[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Vliv hydrodynamických podmínek na produkci mikrořas - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Eliminace tvorby biofilmu ve fotobioreaktoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Přestup tepla v míchaných vsádkách - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření tepelné vodivosti látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Sušárny, sušení a jeho modelování - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Pilotní technologie recyklace odpadního stavebního polystyrenu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro výrobu a plně biologicky rozložitelné hadice z vláknového biokompozitu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Vícerotorový rozpouštěcí reaktor pro přípravu vysokoviskózních disperzí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Numerické modelování míchání suspenzí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikrořas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky kulového mlýnu při přípravě nano-biouhlu. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Decentralizovaná biorafinerie pro materiálově-energetickou recyklaci odpadů z údržby komunální zeleně. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh destruktoru pro zpracování gastro odpadů. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Zařízení pro objektivní určování doby homogenizace v míchaných vsádkových zařízeních - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Objemové směšování sirupu s vodou při přípravě slazeného nápoje - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Sycení kapalin plynem a jeho praktické využití - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Realita měření reologických vlastností látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • PCC Post-combustion capture - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Technicko ekonomická studie separace CO2 - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Identifikace viskoelastických vlastností kolagenní hmoty - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vliv studené plasmy na biologické vzorky - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, rezervované téma
 • Homogenizace ve vnitřních vestavbách - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Přestup tepla v cylindro-kónickém fermentačním tanku - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace) - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Laboratorní adsorpční jednotka - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Technologie oxy-fuel spalování - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-04-22 (15:40)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe