[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

People

Kamil Hylák

Ing. Kamil Hylák

kamil.hylak (at) fs.cvut.cz

room: B1-25, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2019

 • Development of equipment for mass cataphoresis painting – Hylák, K. - Matuška, Z. - Drašnar, P. - Kudláček, J., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 92-98. ISSN 0255-5476.

Proceeding papers

2020

 • Physical properties cataphoretic layers – Hylák, K. - Barborka, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 75-78. ISBN 978-80-87583-32-6.

2018

 • HROMADNÉ KATAFORETICKÉ LAKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KATOD – Hylák, K. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Matuška, Z., In: Sborník XI. Konference pigmenty a pojiva. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2018. p. 91-95. ISBN 978-80-906269-3-5.
 • METHODS OF CLEANING ELECTRODES FOR BULK CATAPHORESIS – Hylák, K. - Drašnar, P. - Kudláček, J. - Jindřišek, M., - Pazderová, M., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 213-218. ISSN 0184-9069.
 • Electrode testing for cataphoretic coating small parts – Zbořil, P. - Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 225-228. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Comparison of chemical and mechanical pre-treatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. p. 251-254. ISSN 0184-9069.
 • Comparison of chemical and mechanical pretreatments and their influence on the adhesion of organic coatings – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Hylák, K., - Szelag, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 198-203. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Mechanické předúpravy zinkových povrchů a porovnání nátěrových hmot pro duplexní systém – Svoboda, J. - Hylák, K. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o, 2017. pp. 144-148. ISBN 978-80-906269-2-8.

2016

 • Light Blasting /Sweeping/ of Hot Galvanized Surface for Application of Coating Materials – Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 59-61. ISBN 978-80-87583-17-3.

Prototype, samples

2018

 • Prototyp zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Matuška, Z. - Matuška, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Hylák, K. - Pazderová, M., - Jindřišek, M., [Prototype] 2018.

Report

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. Report no. Ú12133-2018-MEGA – 02.
 • Testování technologie hromadného kataforetického lakování Ú12133-2018-MEGA – 01 – Drašnar, P. - Hylák, K., [Research Report] 2018. Report no. Ú12133-2018-MEGA – 01.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., [Research Report] 2018. Report no. Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2017-MEGA - 03.
 • Rešerže stavu problematiky kataforetického lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Hylák, K., [Research Report] 2017. Report no. Ú12133-2016-MEGA-01.