CZ / EN

Proč studovat Fakultu strojní ČVUT v Praze?

Strojírenství je perspektivní obor, který má jak v České republice tak v Evropské unii budoucnost. Naši absolventi mají široké pole působnosti. Kromě firem s ryze strojní výrobou najdou díky široké škále oborů místo i u firem zabývajících se automatizací, informatikou, životním prostředím, biomedicínským a rehabilitačním inženýrstvím, energetikou, materiálovým inženýrstvím, mechatronikou, dopravní technikou, ale i v oblasti ekonomiky a managementu, apod.

studenti/projekty/cartech_2019_03.jpg

V krátké době po zahájení studia je možné se zapojit do různých výzkumných a vývojových projektů a získat neocenitelné praktické zkušenosti. Příklad mediálně známého projektu je Formula Student/SAE Team CTU CarTech, který se prezentuje studentskou závodní formulí po celé Evropě v rámci závodů týmů vysokých škol z celého světa. Kdo úspěšně projde studiem na naší fakultě může mít jistotu, že najde dobře placené místo.

 

V ČR jsme unikátnípracoviste/CAAT/09-AD4A0789.jpg

 • díky Centru pokročilých leteckých a kosmických technologií  zvýšila fakulta své výzkumné a výukové kompetence v oblasti letectví a kosmonautiky mimo jiné prostřednictvím vybudování pěti zkušeben leteckých motorů. Takto vznikající ekosystém přispěl k příchodu největšího výrobce leteckých motorů GE Aviation do ČR, což přináší nejen vývoj a výrobu nového turbovrtulového motoru Catalyst, ale možná i dalších leteckých motorů včetně tryskových. Catalyst se nedávno stal základem futuristického letadla TriFan hybridního v pohonech i módech operování. Současně vyvíjená inovace je individuální celoživotní monitorovací systém funkčnosti a životnosti turbovrtulových motorů s prediktivní údržbou na bázi konceptů Průmyslu 4.0
 • v oblasti strojírenské výrobní techniky díky Centru kompetence Strojírenská výrobní technika, kde byla vyvinuta řada inovací výrobních strojů používaných jejich výrobci v ČR, například nový systém kompenzace teplotních deformací na bázi teplotních přenosových funkcí a unikátní softwarový systém pro simulace virtuálního obrábění. Jako příklad průlomové inovace může sloužit nový koncept nejvýkonnějšího typu obráběcích strojů představovaného vícevřetenovými soustružnickými automaty, který zvyšuje produktivitu o 75%. Jiný příklad je nový koncept hybridní aditivní technologie pomocí kombinace navařování a obrábění.prumysl/pribehy/05-weldprint-mcv-5x.jpg
 • udržením holistického přístupu ke strojním konstrukcím v intencích integrovaného inženýrství. Zejména se to týká výrobních strojů, automobilů a jejich moderních pohonů. Vyhodnocení virtuální reality a experimentů umožňuje dosáhnout výborných výkonových, ekonomických a environmentálních vlastností.
 • integrací a rozvojem činností a aktivit souvisejících s počítačovou simulací včetně schopností spojovat vlastní i komerční simulační programy pro nekonvenční zařízení. Ve spolupráci s průmyslovou sférou jsme rozšířili a modernizovali výuku některých předmětů a řešené diplomové práce našich studentů nyní mají špičkovou SW podporu.
 • v oblasti biomechaniky. V Laboratoři biomechaniky člověka je prováděn výzkum pohybu, tkání, kardiovaskulárního systému a návrh a testování kloubní náhrady a implantátů.
 • historií vyučovaných strojních oborů. Jsme nejstarší strojní fakulta v ČR, která nabízí všechny strojírenské studijní obory.

 

Ve světě jsme unikátnízamereni_studia/dopravni_technika/autom_2019.jpg

 • díky Centru kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, které přispívá především ke snižováním produkce škodlivin spalovacími motory. Nyní pro to otevřelo novou cestu spočívající v zapalování a zrychleném spalování chudých směsí v zážehových motorech pomocí vodíku ve vyplachované zapalovací komůrce. Nedávno také zajistilo spolu s TÜV SÜD udržení nezávislé fyzické homologovatelnosti vozidel v ČR.
 • sestrojením obráběcího stroje nové generace TriJoint na ústavu mechaniky.
 • experimenty s obráběcím strojem LM-2, jehož tři řízené osy jsou poháněny lineárními motory s odpruženými sekundárními díly. Stroj slouží pro výzkum vlastností rychle pracujících strojů.
 • výzkumem v oblasti paralelní kinematiky, zahrnující redundantní paralelní sférický mechanismus HexaSphere, umožňující u naklápěcí hlavy obráběcího stroje velký rozsah pohybů při velké tuhosti a dynamice.
 • vývojem letounu Skyleader 100, umožňující variabilitu prvků konstrukce dle individuálních požadavků.

 

Na co jsme pyšnípracoviste/12201/laboratorspalovacichmotoru_02_w.jpg

 

Co je u nás novéhopracoviste/12110/3-_DSC2370.jpg


Můžete si také přečíst některé  příběhy z Fakulty strojní