[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

People

Milan Němec

doc. Ing. Milan Němec, CSc.

milan.nemec (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2627

room: B1-33, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FR-TI3/637  
  Metodologie analýzy procesu výroby odlitků z legovaných ocelí s vyššími užitnými vlastnostmi pro těžké strojírenství a energetiku – Němec, M. (2011-2014)
 • FT-TA3/146  
  Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin – Němec, M. (2006-2008)

Journal papers

2011

 • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl – Herman, A. - Němec, M. - Mores, A. - Herzán, Z., - Picek, R., Slévárenství. 2011, LIX(3-4), 72-76. ISSN 0037-6825.

1999

 • Lákavá nabídka pro slévárny – Němec, M., MM. Průmyslové spektrum. 1999, 3(7,8), 75. ISSN 1212-2572.

1995

 • Materiály pro vyzdívání slévárenských pecí – Růžička, A. - Němec, M., Technik. 1995, 3 50-51. ISSN 1210-616X.

Proceeding papers

2021

 • Povrchové laserové kalení odlitků s kuličkovým a lupínkovým grafitem po izotermickém kalení – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Němec, M., In: Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů® - Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. p. 169-185.
 • Surface Quenching of Unalloyed and Low Alloyed Cast Irons With Nodular and Flake Graphite After Isothermal Quenching – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Němec, M., - Skrbek, B., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.

2019

 • Simulation of Process of Solidification of Test Pieces for Assessment of Values of Mechanical Properties in Casting into Self-hardening Mixtures – Němec, M. - Mores, A. - Provazník, J., - Vrátný, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 287-299. ISBN 978-80-87583-30-2.

2018

 • Surface Laser Hardening of Ferritic Nodular Graphite Cast Iron With Higher Content of Silicon – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 7-19. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Povrchové laserové kalení feritické litiny s kuličkovým grafirtem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Skrbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 7-20. ISBN 978-80-02-02827-7.
 • Supports Imbedded in Guideways of Flake Graphite Cast Iron Castings for Machine Tools – Mores, A. - Němec, M. - Kramár, T., - Vrátný, O., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Odehnal, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 5-14. ISBN 978-80-02-02759-1.
 • Repair welding of wear resistant cast iron castings with high chromium content – Mores, A. - Provazník, J. - Němec, M., - Pavel Novák, P.N., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 90-100. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si – Mores, A. - Horník, J. - Odehnal, J. - Srbek, B. - Němec, M., - Krčil, J., In: Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2017. pp. 1-12. ISBN 978-80-02-02759-1.

2016

 • Bending test used in the production of austenitic steel castings – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 202-206. ISBN 978-80-87583-17-3.

2015

 • Mechanical Properties of Cast Test Coupons Attached to Heavy Nodular Cast Iron Castings – Mores, A. - Herman, A., - Němec, M., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 220-225. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Odlitky z nadeutektické chromové litiny proti opotřebení s W, Mg, mischmetalem, – Sýkora, P. - Žižka, V., - Němec, M., In: 51. Slévárenské dny - Sborník příspěvků. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014, pp. 18-30. ISBN 978-80-02-02566-5.
 • Mechanical Properties of Weldable Low-Alloy Structural Cast Steels – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M., - Bělohlávek, M., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 210-216. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Povrchové indukční kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Horník, J. - Němec, M. - Kreisinger, J., - Žižka, V., In: 51. Slévárenské dny - Sborník příspěvků. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014, pp. 52-64. ISBN 978-80-02-02566-5.

2013

 • Cast Materials with Unified Chemical Composition Assigned to Standardized Materials for Forming and Forging – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013, pp. 189-194. ISBN 978-80-87583-06-7.

2010

 • Surové železo pro výrobu jakostních odlitků z litiny s lupínkovým grafitem – Mores, A. - Němec, M., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Prověření materiálů pro odlitky bagrových zubů – Němec, M. - Bednář, B., - Mores, A., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Analysis of Volume Changes of Gravitation Sand Casted Magnesium Alloys – Zavřel, J. - Němec, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010, pp. 1-7. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Ekologické aspekty výroby odlitků ze slitin Mg – Bryksí, B. - Česal, M., - Němec, M., In: Quo vadis foundry III.. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, pp. 181-190. ISBN 978-80-553-0506-6.
 • Výzkumná aktivita oddělení slévání v posledních 4 letech – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 • Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze – Herman, A. - Stunová, B. - Zikmund, P. - Bednář, B., - Němec, M., In: 47. slévárenské dny a 7. mezinárodní PhD konference. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2010. pp. 19. ISBN 978-80-904020-6-5.

2009

 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., In: World Technical Forum - Lectures/Prezentations. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. pp. 47. ISBN 978-80-904020-2-7.
 • Technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin má v rámci ČR novou budoucnost – Herman, A. - Stunová, B. - Juřička, I. - Němec, M., - Kašparová, E., In: World Technical Forum - Book of Abstracts. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009, pp. 73. ISBN 978-80-904020-2-7.
 • Hořčík a jeho slitiny - materiál pro speciální techniku – Němec, M. - Juřička, I. - Herman, A., - Stunová, B., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno: Univerzita Obrany, 2009. pp. 193-200. ISBN 978-80-7231-644-1.

