[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Mean shear stress effect built into the multiaxial fatigue strength estimation method of an integral type – Papuga, J. - Suchý, L., - Růžička, M., MATEC Web of Conferences. 2019, 300 ISSN 2261-236X.
 • Differences in the response to in-phase and out-of-phase multiaxial high-cycle fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., Frattura ed Integrità Strutturale. 2019, XIII(50), 163-183. ISSN 1971-8993.
 • Life assessment of a 42CrMo4 steel under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J., - Španiel, M., International Journal of Fatigue. 2019, 129 1-11. ISSN 0142-1123.
 • Thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 turbocharger turbine housing: Damage operator approach – Bartošák, M. - Španiel, M., - Doubrava, K., Engineering Failure Analysis. 2019, 105 736-755. ISSN 1350-6307.
 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., Archive of Applied Mechanics. 2019, 89(5), 823-834. ISSN 0939-1533.
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., Advances in Engineering Software. 2019, 129 57-68. ISSN 0965-9978.
 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Investigation of hold period influence on residual fatigue live in steam turbine shaft design – Rund, M. - Procházka, R. - Džugan, J. - Konopík, P. - Nesládek, M. - Jurenka, J. - Růžička, M., - Měšťánek, P., IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2018, 461(1), ISSN 1757-899X.
 • Influence of Inherent Surface and Internal Defects on Mechanical Properties of Additively Manufactured Ti6Al4V Alloy: Comparison between Selective Laser Melting and Electron Beam Melting – Fousova, M. - Vojtech, D. - Doubrava, K. - Daniel, M., - Lin, C.F., Materials. 2018, 11(4), ISSN 1996-1944.
 • Development of Adaptable CF RP Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., Materials Today: Proceedings. 2018, 5(13), 26784-26791. ISSN 2214-7853.
 • Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation – Papuga, J. - Vízková, I. - Nesládek, M., - Trubelová, Š., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2018, 41(11), 2259-2271. ISSN 8756-758X.
 • Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

Stať ve sborníku

2019

 • Comparison of the Published Contact Configurations for the Determination of Electrical Resistivity of CFRP Composite – Schmidová, N. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. ISBN 9788021457669.
 • Finite Element Analysis of Composite Tubes with Integrated Loop Connections – Malá, A. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Ponížil, T., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 114-116. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Experimental and numerical evaluation of composite part strength – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 145-147. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION THE DEFLECTION OF COMPOSITE WOUND TUBES – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Malá, A., - Kulíšek, V., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 65-66. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 46-49. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Degradation of mechanical properties of magnesium alloy – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 459-461. ISBN 9788021457669.
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 361-364. ISBN 9788021457669.
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Polymer Composites 2019 Proceedings. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 126-131. ISBN 978-80-01-06582-2.
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 129-134. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 38-43. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • VERIFICATION AND NUMERICAL SIMULATION OF ADVANCED COMPOSITE INLET IN COMPLIANCE OF AIRWORTHINESS IMPACT REQUIREMENTS – Doubrava, R. - Oberthor, M. - Raska, J. - Belsky, P. - Doubrava, K., - Dvořák, M., In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 7-14. ISBN 978-80-214-5696-9.

