[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Materials Engineering

People

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

Petr.Zuna (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7271
(22 435) 2865

room: A1-506b, Dejvice
room: B-110, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI2/132  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků a odlitků s nejvyššími jakostními parametry pro parní, větrné a jaderné elektrárny – Zuna, P. (2010-2013)
 • FR-TI1/490  
  Zvýšení konkurence schopnosti hutních válců – Zuna, P. (2009-2011)
 • FT-TA3/083  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P. (2006-2009)

Článek v periodiku

2010

 • Influence of processing conditions on the final structure of carbon steels in dependence on Al and N content – Zuna, P. - Horník, J., - Jandoš, F., Acta Metallurgica Slovaca Conference. 2010, 1(1), 188-194. ISSN 1338-1660.

2009

 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., Kovárenství. 2009, ???(36), 12-14. ISSN 1213-9289.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., Kovárenství. 2009, ???(36), 15-17. ISSN 1213-9289.

2008

 • Cavitation and grain boundary sliding during creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2008, 18(Sp. Iss. 1), 64-68. ISSN 1003-6326.
 • Cavitation and Grain Boundary Sliding During Creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn Alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2008, 18(Sp. Iss. 1), S64-S68. ISSN 1003-6326.

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 383-387. ISSN 1335-1532.
 • Infuence of Continuous Casting Billets Structure, Consequential Heating and Deformation on Final Properties of Rolled Semiproducts from Carbon and Microalloyed Steels – Horník, J. - Zuna, P., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 358-364. ISSN 1335-1532.
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2007, 13(1), 231-235. ISSN 1335-1532.

2004

 • Modification of Structure and Properties of Semiproducts Fabricated from Continuous Casting Billets by Conditions of Their Processing – Zuna, P. - Horník, J. - Řehoušek, M., - Hnilica, F., Acta Metallurgica Slovaca. 2004, 10(1), 305-309. ISSN 1335-1532.

2002

 • Reverzní procesy při rekrystalizaci – Kasl, J. - Fiala, J., - Zuna, P., Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2002, 9(2), 94-98. ISSN 1211-5894.

2001

 • Influence of Chemical Composition and Treatment Condicions on Precipitation Phenomena and Final Structure in the Continnously Cast Low Carbon Steels – Zuna, P. - Hnilica, F. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., Acta Metallurgica Slovaca. 2001, 7(1), 149-153. ISSN 1335-1532.

1994

 • The Influence of Large Boride Particles on Microstructural Evolution in AISI 304 Steel – Čížek, P. - Parker, B. - Bijok, M., - Zuna, P., ISIJ. 1994, 679-688. ISSN 0915-1559.
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., Maschinenmarkt. 1994, 38.

1993

 • Vysoké školy technické a věda – Zuna, P., Technik. 1993, 1 8. ISSN 1210-616X.
 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., Journal de Physique 3. 1993, 157-158. ISSN 1155-4320.

Stať ve sborníku

2017

 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-155. Solid State Phenomena. vol. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., In: Sborník příspěvků z 12. konference "Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách". Plzeň: Západočeská universita, 2017. p. 53-56. ISBN 978-80-261-0741-5.
 • Evaluation of Changes of Mechanical Properties of Selected Cr-Ni-Mo Steels for Heavy Forgings during Long Time Annealing – Horník, J. - Zuna, P., - Málek, J., In: Metallography XVI. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 149-154. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-0357-1018-2.

2015

 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Key Engineering Materials (Contribution of Metallography to Solving Production Problems). Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2015. pp. 38-46. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038354703.

2014

 • Influence of Long Time Annealing on Embrittlement of Steel 26NiCrMoV 14-5 – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jandoš, F., - Jetmar, T., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2014 - Sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 43-50. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Kinetics of Austenite Recrystallization of Selected Steels Used for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J., - Jandoš, F., In: Metallography XV. Curich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 93-98. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03835-072-9.

2013

 • Evaluation of Kinetics of Austenite Graingrowth of Selected Steels used for Heavy Forgings – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Jandoš, F., In: METAL 2013. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. ISBN 978-80-87294-41-3.

