[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Martin Kubelka, Ph.D.

Ing. Martin Kubelka, Ph.D.

M.Kubelka (at) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Přehled technologií pro dělení materiálu v zápustkových kovárnách – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., Kovárenství. 2014,(49), 37-40. ISSN 1213-9289.

2010

 • Automatizace a mechanizace v plošném tváření – Tatíček, F. - Pilvousek, T., - Kubelka, M., MM Průmyslové spektrum. 2010,(12), 68-69. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2018

 • The proposal methodology for monitoring test sensitivity to strain rate on the proposed test device – Kubelka, M. - Tatíček, F., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 110-112. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Compensation of the Springback Behavior in Large Sheet Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 160-164. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Cup Test Evaluation of DP500 Steel – Valeš, M. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Novák, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 212-216. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • The Methodology and its Determination of the Springback in Stamping Processes of Outer Car Body Parts – Pačák, T. - Kubelka, M., - Valeš, M., In: Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. pp. 192-197. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Reduction of energy loss in Al alloys transport – Herman, A. - Štourač, F. - Kubelková, I. - Kubelka, M., - Doležal, J., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 218-222. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • Laser Scanning Technology in Numerical Simulations of Deep Drawing Processes – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Kubelka, M., - Pačák, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 102-107. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Methodology and Determination of the Springback in Large Metal Stamping – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Chrášťanský, L., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 97-101. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Verification Determining the Size of the Deformations Using ARGUS – Mrázek, D. - Kubelka, M. - Kubelková, I., - Pilvousek, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 90-96. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Methods of Fixation and Stabilization of Hemmed Joints for Panel Parts of Car Body Parts – Chrášťanský, L. - Hálek, J. - Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 57-60. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • Intelligent Mechatronic Tools and Equipment – Šanovec, J. - Kubelka, M., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 261-263. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Surface Quality of Hot-rolled Steel Sheets and Wide Steel – Machek, V. - Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 220-225. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Risk analysis at forming-stamping – Turza, L. - Tatíček, F. - Čvešper, D.Ć., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 112-116. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Methodic of Testing Using Experimental Equipment – Kubelka, M. - Pačák, T., - Tatíček, F., In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 94-99. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
 • The Methodology for Determining the Springback of Large Metal Stampings – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 151-156. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
 • Tribological Properties of Plasma Sprayed Amorphous Cermet Coatings – Rohan, P. - Kubelka, M. - Molotovnik, A. - Neufuss, K. - Ctibor, P., - Ševčík, S., In: Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín: Kníhviazačstvo s. r. o., 2014. pp. 163-167. ISBN 978-80-970824-3-7.
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Tatíček, F. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Hálek, J. - Vojkovský, K., - Pepelnjak, T., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 373-376. ISSN 1849-0662.
 • The Methodology Determing the Size of the Shear Stress on the Specific Samples – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T., - Hašková, I., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 369-372. ISSN 1849-0662.
 • The Verification of Size Deformations on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Cvešper, D. - Pačák, T. - Pilvousek, T., - Pepelnjak, T., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 341-344. ISSN 1849-0662.
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • The Analysis of Pressed Parts Deformation on Small Radii – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Pačák, T., - Cvešper, D., In: METAL 2014 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, 2014. pp. 111. ISBN 978-80-87294-52-9.
 • The Guidelines for Developing Technologies Forming in the Manufacture of Car Bodies – Šanovec, J. - Kubelka, M., - Tatíček, F., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 229-231. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Metallic Glasses – Machek, V. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 199-201. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Risk Analysis at Forming-Stamping – Turza, L. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Cvešper, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 113-117. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Analysis of Shear Test on the Test Specimen – Tatíček, F. - Pačák, T., - Kubelka, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 107-112. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Analysis and Elimination of Springback in Stamping Using Numerical Simulations – Pačák, T. - Kubelka, M. - Tatíček, F., - Pilvousek, T., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 102-106. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Verification of Determining the Plastic Strain Ratio and Tensile Strain Hardening Exponent – Cvešper, D. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Kubelka, M., - Pilvousek, T., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 22-26. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Issue of Ensuring the Dimensional Stability of Molded Car Body Joints – Chrášťanský, L. - Kubelka, M. - Pačák, T. - Cvešper, D., - Tatíček, F., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 60-65. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • The Verification of Experimental Equipment for Forming – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Sagner, P., - Cvešper, D., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 81-85. ISBN 978-80-87583-10-4.

2012

 • Trojrozměrná digitalizace nástrojů pro hluboké tažení tvarově složitých dílů automobilové karoserie a jejich adaptace pro systémy numerických simulací – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 53-58. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Studium hlubokotažných plechů v závislosit na rychlost deformace – Turza, L. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Pilvousek, T. - Ouška, M., - Kubelka, M., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 59-63. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Sledování BH efektu u oceli HX 220 BD pro různé stavy deformace a stavy tepelného vytvrzení – Kubelka, M. - Pilvousek, T. - Tatíček, F. - Hájek, J. - Ouška, M., - Turza, L., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 41-46. ISBN 978-80-01-04853-5.
 • Sledování vlivu okrajových podmínek na lisovatelnost velkoplošného dílu automobilové karoserie pomocí numerických simulací s reálnými - 3D skenovanými daty nástrojů – Pilvousek, T. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kubelka, M., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 64-71. ISBN 978-80-01-04853-5.
 • Analýza povrchů teplosměnných ploch z vysokolegovaných ocelí – Tatíček, F. - Douda, J. - Horvát, L. - Pilvousek, T. - Kubelka, M., - Smrčka, J., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 164-168. ISBN 978-80-01-04853-5.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Zařízení pro destruktivní zkoušení základního materiálu pro proces hlubokého tažení při plošném tváření – Kubelka, M. - Tatíček, F. - Pačák, T. - Šanovec, J., - Valeš, M., Czech Republic. Utility Model CZ 32093. 2018-09-25.

Zpráva

2014

 • Materiál pro podmínky vysokoteplotní degradace – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2014.

2013

 • Analýza problémů s deformacemi odlučovací elektrody – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/034.
 • Příprava vzorků pro ověřování mechanických vlastností svarových částí – Tatíček, F. - Kubelka, M., - Pačák, T., [Research Report] 2013. Report no. U12133/2013/033.
 • Analýza SW pro simulaci tepelného zpracování – Tatíček, F. - Turza, L. - Pačák, T., - Kubelka, M., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/036.