[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Obecné téma související s přenosem hybnosti, tepla a hmoty - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření tepelné vodivosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Výrobník sycených nápojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Linka na výrobu akumulátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Bilancování systému - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Čištění vzduchu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Práce s velkým objemem dat „Big data analysis“ - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Vývoj extruzního reometru - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Moderní postupy a technologie pro výrobu bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Konzumovatelné obaly a jejich výroba - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Moderní postupy indoor pěstování zemědělských plodin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Zařízení a technologie v chemickém průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Oxygenační kapacita aeračního elementu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Sterilizovatelný aerační element do fotobioreaktoru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Vodík a syntetická paliva - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Zařízení pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Vícerotorový rozpouštěcí reaktor pro přípravu vysokoviskózních disperzí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Dávkovač suroviny pro laboratorní střižný mlýn. - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Kategorizace partikulárních látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Pojezd pro měření rychlostního profilu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Sledování proudění ve vnitřních vestavbách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh pasterizační stanice s přímým ohmickým ohřevem - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Metody vizualizace toku - více
  3904R024 - Všechny programy/obory Bc. studia, Stanislav Solnař, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-04-22 (07:28)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe