[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Languages

CZ   / EN  

List of courses

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
AKON 2046155 Anglická konverzace - rodilý mluvčí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
AKON 2046156 Anglická konverzace - rodilý mluvčí II Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  W04J001 Anglický jazyk pro doktorandy ZK 90 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBAN 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMAN 2041081 Angličtina - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVAN 2043081 Angličtina - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ANZS 2046070 Angličtina nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ANLS 2046071 Angličtina nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
APLS 2046075 Angličtina pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
APZS 2046074 Angličtina pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
AVLS 2046073 Angličtina vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
AVZS 2046072 Angličtina vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
AZZS 2046068 Angličtina začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
AZLS 2046069 Angličtina začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CPZS E046117 Czech - Advanced Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E045025 Czech - Lower Intermediate KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E045026 Czech - Lower Intermediate KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CNZS E046125 Czech - Lower Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CVLS E046128 Czech - Upper Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CPLS E046118 Czech Advanced Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E045020 Czech for Beginners II KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CZLS E046120 Czech for Beginners II. Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E045019 Czech Language for Beginners I KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CZZS E046119 Czech Language for Beginners I. Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CNLS E046126 Czech Lower Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CVZS E046127 Czech Upper Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  W04J005 Český jazyk pro doktorandy ZK 02C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
UACJ 2041067 Český jazyk (UA - Ukrajina) ZK 130B [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBCZ 2041066 Čeština - bakalářská zkouška ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMCZ 2041086 Čeština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVCZ 2043086 Čeština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2045026 Čeština nižší střední KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CNLS 2046126 Čeština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CNZS 2046125 Čeština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2045025 Čeština nižší střední KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CPZS 2046117 Čeština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CPLS 2046118 Čeština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CVZS 2046127 Čeština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CVLS 2046128 Čeština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2045019 Čeština začátečníci I KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CZZS 2046119 Čeština začátečníci I. Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2045020 Čeština začátečníci II KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CZLS 2046120 Čeština začátečníci II. Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  W04J004 Francouzský jazyk pro doktorandy ZK 90 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBFR 2041063 Francouzština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMFR 2041083 Francouzština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVFR 2043083 Francouzština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FNZS 2046086 Francouzština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FNLS 2046087 Francouzština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FPZS 2046090 Francouzština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FPLS 2046091 Francouzština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FVZS 2046088 Francouzština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FVLS 2046089 Francouzština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FZZS 2046084 Francouzština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FZLS 2046085 Francouzština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NNZS E046078 German - Lower Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NNLS E046079 German Lower Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NVZS E046080 German Upper Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NVLS E046081 German Upper Intermediate Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
LA 2042008 Letecká angličtina KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBNE 2041062 Němčina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMNE 2041082 Němčina - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVNE 2043082 Němčina - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NNLS 2046079 Němčina nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NNZS 2046078 Němčina nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NPZS 2046082 Němčina pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NPLS 2046083 Němčina pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NPZS E046082 Němčina pokročilí Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NPLS E046083 Němčina pokročilí Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NVZS 2046080 Němčina vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NVLS 2046081 Němčina vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NZZS 2046076 Němčina začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NZLS 2046077 Němčina začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NZZS E046076 Němčina začátečníci Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NZLS E046077 Němčina začátečníci Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  W04J002 Německý jazyk pro doktorandy ZK 90 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
APR 2046161 Prezentace v anglickém jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
APR 2046166 Prezentace v českém jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
NPR 2046162 Prezentace v německém jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RPR 2046164 Prezentace v ruském jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FPR 2046163 Prezentace ve francouzském jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SPR 2046165 Prezentace ve španělském jazyce Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  W04J003 Ruský jazyk pro doktorandy ZK 90 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBRU 2041065 Ruština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMRU 2041085 Ruština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVRU 2043085 Ruština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RNLS 2046138 Ruština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RNZS 2046137 Ruština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RPLS 2046142 Ruština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RPZS 2046141 Ruština pokročilí Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RVLS 2046140 Ruština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RVZS 2046139 Ruština vyšší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RZZS 2046135 Ruština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RZLS 2046136 Ruština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBSP 2041064 Španělština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZMSP 2041084 Španělština - magisterská zkouška ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVSP 2043084 Španělština - přípravná výuka Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SNZS 2046098 Španělština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SNLS 2046099 Španělština nižší střední Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SZLS 2046097 Španělština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SZZS 2046096 Španělština začátečníci Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]