[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ales.Herman (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2752

room: B1-27, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV10105  
  Výzkum zvýšení tvarové přesnosti voskových modelů pro odlitky turbodmychadel a stracionárních plynových turbín. – Herman, A. (2016-2020)
 • TA01011425  
  Výzkum zvyšování rozměrové přesnosti voskových modelů pro technologii odlévání metodou vytavitelného modelu – Herman, A. (2011-2013)
 • 874/F1  
  Inovace předmětů Metody přesného lití I a II – Herman, A. (2010)
 • 346/F1  
  Inovace předmětu Nástroje pro výrobu polotovarů – Herman, A. (2009)
 • FR-TI1/164  
  Výzkum zvyšování životnosti nástrojů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. (2009-2012)
 • FR-TI1/028  
  Optimalizace nákladového controllingu a systémů jakosti ve slévárně POLAK s.r.o – Herman, A. (2009-2012)
 • 1972/F1  
  Zavedení nového předmětu do osnov oboru Výrobní inženýrství na FS ČVUT – Herman, A. (2004)
 • CTU0413812  
  Prezentace výsledků výzkumu v oblasti tlakového lití na konferenci AED 2004 Glasgow – Herman, A. (2004)

Článek v periodiku

2018

 • Využití termografické diagnostiky k hodnocení procesů vstřikování kompozitního dílu – Herman, A. - Zeman, L., 2018
 • Dependence of reoxidation effect on a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., 2018
 • Monitoring of manufacture stability of large turbine blades using infrared thermography (IRT) in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018

2015

 • Development Of A New Tool Material For High Pressure Die Casting – Herman, A. - Tatíček, F., - Zikmund, P., 2015

2014

 • Měření vlastností voskových směsí jako vstupních dat do databáze simulačního software – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., 2014

2013

 • The Solving of a Wax Pattern Deformation for the Large Castings of Blades for Gas Turbines – Herman, A. - Česal, M., 2013
 • Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí software ProCAST – Herman, A. - Česal, M. - Polnický, J., - Píša, V., 2013

2012

 • Deformace modelů a odlitků v technologii lití na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012
 • FOND-EX a MSV 2012 - novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů – Herman, A., 2012
 • Temperature Stability of the Process of Production of Wax Patterns for Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., 2012
 • The Decreasing of Die Cracking for HDPC technology by Changing Parameters of Heat Treatment – Herman, A. - Zikmund, P., 2012
 • The Rationalization of Automatic Units HPDC Technology – Herman, A., 2012
 • The Deformation of Representative Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012
 • Problematika simulací chování voskových modelů – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., 2012

2011

 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Němec, M. - Mores, A. - Herzán, Z., - Picek, R., 2011

2010

 • Design And Material Of Large Complicated Castings Of Stamping Dies For Automotive Industry – Herman, A., 2010
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A., 2010
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • Metodika tvorby přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem. – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Problematika racionalizace výrobního cyklu na slévárně tlakového lití – Herman, A., 2010

2007

 • Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic – Herman, A., 2007
 • A Problem of Metalurgy and Production of Shape Complex Mg Castings – Stunová, B. - Herman, A., 2007
 • Problematika výroby odlitků lisovacích nástrojů – Herman, A. - Mores, A., 2007

2005

 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 3 – Herman, A. - Stunová, B., 2005
 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 2 – Herman, A. - Stunová, B., 2005
 • Výhody použití Mg slitin v porovnání s ostatními konstrukčními materiály - část 1 – Herman, A. - Stunová, B., 2005
 • Vstřikování prášku versus prášková metalurgie – Herman, A. - Tůma, T., 2005
 • Vztah konstruktér - technolog pro technologii tlakového lití – Herman, A. - Maroušek, L., 2005

2003

 • Využití programu PAM-CAST pro technologii tlakového lití – Herman, A. - Hirsch, F. - Stunová, B., - Maroušek, L., 2003
 • Optimalizace TPV pro technologii nízkotlakého lití – Herman, A., 2003

2002

 • Optimalizace technologie odlitku pomocí simulačního software – Herman, A., 2002
 • Nejrychlejší (NOVACAST) a nejpřesnější (PAM-CAST) počítačová simulace na světě – Herman, A. - Luňáček, K., 2002
 • CIM systémy ve slévárnách – Herman, A., 2002
 • Zpráva o průběhu konference Studentské tvůrčí činnosti na Fakultě strojní – Herman, A., 2002

2001

 • Slévárenská technologická příručka – Roučka, J. - Svárovský, M. - Krutiš, V. - Herman, A. - Šiška, P., - Bednář, B., 2001
 • Využití počítačové simulace při výchově mladých slévárenských odborníků – Herman, A. - Luňáček, K., 2001
 • Vyplatí se investovat do simulačních softwarů? – Herman, A. - Smetana, K., 2001

2000

 • Využití CAD/CAM systémů ve výuce - zaměření slévání a obrábění – Herman, A. - Vrabec, M., 2000
 • CAD/CAM systémy ve výuce – Herman, A. - Vrabec, M., 2000

1999

 • Simulační software ve slévárenství – Svárovský, M. - Herman, A., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU – TERMOGRAMŮ – PŘI VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A. - Zeman, L., 2018
 • Racionalizace technologie výroby nízkotlakého odlitku turbodmychadla – Vrátný, O. - Bürgerová, K. - Herman, A., - Kramár, T., 2018
 • Numerical simulation of different gating systems in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., 2018
 • Examination of the dependence of changing the volume of waxes on the temperature – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • Analysis of input material quality – Zvárová, M. - Herman, A., 2018
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Vrátný, O. - Herman, A., 2018
 • Rationalization of Tabouret casting technology by simulation – Simandl, O. - Herman, A., 2018
 • Evaluation of wax blade injection simulation – Kubelková, I. - Herman, A., 2018
 • The research of parameter hatch distance in 3D metal print technology quality – Bürgerová, K. - Herman, A., 2018
 • Determination of the simulation parameters of the waxes used in investment casting – Kubelková, I. - Herman, A., - Vrátný, O., 2018
 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., 2018
 • New moulds design for vibrational casting of refractory materials – Štourač, F. - Herman, A., 2018
 • Využití termografické diagnostiky k zajištění stability výroby voskových modelů lopatek – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2018

2017

 • Problematika odplyňování slitin Al-Si při výrobě slitin – Herman, A. - Kramár, T. - Dvořák, E., - Doležal, J., 2017
 • EVALUATION OF CRITICAL PLACES ON WAX PATTERNS OF BLADES – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., 2017
 • THE APPLICATION OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTIC IN INVESTMENT CASTING PROCESS – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2017
 • MEASURING OF WAX PROPERTIES FOR SIMULATION INJECTION OF WAX PATTERNS AND THEIR DEFORMATION PREDICTION – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., 2017
 • The rationalization of machine bed casting from grey iron – Herman, A. - Jirutka, J., 2017
 • The die coating influence of heat conduction on Al-Si alloy casting quality – Herman, A. - Rašovec, V., 2017
 • Analysis of defects of 3D printed metal product – Herman, A. - Bürgerová, K., 2017
 • The viscoelastic properties of wax materials HYFILL-478 and RF1-478 – Herman, A. - Vrátný, O., - Bednář, B., 2017
 • Test Methods for Investment Casting Filled Wax – Kubelková, I. - Herman, A., 2017

2016

 • Sjednocení zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností litin – Mores, A. - Herman, A. - Vokřálová, K, - Jelínek, D., 2016
 • Sjednocení zkušebních vzorků pro hodnocení mechanických vlastností litin – Mores, A. - Herman, A. - Vokřálová, K., - Jelínek, D., 2016
 • Reduction of energy loss in Al alloys transport – Herman, A. - Štourač, F. - Kubelková, I. - Kubelka, M., - Doležal, J., 2016
 • The Defects Casting Analysis by Investment Casting Technology – Herman, A. - Vrátný, O., 2016
 • Rationalization of manufacturing casting compressors house manufactured by low pressure die casting technology. – Herman, A. - Křeček, M., 2016

