[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Lukas.Turza (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení – Turza, L. - Kolařík, L., 2016

2014

 • Legislativa při posuzování shody a CE – Turza, L. - Hrudka, Otakar, 2014

2012

 • Použití plechových dílů tvářených za tepla v karoseriích osobních automobilů – Šanovec, J. - Turza, L., 2012
 • Vliv citlivosti vybraných materiálů na rychlost posuvu příčníku při zkoušení tahem – Tatíček, F. - Ouška, M. - Turza, L., - Pilvousek, T., 2012

Stať ve sborníku

2015

 • FORMING PROGRAMS DEALING WITH SPRINGING – Turza, L. - Vojkovský, K., 2015
 • CONFORMITY ASSESSMENT AND ITS RISKS – Turza, L. - Gebhart, M., - Pačák, T., 2015

2014

 • RIZIKA V LEGISLATIVĚ EU A PRŮVODNÍ DOKUMENTACI PRODUKTŮ – Turza, L., 2014
 • Risk and safety in the liquid coating substance – Vojkovský, K. - Turza, L., 2014
 • Risk analysis at forming-stamping – Turza, L. - Tatíček, F. - Čvešper, D.Ć., - Kubelka, M., 2014
 • Jednoduché tlakové nádoby, proč se mění. – Turza, L., 2014
 • Rizika v legislativě EU a průvodní dokumentaci produktů – Turza, L., 2014
 • Risk Analysis at Forming-Stamping – Turza, L. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Cvešper, D., 2014

2013

 • Problematika antigrafitových nátěrů – Turza, L. - Vojkovský, K., 2013
 • The Liquid Glass Finish: Nanotechnology – Vojkovský, K. - Turza, L., 2013
 • The Problematic of Laser Welding in Terms of Risk Analysis and Quality of Welded Joints – Vojkovský, K. - Turza, L., 2013
 • Sheet hydroforming in automotive applications – Vojkovský, K. - Turza, L., - Pačák, T., 2013
 • Risks of nanotechnology in forming – Turza, L. - Tatíček, F., - Sagner, P., 2013
 • The influence of strain rate on the properties of deep drawing steels – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Šanovec, J., 2013
 • Monitoring the behaviour of the material at various strain rates – Pačák, T. - Tatíček, F., - Turza, L., 2013

2012

 • Tvářecí stroje a jejich rizika – Turza, L. - Tatíček, F., 2012
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., 2012
 • Vliv rychlosti deformace na polohu FLD křivky – Tatíček, F. - Ouška, M. - Pilvousek, T., - Turza, L., 2012

2011

 • Sledování BH efektu u oceli HX 220 BD pro různé stavy deformace a stavy tepelného vytvrzení – Kubelka, M. - Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Hájek, J. - Ouška, M., - Turza, L., 2011

Zpráva

2013

 • Analýza SW pro simulaci tepelného zpracování – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T., - Kubelka, M., 2013

2012

 • Vypracování úkolů technické normalizace 2012 – Skopal, J. - Turza, L., 2012

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Provozní aplikace GPS v oblasti tvarovaných součástí. Odlitky. – Turza, L. - Skopal, J., - Smrčka, J., 2015
 • Vymezení současného stavu techniky v oblastech řezných a tvářecích nástrojů s hlediska mezinárodních a evropských norem – Turza, L. - Skopal, J. - Štajnochr, L.Š, - Rendl, R.M., 2015
 • Strukturální analýza terminologických vazeb managementu v procesu vzdělávání s využitím obsahové náplně normativních dokumentů – Skopal, J. - Smrčka, J., - Turza, L., 2015

2013

 • Obecné principy rozměrových a geometrických specifikací produktu a jejich ověřování (GPS) – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., 2013
 • Tolerance rozměrových a geometrických specifikací tvarovaných součástí a jejich aplikace v podmínkách konstrukce výroby a metrologie – Turza, L. - Skopal, J. - Smrčka, J., - Pešička, L., 2013
 • Vymezení požadavků na obsahovou náplň EN z pohledu managementu rizika – Turza, L. - Skopal, J., 2013
 • Kritéria čistoty povrchu pro povrchové úpravy kovových materiálů – Turza, L. - Skopal, J., 2013
 • Analýza problematiky laserového svařování z hlediska analýzy rizika a kvality svarových spojů – Turza, L. - Skopal, J., 2013

Sborník

2016

 • Metodologie a navržená metodika – Turza, L. ed., 2016
 • Plastics recycling – Turza, L. ed. - Blažek, Jaroslav ed., 2016
 • Residual risk – Turza, L. ed. - Blažek, Jaroslav ed., 2016
 • Nařízení vlády 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh – Turza, L. ed., 2016
 • Nové právní předpisy pro tlakové a jednoduché tlakové zařízení – Turza, L. ed., 2016
 • Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., 2016
 • Připravované nové právní předpisy pro tlakové a jednoduché tlakové zařízení – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., 2016
 • Posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení – Turza, L. ed. - Kunzová, B. ed., 2016
 • Kritéria rizik podle směrnic EU - TZS,PTZ,JTN – Turza, L. ed., 2016
 • Nové normy v povrchových úpravách v praxi – Turza, L. ed., 2016
 • Novinky a změny v normách v oblasti povrchových úprav za rok 2016 – Turza, L. ed., 2016

Právní předpisy a směrnice

2016

 • Novelizace stávajícího zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – Turza, L., 2016

2011

 • Analýza rizik strojního zařízení – Turza, L., 2011

...

2016

 • Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh č. 119/2016 Sb. – Turza, L., 2016
 • Nařízení č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh – Turza, L., 2016

2015

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. – Turza, L., 2015
 • Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky – Turza, L., 2015

2014

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů – Turza, L., 2014
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů – Turza, L., 2014