[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

People

Jan Čermák

doc. Ing. Jan Čermák, CSc.

jan.cermak (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2633

room: B1-40, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • MSM6840770007  
  Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. (2005)

Journal papers

2021

 • Dělicí rovina v konstrukci zápustek – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2021, 2021(74), 11-16. ISSN 1213-9289.

2019

 • Směry rozvoje kovárenského průmyslu – Čermák, J. - Gráf, G., Kovárenství. 2019,(68), 7-14. ISSN 1213-9289.

2018

 • Mezinárodní kovárenský kongres IFC 2017 v Číně – Čermák, J., Kovárenství. 2018, 2018(66), 26-30. ISSN 1213-9289.
 • Prioritní technologie ve strojírenství – Čermák, J., Kovárenství. 2018, 2018(63), 28-30. ISSN 1213-9289.

2017

 • Snižování spotřeby energie a ochrana životního prostředí – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(62), 44-46. ISSN 1213-9289.
 • Výronek v zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(59), 19-22. ISSN 1213-9289.
 • Průmysl 4.0 a technologie objemového tváření – Čermák, J., Kovárenství. 2017, 2017(60), 24-29. ISSN 1213-9289.

2016

 • Rozvoj a integrace strojírenských technologií – Čermák, J., Kovárenství. 2016,(58), 17-20. ISSN 1213-9289.
 • Klasifikace napětí a deformací – Čermák, J., Kovárenství. 2016,(56), 28-30. ISSN 1213-9289.
 • Předkovací operace v zápustkovém kování – kovací válce a PKV – Čermák, J., Kovárenství. 2016,(56), 10-14. ISSN 1213-9289.

2015

 • Výběr z časopisu la forge Janvier 2015 – Čermák, J., Kovárenství. 2015,(55), 44. ISSN 1213-9289.
 • Vývoj v českých zápustkových kovárnách za 25 let – Čermák, J. - Gráf, G., - Mrázek, S., Kovárenství. 2015, 2015(53), 15-20. ISSN 1213-9289.

2014

 • Tváření kovů a automobilový průmysl – Čermák, J., Kovárenství. 2014,(50), 33-36. ISSN 1213-9289.

2013

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2013, 5(47), 25-28. ISSN 1213-9289.
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., Kovárenství. 2013, 5(48), 4-7. ISSN 1213-9289.

2012

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2012,(44), 77-80. ISSN 1213-9289.
 • Ostřihování a děrování zápustkových výkovků – Čermák, J., Kovárenství. 2012, 2012(43), 17-20. ISSN 1213-9289.

2011

 • Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze - Historie a současnost – Tatíček, F. - Čermák, J., Kovárenství. 2011,(42), 58-59. ISSN 1213-9289.
 • Rozvoj kovárenských technologií – Čermák, J., Kovárenství. 2011,(41), 61-64. ISSN 1213-9289.
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., Kovárenství. 2011,(39), 41-43. ISSN 1213-9289.
 • Modely tření při numerické simulaci – Čermák, J., Kovárenství. 2011,(39), 41-43. ISSN 1213-9289.
 • Problematika přesného kování – Čermák, J., Kovárenství. 2011,(39), 7-14. ISSN 1213-9289.

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2010, 2010(38), 15-18. ISSN 1213-9289.
 • Historie i současnost bezvýronkového kování – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2010, 2010(37), 37-43. ISSN 1213-9289.

2009

 • Volné kovárny opět začínají s jedernou energetikou – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2009,(36), 42-43. ISSN 1213-9289.
 • Rychlostní ozubené kolo s přesně vykovaným spojkovým ozubením – Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), 12. ISSN 1213-9289.
 • 3D měření rozměrů velkých výkovků během kování pomocí laseru – Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), 54. ISSN 1213-9289.
 • Základní zákony tváření při kování – Jílek, L. - Čermák, J., Kovárenství. 2009, 2009(35), 33-43. ISSN 1213-9289.

2008

 • Automatizované kovací linky – Čermák, J., Kovárenství. 2008,(31), 32-33. ISSN 1213-9289.
 • Tvarová složitost zápustkových výkovků – Čermák, J., Kovárenství. 2008,(33), 13-16. ISSN 1213-9289.

2007

 • Budoucnost technologií objemového tváření za tepla – Čermák, J., Kovárenství. 2007, 30 48. ISSN 1213-9289.
 • Snížení součinitele tření na minimum – Čermák, J., Kovárenství. 2007, 30 47. ISSN 1213-9289.

2006

 • Kování neželezných slitin metoda Cobapress – Čermák, J., Kovárenství. 2006,(28), 41-42. ISSN 1213-9289.