2015

 • Mechanical Properties of Cast Test Coupons Attached to Heavy Nodular Cast Iron Castings – Mores, A. - Herman, A., - Němec, M., 2015
 • Study of Temperature Fields during FCAW Welding – Kovanda, K. - Rohan, P., - Herman, A., 2015

2014

 • Mechanical Properties of Weldable Low-Alloy Structural Cast Steels – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M., - Bělohlávek, M., 2014
 • Rozbor zkušebních vzorků pro zjišťování mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Herman, A., 2014
 • Rozbor zkušebních vzorků pro zjišťování mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Herman, A., 2014
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., 2014
 • Analýza vlivu argonování na množství mikrovměstků v litých ocelích – Bednář, B. - Herman, A. - Chlup, P., - Wolf, P., 2014
 • Analysis of Argon Treatment on Amount of Inclusions In Cast Steel – Bednář, B. - Herman, A., 2014
 • The insulating coating influence on the low pressure casting quality – Kubeš, M. - Herman, A., 2014

2013

 • Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí software ProCAST – Herman, A. - Česal, M. - Polnický, J., - Píša, V., 2013
 • Měření vlastností voskových směsí jako vstupních dat do databáze simulačního software – Herman, A. - Česal, M. - Doležal, J. - Mihle, D. - Havel, M. - Polnický, J., - Píša, V., 2013
 • The Deformation of Large Difficulty Shape Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2013
 • The Deformation and Simulation of a Large Wax Patterns – Herman, A. - Česal, M., 2013
 • Analysis of the Geometric Specifications of the Stator Segment of the Gas Turbine – Mikeš, P. - Herman, A., 2013
 • Dependence of HPDC Parts Hardness of Selected Aluminium Alloys at the Time after Casting and at the Mode of Heat Treatment – Kopecký, J. - Herman, A., - Bryksí Stunová, B., 2013
 • The Technology of Production the Welding Mirror Castings – Herman, A. - Roučka, J., - Česal, M., 2013
 • The Sand Logistic Innovation in UNEX Foundry – Herman, A. - Hašková, I., 2013

2012

 • Problematika simulací lisovaní voskových modelů k technologii přesného lití na vytavitelný vosk – Herman, A. - Česal, M., 2012
 • Problematika analýzy vstupních metalurgických surovin na slévárně tlakového lití – Herman, A., 2012
 • Problematika vzniku popouštěcí křehkosti u nástrojových ocelí pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., 2012
 • Materiály forem pro tlakové lití slitin hliníku – Zikmund, P. - Herman, A., 2012

2011

 • Metalografie jako nástroj pro řešení problémů ve slévárnách slitin neželezných kovů – Bryksí Stunová, B. - Kolaříková, M., - Herman, A., 2011
 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Mores, A., 2011
 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Mores, A., 2011
 • Problematic of Model and Castings Deformations in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2011
 • Problematika deformací modelů a odlitků v technologii odlévání na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2011
 • Vliv metalurgického procesu na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin – Herman, A. - Brynda, M., 2011
 • Vliv metalurgického procesu na jakost tlakově litých odlitků z Al slitin – Herman, A. - Brynda, M., 2011

2010

 • Problems Increasing of Die Life Cycle for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Hodnocení nástrojových materiálů pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Hodnocení nástrojových materiálů pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Racionalizace licího cyklu odlitků stojanů LCD – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Racionalizace licího cyklu odlitků stojanů LCD – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Vývoj prototypových odlitků z Mg slitin na studentskou formuli ČVUT v Praze – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Vývoj prototypových odlitků z Mg slitin na studentskou formuli ČVUT v Praze – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Racionalizace licího cyklu odlitku zrcátka – Herman, A. - Zikmund, P., - Červený, P., 2010
 • Vývoj a výroba závěsů kol na studentskou formuli z Mg slitin – Herman, A. - Zikmund, P., - Halda, J., 2010
 • Improvement of Service Properties of Pressure Castings Made with the Use of Up-to-date Vacural Method. – Orlowicz, W. - Tupaj, M. - Mroz, M. - Sladek, A., - Herman, A., 2010
 • Problem of the Selection the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • The Optimization of Working Cycles for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Racionalizace tlakových licích center – Herman, A., 2010
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., 2010
 • Vulcan - systém simulace odlévání – Česal, M. - Herman, A., 2010
 • Vulcan - systém simulace odlévání – Česal, M. - Herman, A., 2010
 • The Optimization of Work-flow and Work-place for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Problems Increasing of Die Life Cycle for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., 2010
 • Výroba těhlic z hořčíkové slitiny pro CarTech team CTU – Halda, J. - Herman, A., 2010
 • Problem of Testing the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • Problem of Testing the Die Material for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • Racionalizace licích cyklů ve slévárně POLAK s.r.o. – Červený, P. - Herman, A., 2010
 • Analýza využitelnosti existujících norem NADCA pro formy k tlakovému lití slitin hliníku – Zikmund, P. - Herman, A., 2010
 • The Methodology of Creation of Acceptance Terms for Die Materials for HPDC Technology – Herman, A. - Zikmund, P., - Válová, M., 2010
 • The Problematic of Manufacturing Cycle Rationalization on High Pressure Die Casting Foundry – Herman, A., 2010

2009

 • Metodika přejímání nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem. – Herman, A. - Zikmund, P., 2009
 • Racionalizace výrobního cyklu tlakového lití – Herman, A., 2009
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., 2009
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., 2009
 • Hořčík a jeho slitiny - materiál pro speciální techniku – Němec, M. - Juřička, I. - Herman, A., - Stunová, B., 2009

2008

 • Problematika metalurgie Mg slitin – Herman, A., 2008
 • Problematic of Melting Mg Alloys – Herman, A. - Stunová, B., 2008
 • Design of Large Complicated Castings of Stamping Dies for Automotive Industry – Herman, A., 2008

2007

 • Problematika metalurgie a výroby odlitků ze slitin Mg – Stunová, B. - Herman, A., 2007
 • Tlakové lití Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., 2007
 • Problematika výroby odlitků střižných nástrojů – Herman, A., 2007
 • The Problem of Manufacturing Large Casting of Casting Stamping Die by Full Mould Technology – Herman, A., 2007

2006

 • Vybudování experimentálního pracoviště pro tavení a výzkum hořčíkových slitin – Herman, A., 2006
 • The Main Aspect of Mg Alloys Melting – Herman, A., 2006

2005

 • Perspektivní materiál pro automobilový průmysl - tlakově lité slitiny hořčíku – Herman, A., 2005
 • Realization of Melting Workplace for Mg Alloys at CTU in Prague – Herman, A. - Stunová, B., 2005
 • Realization of Melting Workplace for Mg Alloys at CTU in Prague – Herman, A. - Stunová, B., 2005
 • Vstřikování plastů versus prášková metalurgie – Herman, A. - Tůma, T., 2005
 • High Pressure Casting Technology - Methodology – Herman, A. - Bednář, B. - Maroušek, L., - Stunová, B., 2005

2004

 • Verification Casting Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A. - Maroušek, L., 2004
 • The Influence of Mesh for Accuration Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A. - Stunová, B., 2004

