Mara (at) fs.cvut.cz

Subnet manager / Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Materials Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7249

room: A-442, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS17/177/OHK2/3T/12  
  Degradační procesy vláknových kompozitů – Mára, V. (2017-2019)

Článek v periodiku

2019

 • 3D tisk: známé materiály, jak je možná neznáte – Krčil, J. - Mára, V., - Sobotová, J., Pražská technika. 2019, 21(1), 12-13. ISSN 1213-5348.

2018

 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(4), 240-244. ISSN 1210-2709.
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., Surface and Interface Analysis. 2018, 50(11), 1007-1011. ISSN 0142-2421.

Stať ve sborníku

2020

 • Analysis of behavior of composite material during loading tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: IOP Conference series: Materials Science and Engineering. Madeira: IOPscience, 2020. p. 1-9. IOP Conference series. vol. 726. ISSN 1757-899X.

2019

 • The Failure Of Carbon Fiber Reinforced Composite Analyzed by Acoustic Emission – Mára, V. - Krčil, J. - Michalcová, L., - Čižmárová, E., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 99. ISBN 978-80-553-3285-7.
 • The comparison of two anodic oxidation methods on Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 26. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Analysis of Behavior of Fiber Composite During Loading Tests – Mára, V. - Krčil, J., - Černý, M., In: Development of Materials Science in Research and Education. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2019. p. 31. DMS – RE. vol. 29. ISBN 978-80-8208-019-6.
 • Porovnání dvou různých metod anodické oxidace na Ti-6Al-4V ELI – Krčil, J. - Martikáň, A. - Mára, V., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 26. ISBN 978-80-01-06625-6.

2017

 • Porovnání anodické a termické oxidace na vybraných biokompatibilních slitinách – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S., - Nehasil, V., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 16-17. ISBN 978-80-01-06195-4.
 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 189-193. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 74-79. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 45-51. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • Damage Analysis of Fiber Reinforced Composites using Acoustic Emission – Mára, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-06143-5.
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., In: Biomaterials and Surfaces 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 8-10. vol. 8. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06135-0.

2016

 • TiNb povlaky a jejich vliv na oxidickou vrstvu – Krčil, J. - Mára, V., In: Biomateriály a jejich povrchy IX. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 58-59. ISBN 978-80-01-06004-9.

Zpráva

2016

 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-112.
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-12-111.

Kapitola v knize

2018

 • Kvalita a vlastnosti polymerů vyrobených 3D tiskem – Mára, V., In: Nové alternativy v materiálových aplikacích. Jindřichův Hradec: Epika, 2018. p. 16-22. ISBN 978-80-7608-018-8.
 • Vznik a rozvoj porušení ve vláknovém kompozitu na bázi uhlíku vlivem vnějšího namáhání – Mára, V., In: Nové alternativy v materiálových aplikacích. Jindřichův Hradec: Epika, 2018. p. 4-10. ISBN 978-80-7608-018-8.

2016

 • Composite NDT Testing – Mára, V. - Čižmárová, E., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 225-231. ISBN 978-80-88113-69-0.
 • Composite Materials Test Methods – Čižmárová, E. - Mára, V., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 211-224. ISBN 978-80-88113-69-0.
 • Composites in Biomaterials Engineering – Mára, V. - Čižmárová, E., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 41-48. ISBN 978-80-88113-69-0.