[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Vladimír Šefrna

Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA

Vladimir.Sefrna (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CTU0513612  
  Podpora a zkvalitnění výuky předmětu Technické kreslení pomocí webovského rozhraní – Šefrna, V. (2005)

Journal papers

2014

 • Výrobní systémy pro zpracování plechu – Šefrna, V., MM Průmyslové spektrum. 2014, 2014 / 4(4), 104. ISSN 1212-2572.

2012

 • Použití válcovaných plechů na balení potravin – Šefrna, V., Potravinářská revue. 2012, 8(4/2012), 36-40.

2009

 • Feed Automation Solutions for Sliding Table Saws – Červenka, J. - Šefrna, V., World Academy of Science, engineering and Technology. 2009, 58 876-877. ISSN 2010-376X.

2002

 • Na MSV se drtilo - drcení odpadů a PET zbytků – Šefrna, V., Svět balení. 2002, 3(4), 56-57. ISSN 1212-7809.

2001

 • Stručné ohlédnutí za mimořádnou přehlídkou tisku, reprografie a obalů - EMBAX - PRINT + PACKPRO – Šefrna, V. - Jiřičný, D., Svět balení. 2001, 2(3), 49-50. ISSN 1212-7809.

2000

 • Dynamická stabilita strojů – Šefrna, V., Svět balení. 2000, 1(4), 29-30. ISSN 1212-7809.
 • Krátké ohlédnutí za veletrhem DRUPA 2000 – Šefrna, V., Svět balení. 2000, 1(3), 50-51. ISSN 1212-7809.
 • Problematika hluku v konstrukci strojů – Šefrna, V., Svět balení. 2000, 1(1), 15-18. ISSN 1212-7809.

1999

 • Problematika tuhosti v konstrukci strojů – Šefrna, V. - Jiřičný, D., Svět balení. 1999, 3(4), 19-21. ISSN 1212-7809.
 • Úvod do konstrukce a stavby strojů – Šefrna, V., Svět balení. 1999, 3(3), 27-29. ISSN 1212-7809.
 • Jěště ke Zlatému EMBAX PRINTU'99 – Šefrna, V., Svět balení. 1999, 3(3), 22-23. ISSN 1212-7809.

Proceeding papers

2012

 • Získání využitelného odpadu z pálících strojů a ochrana životního prostředí – Šefrna, V. - Skřivan, L., In: TOP 2012 Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012, pp. 387-392. ISBN 978-80-227-3723-4.

2009

 • Návrh konstrukce teplovodních kotlů a jejich automatizace – Šefrna, V. - Červenka, J., In: Zborník prednášok Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2009, pp. 447-452. ISBN 978-80-227-3096-9.
 • MODERN AUTOMATED PRODUCTION SYSTEM TO PRODUCE 19 INCH RACKS AND THEIR COMPONENTS – Šefrna, V. - Skřivan, L., In: Technológia 2009. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2009, ISBN 978-80-227-3135-5.
 • Automatisches Lagersystem für die Formatbleche – Skřivan, L. - Šefrna, V., In: Technológia 2009. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2009, ISBN 978-80-227-3135-5.

2008

 • Využití a úprava biomasy a dřevního odpadu v tepelné technice – Červenka, J. - Šefrna, V. - Rojek, E.R., - Kobrle, Z.K., In: Odpadové fórum 2008. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2008, pp. 3215-3220. ISBN 978-80-02-02011-0.
 • Design of Structural Changes of Movable Nodes for Wood-working Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., In: MATAR PRAHA 2008 Part 1: Drives & Control, Design, Models & Simulation. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2008, pp. 211-213. ISBN 978-80-903421-9-4.
 • Nové metody čištění dřevoobráběcích strojů – Červenka, J. - Šefrna, V., In: ERIN 2008 - Proceedings - Education, Research, Innovation. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 6. ISBN 978-80-227-2849-2.
 • New Methods of Cleaning of Wood-Working Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., In: ERIN 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 6. ISBN 978-80-227-2849-2.
 • Automatické čištění dřevoobráběcích strojů – Šefrna, V. - Červenka, J., In: Riadenie tekutinových systémov 2008. Žilina: Hydropneutech, 2008, pp. 22. ISBN 978-80-968479-6-9.
 • Využití vibrační dopravy u strojů pro termické dělení materiálů – Skřivan, L. - Šefrna, V., In: ERIN 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 12-16. ISBN 978-80-227-2849-2. Available from: http://www.kvt.sjf.stuba.sk/erin
 • The Experimental Equipment for the Working Load Verification for Special Structures for Cooling Towers Construction – Šefrna, V. - Jalový, M., - Jalová, M., In: Zborník prednášok ERIN 2008. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2008, pp. II-14-II-21. ISBN 978-80-227-2849-2.
 • Zkušební zařízení na prověřování speciálních příhradových konstrukcí – Chmel, L. - Babák, F. - Jalová, M. - Jalový, M., - Šefrna, V., In: Riadenie tekutinových systémov 2008. Žilina: Hydropneutech, 2008, pp. 7-14. ISBN 978-80-968479-6-9.

2007

 • Návrh nové koncepce profilů pracovních stolů dřevoobráběcích strojů – Červenka, J. - Šefrna, V., In: Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 43. ISBN 978-80-227-2768-6.
 • Porovnání penostních vlastností používaných Al profilů procovních stolů – Šefrna, V. - Červenka, J., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 87-88. ISBN 978-80-227-2636-8.
 • Development and Comparison of Constructial Applications of Nodes of Production Machines – Červenka, J. - Šefrna, V., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 66. ISBN 978-80-227-2636-8.

2001

 • Analýza dynamických modelů mechanických tvářecích strojů – Jiřičný, D. - Šefrna, V., In: TRANSFER 2001. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2001, pp. 221-226. ISBN 80-88914-46-9.

2000

 • Dosavadní zkušenosti s dálkovým řízením strojů a multiprocesních výrobních systémů – Šefrna, V. - Jiřičný, D., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 156-161. ISBN 80-238-5541-7.
 • Mechanical Forming Machine Dynamic Model Analysis – Šefrna, V. - Jiřičný, D., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 151-155. ISBN 80-238-5541-7.

1999

 • Navozující nároky strojírenství na zákon o telekomunikacích – Šefrna, V., In: Strojírenství a telekomunikační služby. Praha: JASPO, 1999, pp. 76-83.
 • Adaptable Low-Cost, Shop-Floor Control System – Šefrna, V. - Běhalová, J., In: Meždunarodnaja naučnitechničeskaja konferencija. Brjansk: Brjanskij politechničeskij institut, 1999, pp. 128-136.
 • Adaptable Low-Cost, Shop-Floor Control System – Šefrna, V. - Běhalová, J. - Sýkora, P. - Talácko, J., - Rurolf, B., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 272.
 • Experiences with Remote Control of Machines and Multipurpose Production Systems – Šefrna, V. - Běhalová, J., In: Technológia '99. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999, pp. 599-603. ISBN 80-227-1255-8.
 • Forming Machine Dynamic Models Analysis – Šefrna, V. - Jiřičný, D., In: Process Control'99 Proceedings of the 3-rd Scientific-Technical Conference, Volume 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, pp. 45-53.
 • Adaptive Low-Cost Control System – Talácko, J. - Šefrna, V. - Běhalová, J., - Sýkora, P., In: Process Control'99 Proceedings of the 3-rd Scientific-Technical Conference, Volume 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, pp. 256-258.
 • Směry rozvoje strojírenství a telekomunikace – Šefrna, V., In: Strojírenství a telekomunikační služby. Praha: JASPO, 1999, pp. 3-6.
 • Banky dat ve strojírenství a jejich propojování – Šefrna, V. - Jiřičný, D., - Postránský, J., In: Strojírenství a telekomunikační služby. Praha: JASPO, 1999, pp. 35-42.

1997

 • Modelování procesů v alternativních výrobních tvářecích systémech – Šefrna, V., In: Technológia 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 923-926. ISBN 80-227-0976-X.
 • Zpracování průmyslového odpadu ve vztahu k výchově na vysokých školách technického směru – Šefrna, V., In: Technika ochrany prostředí 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 1-29.
 • Vliv tuhosti klikových lisů na opakovatelnou přesnost výkovku – Šefrna, V. - Mikulecký, S., In: Technológia 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 870-876. ISBN 80-227-0976-X.
 • Automatizace TPV zápustkových výkovků pomocí programu ZAWAP – Šefrna, V. - Mikulecký, S., In: Technológia 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 865-869. ISBN 80-227-0976-X.
 • Adaptable Low-Cost Shop-Floor Control System – Talácko, J. - Rudolf, B. - Sýkora, P. - Šefrna, V., - Běhalová, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1395-1396.
 • Increasing of Forming Machine Productivity – Rudolf, B. - Šefrna, V., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1389-1390.

1996

 • CAD in Hydraulischen Umformmaschinen – Šefrna, V. - Rudolf, B., In: Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing - CIM 96. Zakopane: ZGPS Gliwice, 1996, pp. 77-81.
 • Transfer technologie v ochraně životního prostředí – Šefrna, V., In: Technika prostredia 96. Bratislava: STU v Bratislave, 1996, pp. 38-44.
 • Modelování procesů v alternativních výrobních tvářecích systémech – Šefrna, V., In: MATAR Praha 96. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1996, pp. 111-116.
 • Vliv tuhosti klikových lisů na přesnost výkovku – Mikulecký, S. - Šefrna, V., In: Racionalizace kování 96. Modřice: Středisko výzkumu a vzdělávání v kování, 1996, pp. 55-69.

1995

 • Nový způsob zpracování kobercového odpadu na izolační rohože – Šefrna, V., In: Technika ochrany prostředí - TOP 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 71-76.
 • Možnosti zvyšování výkonnosti u tvářecích strojů – Šefrna, V., In: Výrobní stroje a zařízení v metalurgickém průmyslu. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 104-105.
 • Increasing of Forming Machine Productivity – Rudolf, B. - Šefrna, V., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 829-830.

1994

 • Směry vývoje tvářecí techniky pro zápustkové kování – Šefrna, V. - Rudolf, B., In: Pokrokové technologie a stroje pro zápustkové kování. 1994, pp. 38-46.

Prototype, samples

2012

 • Výukový stand na detekci nesprávného ustavení lineárního vedení a jeho vyrovnání – Maršán, Z. - Andrlík, V. - Hosnedl, S., - Šefrna, V., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Stroj LIFT 1000/600 + 800/500 - 1270 – Šefrna, V. - Šponar, M., [Prototype] 2011.

2008

 • Zkušební stolice (souprava) s automatickým řízením zatěžovacího cyklu – Jalový, M. - Jalová, M. - Šefrna, V., - Andrlík, V., [Functional Sample] 2008.

Report

2016

 • Návrh řešení unikátního digitálního potisku potravinářských kelímků – Šefrna, V., [Research Report] JEPA Plastics a.s., 2016. Report no. Ú12133/2016/027.

2015

 • Souhrnná informace o výzkumné činnosti s pracovním označením „SPOJE -ZASTÁVKA“ na základě dlouhodobé Smlouvy o výzkumu a vývoji. – Kreibich, V. - Šefrna, V., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2015. Report no. U12133/2015/20.

2014

 • SEMILSKÁ OBCHODNÍ: jednodenní odborné školení na téma: vibradiagnostika, hydraulika a pneumatika. – Kamenská, M. - Chvojka, P. - Krannich, T., - Šefrna, V., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-SEMILSKA.

2013

 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZP-SMV13-KORNET.

2012

 • Studie o návrhu výrobního systému - inovace technologie tváření výrobků – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZP-SMV12-ROJEK.
 • Výzkum modifikace povrchu tvářecích nástrojů pomocí laserové technologie a Úvodní studie nové metody tváření – Bičišťová, R. - Šefrna, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2012. Report no. V-12-01272 (049), 1212600562.

2011

 • Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí AVS – Rojek dřevoobráběcí stroje a.s. – Šefrna, V. - Maršán, Z., - Diviš, I., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2011.
 • Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí AVS – CONTEG, spol. s r.o. – Šefrna, V. - Maršán, Z., - Diviš, I., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2011.

2010

 • Studie a návrh technologického postupu tváření výrobků z ocelového plechu vysokou přesností výroby včetně grafického řešení a uspořádání AVS – KOVOP, spol.s.r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2010.
 • Studie a návrh výrobního systému na základě inovace technologie tváření výrobků z ocelového plechu s vysokou přesností výroby pro firmu SINOP CB a.s. – Šefrna, V. - Diviš, I., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2010.
 • .Studie a návrh technologického postupu tvorby výrobků obráběním a tvářením z ocelového plechu vysokou přesností výroby pomocí Kemper spol. s r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2010.
 • Studie a návrh technologického postupu tváření výrobků z ocelového plechu vysokou přesností výroby včetně grafického řešení a uspořádání automatické výrobní linky – HM Metal s.r.o. – Šefrna, V. - Andrlík, V., - Maršán, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2010.

2008

 • Spolupráce na rekonstrukci zkušební soupravy. Spolupráce na osazení a oživení zkušební soupravy – Jalová, M. - Jalový, M. - Šefrna, V., - Andrlík, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2008. Report no. VSZ-CHV-03/08.
 • Revitalizace konstrukcí pro stavbu chladicích věží – Andrlík, V. - Šefrna, V. - Jalová, M., - Jalový, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2008. Report no. CHV1.
 • Metodika zkoušení spolehlivosti stožárů speciální posuvné konstrukce pro stavbu chladicích věží – Andrlík, V. - Šefrna, V. - Jalová, M., - Jalový, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2008. Report no. CHV2.

1994

 • Podpůrné činnosti v oblasti lisování – Šefrna, V., [Technical Report] 1994.

1993

 • Speciální metody výroby – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Vlastnosti materiálu a jejich specifika – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Materiálová náročnost pro stavbu a konstrukci strojů – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Tvorba programů pro složité tvarové plochy – Šefrna, V. - Bělohoubek, L., - Beneš, K., [Technical Report] 1993.
 • Tvorba technologičnoti konstrukcí – Šefrna, V. - Urban, J. - Štětka, E., - Peták, J., [Technical Report] 1993.
 • Tvorba NC programů pro potřeby výroby – Talácko, J. - Šefrna, V., - Štětka, E., [Technical Report] 1993.
 • Technologie obrábění a tváření – Šefrna, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Books, textbooks

1995

 • Tváření a využití tvářecích strojů – Mikulecký, S. - Šefrna, V., Praha: Eduka, 1995.
 • Vývojové tendence tvářecí techniky – Šefrna, V., Praha: Eduka, 1995.

1993

 • Valivá uložení ve výrobních strojích – Kratochvíl, J. - Šefrna, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Proceedings

2007

 • Manipulační systém pro laserové a děrovací pracoviště – Skřivan, L. ed. - Šefrna, V. ed., ÚVZ Herlany, 2007-11-20. Košice: Technical University of Košice, 2007. ISBN 978-80-8073-922-5.
 • Ideové možnosti návrhu automatizovaných pracovišť pro zpracování tabulových polotovarů – Skřivan, L. ed. - Šefrna, V. ed., Bratislava, 2007-04-25. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2007.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2009

 • Návrh technologie výroby 19 palcových rozvaděčů – Šefrna, V. - Skřivan, L., - Andrlík, V., [Verified Technology] 2009.
 • Automatizovaný výrobní systém – Šefrna, V. - Skřivan, L., - Andrlík, V., [Pilot Plant] 2009.

Certified methodology, procedure

2008

 • Technologický postup tváření výrobků z ocelového plechu s vysokou přesností výroby – Šefrna, V. - Sýkora, D. - Červenka, J. - Jalová, M., - Andrlík, V., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2008.