[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Management and Economics

CZ   / EN  

List of courses

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E383992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2383994 Bakalářská práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E383993 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2383999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2383992 Bakalářská práce Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2383993 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2383997 Bakalářská práce - ISP Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2383991 Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
W38A001 Bilanční teorie ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
E382122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2381117 Business Intelligence v průmyslu Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381705 Controlingové řízení podniku Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W38A002 Controllingové řízení ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381707 Controllingové řízení podniku Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2383995 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2383998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2383996 Diplomová práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E381093 Economics and Finance Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381153 Ekonomická teorie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38TZ001 Ekonomická teorie řízení průmyslových podniků a systémů ZK 65P [anotace] [dokumenty]
2381149 Ekonomické a environmentální modelování v technice Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2383044 Ekonomické aspekty ekologie Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2383046 Ekonomické aspekty ekologie Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2383037 Ekonomie Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2381093 Ekonomika a finance Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38O001 Ergatika ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2385002 Ergonomie KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E383011 Etika a psychologie v řízení Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383011 Etika a psychologie v řízení Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383015 Filosofické otázky člověka Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383019 Filosofické otázky člověka a vědy Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383014 Filosofické otázky vědy Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2381145 Finance a bankovnictví Z,ZK 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2382087 Finance a bankovnictví KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2382055 Financování a účetnictví strojírenských podniků KZ 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2381098 Financování podniku Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381083 Finanční management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38A003 Finanční teorie ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381100 Finanční účetnictví Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E383002 Fundamentals of Law Z 1P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
W38O002 Globalizace podnikání ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383000 Humanitní předmět Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383005 Humanitní předmět magisterského studia Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E381117 Industrial Business Intelligence Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38A004 Informační strategie a informační management ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38A005 Integrace v podnikovém systému řízení ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383066 Inženýrská ekonomie Z 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2381148 Inženýrská statistika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381068 Kalkulace a rozpočetnictví Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E381068 Kalkulace a rozpočetnictví Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2383009 Komunikace a jednání s lidmi Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38OZ001 Kvantitativní a simulační modely pro řízení ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W38O003 Kvantitativní metody v ekonomice ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38T001 Makroekonomická teorie ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381708 Management ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
2383018 Management Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
21380SZZ01 Management a ekonomika ZK - [anotace] [dokumenty]
2382070 Management a ekonomika podniku KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381075 Management a ekonomika podniku Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381054 Management a ekonomika podniku Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E381054 Management and Economics of the Enterprise Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E381109 Management, Economics and Finance Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2382069 Management jakosti KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381168 Management kvality Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2382106 Management kvality KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W38O004 Management lidských zdrojů ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381133 Management výroby I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382072 Management výroby II. KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E381712 Managerial and Economic Calculation Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E383008 Managerial Psychology Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
E381176 Managerial Statistics and Decision Making Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2383101 Manažerská komunikace Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383103 Manažerská komunikace Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383008 Manažerská psychologie Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2382085 Manažerská teorie a praxe KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2383703 Manažerská teorie a praxe Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2383107 Manažerské dovednosti Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38O005 Manažerské informační systémy a řízení znalostí ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381712 Manažerské propočty Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382071 Manažerské propočty KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381099 Manažerské propočty ve strojírenství Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2386021 Manažerské účetnictví Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38O006 Marketingové řízení ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381104 Marketingový management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E381005 Methods and Tools for Managerial Decisionmaking Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2381006 Metody a nástroje pro manažerské rozhodování Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381005 Metody a nástroje pro manažerské rozhodování Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
W38O007 Metody operační, systémové a statistické analýzy ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38A006 Metody rozhodovací analýzy ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38O008 Mezinárodní finance ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38T002 Mikroekonomická teorie ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
238A175 Modely riozhodování v teorii a praxi A. ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2381175 Modely rozhodování v teorii a praxi Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381114 Moderní nástroje výrobních systémů Z,ZK 1P+3C [anotace] [dokumenty]