2000

 • Production of Ultra Thin-Walled Castings of Nodular Cast Iron Using Investment Casting Method – Němec, M. - Sýkora, P., In: Mémoires Techniques 2000. Paris: ATF, 2000. pp. cz14.

1998

 • Litina s kuličkovým grafitem - výzva pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 51-52.
 • Nový materiál pro slévárny přesného lití – Němec, M. - Sýkora, P., - Bednář, B., In: Slévárny a jejich konkurenceschopnost. Plzeň: VTS, 1998, pp. 223-227.

1997

 • Normal Cast Iron - a Potentional Material for Investment Castine – Němec, M. - Hakl, J., In: 23rd BICTA Conference. Birmingham: British Investment Casting Trade Association, 1997, pp. 1-17.
 • Použití karbidu křemíku při přípravě litinových tavenin – Němec, M. - Sýkora, P., In: Perspektivy slévárenství. Plzeň: VTS, 1997, pp. 255-264.

Patents, utility designs, industrial designs

2001

 • Způsob lití stavebníc prefabrikátů do uzavřené formy a zařízení k provádění tohoto způsobu – Svoboda, P. - Záruba, J. - Doležal, J. - Němec, M. - Kolář, K. - Dattel, C., - Bohner, P., Czechia. Patent Application CZ 294667., 2001

Report

2016

 • Odlévání přesných tenkostěných odlitků z litiny s lupínkovým grafitem – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A., - Němec, M., [Research Report] Jihlava: IEG,s.r.o., 2016. Report no. U12133/2016/032.
 • Technologicko- metalurgický výzkum a vývoj ve Slévárně Chomutov, a.s. – Provazník, J. - Mores, A. - Sýkora, P., - Němec, M., [Research Report] Chomutov: Slévárna Chomutov, A.s., 2016. Report no. U12133/2016/028.
 • Metalurgie a technologie vybraných detailů obráběcích strojů z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., [Research Report] Rumburk: Metalurgie Rumburk s.r.o., Metalurgie Rumburk, 2016. Report no. U12133/2016/029.
 • Metalurgie a výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně TOS-MET a.s. – Mores, A. - Provazník, J. - Sýkora, P., - Němec, M., [Research Report] Čelákovice: TOS-MET Slévárna a.s., 2016. Report no. u12133/2016/031.
 • Izotermické kalení odlitků z litiny s kuličkovým grafitem – Sýkora, P. - Provazník, J. - Mores, A., - Němec, M., [Research Report] Brno: Industrial Engineering s.r.o., 2016. Report no. U12133/2016/030.

2015

 • Technologicko metalurgický výzkum a vývoj ve Slévárně Chomutov, a.s. – Němec, M. - Sýkora, P. - Mores, A., - Provazník, J., [Research Report] 2015. Report no. U12133/2015/22.
 • Technologicko-metalurgický výzkum a vývoj ve slévárně METALURGIE Rumburk, s.r.o. – Mores, A. - Sýkora, P. - Provazník, J., - Němec, M., [Research Report] 2015. Report no. U12133/2015/23.

2014

 • Souhrnné zhodnocení vlivu zirkonu na zjemnění zrna a otěruvzdornosti v austenitických manganových ocelích – Sýkora, P. - Provazník, J. - Němec, M., - Žižka, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/017.
 • Provozní ověření účinku obsahu zirkonu na zjemnění zrna v austenitických manganových ocelích – Sýkora, P. - Němec, M. - Mores, A., - Provazník, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/012.
 • Povrchové kalení odlitků z materiálu GS-20Mn5 – Mores, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Bednář, B. - Bělohlávek, M. - Žižková, M. - Žižka, V. - Merha, J., - Bryksí Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/009.
 • Počítačová simulace procesu lití Y bloků – Mores, A. - Herman, A. - Němec, M. - Provazník, J. - Sýkora, P. - Žižka, V., - Merha, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/005.
 • Zhodnocení a realizace doporučení, uplatněných pro austenitické manganové oceli – Provazník, J. - Sýkora, P. - Mores, A. - Němec, M. - Žižka, V., - Merha, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2014. Report no. U12133/2014/002.

2013

 • Studium objemových změn slitin Mg litých do písku – Zavřel, J. - Němec, M., - Bryksí Stunová, B., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/039.

2011

 • Analýza současného stavu tuzemských a zahraničních poznatků o austenitických manganových ocelích – Mores, A. - Provazník, J. - Němec, M., - Sýkora, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Ú 12133/2011/005.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

2000

 • Zhodnocení jakosti dvou druhů surových želez určených k výrobě litiny s kuličkovým grafitem – Sýkora, P. - Němec, M., [Technical Report] 2000. Report no. 99/145.

1993

 • Způsob optimálního nauhličování a nauhličovadla používaná v procesu výroby tvárné litiny – Němec, M. - Martinásek, B. - Martinásek, P. - Růžička, A. - Plachý, J., - Sýkora, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Books, textbooks

2011

 • Základy technologie 1 – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., 2 ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04867-2.

2009

 • Teorie slévání – Němec, M. - Bednář, B., - Stunová, B., Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04395-0.

2006

 • Základy technologie I – Němec, M. - Suchánek, J., - Šanovec, J., Praha: CTU. Publishing House, 2006. ISBN 80-01-03530-1.

1997

 • Teorie slévání – Plachý, J. - Němec, M., - Bednář, B., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01100-3.