2005

 • Současné trendy ve zpracování hořčíkových slitin tvářením – Čermák, J. - Hawelka, M., - Tatíček, F., MM. Průmyslové spektrum. 2005,(10), 59-62. ISSN 1212-2572.
 • Komentář ke článku A. Malůšek: "Návrh upřesněné terminologie částí výronkové dutiny a výronku" – Čermák, J., Kovárenství. 2005, 10(26), 8. ISSN 1213-9289.
 • Definice výronku a výronkové drážky – Čermák, J., Kovárenství. 2005, 10(26), 6-7. ISSN 1213-9289.

2004

 • 18. Mezinárodní kovárenský kongres – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), 46-47. ISSN 1213-9289.
 • Databáze výzkumných projektů v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), 48-49. ISSN 1213-9289.
 • Možnosti zvyšování kvalifikace v kovoprůmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2004, 10(24), 43-45. ISSN 1213-9289.

2003

 • Die Design for Near-Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., Acta Polytechnica. 2003, 43(2), 28-33. ISSN 1210-2709.
 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 2.část – Čermák, J., Kovárenství. 2003, 9(22), 36-40. ISSN 1213-9289.

2002

 • Poznatky ze 17. mezinárodního kovárenského kongres, 1.část – Čermák, J., Kovárenství. 2002, 8(21), 19-26. ISSN 1213-9289.
 • Vývoj kovárenského průmyslu ve světě a v ČR – Čermák, J., Technik. 2002, 10(9), 38. ISSN 1210-616X.
 • Simulation Process in Machining – Vrabec, M. - Čermák, J., - Horák, J., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 57-62. ISSN 1335-2393.
 • Přesnost a kvalita výkovků mají stále větší význam – Čermák, J., Technik. 2002, 10(4), 30-31. ISSN 1210-616X.

2001

 • Close-Die Flashless Forging in Automotive Industry – Gráf, G. - Čermák, J., Journal for Technology of Plasticity. 2001, 26(2), 1-10. ISSN 0350-2368.
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., Technik. 2001, 9(1), 16-17. ISSN 1210-616X.

2000

 • Současný stav zápustkového kování z pohledu konferencí – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(17), 27-29. ISSN 1213-9289.
 • Globalizace v kovárenském průmyslu – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(17), 17-18. ISSN 1213-9289.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 94-100. ISSN 1210-2709.
 • Faktory ovlivňující technologii přesného kování – Čermák, J., Kovárenství. 2000, 6(16), 13-17. ISSN 1213-9289.

1999

 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26(3), 405-422. ISSN 0921-0296.
 • Mezinárodní kovárenské konference v roce 1999 – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(15), 29-30. ISSN 1213-9289.
 • Selecting Manufacturing Technology: A Knowledge Modelling Approach – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., Journal of Intelligent and Robotic Systems. 1999, 26((3/4)), 405-422. ISSN 0921-0296.
 • Studie hlavních rozvojových směrů kovárenského průmyslu v USA – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(14), 13-15. ISSN 1213-9289.
 • Volba rozměrů výronkové drážky – Čermák, J., Kovárenství. 1999, 5(14), 19-23. ISSN 1213-9289.
 • Simulace zápustkového kování jako mezičlánek v CAD/CAM systémech – Čermák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1999, 3(3), 51-54. ISSN 1335-2393.

1998

 • Určení nákladů na ekonomickou dávku při zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 1998,(13), 14-16. ISSN 1213-9289.
 • Forging & Fasteners Industry Technical Conference 1998 – Čermák, J., Kovárenství. 1998,(13), 11-12. ISSN 1213-9289.
 • Rozvoj kovárenských technologií v Evropě – Čermák, J., Technik. 1998, 6(12), 10. ISSN 1210-616X.
 • Mezinárodní konference o kování a příbuzných technologiích ICFT 98 – Čermák, J., Kovárenství. 1998,(12), 30-32. ISSN 1213-9289.
 • Mezinárodní konference "Forging and Related Technology" – Čermák, J., Kovárenství. 1998,(12), 4-5. ISSN 1213-9289.
 • Evropská odborná síť pro přesné kování – Čermák, J., Kovárenství. 1998,(12), 6. ISSN 1213-9289.

1997

 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., Kovárenství. 1997, 14-15. ISSN 1213-9289.
 • Pokroky v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., Technik. 1997, 5 10-11. ISSN 1210-616X.
 • Výroba a konstrukce nástrojů pro objemové tváření – Čermák, J., Technický týdeník. 1997, 45 11. ISSN 0040-1064.
 • Pokrok v simulaci zápustkového kování – Čermák, J., Kovárenství. 1997, 4-5. ISSN 1213-9289.

