[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

People

Jakub Svoboda

Ing. Jakub Svoboda

jakub.svoboda1 (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2020

 • Stanovení účinnosti odmašťování ve vodných alkalických roztocích – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Zoubek, M., - Svoboda, J., Povrcháři. 2020, 13(5), 15-18. ISSN 1802-9833.
 • Alkalické černění ocelí - vady a způsoby jejich odstraňování – Kudláček, J. - Svoboda, J., Povrcháři. 2020, 13(4), 6-8. ISSN 1802-9833.
 • Microstructure Characterization and Corrosion Resistance of Zinc Coating Obtained in a Zn-AlNiBi Galvanizing Bath – Kania, H. - Saternus, M. - Kudláček, J., - Svoboda, J., Coatings. 2020, 10(8), ISSN 2079-6412.

2019

 • Základy smaltování – díl 3. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 13-14. ISSN 1802-9833.
 • Základy smaltování – díl 2. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 15-18. ISSN 1802-9833.
 • Základy smaltování – díl 1. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 14-15. ISSN 1802-9833.
 • Konverzní vrstvy a jejich detekce na povrchu základního materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 6-7. ISSN 1802-9833.

2018

 • Suitable pre-treatment of hot-dip zinc to increase the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2018, 2018(1), 135-139. ISSN 1213-2489.
 • Korozní odolnost nátěrových systémů v kombinaci s moderními chemickými předúpravami – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2018, 2018(7), 15-18. ISSN 1802-9833.
 • Smaltování a nově vznikající společnost smaltéřů – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Chvojka, M., Občasník Povrcháři. 2018, 2018(3), 3. ISSN 1802-9833.

2017

 • Goujian: Historický čínský meč – Svoboda, J., Občasník Povrcháři. 2017, 2017(7), 17. ISSN 1802-9833.

2016

 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., Občasník Povrcháři. 2016, 4-8. ISSN 1802-9833.
 • Způsoby chemické předúpravy povrchů a povlaků žárového zinku pro přilnavost nátěrových systémů – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2016,(6), 5-8. ISSN 1802-9833.
 • Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Kudláček, J., Tribotechnika. 2016, ISSN 1338-0524.

2015

 • Vady organických povlaků způsobené vodíkem – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Szelag, P., Občasník Povrcháři. 2015,(6), 8-9. ISSN 1802-9833.

Proceeding papers

2021

 • Volba opravy PKO demontovatelných částí ocelových konstrukcí – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., In: 17. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 69-74. 1. ISBN 978-80-87583-34-0.
 • Cleaning and maintenance of surfaces in energy industry – Machalínek, M. - Kuchař, J., - Svoboda, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 165-170. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • INFLUENCE OF FRICTION COEFFICIENT ON THE SAFETY OF THREAD CONNECTIONS – Hazdra, Z. - Bláha, M. - Kuchař, J., - Svoboda, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 56-59. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Thermochromic painting systems - a new approach to increase occupational safety – Tatíčková, Z. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Svoboda, J., In: Metal 2021- Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. p. 593-599. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-99-4.
 • Technologie oprav protikorozní ochrany menších částí historických ocelových konstrukcí s využitím žárového zinkování. – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., In: Sborník přednášek 26. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2021. p. 74-85. 1. vol. 1. ISBN 978-80-905298-9-2.

2020

 • Pretreatment of slots surface of steel structures – Sedláčková, E. - Svoboda, J., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 127-131. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Bezchromátové pasivace povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Transfer 2019. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 2019. p. 20-24. ISSN 1801-9315.
 • Experimental verification of removal of corrosion products and old paint systems of steel structures in places with difficult accessibility – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Ryjáček, P., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 39-46. ISSN 0184-9069.
 • Odstranění korozních produktů a starých nátěrových systémů ocelových konstrukcí v místech s těžkou dostupností – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 16. Mezinárodní odborný seminář. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 44-50. ISBN 978-80-87583-31-9.
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátových pasivací povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Sborník přednášek 25. konference žárového zinkování. Havlíčkův Brod: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2019. p. 48-58. ISBN 978-80-905298-8-5.
 • Chemické předúpravy povrchu žárově pozinkovaných součástí a jejich vliv na přilnavost a korozní odolnost organických povlaků – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchu. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 70-77. ISBN 978-80-87583-29-6.
 • Corrosion Resistance of Alternative Chemical Pre-treatments of Hot-Dip Galvanized Zinc Surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 572-581. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • New chrome – free passivations of hot – dip galvanized surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Sedláčková, E., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 160-164. ISBN 978-80-87583-30-2.

2018

 • Pre-treatment of hot-dip galvanized material using Ti-Zr technology and organosilanes – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 209-212. ISSN 0184-9069.
 • Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Herrmann, F., In: Sborník XI. Konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2018. p. 105-112. ISBN 978-80-906269-3-5.
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 185-188. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • The use of organosilanes for the pre-treatment of the surface of hot galvanized materials – Svoboda, J. - Staňková, P. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 181-184. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Alternative Methods of Chemical Pre-Treatment on Hot-Dip Galvanization Surface for Adhesion Organic Coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., In: Advances in Manufacturing. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 687-695. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-68618-9.

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: Sborník přednášek 23.konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2017. pp. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1.
 • Comparison of chemical and mechanical pre-treatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. p. 251-254. ISSN 0184-9069.
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: 23rd Hot Dip Galvanizing Conference - Proceedings. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2017. pp. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1.
 • Netradiční ozdobně-ochranné povlaky materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 95-98. ISBN 978-80-87583-23-4.
 • Comparison of chemical and mechanical pretreatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Hylák, K., - Szelag, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 198-203. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém – Svoboda, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2017. pp. 144-148. ISBN 978-80-906269-2-8.

2016

 • Inhibitory moření - méně známé efekty při jejich aplikaci – Svoboda, J. - Szelag, P. - Hrdinová, H. - Pakosta, M. - Kudláček, J., - Bartl, M., In: Sborník přednášek 22. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2016. pp. 32-35. ISBN 978-80-905298-5-4.
 • Inhibitory moření a důsledky navodíkování oceli – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H., - Pakosta, M., In: 49. Celostátní aktiv galvanizérů: Jihlava 2016 : sborník přednášek. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016. ISBN 978-80-905648-2-4.
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Development of coating systems with high corrosion resistance for general use – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 129-133. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Proposal method of chemical pre-treatment on hot-dip galvanization surface for adhesion organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kuklík, V., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 327-330. ISSN 1849-0662.

2015

 • Coating materials and corrosion testing – Rojek, P. - Svoboda, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 120-124. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 71-76. ISBN 978-80-87583-10-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2021

 • Tryska pro vysokotlaké tryskání vodním paprskem do obtížně přístupných míst – Ryjáček, P. - Kudláček, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Šinágl, V., Czechia. Utility Model CZ 34780. 2021-01-19.

Prototype, samples

2021

 • Tryska pro čištění úzkých štěrbin ocelových konstrukcí – Kudláček, J. - Lerach, O. - Zoubek, M., - Svoboda, J., [Functional Sample] 2021.

Report

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., [Research Report] 2018. Report no. Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2017-MEGA - 03.
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2016-MEGA-02.

2016

 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., [Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. Ú12133/2016/014.

2015

 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkouška solnou mlhou (ČSN EN ISO 9227) – Svoboda, J. - Drašnar, P., [Research Report] 2015. Report no. Ú12133/2015/004.
 • Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Benešová, D., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. Ú12133-2015-WP2-1.

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014. Report no. Ú12133-2014-CVPU-02.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2021

 • Technologie oprav protikorozní ochrany historických ocelových konstrukcí s využitím kombinovaných povlaků – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Verified Technology] 2021.