W38OZ005 Moderní řízení lidských zdrojů ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2383020 Moderní řízení podniků a projektů Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2381115 Nákladový a finanční controlling Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2381112 Nástroje řízení a jejich integrace Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381113 Nástroje řízení a jejich integrace Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2383051 Oborový projekt - Řízení a plánování projektů Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2382091 Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E382121 Oborový projekt I. Ústav řízení a ekonomiky podniku KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2382121 Oborový projekt I. Ústav řízení a ekonomiky podniku KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2382122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2381176 Operační výzkum Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2383108 Organizace a řízení výroby Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2386032 Osobní počítač v rozhodování Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2382032 Personální řízení KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2383102 Personální řízení Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2382148 Počítačem integrovaný podnik KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2383708 Počítačem integrovaný podnik Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2382149 Počítačem integrovaný podnik KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2386045 Počítačová simulace v průmyslové logistice Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2386046 Počítačová simulace ve strojírenské ergonomii Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2382150 Počítačová simulace ve výrobě KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2382145 Počítačové modelování a simulace ve výrobě KZ 1P+3C [anotace] [dokumenty]
S381388 Počítačové systémy na podporu rozhodování ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383705 Podnikání na internetu Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E381007 Podnikatelství a management Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2382052 Podnikatelství a management KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2381007 Podnikatelství a management Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2385003 Podnikatelství pro techniky KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38O009 Podniková a vnitropodniková ekonomika ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383095 Podniková personalistika Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
W38OZ002 Podnikové a inovační strategie ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
2381057 Podnikové informační systémy Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2381174 Podnikové informační systémy Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38O010 Právní aspekty managementu ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2382053 Právo v podnikání KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2383109 Právo v podnikání Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2383003 Právo v podnikání Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W38O011 Produktový management ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
E382091 Project KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E382093 Project Management and Marketing KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382111 Projekt I. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2382989 Projekt I - Plánování a ekonomické hodnocení projektů KZ 1P+4C [anotace] [dokumenty]
2383006 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2382112 Projekt II. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2382980 Projekt II – Projekt průmyslového inženýrství KZ 13P+52C [anotace] [dokumenty]
2382113 Projekt III. KZ 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2382981 Projekt III – Projekt systému podnikového řízení KZ 13P+52C [anotace] [dokumenty]
2383048 Projektování databázových systémů Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2385004 Projektové řízení KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2383047 Projektové řízení Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381141 Projektové řízení a marketing Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2382093 Projektové řízení a marketing KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382003 Projektové řízení a marketing KZ 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2381143 Projektové řízení a marketing Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381144 Projektové řízení a marketing Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381096 Projektový management Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2381514 Projektový management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381103 Projektový management inovací Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2381102 Projektový management inovací Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2381101 Provozní management a logistika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381119 Provozní management a logistika Z,ZK 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2381059 Průmyslový marketing Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2383013 Psychologie práce Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
W38R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2383062 Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
W38O018 Řízení finančních rizik ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2382105 Řízení jakosti KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2381079 Řízení lidských zdrojů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382089 Řízení podniku v praxi KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2382092 Řízení podniku v praxi KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W38OZ003 Řízení výrobních procesů a systémů ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W38O012 Řízení výroby a provozu ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38OZ004 Řízení životního cyklu výrobku ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W38O013 Řízení životního cyklu výrobku ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383894 Seminář k bakalářské práci Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2383896 Seminář k diplomové práci Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2383010 Sociální psychologie Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383028 Sociologie Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383027 Sociologie a podnikání Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383704 Sociologie a podnikání Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2386037 Soft Skills Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2382038 Statistická a rozhodovací analýza KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2381118 Statistická a rozhodovací analýza Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2382048 Statistická a rozhodovací analýza KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E381118 Statisties and Decision Making Analysis Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2381706 Statistika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381147 Statistika Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381082 Strategický management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381515 Strategický management a marketing Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38OZ006 Strategický management podniků ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W38A007 Strategie inovací ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383035 Strojírenská ergonomie Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381108 Strojírenská ergonomie Z,ZK 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2381058 Strojírenská ergonomie Z,ZK 3P+1C [anotace] [dokumenty]
2381107 Strojírenská ergonomie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W38O015 Systémy řízení kvality ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
W38O017 Teorie a praxe investičního rozhodování ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2381709 Teorie managementu Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381140 Teorie managementu Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38T003 Teorie organizace a managementu ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
E383991 Thesis Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2386028 Týmová spolupráce a vedení lidí Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2381053 Účetnictví Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2381504 Účetnictví Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W38O014 Utváření strategie a její realizace ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2382151 Virtuální podnikové řízení KZ 13P+39C [anotace] [dokumenty]
2381089 Výrobní management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381024 Výrobní management Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381002 Základy ekonomie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2381003 Základy ekonomie - teorie pro techniky Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
238A003 Základy ekonomie - teorie pro techniky A. ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2381001 Základy práva Z,ZK 1P+1C [anotace] [dokumenty]
2383001 Základy práva Z 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W38O016 Základy vědecké práce a využití informačních zdrojů ZK 5P+0C [anotace] [dokumenty]
2383104 Závěrečný projekt Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]