1996

 • Computer Aided Technology in Czech Forges – Čermák, J., Metallurgia. 1996, 62-63. ISSN 0141-8602.

1995

 • Simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., Technik. 1995, 3 26-27. ISSN 1210-616X.

1994

 • Kam směřuje český kovárenský průmysl – Čermák, J., Technik. 1994, 2 42-43. ISSN 1210-616X.
 • Možnosti počítačové simulace v zápustkovém kování – Čermák, J., Kovárenství. 1994, 91-94. ISSN 1213-9289.

1993

 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 41-42. ISSN 0039-2456.
 • Volba tvářecího stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 24-28. ISSN 0039-2456.
 • Analysis of Strains in a Steel Panel – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., Acta Polytechnica. 1993, 33 57-61. ISSN 1210-2709.

Proceeding papers

2018

 • Analysis of Trimming Tool – Tatíček, F. - Novák, V. - Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Čermák, J. - Šanovec, J., - Machka, B., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 202-205. ISBN 978-80-87583-26-5.

2013

 • Development in the forging industry – Čermák, J., In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 184-188. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Možnosti rozvoje v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: Technologické Forum 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. pp. 98-104. ISBN 978-80-01-05076-7.

2011

 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2011. pp. 102-109. ISBN 978-80-01-04852-8.

2010

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: X. Mezinárodní sympozium FORM 2010. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010.
 • Metody přesného kování – Čermák, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.

2009

 • Inženýrské výpočty při volbě tvářecího stroje – Čermák, J., In: 7. Kovárenská konference. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s., 2009. ISBN 978-80-254-4430-6.
 • Vývoj v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 7. Kovárenská konference. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s., 2009. ISBN 978-80-254-4430-6.

2008

 • Tvarová složitost zápustkových výkovků – Čermák, J., In: FORM 2008. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2008.

2007

 • Nové a perspektivní technologie v zápustkovém kování – Čermák, J., In: 6. Kovárenská konference - Nové technologie kování. Praha: Svaz kováren ČR, 2007. p. 140-147. ISBN 978-80-239-8938-0.
 • Rozvoj technologií v oblasti zápustkového kování – Čermák, J., In: Forming 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 29-32. ISBN 978-80-227-2702-0.

2006

 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: FORM 2006 - Forming Technology, Tools and Machines. Brno: Brno University of Technology, 2006. ISBN 80-214-3231-4.

2005

 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 52. ISBN 80-227-2286-3.
 • Forming of Magnesium Alloys - Feassibility Study – Hawelka, M. - Tatíček, F., - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 444-453. ISBN 80-227-2286-3.
 • Predikce životnosti zápustek a měření jejich opotřebení – Čermák, J., In: 5. Kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 2005. p. 133-141.

2004

 • Rozvoj poznatků v technologii tváření ve vztahu k integrovanému inženýrství – Čermák, J. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Novotný, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 86-89. ISBN 80-01-03105-5.
 • Trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: FORM 2004. Brno: Kongresové centrum, 2004. pp. 17-20. ISBN 80-86607-11-9.
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. pp. 994-1002. ISBN 80-227-2117-4.
 • Optimization of Forging Tools Using Final Element Method – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004, pp. 153. ISBN 80-227-2121-2.
 • Objemové tváření – Čermák, J. - Mrázek, S., In: Progresivní strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. p. 17-22. ISBN 80-01-02980-8.

2003

 • Simulace technologických procesů v technologické přípravě výroby – Čermák, J. - Vrabec, M., - Herman, A., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 43-48. ISBN 80-01-02866-6.
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Die Design for Near Net Shape Forging – Čermák, J. - Gráf, G., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 96. ISBN 80-86059-35-9.
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
 • Evaluation of the Tool Wear in Closed-Die Forging Process – Novotný, M. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 202-204. ISBN 80-227-1949-8.
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
 • The Feasibility of Precise Forging – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 75. ISBN 80-227-1949-8.
 • Současné trendy v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 4. Kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 2003. pp. 85-92.

2002

 • Simulace technologických procesů – Čermák, J. - Herman, A. - Šanovec, J. - Tatíček, F., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 34-42. ISBN 80-01-02652-3.
 • Zvyšování výkonnosti kovárenských procesů – Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. pp. 225-228. ISBN 80-227-1768-1.
 • Rozvoj technologií zápustkového kování – Čermák, J., In: FORM 2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2002. pp. 15-20. ISBN 80-214-2162-2.
 • Innovation of Training of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M. - Lukeš, J., - Mazač, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 700-701. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Expertní systémy ve tváření – Čermák, J. - Král, M., In: Moderní technologie zpracování ocelových a hliníkových plechů. 2001.
 • Computer Aided Optimization of Die Design and Production – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 300-304. ISBN 0-85261-731-3.
 • Metodika přesného kování – Čermák, J. - Gráf, G., In: 3. Národní kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 2001. pp. 126-133.
 • Close-Die Flashless Press Forging on Mechanical Presses – Čermák, J. - Gráf, G., In: ICIT 2001. Celje: TECOS-Slovenian Tool and Die Development Centre, 2001. pp. 79-82. ISBN 961-90401-5-5.
 • Close-Die Flashless Press Forging SKODA-AUTO, a.s – Gráf, G. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 205-211. ISBN 80-227-1591-3.

2000

 • Near Net-Shape Closed-Die Press Forging – Gráf, G. - Čermák, J., In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 69-75. ISBN 80-227-1413-5.
 • Konstrukce zápustek - volba polohy dělící roviny, rozměry výronkové drážky – Čermák, J., In: Základy technologie tváření - sborník přednášek. Praha: Svaz kováren ČR, 2000. pp. 33-39.
 • Close-Die Forming Simulation Part of CAD/CAM Systems – Čermák, J. - Vrabec, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 422. ISBN 80-01-02229-3.
 • Přesné zápustkové kování – Čermák, J., In: FORM 2000. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2000. pp. 43-48. ISBN 80-214-1661-0.
 • Numerická simulace zápustkového kování a CAD/CAM systémy – Čermák, J. - Vrabec, M., - Horák, J., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 137-143. ISBN 80-238-5540-9.

1999

 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 35-36.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999, pp. 196. ISBN 80-01-02055-X.
 • Vstupní data pro simulaci zápustkového kování z hlediska konstrukce zápustek – Čermák, J., In: Forming 99. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. pp. 76-82. ISBN 83-910722-1-5.
 • Využívání internetu v kovárenském průmyslu – Čermák, J., In: 2. národní kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 1999. pp. 115-120.
 • Cíle a možnosti využívání simulace ve tváření kovů – Čermák, J., In: 2. národní kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 1999. pp. 86-93.

1998

 • System for Manufacturability of Formed Parts – Čermák, J. - Král, M., - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 609-610.
 • Modelling Expertise for Selecting Manufacturing Technology – Zdráhal, Z. - Valášek, M., - Čermák, J., In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998, pp. 253-264.
 • Knowledge-Based Selection of Metal Forming Technology – Čermák, J. - Valášek, M., In: Forging and Related Technology - Proceedigs. London: Professional Engineering Publishing, 1998. pp. 363-372. ISBN 1-86058-144-7.
 • Expertní systém pro volbu tvářecích technologií – Čermák, J. - Zdráhal, Z., In: 4th International Conference Form 98. Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 69-74.

1997

 • Progresivní metody výroby ojnic pro automobilový průmysl – Čermák, J., In: 1. Národní kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 1997, pp. 62-65.
 • Poznatky ze simulace protlačování pomocí FORM-2D – Čermák, J., In: FORM 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 89-92. ISBN 80-214-0900-2.
 • Možnosti systému FORM-2D při simulaci zápustkového kování – Čermák, J., In: 1. Národní kovárenská konference. Praha: Svaz kováren ČR, 1997, pp. 52-57.

1996

 • Předpověď opotřebení zápustky pomocí simulace MKP – Čermák, J., In: Eurometalworking 96. Bratislava: Dom techniky, 1996, pp. 124-127. ISBN 80-233-0376-7.
 • Využití počítače při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Kurs E 602 - Tváření a využití tvářecích strojů. Praha: Eduka, 1996, pp. 37-48.
 • Možnosti simulace toku materiálu při zápustkovém kování – Čermák, J., In: MATAR Praha 96. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1996, pp. 115-121.
 • New Possibilities of Tube Expansion – Borji, S. - Král, M., - Čermák, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1035-1036.
 • Investigation of the Boundary Conditions During Deep Drawing of Sheet Metals – Šanovec, J. - Král, M. - Cajthaml, K. - Kábrt, P., - Čermák, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1037-1038.

1995

 • Vytváření materiálových databází při tváření kovů – Čermák, J. - Janata, P., In: Seminář metalurgů a technologů kováren s mezinárodní účastí. Plzeň: Západočeská universita, 1995, pp. 65-72.
 • Personal Computer Use for the Registration of Financial Means – Růžička, A. - Čermák, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 249-250.

