[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Michal Valeš

Ing. Michal Valeš

Michal.Vales (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2631

room: B1-33, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2019

 • Study of Influential Parameters of the Sphere Indentation Used for the Control Function of Material Properties in Forming Operations – Satosek, R. - Valeš, M., - Pepelnjak, T., Journal of Mechanical Engineering - Strojniški Vestnik. 2019, 65(10), 585-598. ISSN 0039-2480.
 • COMPENSATION OF SPRINGBACK IN LARGE SHEET METAL FORMING – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(5), 483-489. ISSN 1210-2709.
 • APPLICABILITY VERIFICATION OF AUTOFORM SOFTWARE FOR FEM SIMULATION OF MECHANICAL FIXATION OF HEMMED JOINTS – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(6), 544-549. ISSN 1210-2709.

2018

 • Metodika kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků – Pačák, T. - Valeš, M., MM Průmyslové spektrum. 2018,(1,2), 34-35. ISSN 1212-2572.
 • Metody spojování využívající principy plastické deformace – Chrášťanský, L. - Valeš, M., MM Průmyslové spektrum. 2018,(1,2), 46-47. ISSN 1212-2572.

2017

 • Vlastnosti dílů vyráběných aditivními technologiemi – Tatíček, F. - Valeš, M. - Zikmund, P., - Drašnar, M., Kovárenství. 2017,(60), 70-73. ISSN 1213-9289.

Proceeding papers

2020

 • RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE STEEL DOOR FRAMES – Tatíček, F. - Novák, V. - Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Machka, B., - Matyáš, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 137-141. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • DETERMINATION OF FORMING LIMIT CURVES ACCORDING TO TENSILE TEST AND ARAMIS SYSTEM – Krejsa, P. - Novák, V. - Tatíček, F. - Valeš, M., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 82-89. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • THE UTILIZATION OF COMPLEX NUMERICAL SIMULATIONS OF STAMPING AND HEMMING PROCESSES FOR THE SAKE OF VISUALIZING THE MANUFACTURING PROCESS OF THE CAR’S FIFTH DOOR ASSEMBLY – Havelka, J. - Tatíček, F. - Valeš, M., - Novák, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 47-48. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Accuracy improvement of the numerical simulation results in the process of sheet metal working – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 300-304. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Forging a draw rod for a steam locomotive No. 464 053 – Machka, B. - Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Stejskal, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 273-278. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Punch Speed on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 105-108. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Feasibility of DP500 Steel Outer Car Body Parts – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 170-176. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Strain Rate on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 450-454. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Outer Car Body Panels Made of Dual-Phase Steel – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 507-512. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.

2018

 • Comparison of Numerical Simulation and Deep Drawing Test of DP500 Steel – Valeš, M. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Pačák, T., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 501-506. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • The Law of Similarity and its Application for Numerical Simulation of Sharp Geometries in Stamping – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., In: Metal 2018 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2018. p. 378-383. 1st. ISBN 978-80-87294-84-0.
 • Properties of 3D Printed Samples – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Šatná, K., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 80-85. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Compensation of the Springback Behavior in Large Sheet Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 160-164. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 202-205. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Cup Test Evaluation of DP500 Steel – Valeš, M. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Novák, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 212-216. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Properties of Steel Hybrid Sandwich Materials – Valeš, M. - Vlk, V. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 217-220. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • The Methodology and its Determination of the Springback in Stamping Processes of Outer Car Body Parts – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 192-197. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Problems in Manufacturing of Car Body Panels with Use of HSS – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 166-171. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Trends in Modern Manufacturing of Hot-Formed Flat Semi-Finished Products – Šanovec, J. - Pilvousek, T. - Valeš, M., - Procházka, T., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 123-126. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Methodology of the Springback Compensation in Sheet Metal Stamping Processes – Pačák, T. - Valeš, M., - Tatíček, F., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 502-507. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.
 • Feasibility Study of Manufacturing Outer Car Body Parts with Use of DP500 – Valeš, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 561-566. 1st Edition. ISBN 978-80-87294-79-6.

2016

 • The Influence of Strain Rate on the Stability of the Stamping Process – Valeš, M., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 166-171. ISBN 978-80-87583-17-3.

Patents, utility designs, industrial designs

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., Czech Republic. Utility Model CZ 32093. 2018-09-25.

Report

2018

 • Analýza současného stavu – dělení a spojování materiálu – Tatíček, F. - Valeš, M. - Machka, B., - Chrášťanský, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2018. Report no. U12133/2018/042.

2016

 • Návrh technologie vyhrdlování – Tatíček, F. - Machka, B., - Valeš, M., [Research Report] DIRAC Industries s.r.o., 2016. Report no. 12133/2016/004.
 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., [Research Report] DIRAC Industries s.r.o., 2016. Report no. 12133/2016/009.
 • Konstrukce nástroje a ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Valeš, M., - Machka, B., [Research Report] Komořany: United energy, a.s., 2016. Report no. 12133/2016/019.
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., [Research Report] Komořany: United energy, a.s., 2016. Report no. 12133/2016/003.