2003

 • Simulace technologických procesů v technologické přípravě výroby – Čermák, J. - Vrabec, M., - Herman, A., 2003
 • Technologie squeeze casting - jedná se o novou technologii? – Herman, A., 2003
 • Technologie squeeze casting - jedná se o novou technologii? – Herman, A., 2003
 • The Verification of Two Foundry Simulation Software for Technology High Pressure Casting – Herman, A., 2003
 • The Returnability of Investment to the Simulation Software and Monitoring of Costs for Foundry Al Alloys – Herman, A., 2003
 • Using of the Simulation Software for High Pressure Casting Technology – Herman, A., 2003
 • The Returnability of Investment to the Simulation Software and Monitoring of Costs for Foundry Al Alloys – Herman, A., 2003
 • Problematika výroby ocelového granulátu – Herman, A. - Břinčil, T., 2003
 • Verifikace počítačových simulací pro technologii tlakového lití – Herman, A., 2003
 • The Verification of computer Simulation for High Pressure Casting Technology – Herman, A., 2003
 • Using of the Simulation Software for High Pressure Casting Technology – Herman, A., 2003

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., 2002
 • Návratnost investice do simulacního software a sledování nákladovosti slévárenské vyroby pro slévárny Al slitin – Herman, A., 2002
 • The Comparison of Two Foundry Simulation Software for Different Technology – Herman, A., 2002
 • Počítačové simulace pro odlitky z Co slitin vyráběných metodou vyavitelných modelů – Herman, A., 2002
 • Comparison of Foundry Simulation Software – Herman, A., 2002
 • Srovnání návratnosti investic pro klasickou technologii a technologii s využitím simulačního software – Herman, A., 2002
 • Srovnání dvou slévárenských software pro technologii gravitačního a tlakového lití – Herman, A., 2002

2001

 • The Problem of Consideration Design in Casting - Creation of Technological Handbook – Herman, A. - Roučka, J. - Bednář, B. - Svárovský, M. - Krutiš, V., - Šiška, P., 2001
 • Návratnost do slévárenských simulačních softwarů pro technologie gravitačního a tlakového lití – Herman, A. - Smetana, K., - Zvěřinová, E., 2001
 • Srovnání slévárenských simulačních softwarů PAM-CAST/Simulor a NovaFlow&Solid – Herman, A. - Vacek, M., - Weis, M., 2001
 • The Computer Simulation for Investment Casting from Super-Alloys Ni – Herman, A., 2001
 • The Returnability of Investment to the Casting Simulation Software – Herman, A. - Smetana, K., 2001
 • Návratnost investic do slévárenských simulačních softwarů pro technologie gravitačního a tlakového lití – Herman, A., 2001
 • The Computer Imulation for Investment Casting from Super-Alloys Ni – Herman, A., 2001

2000

 • Computer Aided Optimation Riser and Gating System Simulation Software for Investment Casting Technology – Herman, A., 2000
 • The Optimations of Relations between Convrsion from Founding and Machining CAD/CAM Systems – Herman, A. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 2000

1999

 • Computer Aided Foundry Technology – Herman, A. - Svárovský, M., 1999
 • Modelování v IronCAD a simulace pomocí NovaFlow: významná pomoc při zpracování technologického postupu výroby odlitku – Svárovský, M. - Herman, A. - Kovařík, J., - Hirsch, F., 1999

?

 • Analýza předplňovací fáze tlakového lití tvarově členitých odlitků – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., 2018

2012

 • Zachlazovací a fixační přípravek –segment – Herman, A. - Česal, M., - Píša, V., 2012
 • Zachlazovací a fixační přípravek - lopatka – Herman, A. - Česal, M. - Píša, V., - Doležal, J., 2012
 • Zachlazovací vana pro chladnutí voskových modelů – Herman, A. - Česal, M. - Píša, V., - Kracman, O., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Prototyp univerzálního fixačního přípravku – Herman, A. - Píša, V., 2013

2011

 • Logistický systém formovacího pole s využitím jednoho průběžného formovacího mísiče – Herman, A., 2011

2010

 • Těhlice pro studentskou formuli – Herman, A. - Bryksí, B., - Zikmund, P., 2010

Software

2012

 • BDE TTS Polak – Kohoutek, J. - Herman, A., 2012

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2018
 • Ověření technologie výroby lopatky T400D468, lopatky MS 3002-2 a segmentu 2. řada – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Štourač, F., - Bürgerová, K., 2018
 • Analýza výroby voskových modelů a návrhy změn dle plánu pro rok 2018 – Herman, A. - Vrátný, O. - Kubelková, I. - Bednář, B., - Štourač, F., 2018

2017

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., 2017
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., 2017
 • Shrnující zpráva za rok 2017 FV10105 – Herman, A. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Bednář, B., - Štourač, F., 2017
 • Výroba série lopatek T400D468 – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Výroba série lopatek LP2 Rotor Blade – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I. - Vrátný, O. - Štourač, F., - Marvan, L., 2017
 • Viskoelastické vlastnosti voskových směsí – Herman, A. - Kubelková, I. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Štourač, F. - Moravec, J. - Štancl, J. - Tatíček, F., - Landfeld, A., 2017
 • Vyhodnocení chladnutí skořepin – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O. - Kubelková, I., - Štourač, F., 2017
 • Vyhodnocení vlastností slitiny CuZn16Si4 – Herman, A. - Tatíček, F., 2017
 • Problematika odplyňování slitin Al-Si při výrobě slitin – Herman, A., 2017

2016

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, 2016
 • TYPIZACE TURBÍNOVÝCH LOPATEK – Bednář, B. - Herman, A. - Vrátný, O., - Křeček, M., 2016
 • TECHNOLOGIČNOST PŘESNÝCH ODLITKŮ – Herman, A. - Bednář, B. - Vrátný, O., - Křeček, M., 2016
 • Vyhodnocení kritických míst na voskových modelech lopatek – Herman, A. - Vrátný, O., - Kubelková, I., 2016
 • Vyhodnocení vlivu sekundárního metalurgického zpracování Al slitin na jejich výslednou metalurgickou čistotu – Herman, A. - Bryksí Stunová, B. - Kramár, T., - Kubelková, I., 2016
 • Audit tepelných ztrát v procesu zpracování Al slitin – Herman, A. - Štourač, F., 2016

2014

 • Počítačová simulace procesu lití Y bloků – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Žižka, V., - Merha, J., 2014
 • Analýza taveb a jejich statistické zpracování – Bednář, B. - Herman, A., 2014

2013

 • Ochranné atmosféry pro tavení slitin Mg – Holub, R. - Herman, A., - Bryksí Stunová, B., 2013
 • Simulace a analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Česal, M., 2013
 • Analýza příčiny vzniku prasklin u odlitku SW-1233 – Herman, A. - Hašková, I., - Kramár, T., 2013

2009

 • Další používané nástrojové materiály pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., - Stunová, B., 2009
 • Optimalizace výrobního toku – Herman, A., 2009
 • Nástrojové materiály Schmolz Bickenbach pro tlakové lití – Herman, A. - Stunová, B., - Zikmund, P., 2009
 • Nástrojové materiály UDDEHOLM pro tlakové lití – Herman, A. - Zikmund, P., - Stunová, B., 2009

2007

 • Nástrojové materiály UDDEHOLM pro tlakové lití – Herman, A., 2007
 • Zpracování Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., 2007
 • Tlakové lití Mg slitin – Herman, A. - Stunová, B., 2007
 • Simulace odlitků ze slitiny AZ91 – Herman, A. - Stunová, B., 2007

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., 2006

2004

 • Analýza plnící fáze tlakového lití – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., 2004
 • Tlakové lití ve vakuu – Herman, A. - Stunová, B., - Maroušek, L., 2004
 • Verifikace technologie LOST FOAM pomocí simulace – Herman, A., 2004

2002

 • Sledování nákladovosti slévárenské výroby – Herman, A., 2002
 • The Report about Using Software PAM-CAST/Simulor at CTU at Prague and Solving Task – Herman, A., 2002

2001

 • The Report about Using Software PAM-CAST/SIMULOR at the Czech Technical University at Prague and Solving Tasks – Herman, A., 2001
 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 2001

