[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Bakalářské

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Odparky, krystalyzátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zásady navrhování svarových spojů tlakových aparátů pro potravinářský průmysl - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Utěsňování pohyblivých částí strojů a zařízení ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Software pro výpočet vlastních frekvencí kmitání hřídelů míchacích zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Extrudér - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudéry pro speciální aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Stanovení homogenity potravinářské látky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Metody obrazové analýzy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Elektrostatické zvlákňování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Sušení potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Kolagen - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření velikosti vláken v materiálech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extruze vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Moderní postupy výroby bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrický ohřev potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh varny domácího mikropivovaru - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, rezervované téma
 • Možnosti využití odpadů z potravinářských a gastro provozů - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrických vlastností potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh tvarově složitých míchadel vyrobených technologií 3D tisku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Sušení kostkového cukru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Reologie viskoelastické látky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Drying of lamb sugar - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh laboratorního extrudéru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for soft tissue graft production - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP