[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Technologie akumulace anergie - více
  B071RBSI - Bez specializace, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Skladování a transport vodíku pomocí LOHC technologie - více
  B071RBSI - Bez specializace, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Stroje a zařízení v tukovém průmyslu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Pneumatická doprava - více
  B071RBSI - Bez specializace, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Oxygenační kapacita aeračního elementu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Měření a regulace ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Hustota - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Konstrukce a použití teplotních čidel pro průmyslová měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Tomografie - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • • Potenciál 3G biorafinerie/technologií Power-to-Chemicals v podmínkách zemí V4. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Zásady dekarbonizace technologií zpracovatelského průmyslu ČR. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Technická analýza a limity zařízení pro skladování a transport vodíku. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh výměníku tepla pro hygienizaci gastroodpadů. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Experimentální analýza velikosti částic a energií při drcení a mletí. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Jak vyrábět biometan v podmínkách ČR? - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Experimentální analýza účinnosti membránových procesů při separaci složek ze směsi plynů. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Principy snižování energetické náročnosti chemických, potravinářských a zpracovatelských linek. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Ideový konstrukční návrh drtičky pro vlhké slamnaté odpady. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Jak rozpojit buněčné stěny mikrořas Chlorely? - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh pyrolýzního reaktoru. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Laboratorní tenkovrstvý fotobioreaktor. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Linka na výrobu akumulátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, rezervované téma
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Výrobník sycených nápojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Čištění vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Přímý záchyt CO2 ze vzduchu „Direct Air Capture“ - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace s ohledem na interakce mezi tělesem a tekutinou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování šíření světelného záření - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj extruzního reometru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Úprava standu pro studenou plasmu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Organické struktury - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Statické vs. dynamické metody - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Design zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrických vlastností biomateriálů - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Moderní technologie pro výrobu bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Tepelné trubice - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Vícefázové výměníky tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Chlazení zařízení ve vakuu - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Pasivní chlazení - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Optimalizační algoritmy pro procesní techniku - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Otočný fotobioreaktor využitelný v Arktidě a Antarktidě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Čistitelné aerační členy reaktorů pro kontinuální provoz - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Laboratorní perličkový mlýn pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Šnekový dávkovač suroviny do laboratorní nožového mlýnu. - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Bilancování systému - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Čištění vzduchu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Sedimentační testy - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modeling of dissolved oxygen in fish tank - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Statické vs. dynamické metody - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh pasterizační stanice s přímým ohmickým ohřevem - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos hmoty v náplňové koloně - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Řízení teploty Li-ion baterií - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Metody vizualizace toku - více
  3904R024 - Všechny programy/obory Bc. studia, Stanislav Solnař, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-03-23 (11:14)