[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

Ladislav.Kolarik (at) fs.cvut.cz

Head / Department of Manufacturing Technology / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering
Information manager / Department of Manufacturing Technology / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2619

room: B1-37, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV10757  
  Termovizní systém pro nedestruktivní testování svarových spojů – Kolařík, L. (2016-2019)
 • TA04011796  
  QUADRATIC - nová progresivní výrobní technologie v oblasti výroby tenkostěnných trubek – Kolařík, L. (2014-2017)
 • TA01031225  
  Progresivní zábradelní svodidlo – Kolařík, L. (2011-2013)
 • 2156/F1  
  Inovace předmětu Svařování, pájení a lepení – Kolařík, L. (2010)
 • 971/F1  
  Inovace předmětu Teorie a metodika svařování – Kolařík, L. (2008)
 • CTU0720512  
  Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin – Kolařík, L. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • Navařování metodou WAAM – Kolařík, L. - Suchánek, J., - Kolaříková, M., 2018
 • Současný vývoj v oblasti svařování – Kolařík, L., 2018
 • Ultrasonic testing of diffusion bonded joints of AlMg3 – Nachtnebl, P. - Forejtová, L. - Kolařík, L. - Reisgen, U., - Behr, W., 2018

2017

 • Termovizní kontrola svarových spojů – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Sova, J., 2017
 • Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie – Forejtová, L. - Kolařík, L. - Suchánek, J. - Kolaříková, M., - Pilvousek, T., 2017

2016

 • Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení – Turza, L. - Kolařík, L., 2016

2015

 • Numerical modeling of two-dimensional heat-transfer and temperature-based calibration using simulated annealing optimization method: Application to gas metal arc welding – Bjelić, M. B. - Kovanda, K. - Kolařík, L. - Vukićević, M. N., - Radičević, B. S., 2015
 • Řešení náběžné a odtokové hrany lopatky vodní turbíny navařováním – Rohan, P. - Kovanda, K. - Kramár, T. - Radvan, L. - Kolařík, L., - Kráčmera, Z., 2015
 • Navařování plazmatem - ochranné povlaky ve výrobě i výzkumu – Rohan, P. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Krška, Z., 2015
 • Resistance Spot Welding of Magnesium Alloy AZ91 – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Kolařík, L., - Ondruška, M., 2015

2014

 • Capacitor Discharge Welding of Aluminium Studs – Kramár, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sahul, M., - Pospíšil, D., 2014
 • Perspektivní metoda spojování materiálů – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Pospíšil, D., 2014
 • Quo Vadis, svařování? – Suchánek, J. - Kolařík, L., 2014

2013

 • Influence of Shielding Gas on GMA Welding of Al Alloys – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Kopřiva, J., 2013
 • Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2013
 • Svařování hliníku v ochranných atmosférách – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Kopřiva, J., 2013
 • Welding of Normalized Heat Treated Steels S355NL Large Thicknesses by Method FCAW – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Kovanda, K., - Hrabina, R., 2013

2012

 • Production and Testing of Thermocouples Type Cu-CuNi – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P. - Kovanda, K., - Šepitka, J., 2012
 • Difuzní svařování – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K., - Vondrouš, P., 2012
 • Advanced Functions of a Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Pantůček, M., - Vondrouš, P., 2012
 • Resistance Spot Welding of Dissimilar Steels – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M. - Sahul, M. - Turňa, M., - Felix, M., 2012
 • Advanced Functions of a Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Pantůček, M., 2012
 • Experimental Verification of FEM Simulation of GMAW Welding – Kovanda, K. - Holub, L. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
 • Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012
 • Resistance Spot Welding of Dissimilar Steels – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M. - Sahul, M. - Turňa, M., - Felix, M., 2012
 • Evaluation of Modern Power Source for GMAW Welding Equipped with Advanced Arc Control – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Pantůček, M., 2012

