[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

Master's

Magisterské

  • Obecná kritéria pro volbu nástrojových ocelí a jejich optimální tep. zpracování pro střižné nástroje - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • 3D tisknuté struktury zmenšující objem po deformaci - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Ověření velikosti tvářecích sil ppři postupovém tváření - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Vliv tvaru žebra na jeho zaplnění při zápustkovém kování - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Metodika zkoumání a jejího ověření pevnosti drážkového lemového spoje - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Analýza a porovnání konvenčního a rolnového lemování - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Porovnání využití numerické simulace pro tváření ostrých geometrií - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Porovnání chování materiálu při různých rychlostech deformace pomocí numerické simulace - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Omezení systému ARAMIS pro sledování deformací materiálu - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Návrh mechanického spoje ocelových zárubní - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Chování vysokopevnostních plechů při různých rychlostech deformace - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Vliv rychlosti deformace na chování automobilových plechů HX - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Vliv směru válcování plechu na velikost odpružení při jednoduchém ohybu - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Válcované vnější závity na vysocepevných ocelích - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Vliv nastavení výpočetní sítě na přesnost analýzy odpružení materiálu - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
  • Vliv okrajových podmínek na velikost odpružení materiálu - více
    3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP