[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Chemirezistivní senzory vodíku - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Vliv laserového záření na změny v podkladovém materiálu při odstraňování tenkých vrstev - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Studium vlivů omezující efektivitu ablace při použití ultrakrátkopulsního laserového záření - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Možnosti vyhodnocování absorpčních vlastností laserového záření při mikroablaci materiálů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Měření viskozity vybraných technických kapalin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Elektrochemická komprese vodíku - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zuzana Budinská, téma k dispozici
 • Napařování tenkých povlaků elektronovým paprskem - více
  B071RBSI - Bez specializace, Petr Vlčák, téma k dispozici
 • Vyhodnocováni obrazu interferenčního mikroskopu - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Horažďovský, téma k dispozici
 • Stanovení teploty tání kovů pomocí molekulární dynamiky - více
  2301R000 - bez oboru, Šimon Svoboda, téma k dispozici
 • Výpočet elastických konstant pevných látek pomocí molekulární dynamiky - více
  2301R000 - bez oboru, Šimon Svoboda, téma k dispozici
 • 3D tisk strukturovaných beta-titanových materiálů a jejich charakterizace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Mikroskop atomárních sil (AFM) a jeho využití. - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Plazmou asistovaná chemická depozice (PA-CVD) na titanové povrchy. - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Tolde, téma k dispozici
 • Experimentální zařízení pro kalibraci základních čidel v IoT řešeních - více
  2301R000 - bez oboru, Václav Vacek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12102/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-10 (20:49)