1994

 • Databáze pro energosilové výpočty při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Formability '94. Ostrava: Tanger, 1994, pp. 69-76.

1993

 • Projektování technologických postupů kování pomocí počítače – Čermák, J., In: Pokrokové a nové technologie kování. Brno: TRIMADO, 1993, pp. 63-72.
 • Volba stroje pro zápustkové kování – Čermák, J., In: Racionalizace zápustkového kování. Brno: SVVK, 1993, pp. 21-28.
 • Vliv stupně a rychlosti deformace při tváření za tepla – Čermák, J., In: CO MAT TECH 93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 337-345.
 • Metodika volby tvářecího stroje při zápustkovém kování – Čermák, J., In: Nové poznatky v kovárenství. Praha: Svaz kováren ČR, 1993, pp. 15-30.
 • Optimalizace výroby panelu – Čermák, J. - Král, M., - Šanovec, J., In: Technológia '93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 273-275. ISBN 80-227-0580-2.
 • Expert System in Metal Forming Production – Čermák, J. - Král, M. - Mádle, L. - Šanovec, J., - Zeman, K., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 161-162.

Report

2016

 • Konstrukční řešení nástroje – Tatíček, F. - Čermák, J. - Šanovec, J. - Valeš, M., - Machka, B., [Research Report] DIRAC Industries s.r.o., 2016. Report no. 12133/2016/009.
 • Ověření vyrobitelnosti TOP PLATE talířových trysek pro fluidní kotle spalující tuhé palivo – Tatíček, F. - Čermák, J. - Machka, B., - Valeš, M., [Research Report] Komořany: United energy, a.s., 2016. Report no. 12133/2016/003.

2006

 • Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě – Čermák, J. - Tatíček, F. - Kudláček, J. - Kolařík, L. - Horník, J. - Herman, A. - Stunová, B. - Suchánek, J. - Němec, M., - Hawelka, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. 12.

2001

 • Zpracování dat systémů CAD-CAM – Čermák, J. - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/016.
 • Počítačem podporované technologické procesy – Šanovec, J. - Bednář, B. - Bureš, P. - Čermák, J. - Herman, A. - Kábrt, P. - Navrátil, V. - Svárovský, M., - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 2001. Report no. U223/2000/015.

2000

 • Numerická simulace zápustkového kování a technologie výroby zápustek v CNC obráběcích centrech – Čermák, J. - Vrabec, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. Report no. U223/2000/011.

1999

 • Začlenění modulu simulace toku materiálu při zápustkovém kování do CAD/CAM systému – Čermák, J. - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tváření, slévání a svařování, 1999. Report no. U223/1999/017.

1998

 • Studie zvýšení kapacity nástrojárny ve Strojmetalu Kamenice – Čermák, J. - Král, M., - Slavík, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. Report no. 1.

1996

 • Databases of Materials and Machine Tools for Selection of Metal Forming Technology – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Knowledge Level Description of Metal Forming Technology Selection – Král, M. - Čermák, J. - Valášek, M., - Kučera, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Analysis of Manufacturability – Kučera, F. - Král, M. - Čermák, J., - Valášek, M., [Research Report] 1995.

1994

 • Prášková metalurgie - aplikace a výrobky (PM kování a praktické aplikace technologie MIP) – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., [Technical Report] 1994.
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Zeman, K. - Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., [Technical Report] 1994.
 • Charakteristika výroby a výrobků práškové metalurgie – Čermák, J. - Král, M. - Kvasnička, I., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Books, textbooks

2021

 • Objemové tváření stručně a přehledně – Čermák, J. - Jílek, L., Ostrava: Svaz kováren ČR z. s., 2021.

2009

 • Engineering Technology I – Bednář, B. - Čermák, J. - Král, M., - Suchánek, J., 2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04376-9.

2005

 • Technologičnost konstrukce I – Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Michálek, L., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03268-X.

2003

 • Engineering Technology I – Král, M. - Čermák, J., - Bednář, B., Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02775-9.

2000

 • Technologie I - Návody pro cvičení – Šanovec, J. - Bednář, B. - Čermák, J. - Kreibich, V. - Herman, A. - Roubíček, M., - Svárovský, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02211-0.

1998

 • Engineering Technology – Král, M. - Bednář, B., - Čermák, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. ISBN 80-01-01886-5.

1993

 • Tvářecí nástroje – Kotouč, J. - Šanovec, J. - Čermák, J., - Mádle, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01003-1.
 • Automatizace inženýrských prací ve tváření – Mádle, L. - Čermák, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-00904-1.