2011

 • Weldability Test of Precipitation Hardenable Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011
 • Vliv ochranných plynů při GMAW svařování hliníkové slitiny EN AW 7022 – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Válová, M., - Kopřiva, J., 2011
 • Svařitelnost hliníkových slitin – Kolařík, L. - Kovanda, K., 2011
 • Svařitelnost hliníkových slitin – Kolařík, L. - Kovanda, K., 2011
 • Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2011

2010

 • Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2010
 • Svařování hliníkových slitin – Kolařík, L., 2010

2009

 • Nová laboratoř Fakulty strojní pro metalografické zkoušky – Kolařík, L., 2009
 • Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT v Praze – Kolařík, L., 2009
 • Laboratoř výuky svářečských technologií na ČVUT – Kolařík, L., 2009

2007

 • Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel – Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2007
 • Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti II – Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L., 2007
 • Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti I – Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L., 2007

2006

 • Recording of long-period gratings in special single-mode fibers – Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Todorov, F., 2006

2004

 • Laserové značení pomocí inteligentních laserových systémů – Kolařík, L., 2004
 • Druhy laserů používané ke značení – Kolařík, L., 2004

2003

 • Laserové popisovací systémy – Kolařík, L., 2003
 • Použití laseru k povrchové úpravě – Kolařík, L., 2003

2002

 • Laserové popisovací systémy – Kolařík, L., 2002

Stať ve sborníku

2019

 • Stainless steel fillet weld tests – Feber, N. - Jandera, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., 2019

2018

 • Defect detection of resistence spot welds used in automotive industry by non-destructive testing – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2018
 • Effect of resistance spot welding parameters on dc06 steel weld spot quality – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kramár, T., - Sova, J., 2018
 • Influence of welding jigs on weldment distortion – Ježek, Š. - Kolařík, L., - Brabec, J.B., 2018
 • Non-destructive inspection by infrared thermography of resistence spot welds used in automotive industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., 2018
 • Termovizní diagnostika svařovacích procesů – Sova, J. - Kovář, J. - Vávra, P., - Kolařík, L., 2018
 • Svařování hliníku a jeho slitin při výrobě tlakových nádob – Kolařík, L., 2018

2017

 • Service Live of Welding Elektrodes at Resistance Welding of Zinc Coated Steels with NIT Layer – Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., 2017
 • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., 2017
 • Parameters of Resistance Spot Welding of DC06 Steel and Their Heat Influence – Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Sova, J., 2017
 • Service Live of Welding Elektrodes at Resistance Welding of Zinc Coated Steels with NIT Layer – Kolaříková, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., 2017
 • Numerical Simulation of Hardness Distribution at the HAZ of P355GH Steel – Bjelić, M. - Kovanda, K. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vukićević, M., - Radičević, B., 2017

2016

 • Destruktivní zkoušky svarových spojů – Kovanda, K. - Kolařík, L., 2016
 • Electroslag Cladding of Stainless Austenitic Layer by Strip Electrode – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Janovec, J., 2016
 • Mechanical properties of Al-Si galvanic coating and its influence on resistance weldability of 22MnB5 steel – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Pilvousek, T., - Petr, J., 2016
 • Diffusion Welding of Homogeneous Joints of Alloy AlMg3 – Nachtnebl, P. - Kolařík, L. - Reisgen, U. - Natour, G. - Behr, W., - Stein, L., 2016

2015

 • History and Future of Special Welding Technologies at our Department of Manufacturing Technology – Vondrouš, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Rohan, P., 2015
 • Historie vývoje speciálních metod svařování, laser, plazma, elektronový svazek na FS ČVUT v Praze – Dunovský, J. - Vondrouš, P., - Kolařík, L., 2015
 • Influence of Cutting Speed on the Quality of the Oxygen Fuel Cutting – Kupka, J. - Kolařík, L. - Beránek, L., - Roubíček, M., 2015
 • Mechanical Properties of Al-Si Galvanic Coating and its Influence on Resistance Weldability of 22MnB5Steel – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Pilvousek, T., - Petr, J., 2015
 • Disc Laser Welding of Mg Alloy AZ61A – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Sahul, M., 2015
 • Disc Laser Welding of Mg Alloy AZ61A – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Sahul, M., 2015
 • Influence of Diffusion Welding Time on Homogenous Steel Joints – Kolařík, L. - Janovec, J. - Kolaříková, M., - Nachtnebl, P., 2015
 • SAW - Narrow Gap Welding CrMoV Heat-resistant Steels Focusing to the Mechanical Properties Testing – Holub, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Kolařík, L., 2015

2014

 • Diffusion welding of structural steel E295 – Nachtnebl, P. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014
 • Mechanické vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Zn-Mg-Cu po svařování – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Suchánek, J., - Beneš, L., 2014
 • Modeling and Numerical Analysis of Wire Temperature in GMA Welding – Bjelić, M. - Kovanda, K. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014
 • Capacitor Discharge Welding of Aluminium Studs – Kramár, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sahul, M., - Pospíšil, D., 2014
 • Optimization of Welding Parameters in Resistance Spot Welding of the Combined Materials – Kolaříková, M. - Kolařík, L., 2014
 • Resistance Spot Welding of Low Carbon Steel to Austenitic CrNi Stainless Steel – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M. - Sahul, M., - Turňa, M., 2014
 • Mechanical Properties of Interface of Heterogeneous Diffusion Welds of Titanium and Austenitic Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2014

2013

 • The Influence of Resistance Spot Welding on Weld Joint Quality and Service Life of Electrodes – Kolaříková, M. - Kolařík, L., 2013
 • The Influence of Nickel Interlayer for Diffusion Welding of Titanium and Austenitic Stainless Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Novák, P. - Sahul, M., - Vondrouš, P., 2013
 • Optimalizace svařovacích parametrů při odporovém bodovém svařování kombinovaných materiálů – Kolaříková, M. - Kolařík, L., 2013
 • Difúzní svařování v ochranné atmosféře s použitím přechodových vrstev – Kolařík, L. - Kolaříková, M., 2013
 • Změna mechanických vlastností hliníkových slitin typu Al-Zn-Mg-Cu – Kovanda, K. - Kolařík, L., - Suchánek, J., 2013
 • Diffusion Welding of an Aluminium Alloy to a Magnesium Alloy – Jáňa, M. - Turňa, M. - Ožvold, M., - Kolařík, L., 2013
 • Laser Welding of Magnesium Alloys – Kramár, T. - Kovačócy, P., - Kolařík, L., 2013
 • Robotic Welding og Bridge Handrail by Method GMAW – Pres, P. - Kolařík, L., - Kovanda, K., 2013
 • Svařitelnost hliníkových slitin typu Al-Zn-Mg – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Zubal, V., - Beneš, L., 2013
 • Conventional Welding of Alloy Ti6Al4V – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Matzke, M., - Kalousek, L., 2013
 • Transient Liquid Phase Welding of Aluminium to Magnesium Alloy Using Zinc Interlayer – Jáňa, M. - Kolařík, L. - Ožvold, M., - Turňa, M., 2013

2012

 • Plasma ARC welding of NiTi and 304 steel – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
 • Resistance spot welding of low carbon steel to austenitic CrNi stainless steel – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M. - Sahul, M., - Turňa, M., 2012
 • Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6 – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012
 • Difúzne zváranie kombinovaných kovov – Jáňa, M. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Turňa, M., 2012
 • Weldability of Dissimilar Steels by Resistance Spot Welding – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M., - Sahul, M., 2012
 • Weldability of Dissimilar Steels by Resistance Spot Welding – Kolařík, L. - Sahul, M. - Kolaříková, M., - Sahul, M., 2012
 • Souhrn činností skupiny svařování na ústavu strojírenské technologie, FS, ČVUT v Praze – Kolařík, L., 2012
 • Welding of Normalized Heat Treated Steels S355NL Large Thicknesses by Method FCAW – Kolaříková, M. - Kolařík, L. - Kovanda, K., - Hrabina, R., 2012
 • Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2012
 • Heterogeneous Diffusion Welds of Titanium and Austenitic Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Novák, P., 2012
 • The Choice of Parameters for Welding of Steel S355NL – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
 • Welding of Thin Molybdenum Sheets by EBW and GTAW – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2012
 • Mikroplazmové svařování nitinolu a austenitické korozivzdorné oceli – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
 • Advanced Functions of Modern Power Source for GMAW Welding of Steel – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Pantůček, M., - Vondrouš, P., 2012
 • Svařování heterogenních spojů Nitinol + AISI 304 mikroplazmou – Vondrouš, P. - Kolařík, L., - Kolaříková, M., 2012
 • Volba Typu Svaru PřiI GMAW Svařování Hliníkových Slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Vondrouš, P., 2012
 • Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6 – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2012

2011

 • GMAW svařování ocelových materiálů metodou Force Arc – Kolařík, L. - Válová, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Martan, M., 2011
 • Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2011
 • Vliv sklonu svařovacího hořáku na výslednou geometrii svarového spoje při gmaw svařování hliníkových slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L., - Válová, M., 2011
 • Vliv ochranných plynů při GMAW svařování hliníkových slitin typu EN AW 7022 – Kovanda, K. - Kolařík, L. - Válová, M., - Kopřiva, J., 2011
 • Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2011
 • Vliv sklonu svařovacího hořáku na výslednou geometrii svarového spoje při GMAW svařování hliníkových slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L., - Válová, M., 2011
 • Production and Testing of Thermocouples Type Cu-CuNi – Kolařík, L. - Válová, M. - Vondrouš, P. - Kovanda, K. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2011
 • Hot Cracking T-joint Weldability Test of Precipitation Hardenable Al Alloys – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011
 • Svařitelnost hliníkových slitin – Válová, M. - Kolařík, L., 2011
 • Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6 – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J., 2011

2010

 • Vliv speciální funkce moderních svařovacích zdrojů na čistící účinek elektrického oblouku při svařování hliníkových slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L., 2010
 • Vliv speciální funkce moderních svařovacích zdrojů na čistící účinek elektrického oblouku při svařování hliníkových slitin – Kovanda, K. - Kolařík, L., 2010
 • MIG pájení pozinkovaných plechů – Kolařík, L., 2010
 • Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2010
 • Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2010
 • Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2010
 • Mikroplazmové svařování slitin mědi – Kolařík, L. - Starý, O., - Dunovský, J., 2010
 • The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., 2010
 • The Effect of Reheating at Thermit Welding of Rails – Kolařík, L. - Rusý, M., - Válová, M., 2010
 • Volba přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi – Kolařík, L. - Berka, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Dunovský, J., 2010
 • Vliv speciálních funkcí moderních svařovacích zdrojů na čistící účinek elektrického oblouku – Kovanda, K. - Kolařík, L., 2010
 • Optimalizace dohřevu při aluminotermickém svařování kolejnic – Kolařík, L. - Rusý, M., 2010
 • Činnost skupiny svařování na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze – Kolařík, L. - Dunovský, J., - Válová, M., 2010
 • The Influence of Conventional Welding Methods to Heat-Treatable Aluminium Alloys Type 6xxx – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Kovanda, K., 2010

2009

 • The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels – Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J., 2009
 • Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J., 2009
 • Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J., 2009
 • Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J., 2009
 • Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J., 2009
 • Vliv přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Berka, J., 2009
 • Perspektivní metody spojování materiálů - přivařování svorníků – Válová, M. - Kolařík, L., 2009

2008

 • Study of Welded Joints Fabricated by Gtaw Process and Nd:YAG Laser – Benák, M. - Kolařík, L., - Vondrouš, P., 2008
 • Vliv přídavného materiálu při TIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Růžička, D., 2008
 • Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D., 2008
 • Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D., 2008
 • Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem – Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J., 2008
 • Mechanical properties of weld joins of Al alloy EN AW 6082 after MIG welding – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Filipec, R., 2008

2007

 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti hliníkových slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, L., 2007
 • Svařitelnost vytvrditelných slitin hliníku typu AlMgSi – Kolařík, L., 2007
 • Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P., 2007
 • Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel - Siemens kolejová vozidla s.r.o – Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2007
 • Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin – Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V., 2007
 • Svařování heterogenních svarových spojů metodou MAG v Siemens kolejová vozidla s.r.o – Dunovský, J. - Veselý, P. - Kolář, V. - Brezina, M., - Kolařík, L., 2007
 • Instruction of Manufacturing Technology on Faculty of Mechanical Egineering on CTU in Prague – Tatíček, F. - Kolařík, L. - Kudláček, J., - Válová, M., 2007

2006

 • Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single-mode Optical Fibers by a CO2 Laser – Todorov, F. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2006
 • Long-Period Gratings Inscribed into Single-Mode Optical Fibers by a CO2 Laser – Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2006
 • Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser – Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kosek, P., 2006
 • LPGs in Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser – Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P., 2006

2005

 • Weldability of Magnesium Alloys – Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J., 2005
 • Weldability of Magnesium Alloys – Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J., 2005
 • Laser Cladding with Powder – Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M., 2005
 • Laser Cladding with Powder – Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M., 2005
 • Weldability of Magnesium Alloys – Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J., 2005
 • Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser – Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V., 2005
 • Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser – Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V., 2005

2004

 • Recording of Long-Period Gratings in Special Single-Mode Fibers by a CO2 Laser – Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Kašík, I., - Matějec, V., 2004
 • Laserové značení mřížek s dlouhou periodou v optických vláknech pomocí CO2 laseru – Kolařík, L., 2004
 • Laserové značení pomocí inteligentních laserových systémů – Kolařík, L., 2004
 • The Interaction of Laser Beam and Material and During the Produktion of Stents – Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2004
 • Production of Long-Period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P., 2004
 • Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P., 2004
 • Fabrication of Long-Period Gratings in Single-Mode Optical Fibers with CO2 Laser Radiation – Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Jančárek, A. - Berková, D., - Chomát, M., 2004
 • Production of Long-Period Optic Fibers Grattings by Exposure Radiation of CO2 Lasers Beam – Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Chomát, M. - Berková, D. - Vrbová, M., - Jančárek, A., 2004
 • Long-period Gratings in Single-Mode Optical Fibers Prepared by CO2 Lasers – Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Kolařík, L. - Jančárek, A. - Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I., 2004

2003

 • Laser Egraving of Matrix on Tampon Print – Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P., 2003
 • Použití laseru při výrobě tělních implantátů – Dunovský, J. - Císařovský, P., - Kolařík, L., 2003
 • Laser Engraving of Matrix on Tampon Print – Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P., 2003
 • Laser Engraving of Matrix on Tampon Print – Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P., 2003
 • Using Laser for the Production of Body Implants – Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2003
 • Using Laser for the Production of Body Implants – Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2003

2002

 • Odstraňování vrstev a čistění povrchu pomocí Laseru – Kolařík, L., 2002

?

 • The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J., ?
 • Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers – Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J., - Císařovský, P., ?
 • Laserové značení pomocí inteligentních laserových systémů – Kolařík, L., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zábradelní svodidlo – Kolařík, L. - Suchánek, J. - Rotter, T. - Dunovský, J. - Fišer, M., - Vender, B., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Přípravek pro výrobu speciálních termočlánků – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Starý, O., 2013
 • Zkušební zábradelní svodidlo PZSH3 – Kolařík, L. - Suchánek, J. - Dunovský, J. - Rotter, T. - Fišer, M., - Vender, B., 2013

Zpráva

2016

 • Postup výroby kompozitového Longboardu – Kolařík, L. - Bryksí Stunová, B., - Česal, M., 2016
 • Ověření svařitelnosti vysokopevných ocelových plechů s povrchovou úpravou – Kolaříková, M. - Kolařík, L., - Kramár, T., 2016
 • Ověření svařitelnosti materiálu LITECOR – Kolařík, L. - Kramár, T., - Kolaříková, M., 2016

2015

 • Stanovení příčin netěsnosti Ekonomizéru vysokotlaké páry – Kolařík, L. - Janovec, J., 2015
 • Kontrola mostního přechodu a návrh způsobu opravy – Kolařík, L. - Kovanda, K., - Fišer, M., 2015
 • Vývoj leštění povrchů ocelí vláknovým laserem – Vondrouš, P. - Kolařík, L., 2015
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., 2015
 • Vývoj barevného popisu korozivzdorných ocelí laserem – Vondrouš, P. - Kolařík, L., 2015

2014

 • Studie současného stavu a návrh opatření pro zavedení certifikaci výroby svařovaných konstrukcí ve firmě 3P spol. s r.o. – Kolařík, L., 2014
 • Kontrola a hodnocení kvality odlitků II – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Kramár, T., 2014
 • Hodnocení kvality svarových spojů – Kolařík, L. - Kovanda, K., - Janovec, J., 2014

2013

 • Inspection and Evaluation of Castings Quality – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Kramár, T., 2013
 • Hodnocení kvality svarových spojů mostních konstrukcí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P., - Janovec, J., 2013
 • Kontrola a hodnocení kvality svarových spojů mostních přechodů plynových potrubí – Kolařík, L. - Kovanda, K. - Kolaříková, M. - Vondrouš, P. - Holub, L. - Kramár, T., - Veselý, S., 2013

2009

 • Měření teplotního ovlivnění při svařování vytvrditelných Al slitin – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K. - Berka, J., - Bělský, P., 2009

2008

 • Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW) – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M., 2008
 • Zjišťování opakovatelnosti výroby svarových spojů Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P., 2008
 • Optimalizace parametrů při svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P., 2008
 • Svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru – Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P., 2008
 • Svařování hliníkové slitiny EN AW 6082-T6 metodou CMT – Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Bělský, P., 2008

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

Kvalifikační zpráva

2012

 • Svařitelnost neželezných kovů: vliv svařování na vytvrditelné slitiny hliníku typu AlMgSi – Kolařík, L., 2012

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., 2017

Kapitola v knize

2018

 • Testing Methods for Diffusion Welding – Nachtnebl, P. - Kolařík, L., - Forejtová, L., 2018
 • Orbital Welding of Heterogeneous Joints – Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Husák, O., 2018

2012

 • GMAW Welding of Construction Steel Using Modern Welding Source with Force Arc Function – Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Martan, M., 2012

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., 2015

2014

 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., 2014

2013

 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., 2013

2012

 • Sborník příspěvků konference Moderní technologie svařování – Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed., 2012
 • Technologické Forum 2012 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kolaříková, M. ed. - Kolařík, L. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Tatíček, F. ed., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Suchánek, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Kolařík, L. ed., - Válová, M. ed., 2011

2010

 • Sborník příspěvků - Technologie spojování plechů – Suchánek, J. ed. - Kolařík, L. ed., 2010

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., 2013

2012

 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., 2012
 • Moderní technologie svařování – Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org., - Suchánek, J. org., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., 2011

2010

 • Technologie spojování plechu – Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org., 2010
 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Virtuální svařování - využití simulátorů při výuce svářečů – Kolařík, L. - Ježek, Š., 2018
 • Svařování hliníku a jeho slitin – Kolařík, L., 2018

2017

 • Deformace a napětí při svařování – Kolařík, L., 2017
 • Vlastnosti svarových spojů a jejich vady – Kolařík, L., 2017
 • Orbitální svařování spojů typu trubka-trubkovnice pro tlaková zařízení – Kolařík, L. - Husák, O., 2017

2015

 • Řešení náběžné a odtokové hrany lopatky vodní turbíny navařováním – Rohan, P. - Kovanda, K. - Kramár, T. - Radvan, L. - Kolařík, L., - Kráčmera, Z., 2015

2006

 • Long-Period Gratings Fabricated in Commercial Optical Fibers by a CO2 Laser – Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L., 2006