2018

 • Uzavřený zkušební stav pro zkoušky hřídelových převodovek – Kazda, L. - Achtenová, G., - Padovec, Z., In: Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 14-23. ISBN 978-80-214-5644-0.
 • Comparison of damping of materials used in the construction of machine tools – Janota, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P., - Kolář, P., In: Proceedings of the 25th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: IIAV - International Institute of Acoustics and Vibration, 2018. p. 2999-3006. ISBN 978-1-5108-6845-8.
 • Porovnání mechanických vlastností modelových nosných vzorků pro obráběcí stroje – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Smolík, J., - Pošvář, Z., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0776-7.
 • Advanced Methods in Crash Safety Testing - Advanced Lateral Impact System – Jelínek, J. - Růžička, M., - Kalinský, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 150-156. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE STRUCTURAL PARTS FOR MACHINE TOOLS – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Vrba, P. - Smolík, J., - Pošvář, Z., In: 35th Danubia Adria Symposium on Edvances in Experimental Mechanics - extended abstracts. Bucharest: S.C. ANDOR TIPO S:R:L: - Editura PRINTECH, 2018. p. 65-66. ISBN 978-606-23-0874-2.
 • Parameters affecting the response to non-proportional fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M., - Jurenka, J., In: 18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture - Fatigue and Fracture at all Scales. Instituto Superior Técnico, 2018. p. 23-26. ISBN 978-989-20-8548-7.
 • Validation of multiaxial stress-based analysis on specimens from ČSN 41 1523 – Fojtík, F. - Papuga, J., - Fusek, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 96-101. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Comparison of optimized Walker and Goodman methods – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., In: Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. p. 157-159. ISBN 978-972-752-237-8.
 • Further Investigation on Mean Stress Effect Methods and Multiaxial Loading Methods – Lutovinov, M. - Papuga, J. - Vízková, I., - Nesládek, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 27-30. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • CARBON FIBERS FOR SENSING AND DAMAGE DETECTION OF COMPOSITE MATERIALS – Schmidová, N. - Růžička, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 46-49. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • Influence of Material Stiffness and Damping on Dynamic Behaviour of Production Machines – Kulíšek, V. - Smolík, J. - Růžička, M., - Kolář, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 51-52. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • FE Analysis of the T-profile for Airplane Door – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 135-136. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Design and analysis of shaft and bonded joints for electric car – Padovec, Z. - Kropík, B., - Zámečníková, T., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • THERMO-MECHANICAL FATIGUE (TMF) AND LOW CYCLE FATIGUE (LCF) TESTS AND SPECIMEN DESIGN – Černý, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Investigation of The Electrical Resistivity of Damaged Carbon Fibers Sensors with Regard to SHM – Schmidová, N. - Horoschenkoff, A., - Růžička, M., In: 18th European Conference on Composite Materials. University of Patras, 2018.
 • Monitoring of Delamination Growth on the MMB Specimens Using FBG Sensors and Electrical Resistance Measurement Method – Schmidová, N. - Dvořák, M. - Kadlec, M., - Růžička, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 367-373. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Pokovení uhlíkové tkaniny – Szelag, P. - Schmidová, N., In: 51. celostátní aktiv galvanizérů: sborník přednášek : Jihlava, 6.-7.2.2018. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2018. ISBN 978-80-905648-4-8.
 • Design and Analysis of Shafts for Electric Car Gearbox – Kropík, B. - Padovec, Z., - Zavřelová, T., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 29-32. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Design and Analysis of Hybrid (Metal/Composite) Upper Case of the Gearbox – Šedivý, O. - Padovec, Z. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 20th International Conference APPLIED MECHANICS 2018 CONFERENCE PROCEEDINGS. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 87-92. ISBN 978-80-261-0766-8.
 • COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF COMPOSITE BEAMS DEFORMATION WITH THE EXPERIMENT – Zavřelová, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 83-88. ISBN 978-80-261-0776-7.
 • Určení smykové pevnosti plochých lepených spojů pro dané materiálové kombinace – Padovec, Z. - Kropík, B., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0776-7.
 • Technologie galvanického mědění uhlíkových vláken – Szelag, P. - Schmidová, N., In: 44. Projektování a provoz povrchových úprav. JELÍNKOVÁ Zdenka - PPK, 2018. ISBN 978-80-906304-2-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., Czech Republic. Patent CZ 307605. 2018-11-21.
 • Hnací hřídel – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mores, P., - Vrba, P., Czech Republic. Utility Model CZ 31655. 2018-03-27.

Zpráva

2019

 • FE analýza vybraných variant C/PPS Omega profilu – Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Daniel, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/10.

2018

 • DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR EVALUATION OF FBG SENSOR SIGNALS – Dvořák, M. - Schmidová, N., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/18.
 • EVALUATION OF THE SENSOR SYSTEM DESIGN – Dvořák, M. - Doubrava, K., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/17.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-018.
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-054.
 • WP7 – Dynamické chování sestavy nosných prvků modelového stroje s uplatněním litinových nebo hybridních komponent kompozit – litina, TAJMAC-ZPS – Kulíšek, V. - Janota, M. - Vrba, P. - Růžička, M. - Kolář, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-046.
 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2018 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-045.
 • SOUBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMU TUHOSTNÍCH CHARAKTERISTIK – Bartošák, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/20.
 • Konstrukce a analýza přípravku pro čtyřbodový ohyb – Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/23.
 • Hodnocení degradace vlastností hořčíkových slitin – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Suchý, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/25.
 • Rešerše metodik zkoušení dlah s ohledem na studené spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/15.
 • Napěťově-deformační analýza Omega profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2018. Report no. 12105/18/14.
 • Napěťově-deformační analýza Ti a C/PPS T profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2018. Report no. 12105/18/13.
 • Závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za roky 2014-2017 – Šašek, L. - Demuth, J. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Růžička, M. - Boháč, L. - Štěpánek, M. - Průcha, P., - Vlček, M., [Research Report] 2018. Report no. TA04031450-2017V001.

Kapitola v knize

2019

 • Comparison of Several Optimized Methods for Mean Stress Effect Evaluating the Stress-Life Prediction – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., In: Mechanical Fatigue of Metals. Cham: Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-13979-7.

Sborník

2019

 • 26th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. ed. - Vondrová, J. ed., Praha, 2019-06-21. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Polymer Composites 2019 Proceedings – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., Tábor, 2019-05-15/2019-05-16. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06582-2.

2018

 • 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS – Vondrová, J. ed. - Padovec, Z. ed., ČVUT FS, 2018-06-08. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • 26th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., [Conference Hosting] 2019.
 • Polymer Composites 2019 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org. - Foller, B. org. - Křena, J. org. - Moravec, R. org. - Nezbedová, E. org. - Orlt, J. org. - Socha, F. org. - Ščerba, M. org., - Varečková, D. org., [Conference Hosting] 2019.

2018

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 - FKM Guideline Training – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2018.
 • 24th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., [Workshop Hosting] 2018.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Lepené spoje – analytické a experimentální metody – Padovec, Z. - Novotný, C., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2019-11-21.
 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., [Unpublished Lecture] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd. 2019-09-11.

2018

 • Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel – Růžička, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Kulíšek, V. - Sháněl, V. - Bogomolov, S., - Pavlata, P., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2018-11-13.
 • Adaptive response of composite structure under impact loading – Vašíček, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Zavadil, F., - Růžička, M., [Unpublished Lecture] 25th WAM. 2018-12-07.