[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Magisterské

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dizpozici
 • CFD simulace procesů probíhajících v míchaných reaktorech - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Zařízení pro hnětení a homogenizaci visko-elastických hmot - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Dispergace v technologiích výroby částicových nanokompozitů a nátěrových systémů - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Technologie výroby moderních nátěrových systémů - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Míchání v technologii výroby vodou ředitelných nátěrových disperzí - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Tokové vlastnosti nátěrových hmot - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Vliv mechanické dezintegrace na účinnost hydrotermického zpracování odpadní biomasy - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dizpozici
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dizpozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dizpozici
 • CFD simulace usazování v nádrži pro chov ryb - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dizpozici
 • CFD simulace přestupu tepla v míchané nádobě - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dizpozici
 • Design of microwave dryer - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Flow analysis of viscoelastic material - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Vliv parametrů procesu vstřikování na kvalitu produktu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Návrh mikrovlnné sušárny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Analýza toku viskoelastické látky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Effect of the injection molding process parameters on the product quality - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Simulace vytlačování kolagenní hmoty - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Analýza toku taveniny extrudérem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Dispergace kapalina-kapalina v mechanicky míchaných nádobách - více
  3909T012 - Procesní technika, Radek Šulc, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP