[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Bakalářské

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Odparky, krystalyzátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dizpozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dizpozici
 • Materiály pro strojní zařízení v technologiích zpracování agresivních látek a ve farmacii - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Zařízení v technologii výroby a recyklace plastů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, rezervované téma
 • Dispergace v technologii výroby částicových nanokompozitů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Rychle se otevírací pohony a armatury - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Zásady konstruování uzavřených fotobioreaktorů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Stroje a zařízení pro výrobu biochemikálií a biopaliv 2+ generace - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Technologie a zařízení pro sběr a separaci chlorelly z vodního prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Technologie a zařízení pro zpracování fermentačních zbytků - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Technologická zařízení pro zpracování CO2 z CCS technologií - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Kogenerační jednotka pro nepřetržitý provoz - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dizpozici
 • Proces povrchové předúpravy materiálu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dizpozici
 • Kataforetické lakování - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dizpozici
 • Modelování proudění v nádržích pro chov ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dizpozici
 • Přestup tepla v míchaných nádobách - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dizpozici
 • Modelování obtékání těla ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dizpozici
 • Metody obrazové analýzy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Transportní vlastnosti kolagenu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Stanovení homogenity potravinářské látky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Měření velikosti vláken v materiálech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Sušení potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Sanitace v potravinářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dizpozici
 • Membránové technologie v průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dizpozici
 • Pokročilé technologie v destilaci - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dizpozici
 • Strojní zařízení pro výrobu sýrů - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dizpozici
 • Zařízení pro destilaci - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dizpozici
 • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Zařízení pro dopravu visko-elastických hmot - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Zařízení pro hnětení a homogenizaci visko-elastických hmot - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dizpozici
 • Laboratorní nožový mlýn pro dezintegraci odpadní biomasy - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Procesní charakteristiky separátoru pro odstranění koksu z quenchového oleje - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dizpozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dizpozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dizpozici
 • Drying of lamb sugar - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Sušení kostkového cukru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Reologie viskoelastické látky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Návrh laboratorního extrudéru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dizpozici
 • Návrh modelového patra patrové kolony - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP