[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Návrh snímače pro sledování stavu ocelové výztuže – první fáze testování – Čápová, K. - Maršálek, J. - Dvořák, M. - Šašek, L., - Včelák, J., TZB info. 2020, 22(27), ISSN 1801-4399.
 • A thermoplastic T-profile with effective lay-up in one shot – Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., JEC Composites Magazine. 2020, 135 27-29. ISSN 1639-965X.
 • Unified viscoplasticity modelling for a SiMo 4.06 cast iron under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., International Journal of Fatigue. 2020, 136 ISSN 0142-1123.
 • Creep resistance of HDPE/PA66 system: Effect of PA66 phase geometry and graphite nanoplatelets addition – Kelnar, I. - Ujcic, A. - Kapralkova, L. - Krejcikova, S. - Novotný, C. - Padovec, Z., - Růžička, M., Polymer Testing. 2020, 85 ISSN 0142-9418.
 • Progress in fatigue life calculation by implementing life-dependent material parameters in multiaxial fatigue criteria – Karolczuk, A. - Papuga, J., - Palin-Luc, T., International Journal of Fatigue. 2020, 134 1-13. ISSN 0142-1123.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue-creep of a 42CrMo4 steel – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2020, 135 1-13. ISSN 0142-1123.

2019

 • Modeling the Strain-Range Dependent Cyclic Hardening of SS304 and 08Ch18N10T Stainless Steel with a Memory Surface – Halama, R. - Fumfera, J. - Gál, P. - Kumar, T., - Makropoulos, A., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2019, 9(8), 1-26. ISSN 2075-4701.
 • Strain Range Dependent Cyclic Hardening of 08Ch18N10T Stainless Steel—Experiments and Simulations – Fumfera, J. - Halama, R. - Procházka, R. - Gál, P., - Španiel, M., Materials. 2019, 12(24), 1-28. ISSN 1996-1944.
 • Correction to: Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., Archive of Applied Mechanics. 2019, 89 2213. ISSN 0939-1533.
 • Recent progress in the application of multiaxial fatigue criteria to lifetime calculations – Karolczuk, A. - Papuga, J., Procedia Structural Integrity. 2019, 23 69-76. ISSN 2452-3216.
 • Comparison of several methods for the notch effect quantification on specimens from 2124-T851 aluminum alloy – Papuga, J. - Karkulín, A. - Hanžl, O., - Lutovinov, M., Procedia Structural Integrity. 2019, 19 405-414. ISSN 2452-3216.
 • Who Should Bear Responsibility? Benchmarks in Fatigue Prediction – Papuga, J. - Healey, R., Bulletin. Česká společnost pro mechaniku. 2019,(1), 18-42. ISSN 1211-2046.
 • Mean shear stress effect built into the multiaxial fatigue strength estimation method of an integral type – Papuga, J. - Suchý, L., - Růžička, M., MATEC Web of Conferences. 2019, 300 ISSN 2261-236X.
 • THE FE ANALYSIS AND VARIATION OF COMPOSITE TOP HAT SHAPED BEAM – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., Strojnícky časopis. 2019, 69(3), 27-32. ISSN 2450-5471.
 • Differences in the response to in-phase and out-of-phase multiaxial high-cycle fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., Frattura ed Integrità Strutturale. 2019, XIII(50), 163-183. ISSN 1971-8993.
 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 turbocharger turbine housing: Damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., Engineering Failure Analysis. 2019, 105 736-755. ISSN 1350-6307.
 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., Archive of Applied Mechanics. 2019, 89(5), 823-834. ISSN 0939-1533.
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., Advances in Engineering Software. 2019, 129 57-68. ISSN 0965-9978.
 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

Stať ve sborníku

2020

 • DEGRADATION OF AM POLYJET PHOTOPOLYMER DURING ARTIFICIAL AGING WITH SOLAR UVA & UVB – Blaha, D. - Matušů, M. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 9-13. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • FATIGUE CHARACTERIZATION OF ADDITIVELY MANUFACTURED SPECIMENS BY INFRARED THERMOGRAPHY – Matušů, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 59-63. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • EFFECTS OF PRINTING DIRECTION ON MECHANICAL PROPERTIES USING AM POLYJET TECHNOLOGY – Matušů, M. - Blaha, D. - Padovec, Z. - David, P. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Růžička, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64-68. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • T-Profile with Effective Lay-up in One Shot – Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites - Conference Proceedings. Bremen: Congres Bremen und Messe Bremen, 2020. p. 41-44.
 • Comparison of Methods for Calculation of Composite Wound Tube Deflection – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Malá, A., - Kropík, B., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 224-231. vol. 32. ISSN 2214-7853.
 • Identification of MTB EnduroBicycleFrame Behaviour – Kropík, B. - Malá, A. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Ponížil, T. - Dvořák, M., - Mareš, T., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 252-262. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Numerical and Experimental Analysis of C/PPS Y-Shaped Profile – Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 340-343. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Maximalizace pevnosti a tuhosti navíjených kompozitových nosníků – Koštel, J. - Mareš, T., - Kulíšek, V., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 9-14. ISBN 978-80-01-06767-3.
 • Analytické modely efektivní tuhosti kompozitních nosníků – Zámečníková, T. - Mareš, T., - Kulíšek, V., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 35-40. ISBN 978-80-01-06767-3.
 • ANALÝZA TUHOSTI A PEVNOSTI VINUTÝCH TRUBEK S INTEGROVANÝMI SPOJI – Malá, A. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Zámečníková, T., - Mareš, T., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 15-19. ISBN 978-80-01-06767-3.
 • Biodegradation Behavior of Magnesium Alloy During Exposure to the Conditions of Human Body Environment – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., In: XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag, 2020. p. 1792-1795. ISSN 1680-0737. ISBN 9783030316341.

2019

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION THE DEFLECTION OF COMPOSITE WOUND TUBES – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 65-66. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Mechanical Properties of Reinforced Composites with Polymeric PP Matrix Under High Loading Velocity – Blaha, D. - Růžička, M., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 5-7. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Delamination detection using electrical resistance change method and its reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: Structural Health Monitoring 2019, Enabling Intelligent Life-cycle Health Management for Industry Internet of Things (IIOT). Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2019. p. 1582-1589. ISBN 9781605956015.
 • Experimental Analysis of Composite Jet Engine Air Inlet – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Kostroun, T. - Václavík, J., - Růžička, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Experimental verification of analytical model for deflection prediction of hybrid carbon fibre profile under three point bending tests – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Uher, O., - Doubrava, K., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 426-433. ISBN 9788021457669.
 • Experimental and numerical analysis of the head tube joint strength – Doubrava, K. - Ponížil, T. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 42-49. ISBN 9788021457669.
 • Experimental analysis of jet engine air channel impact resistance by means of strain gauges and FBG sensors – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Doubrava, R. - Václavík, J., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 50-57. ISBN 9788021457669.
 • Thermo-Mechanical Fatigue of a CrMo Steel Applicable to Steam Turbine Shafts – Nesládek, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Kuželka, J. - Procházka, R. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 231-237. vol. 19. ISSN 2452-3216.
 • Numerical simulations of fatigue crack growth in a steam turbine rotor blade groove – Kuželka, J. - Nesládek, M. - Lutovinov, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity - 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 780-787. vol. 17. ISSN 2452-3216.
 • Fiber optic strain sensor system for structural analysis of jet engine air intake – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Václavík, K., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 77-80. ISBN 9788021457669.
 • Návrh systému pro defektoskopii pomocí opticky buzené aktivní infračervené termografie – Kostroun, T. - Dvořák, M., - Pilař, J., In: DEFEKTOSKOPIE 2019 / NDE for Safety, Sborník 49. mezinárodní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 75-85. ISBN 978-80-214-5799-7.
 • Detection and Monitoring of Failures in CFRP Specimens with Integrated Joints by Acoustic Emission Method – Kropík, B. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Malá, A., - Mareš, T., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 20-23. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Fatigue prediction of notched components – Hanžl, O. - Karkulín, A. - Papuga, J., - Lutovinov, M., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Fire ladder test simulation – Kuželka, J. - Španiel, M., - Doubrava, K., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Delamination Detection Using Electrical Resistance Change Method and Its Reliability – Schmidová, N. - Růžička, M. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Comparison of the Published Contact Configurations for the Determination of Electrical Resistivity of CFRP Composite – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 462-468. ISBN 9788021457669.
 • Finite Element Analysis of Composite Tubes with Integrated Loop Connections – Malá, A. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Ponížil, T., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 114-116. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Experimental and numerical evaluation of composite part strength – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 145-147. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Comparison of Several Optimized Methods for Mean Stress Effect Evaluating the Stress-Life Prediction – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., In: Mechanical Fatigue of Metals - Experimental and Simulation Perspectives. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 231-237. Structural Integrity. ISSN 2522-5618. ISBN 978-3-030-13980-3.
 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION THE DEFLECTION OF COMPOSITE WOUND TUBES – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Malá, A., - Kulíšek, V., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 65-66. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 46-49. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Degradation of mechanical properties of magnesium alloy – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 459-461. ISBN 9788021457669.
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 361-364. ISBN 9788021457669.
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Polymer Composites 2019 Proceedings. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 126-131. ISBN 978-80-01-06582-2.
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 129-134. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 38-43. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • VERIFICATION AND NUMERICAL SIMULATION OF ADVANCED COMPOSITE INLET IN COMPLIANCE OF AIRWORTHINESS IMPACT REQUIREMENTS – Doubrava, R. - Oberthor, M. - Raska, J. - Belsky, P. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 7-14. ISBN 978-80-214-5696-9.
 • Physico-mechanical properties of composite structural parts for machine tools – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Smolík, J., - Janota, M., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier Science, 2019. p. 288-297. vol. 12. ISSN 2214-7853.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Lehká převodovka s využitím kompozitních materiálů – Růžička, M. - Uher, O. - Robin, P. - Sulitka, M. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Functional Sample] 2019.
 • WP07 - Funkční vzorek - TOS Kuřim - 2019 Hnací hřídel kompozit-kov – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mores, P., - Vrba, P., [Functional Sample] 2019.
 • WP07 – Výsledek na stroji – Tajmac ZPS-2019 – Model pro analýzu vlivu dynamické tuhosti dílů na dynamickou tuhost stroje řady MCV – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Machálka, M., - Vrba, P., [Prototype] 2019.

Zpráva

2020

 • Odborná zpráva za výzkumný záměr VZ4 Zvyšování přenositelného výkonu do řezného procesu (stav po roce 2019) – Janota, M. - Kolář, P. - Kulíšek, V. - Lašová, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2020. Report no. V-19-112.

2019

 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 12/2018) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/30.
 • Deformační odezva vzduchovodu určená pomocí FBG snímačů (motorová zkouška 06/2019) – Dvořák, M. - Schmidová, N. - Doubrava, K., - Bartošák, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/06.
 • Deformační chování kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG během pozemní motorové zkoušky – Doubrava, K. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Kostroun, T., - Čenský, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/05.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019 – Brabec, J. - Barák, K. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Kučera, J. - Theiner, R. - Kalný, J. - Šponer, J., - Dvořák, M., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. TZP/ULT/69/2019.
 • ZKOUŠKA DEMONSTRÁTORU - FBG SNÍMAČE – Dvořák, M. - Doubrava, K., - Václavík, J., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/29.
 • Odborná zpráva o řešení projektu Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Kulíšek, V. - Janota, M. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-033.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Final report for the year 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-029.
 • VÝPOČTOVÁ ANALÝZA KOMPOZITOVÉHO VZDUCHOVODU – Bartošák, M. - Václavík, J. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/09.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Novotný, C., - Růžička, M., [Research Report] 2019. Report no. 12105/2019/15.
 • WP07 - Model stroje MCV7032 s uplatněním kompozitních materiálů – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Hornová, J. - Vrba, P. - Janota, M., - Machálka, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-069.
 • WP07 – Funkční vzorek – hřídel TOS KUŘIM – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Hornová, J. - Doubrava, K., - Janota, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-068.
 • WP07 - Závěrečná zpráva za rok 2019 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Zámečníková, T. - Smolík, J. - Lašová, V. - Limberg, T., - Tančin, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-067.
 • STATICKÉ A ÚNAVOVÉ OHYBOVÉ ZKOUŠKY DLAH – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/14.
 • METODIKA TESTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO DLAHOVOU OSTEOSYSTÉZU A JEJÍ AKREDITACE – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Vondrová, J., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/13.
 • Numerická a experimentální analýza C/PPS T-profilů s použitím vrstvených prvků – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Zámečníková, T., - Daniel, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/11.
 • FE analýza vybraných variant C/PPS Omega profilu – Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Daniel, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/10.

Sborník

2020

 • MEASUREMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICLES FOR DEM SIMULATIONS – Mulenko, M. ed. - Petera, K. ed. - Skočilas, J. ed., - Doubrava, K. ed., online, 2020-11-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS – Padovec, Z. ed., online, 2020-11-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK – Vondrová, J. ed. - Padovec, Z. ed., Kamenice, 2020-09-09/2020-09-10. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. ISBN 978-80-01-06767-3.

2019

 • 26th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. ed. - Vondrová, J. ed., Praha, 2019-06-21. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Polymer Composites 2019 Proceedings – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., Tábor, 2019-05-15/2019-05-16. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06582-2.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2019 - Paul Heuler's Lectures – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2019.
 • 26th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., [Conference Hosting] 2019.
 • Polymer Composites 2019 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org. - Foller, B. org. - Křena, J. org. - Moravec, R. org. - Nezbedová, E. org. - Orlt, J. org. - Socha, F. org. - Ščerba, M. org., - Varečková, D. org., [Conference Hosting] 2019.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Strategie spojování kompozitních kol a ocelových ozubených věnců – Poul, R. - Uher, O. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Sulitka, M. - Janota, M., - Kulíšek, V., [Verified Technology] 2019.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Základní otázky lepení – Novotný, C., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2019-11-21.
 • Fatigue solvers - how safe is their use – Papuga, J., [Unpublished Lecture] Doc. Radim Halama, Ph.D.. 2019-04-15.
 • Lepené spoje – analytické a experimentální metody – Padovec, Z. - Novotný, C., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2019-11-21.
 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., [Unpublished Lecture] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd. 2019-09-11.