2012

 • Recrystallization behaviour of steels SA-508 and 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Zuna, P. - Anisimov, E., - Jandoš, F., In: COMAT 2012, International Conference on Recent Trends in Structural Materials. Ostrava: TANGER, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-34-5.
 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: TechMat´12 - Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, pp. 123-126. ISBN 978-80-7395-537-3.
 • Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 – Zuna, P. - Horník, J. - Jandoš, F., - Málek, J., In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-29-1.

2011

 • Vliv rekrystalizačních procesů na finální strukturu a vlastnosti oceli DHQ1 a DHQ3M – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 56-62. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Influence of heating conditions on the final structure of steel DHQ1 and DHQ3 used for the produstion of metallurgical cylinders – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, František, In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2011, pp. 956-961. ISBN 978-80-87294-24-6.
 • Změny v českém výzkumu a postavení TAČR – Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04822-1.

2010

 • Current problems in engineering education of nuclear power generation – Zuna, P., In: CHISA 2010 ecce 7. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2010. pp. 1835. ISBN 978-80-02-02250-3.

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009, Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2009. p. 151-155. ISBN 978-80-87294-10-9.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 47-48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-4. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 48. 1. vydání. ISBN 978-80-87294-03-1.
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009, pp. 1-5. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.

2008

 • Engineering Education Assesement of Caets Questionnaire – Zuna, P., In: Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society". Praha: ČVUT v Praze, 2008, pp. 17-19. ISBN 978-80-01-04317-2.
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 179-182. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Využití metalografických metod při studiu creepového chování progresivních hořčíkových slitin – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Smola, B., - Uhlíř Jaromír, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 293-297. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 163-166. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Vliv podmínek zpracování na finální vlastnosti válcovaných polotovarů z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008, pp. 329-332. ISBN 978-80-01-04039-3.

2007

 • Technické vzdělání a inovace – Zuna, P., In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 6-7. ISBN 978-80-01-03787-4.
 • Technické vzdělání, výzkum a vývoj z pohledu IA ČR – Zuna, P., In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, pp. 209-213. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7041-752-2.

2005

 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 402-405. ISBN 80-01-03251-5.
 • Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: 10.konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005, pp. 14-18. ISBN 80-01-03251-5.
 • Sledování vlivu teploty a deformace na strukturu a vlastnosti uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.

2004

 • Monitoring the Structure Characteristic and Properties of Microalloyed Carbon Steel Roled Products in Relationship on Continuous Casted Billets – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Řehoušek, M., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004, pp. 134-141.

2003

 • Studium vlivu následných ohřevů uhlíkových a mikrolegovaných ocelí vyrobených kontilitím na strukturu a vlastnosti kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Dytrt, K., In: Metal 2003. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 174. ISBN 80-85988-82-8.

2002

 • Národní program orientovaného výzkumu z pohledu materiálového výzkumu – Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 1-6. ISBN 80-01-02545-4.
 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. p. 30-34. ISBN 80-01-02545-4.

2001

 • Structure of the Continnouly Cast Low Carbon Microalloyes Steels – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Hnilica, F. - Moráfková, A., - Vašek, Z., In: Metal 2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001, pp. 198-202.

1999

 • Vliv předchozího zpracování na kinetiku rekrystalizace a precipitace slitin AlLiCuZr – Zuna, P. - Hnilica, F. - Macek, K., - Smola, B., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Ostrava: Tanger, 1999, pp. 9-12. ISBN 80-85988-40-2.

1998

 • Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR – Zuna, P., In: Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR. Ostrava: Tanger, 1998, pp. 3-5.
 • Opinions of Students on Present State and Perspectives of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Global Congress on Engineering Education. Wien: IGIP, 1998, pp. 12-14.
 • Trends in Education and Scientific Activities at the Czech Technical University in Prague at the Turn of the Milenium – Zuna, P., In: World Conference on Higher Education. Paris: UNESCO, 1998, pp. 1-5.
 • The Influence of Thermomechanical Treatment Parameters on AlLi2Cu3Zr0,1 Alloy Properties – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: 10th International Symposium on Metallography. Košice: TU Košice, FS, 1998, pp. 172-176. ISBN 80-7099-324-3.
 • Poslání technických univerzit – Zuna, P., In: Současná i budoucí úloha universit. Praha: Univerzita Karlova, 1998, pp. 11-15.
 • Perspectives and Options of Students on the Present State of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Global Congress on Engineering Education. Melbourne: UNESCO, 1998. p. 227-229. ISBN 0-7326-1903-3.
 • Teacher and Students : Partners or Rivals? – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., In: Pädagogische Probleme in der Ingenierausbildung. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1998, pp. 130-133. ISBN 3-88064-285-0.

1997

 • The Effect of Plastic Flow during Hot Deformation on Structure and Properties of Aluminium Alloys – Macek, K. - Sedláček, V., - Zuna, P., In: Technológia 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 142-145. ISBN 80-227-0976-X.
 • New Bachelor Technical Teachers Study at CTU in Prague – Pokorný, A. - Medřický, J. - Dobrovská, D., - Zuna, P., In: Ingenieur 2000 : Overinformed - Undereducated. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1997, pp. 285-288. ISBN 3-88064-273-7.

1996

 • Grantové projekty v technických vědách – Zuna, P., In: Inovace 96 - Dopravní strojírenství. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 1996, pp. 8-20.
 • Současné podmínky pro výchovu konstruktérů – Zuna, P., In: Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 32-36.
 • Odpevňovací a vytvrzovací procesy v litých a lisovaných slitinách AL-Li tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Starka, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 214-216. ISBN 80-01-01499-1.
 • Výuka materiálových věd a materiálového inženýrství v České republice – Zuna, P., In: Studium materiálového inženýrství na českých vysokých školách. Brno: VUT v Brně, 1996, pp. 26-38.
 • Podpora materiálového výzkumu GA ČR – Zuna, P., In: Pokroky fyzikální metalurgie 96. Brno: Hessel, 1996, pp. 216-220. ISBN 80-214-0757-3.
 • Vliv vysokých deformačních rychlostí na odpevňovací procesy v kovových materiálech – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: Metal 96. Ostrava: Tanger, 1996, pp. 125-133.

1995

 • Rekrystalizační a precipitační procesy ve slitinách AlLi tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Macek, K., In: Metal '95 3.díl. Ostrava: Tanger, 1995, pp. 1-6.
 • Komplexní projekty a priority v grantovém systému České republiky – Zuna, P., In: Innovation 95. Ostrava: OR Ostrava, 1995, pp. 28-32.
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 443-444.
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 697-698.
 • Microstructure and Properties of Steel AISI 321 Formed by High Deformation Rate – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., In: Metallography 95. Košice: TU Košice, FS, 1995, pp. 186-190. ISBN 80-7099-235-2.
 • The Effect of Small Plastic Deformation on the Microstructure of Artificially Aged Al-3,3Cu-1,9Li-0,1Zr Alloy – Hnilica, F. - Macek, K. - Očenášek, V., - Zuna, P., In: Metallography 95. Košice: TU Košice, FS, 1995, pp. 311-314. ISBN 80-7099-235-2.
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti materiálu a metalurgie GA ČR – Zuna, P., In: Workshop 95 - Metalurgie a kovové materiály. Praha: GA ČR, 1995, pp. 1-3.

1994

 • Ovlivnění dynamických a postdynamických odpevňovacích procesů podmínkami deformace – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Postler, M., In: Formability '94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 59-67.
 • Progresivní austenitická ocel a možnosti jejího použití – Jandoš, F. - Zuna, P., In: Innovation 94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 174-178.
 • Materiálový výzkum na českých vysokých školách – Zuna, P., In: Innovation 94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 4-7.
 • Některé zvlášnosti slitin typu Al-Li – Očenášek, V. - Zuna, P., In: 3. mezinárodní metalurgické sympozium - 4.. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 80-88.
 • Development of New Curricula at the Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague – Zuna, P. - Šubrt, L., - Kvasnička, I., In: Visions and Strategies for Europe. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1994, pp. 432-435. ISSN 0724-8873.
 • The Influence of High Deformation Rate on Recrystallization of Austenic Alloys – Zuna, P., In: Junior Euromat '94. Oberursel: DGM, 1994, pp. 222-223.

1993

 • Vyhodnocení užitných vlastností slitinových povlaků – Jeník, J. - Kreibich, V., - Zuna, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČSVTS, 1993, pp. 264-267.
 • Vliv rychlosti deformace na dynamické odpevňovací procesy oceli 17 247 – Zuna, P. - Hnilica, F., - Mikovec, P., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČSVTS, 1993, pp. 103-106.

Zpráva

2018

 • Posouzení stavu lopat Kaplanových turbín vodní elektrárny Štětí Shrnující zpráva – Horník, J. - Zuna, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2018. Report no. 18-01-012.

2016

 • Hodnocení dodaných zkušebních vzorků metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-10-092.
 • EBSD analýza tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje ocelí COST F a COST FB2 – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials, 2016. Report no. 16-04-036.

2014

 • Hodnocení mikrostruktury vzorků po zkouškách únavy metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 14-11-101.

2013

 • Hodnocení kinetiky růstu austenitického zrna a elektronová mikroskopie oceli pro hmotné výkovky 22 CrMoNiWV8-8 – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Puchnin, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. NO 13050043.

2006

 • Výzkum a vývoj výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P., [Annual Report] 2006. Report no. 14/12132/2006.

1996

 • Účelové financování výzkumu a vývoje v ČR – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • The Role of the Engineering Academy of the Czech Republic in the Sphere of Science and Technology – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Engineering Academy of the Czech Republik – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Grantový systém – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Česká vysoké učení technické – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Uzdravovací procesy – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02935-2.

1996

 • Nauka o materiálu – Macek, K. - Zuna, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01507-6.

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01002-3.

Sborník

2014

 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., Lázně Libverda, 2014-06-17/2014-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05474-1.
 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., Lázně Libverda, 2014-06-17/2014-06-19. 2014. ISBN 978-80-01-05474-1.

2008

 • Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society" – Zuna, P. ed., Praha, 2008-10-14/2008-10-15. Praha: ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04317-2.

1998

 • Perspektivy technického vzdělávání – Zuna, P. ed., Hradec Králové, 1998-03-25. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. ISBN 80-7041-662-9.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Engineering Education and the Bologna Declaration – Zuna, P., [Unpublished Lecture] ACATECH. 2006-02-07.
 • Engineering Education from the Viewpoint of the Bologna Declaration – Zuna, P., [Unpublished Lecture] Inženýrská akademie ČR. 2006-08-29.
 • Engineering Education in the Czech Republic – Zuna, P., [Unpublished Lecture] Academia de Engenheiros Portugal. 2006-09-21.

2002

 • Materiálové inženýrství v trojstupňovém vysokoškolském studiu na fakultě strojní ČVUT v Praze – Steidl, J. - Zuna, P., [Unpublished Lecture] Vojenská akademie v Brně. 2002-06-05.

2001

 • Progresivní materiály pro nové tisíciletí – Zuna, P., [Unpublished Lecture] MPO ČR. 2001-12-07.
 • Struktura kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., [Unpublished Lecture] TANGER. 2001-05-15.
 • Integrované inženýrství-vyzvaná úvodní přednáška – Zuna, P., [Unpublished Lecture] 2001-09-26.

1998

 • Historie a poslání technických univerzit – Zuna, P., [Unpublished Lecture] Národní technické muzeum Dějiny techniky. 1998-09-05.
 • Czech Technical University and Engineering Academy of the Czech republic – Zuna, P., [Unpublished Lecture] Russian Engeneering Academy-Sibirien Group. 1998-06-15.

1997

 • Does Technical University Stimulate Intellectual Potential of Students? – Dobrovská, D. - Vobořilová, J. - Pokorný, A., - Zuna, P., [Unpublished Lecture] Kungl Tekniska Högskolan. 1997-06-14.