[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Irena Kubelková, Ph.D.

Ing. Irena Kubelková, Ph.D.

Irena.Haskova (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018

Stať ve sborníku

2018

 • Examination of the dependence of changing the volume of waxes on the temperature – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • Evaluation of wax blade injection simulation – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018

2017

 • EVALUATION OF CRITICAL PLACES ON WAX PATTERNS OF BLADES – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2017
 • THE APPLICATION OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTIC IN INVESTMENT CASTING PROCESS – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2017
 • Test Methods for Investment Casting Filled Wax – Kubelková, I. - Herman, A., 2017

2016

 • Reduction of energy loss in Al alloys transport – Herman, A. - Štourač, F. - Kubelková, I. - Kubelka, M., - Doležal, J., 2016

2015

 • The Verification Determining the Size of the Deformations Using ARGUS – Mrázek, D. - Kubelka, M. - Kubelková, I., - Pilvousek, T., 2015

2014

 • The Methodology Determing the Size of the Shear Stress on the Specific Samples – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T., - Hašková, I., 2014
 • Analysis of Inclusions Using X-Ray Probe by Electron Microscope – Doležal, J. - Hašková, I., 2014

2013

 • The Sand Logistic Innovation in UNEX Foundry – Herman, A. - Hašková, I., 2013

2012

 • Studium vlastností nátěrů slévárenských jader a jejich využití ve slévárenských provozech – Hašková, I., 2012
 • Studie der Eigenschaften der Kernschlichten und deren Ausnutzung in Gießerei Betrieb – Hašková, I., 2012

2011

 • Cold-Box jádra a jejich nátěry v technologii nízkotlakého lití ve slévárně Beneš a Lát a.s. – Hašková, I. - Kyselka, Š., 2011
 • Cold-Box jádra a jejich nátěry v technologii nízkotlakého lití ve slévárně Beneš a Lát a.s. – Hašková, I. - Kyselka, Š., 2011

Zpráva

2018

 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., 2018
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., 2018

2017

 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., 2017
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., 2017
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., 2017

2016

 • Vyhodnocení kritických míst na voskových modelech lopatek – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2016
 • Vyhodnocení vlivu sekundárního metalurgického zpracování Al slitin na jejich výslednou metalurgickou čistotu – Herman, A. - Bryksí Stunová, B. - Kramár, T., - Kubelková, I., 2016

2013

 • Analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Hašková, I., - Kramár, T., 2013