2000

 • Koncepce publikace "Technologická příručka pro konstruktéry a slévačské technology – Herman, A. - Svárovský, M., 2000
 • Problematika technologičnosti konstrukcí odlitků - vytypování kritických míst v odlitcích – Herman, A. - Bednář, B., 2000

1999

 • Simulační procesy ve slévárenství – Herman, A. - Svárovský, M., 1999
 • Projekt "Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství" – Herman, A. - Svárovský, M., - Vrabec, M., 1999

Kvalifikační zpráva

2004

 • Návrh metodiky pro posouzení návratnosti investic do simulačních software pro technologie lití Al slitin – Herman, A., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Využití termografické diagnostiky v technologii přesného lití na vytavitelný vosk – Herman, A., 2018

2002

 • Technologie I. Soubor otázek - doplňkové skriptum – Herman, A. - Šanovec, J., 2002

2000

 • Počítačové simulace ve slévárenství – Herman, A. - Svárovský, M. - Kovařík, J., - Roučka, J., 2000
 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., 2000

Kapitola v knize

2012

 • Problematic of Model And Castings Deformations In Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., 2012

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017

2006

 • Strojírenské technologie (část slévání) – Herman, A. ed. - Bednář, B. ed., 2006
 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Štajnochr, L. ed. - Slavík, V. ed. - Herman, A. ed. - Bednář, B. ed. - Kudláček, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Štolcpart, J. ed., - Hořický, K. ed., 2006
 • Sborník Konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ) – Herman, A. ed., 2006

2004

 • Sborník anotací Česko - Slovensko - Polské konference Studentské tvůrčí činnosti – Herman, A. ed., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • Technologické fórum 2010 – Válová, M. org. - Kolařík, L. org. - Herman, A. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Kreibich, V. org., 2010

2006

 • Strojírenské technologie v malých a středních podnicích – Suchánek, J. org. - Štajnochr, L. org. - Herman, A. org. - Kudláček, J. org., - Štolcpart, J. org., 2006

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Ověřená technologie výroby štítů – Herman, A. - Píša, V., 2013
 • Ověřená technologie výroby segmentů – Herman, A. - Píša, V., 2013

2012

 • Výroba a provoz nástroje pro tlakové lití s dlouhou životností – Netik, T. - Pavlas, M. - Pokorná, S. - Musil, M. - Šmíd, M. - Sekera, M. - Herman, A. - Zikmund, P., - Němec, M., 2012
 • Metodika přejímání materiálů – Herman, A. - Zikmund, P. - Netík, T., - Pavlas, M., 2012
 • Technologie výroby odlitku lopatky se zálitkem a fixací pomocí lití na vytavitelný model – Herman, A. - Píša, V., 2012

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., - Bednář, B., 2013

2012

 • Certifikovaná metodika přejímacích podmínek nástrojových materiálů pro technologii lití pod tlakem – Herman, A. - Zikmund, P., 2012

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování termoplastů – Herman, A., 2018
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., 2018
 • Termografická diagnostika forem pro vstřikování kompozitů – Herman, A., 2018
 • Analýza vysoušení skořepin pomocí termokamery – Herman, A., 2018
 • VYUŽITÍ MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOKAMEROU PŘI VSTŘIKOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Herman, A., 2018

2009

 • Problematika controllingiu na slévárnách tlakového lití – Herman, A. - Zralý, M., - Plachý, M., 2009
 • Problematika tepelného namáhání forem pro tlakové lití – Herman, A., 2009
 • Školení konstruktérů technologie tlakového lití – Herman, A. - Stunová, B., 2009
 • Problematika průvodek na slévárně tlakového lití – Herman, A., 2009
 • Optimalizace výrobního toku – Herman, A., 2009

2004

 • Ekonomická výhodnost použití simulačních software pro technologii tlakového lití – Herman, A., 2004

2003

 • Praktické ukázky využití software fy. NovaCast pro výuku – Herman, A., 2003

2002

 • Srovnání simulačních software PAM-CAST a NOVACAST pro technologie tlakového a gravitačního lití – Herman, A., 2002